Lapszámok
2018 / 10

Tartalomjegyzék

2018 / 10 lapszám címlap képe

ÁFA

Teljesítési időpont ingatlanértékesítés esetén 8

A teljesítési időpont ellenőrzése szinte minden nagyobb értékű ügylet esetében megtörténik az adóellenőrzés során, így kiemelt figyelmet kell fordítani annak meghatározására! Bemutatjuk a vonatkozó szabályokat és eseteket.

Tovább a cikkhez

TAO

Adományozás társasági adóban 11

A társasági adótörvény lehetővé teszi, hogy a társasági adóalanyok egyes közhasznú, közérdekű célok támogatása esetén az elszámolt ráfordítás elismert költségként való kezelése mellett adóalap-kedvezményt érvényesítsenek. Jelen cikk célja ezen intézménnyel kapcsolatos kérdések áttekintése.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az utalványok számviteli elszámolása 14

Jelen cikkünkben a különböző utalványokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokat ismertetjük az egyes szereplők oldalán a kibocsátástól a végső beváltásig.

Tovább a cikkhez

IFRS 2. - Részvényalapú kifizetések 21

Az IFRS 2 standard a Részvényalapú kifizetési ügyletek számviteli kezelését írja elő a gazdálkodó számára. A cikk esetpéldákkal illusztrálva mutatja be a tőkeinstrumentumban, a pénzeszközökben teljesített részvényalapú kifizetések, valamint a választási lehetőséget biztosító ügyletek számviteli elszámolását, a megjelenítés, az értékelés rendjét, valamint a gazdálkodó közzétételre vonatkozó kötelezettségeit. A cikk első részében bemutatásra kerülnek a „Tőkeinstrumentumban teljesített részvény-alapú kifizetések” sajátosságai, a második részében a „Pénzeszközben teljesített részvény-alapú kifizetések” rendje, valamint a nyújtott részvények és részvényopciók valós értékének meghatározási módszerei.

Tovább a cikkhez

SZJA

Aktuális adózási információk 1

Kérjük előfizetőinket a cím- és névváltozások bejelentésére ■ Szja - értékcsökkenési leírás elszámolása ingatlan bérbeadásnál ■ Digitálisan felkészültebbnek érzik magukat a magyar cégek

Tovább a cikkhez

Cafeteria lehetőségek 2019-től 4

Időben készüljünk fel a következő adóévre: írásunkban bemutatásra kerülnek a cafeteria rendszert érintő 2019. január 1-jétől hatályba lépő változások, illetve megvizsgáljuk, hogy ezen keretek között milyen juttatásokkal élhetnek a munkáltatók. Ismertetjük a megszűnő adómentes juttatások átmeneti szabályait is.

Tovább a cikkhez

A cégtelefon magáncélú használatának személyi jövedelemadó kötelezettsége 27

Írásunkban bemutatásra kerülnek a cégtelefon magáncélú használatához kapcsolódó személyi jövedelemadó kötelezettség egyes szabályai, figyelemmel a 2019-es adóváltozásokra is.

Tovább a cikkhez

Az adóparadicsomokból származó jövedelmek adózása 30

Az alábbi cikkben azt szeretném bemutatni, hogy milyen adókötelezettsége keletkezik annak a magánszemélynek, aki alacsony adókulcsú államokból – adóparadicsomokból – szerez jövedelmet.

Tovább a cikkhez

Ingó értékesítés adókötelezettsége 34

Amennyiben a magánszemély ellenérték fejében átruházza ingó vagyontárgyát, akkor – függetlenül az ellenérték formájától – ingó értékesítésből származó bevételt szerez. Azt hogy ezen bevétel után keletkezik-e adófizetési kötelezettség és milyen összegben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 58. §-a alapján kell megállapítani. A következőkben bemutatjuk az ingó vagyontárgy átruházására vonatkozó főbb adószabályokat, illetve az értékesítés speciális eseteit.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Saját jogú családi pótlék 39

A családi pótlék a gyermek nevelésével, illetve iskoláztatásával járó költségekhez az állam által havi rendszerességgel nyújtott családtámogatási ellátási forma, amely rendszerint a szülő részére kerül megállapításra és folyósításra. Bizonyos esetekben sor kerülhet azonban a családi pótlék saját jogon történő megállapítására is. Cikkünkben ezen jogintézmény gyakorlatát mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A szakképzési hozzájárulás teljesítését meghatározó szabályok 41

A foglalkoztatás bővülése mellett a gazdálkodóknak komoly nehézséget okoz a szakképzet munkaerő hiánya is. A jogi környezet kedvező változása ösztönzőleg hat a gazdaság szereplőire, elősegítve a duális képzés elterjedését. A szakképzési hozzájárulás tekintetében az eltelt évek alatt egyértelműen nyomon követhető ez a jogalkotói szándék, hiszen a szabályok egyre pontosabbak, és egyre nagyobb lehetőségeket biztosítanak a kis és középvállalkozások számára a gyakorlati képzési területén, közelítve egymáshoz a szakképzési rendszert a munkaerő-piaci elvárásokhoz.

Tovább a cikkhez

Gyakori hibák a szakképzési hozzájárulás összegének meghatározása során 48

A NAV ellenőrzési tapasztalatai szerint még az önkéntes jogkövetésre törekvő, megfelelő szakmai háttérrel rendelkező adózóknál is előfordul a szakképzési hozzájárulás összegének téves meghatározása.

Tovább a cikkhez

Reklámadó a gyakorlatban 49

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 2014. augusztus 15-én lépett hatályba, melynek egyes rendelkezései több alkalommal is módosultak az elmúlt években. A következőkben a hatályos szabályozás gyakorlati magyarázatával, példák ismertetésével kívánjuk a helyes jogalkalmazást segíteni. Ezen részben a törvény tárgyi, személyi és területi hatályához kapcsolódó tényállásokat mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

A bevándorlási különadó szabályai 56

2018. augusztus 25-ével új adónemmel bővült az adórendszer, az említett dátummal ugyanis bevezetésre került a bevándorlási különadó. Az új adónem szabályait a „nyári adócsomag”, azaz az egyes adótörvények és más kapcsolódó adótörvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénynek [a továbbiakban: Mód. tv.] mindössze egy §-a tartalmazza. A bevándorlási különadó céladónak tekinthető, ugyanis az abból befolyt bevétel kizárólag határvédelmi feladatok ellátására szolgál [Mód. tv. 253. § (12) bekezdés].

Tovább a cikkhez

ART

Tanulságos pénzmosás-ügyi határozatok – könyvvelők részére 64

Döbbenetes táblázatot tett közzé a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a könyvviteli szolgáltatókat érintő, elmúlt félévi ellenőrzési tevékenységéről. Sorra bírságolják a könyvelőket, de van, amikor figyelmeztetéssel is meg lehet úszni.

Tovább a cikkhez

AIR

A megújult ellenőrzési szabályok – az ellenőrzési típusok 59

Az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) külön fejezetben tartalmazza, rengeteg speciális rendelkezéssel. A részletszabályok ugyanakkor nem a törvényben, hanem a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben találhatók meg. Jelen cikk a megmaradt ellenőrzési típusokra vonatkozó szabályokat kívánja részletezni.

Tovább a cikkhez

2018 / 10 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.