Lapszámok
2018 / 09

Tartalomjegyzék

2018 / 09 lapszám címlap képe

ÁFA

Aktuális adózási információk 1

Már bírságolhat a NAV az online számlázás elmulasztása miatt * Evás egyéni vállalkozó őstermelői tevékenysége * Újabb munkahelyteremtő pályázatot hirdet a PM kkv-knak

Tovább a cikkhez

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása 4

Az Áfa törvény módosításai részben az EU-s irányelvek átültetésének szükségéből, részben a jogalkalmazás során felmerült kérdések megoldásából fakadnak, illetve az EU-n kívüli államokkal való kereskedelmi kapcsolatok erősítését célozzák.

Tovább a cikkhez

Adóalanyok Áfa visszatéríttetési eljárása 54

A vállalkozások életében gyakran előforduló eset, hogy a munkavállalóik a környező országokban végeznek munkát. A munkájukhoz felhasznált külföldön vásárolt anyagokról, a külföldön igénybe vett szállodai, éttermi szolgáltatásokról rendre olyan számlát kapnak, melyek forgalmi adót tartalmaznak. Mindig visszatérő kérdés, hogy a külföldön felszámított adót hogyan lehet „visszaigényelni”. E kérdéskör mentén fogjuk áttekinteni az adóalanyok áfa-visszatéríttetési eljárásának menetét, részletszabályait, segítséget adva az olvasónak eligazodni a tagállami és a hazai vonatkozó jogszabályok kavalkádjában.

Tovább a cikkhez

TAO

Társaságok adózását érintő változások 9

A társasági adó, az EVA, az innovációs járulék és a pénzügyi szervezetek különadójának módosításait ismertetjük.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Számviteli változások 14

A számviteli módosítások elsősorban az egységes számviteli gyakorlat kialakítását segítő pontosító, kiegészítő rendelkezéseket tartalmaznak. A számviteli törvény 177. § (71) és (72) bekezdése alapján a módosításokat először a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a beszámolót, a könyvvezetést érintő módosításokat már a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

Tovább a cikkhez

A könyvvizsgálói törvény változásai 17

A Magyar Közlöny 2018. évi 117. számában 2018. július 25-én hirdették ki az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvényt. A jogszabály évközi és 2019. január 1-jén hatályba lépő módosításokat egyaránt tartalmaz a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) vonatkozásában. A Ktv. módosítása az új általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.), a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát (a továbbiakban: Kamara), illetve a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóságot (a továbbiakban: közfelügyeleti hatóság) érintő hatósági ügyekkel, az okleveles könyvvizsgálói képzéssel, a kamarát pártoló személlyel, pártoló szervezettel és szenior könyvvizsgálóval kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az egységes gyakorlati végrehajtást segítő, pontosító és kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz.

Tovább a cikkhez

Az új archiválási rendelet hatása az elektronikus számlázásra 49

Az elektronikus számlázás elterjedésének egyik legnagyobb akadályát sokan az archiválási rendelet szigorúságában, korszerűtlenségében látták, mely az Áfa törvényhez képest néhány esetben többlet követelményeket támasztott az elektronikusan kibocsátott számlák megőrzéséhez. Az 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól alapvetően változtatja meg az elektronikus számlázással kapcsolatos előírásokat azáltal, hogy jelentősen változtat a megőrzés szabályain. A cikk bemutatja a legfontosabb változásokat, valamint azoknak elektronikus számlázási módszerekre gyakorolt hatásait.

Tovább a cikkhez

IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek 58

Az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek standardot a gazdálkodóknak a 2005. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk, amely standard hatályon kívül helyezi az IAS 35 Megszűnő tevékenységek standardot. A cikk esetpéldán keresztül mutatja be az értékesítésre tartott befektetett eszközök számviteli kezelésének, átsorolásának és visszaminősítésének előírásait, illetve a gazdálkodók ezen eszközökre vonatkozó közzétételi kötelezettségeit.

Tovább a cikkhez

SZJA

A személyi jövedelemadó, KATA, és EKHO szabályainak változásai 19

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja törvény) számos ponton módosítja a Módtv., melyek közül a legjelentősebb a béren kívüli juttatások adózási szabályainak átalakítása, emellett azonban számos pontosító jellegű, jogalkalmazást segítő módosítás is hatályba lép. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) módosításai főként a felmerült jogértelmezési kérdések megoldását célozzák, egyes rendelkezések emellett hozzájárulnak az adóadminisztráció csökkentéséhez is. A Módtv. változásaiból kiemelendő, hogy megszűnik a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos különadó.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A járulék-, szociális hozzájárulási adó- és egészségügyi hozzájárulás változások 27

Az adócsomagban sor került a nyugdíjas személyek foglalkoztatásához kapcsolódó közterhek eltörlésére, a megváltozott munkaképességű vállalkozók által igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény kiszélesítésére és számos jogalkalmazást segítő, pontosító rendelkezés beiktatására.

Tovább a cikkhez

Új törvény a szociális hozzájárulás adóról 31

Írásunkban összefoglaljuk az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény főbb rendelkezéseit, a törvény szabályozási logikáját követve bemutatásra kerülnek többek között az adókötelezettség alá eső jövedelemtípusok, az adó alanya, az adóból igénybe vehető kedvezmények, valamint az adóhoz kapcsolódó eljárási szabályok.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A kisvállalati adó változásai 12

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) módosításait az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 117. számában került kihirdetésre 2018. július 25-én. Emellett a Katv. egyes szabályait a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho. tv.) módosító rendelkezési módosítják, amely a Magyar Közlöny 123. számában jelent meg 2018. július 31-én. Jelen cikk a kisvállalati adó 2018-ban és 2019. január 1-től hatályba lépő fontosabb változásait mutatja be.

Tovább a cikkhez

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 42

Az alábbi írás a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Mód törvény) rendelkezési alapján hatályba lépő változásokat mutatja be.

Tovább a cikkhez

Változások a jövedéki adóról szóló törvényben 45

A Magyar Közlöny 2018. július 25-i számában került kihirdetésre az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény, amely a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) vonatkozásában elsősorban az adminisztráció egyszerűsítésére irányuló módosításokat tartalmaz, továbbá a cigaretta és a fogyasztási dohány adómértékét emeli meg három lépcsőben az uniós adóminimum teljesítése érdekében.

Tovább a cikkhez

A népegészségügyi termékadóról és a biztosítási adóról szóló törvények módosítása 46

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) és a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény (a továbbiakban: Bat.) módosításának közös cím alatti bemutatását az indokolja, hogy a Neta. tv-ben szabályozott balesti adó megszűnik, illetve bizonyos szempontból nézve beolvad a biztosítási adóba. Épp ezért e változások hatályba lépésére és alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések is közösek. Ugyanakkor a Neta tv. módosítás nem csak ezt a témakört érinti. Így az alábbiakban a népegészségügyi termékadóra (netára) vonatkozó változások bemutatását követően olvashatóak a biztosítási adó és a baleseti adó változására vonatkozó információk.

Tovább a cikkhez

ART

ADÓCSOMAG 2018-2019 4

Nyáron az Országgyűlés jelentős adóváltozásokat fogadott el, ezek már a 2019-re szólnak, de vannak 2018-ban hatályba lépő változások is. Részletesen ismertetjük a nyári adócsomagot, amelyet a Magyar Közlöny 2018. július 25-i, 117. számában kihirdetett 2018. évi XLI. törvény - az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról (Mód. tv.) – tartalmaz. A szociális hozzájárulási adóról új törvény is született 2019. január 1-i hatálybalépéssel, részletesen ismertetjük ennek rendelkezéseit is. Év végén várhatóan lesznek még további adóváltozások is.

Tovább a cikkhez

AIR

Az adóigazgatási szabályozás módosulása 40

Ismertetjük az adóigazgatási rendtartás, az adózás rendje és az adóvégrehajtás változásait.

Tovább a cikkhez

JOG

Az egyszerűsített végelszámolás új szabályai 62

Korábban csak betéti társaság, közkereseti társaság választhatta az egyszerűsített végelszámolást, 2018 július 1-től már más cégformák is – így korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság is. Ezzel jelentősen megnőtt az egyszerűsített végelszámolás intézményének fontossága és alkalmazási gyakorisága a szakmai gyakorlatban. Ismertetjük az egyszerűsített végelszámolás új szabályok szerint forgatókönyvét.

Tovább a cikkhez

2018 / 09 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.