Lapszámok
2019 / 05

Tartalomjegyzék

2019 / 05 lapszám címlap képe

ÁFA

Aktuális adózási információk 1

Személygépkocsi bérlet áfa levonási kérdései. A NAV 2019. április 15-én tájékoztató adott ki a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépkocsi bérbevételt terhelő előzetesen felszámított áfa kezelésére vonatkozó, 2019. január 1-jétől hatályba lépő szabályokkal kapcsolatban. Főbb rendelkezéseit ismertetjük.

Tovább a cikkhez

TAO

A 2018-as adóévről benyújtandó 1829. számú társasági adóbevallás tudnivalói 11

Jelen cikkünkben – az éves adóbevallási határidőre tekintettel – bemutatjuk a 1829. számú társasági adóbevallás kitöltéséhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

A 2018-as üzleti év zárására 4

E cikk keretében a 2018-as üzleti év zárásának kiemelt, legfontosabb feladataira térünk ki. ■ A beszámoló formája ■ Devizás tételek mérlegfordulónapi átértékelése ■ Követelések mérlegfordulónapi értékelése ■ Részesedések értékelése ■ Továbbhasznált tárgyi eszközök számviteli kezelése ■ Kapott támogatások elszámolása ■ Adott támogatások elszámolása ■ Kapott osztalék elszámolása ■ Utólag adott/kapott engedmények számviteli elszámolása ■ Osztalék jóváhagyás elszámolása

Tovább a cikkhez

Civil szervezetek zárása, beszámolása 10

Tapasztalatom szerint a civil szervezetek zárása, beszámolása - ha lehet - még sokkal nagyobb energiát, körültekintést, sokrétűbb odafigyelést igényel a civileket könyvelőktől, mint egy-egy cég zárása. A civil szervezetek esetében mindig van miről beszélni, hiszen sajnos az ő esetükben a szabályozás sokrétű, szétszabdalt, és nem kevés esetben véleményem szerint elégtelen, éppen ezért igyekszem jelen cikkemben felhívni a figyelmet mindazokra a tényekre, amelyekre egy civil szervezet zárásánál kiemelt figyelmet kell fordítani!

Tovább a cikkhez

Az immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások III. rész 49

Jelen cikkünkben az immateriális javakkal kapcsolatos gyakorlati problémákkal foglalkozunk, kezdve az ismertetést az alapítás, átszervezés aktivált értékével.

Tovább a cikkhez

IAS8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák 54

A cikk példákkal illusztrálva ismerteti a 2005. január elsejétől hatályos IAS8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák standard előírásait a számviteli politikák kiválasztására és megváltoztatására vonatkozóan, a számviteli politikákban és a számviteli becslésekben bekövetkező változások, valamint a hibák javítása számviteli kezelésének és közzétételnek szabályait.

Tovább a cikkhez

SZJA

Civil szervezetek májusi adatszolgáltatása 34

Jelen cikk célja a civil szervezetek figyelmének felhívása azon kötelezettségükre, hogy amennyiben kedvezményezettként kaptak természetes személyek rendelkezése alapján a személyi jövedelemadó 1%-os mértékű felajánlásokat, akkor a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően 2019. május 31-i határidőbe beszámolási kötelezettségük van az állami adó- és vámhatóság felé. Ugyanakkor nem csupán e kötelezettségre, hanem ehhez kapcsolódóan az elszámolandó összegekre és a figyelembe vehető működési költségekre vonatkozó rendelkezéseket is felvázoljuk. Emellett pedig az egyes kötelezettségek nem teljesítéséhez kapcsolódóan a jogkövetkezményekre is kitérünk, valamint bemutatjuk azokat az adatokat, amelyet közzétételére sor kerül a kedvezményezettek adatszolgáltatása alapján.

Tovább a cikkhez

SZJA bevallás - 2018 36

Május hónap a magánszemélyek éves adóbevallási kötelezettségének időszaka is. A 2018-as évre vonatkozóan a magánszemélyek választhatnak, hogy a bevallásukat az adóbevallási tervezet segítségével, vagy az adóhatósági közreműködés nélkül készített bevallás benyújtásával teljesítik.
A következőkben – a teljesség igénye nélkül – bemutatásra kerülnek a májusi bevallás kitöltéséhez szükséges legfontosabb tudnivalók és változások.

Tovább a cikkhez

Az értékpapírból származó jövedelmek adózása és bevallása 41

Mindennaposnak tekinthető, hogy a magánszemélyeknek különböző fajtájú értékpapírokból jövedelme keletkezik. Cikkünk – az adóbevallási időszakban – a köznapi értelemben vett értékpapírok (így különösen részvény, befektetési jegy, állampapír) tartása és értékesítése során elért jövedelmekkel kapcsolatban kíván tájékoztatást nyújtani, bemutatva a leggyakrabban előforduló jövedelemtípusokat, illetve az azokkal kapcsolatosan felmerülő bevallási kötelezettség teljesítését.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

KIVA bevallás a 2018-as adóévről 20

A kisvállalati adóbevallás benyújtásának májusi határidejére tekintettel összefoglaljuk a bevallással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, kiemelve a 2018-ban – a 2017. adóévről - benyújtott bevalláshoz képest történt változásokat.

Tovább a cikkhez

EVA bevallás 2018 25

Az eva adónem jövőjét alapvetően meghatározó változások mellett az eva gyakorlati alkalmazásában, bevallásában jelentős módosulások nincsenek a 2018. adóévre vonatkozóan.

Tovább a cikkhez

Iparűzési adó bevallása a 2018. adóévre 26

A következő írásban a vállalkozók 2018. évben kezdődő adóévi iparűzési adókötelezettsége bevallásához nyújtunk gyakorlati támpontokat. Ennek keretében részletesen bemutatjuk a bevallási határidő, a benyújtás helye, csatornái és módja, valamint a „kerekítés” kérdése tekintetében a releváns tudnivalókat. Az írás az általános adóalap-megállapítás és adóalap-megosztása bemutatása mellett példán keresztül szemlélteti a komplex, illetőleg az építőipari tevékenység esetén irányadó megosztási módszert, továbbá kitér a munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönadott munkavállalók utáni személyi jellegű ráfordítás elszámolására is.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Tavaszi adatvédelmi csemege-saláta 58

A tavaszi adatvédelmi salátatörvényből csemegézzük az újdonságokat. Legnagyobb mértékben a munkajogi adatkezelési szabályok változtak. Mindenhol borul minden: minden munkáltató újraírhatja az adatvédelmi szabályzatát, munkavállalói tájékoztatóit. Van ahol bonyolultabbá tették az életet, de van azért egyszerűsítés is. Változott a munkahelyi, bolti kamerahasználat szabályozása is. Vége van az ujjlenyomat-olvasók nyakló nélküli alkalmazásának. A pénzmosás elleni küzdelem jegyében új szabályozást kapott a szolgáltatók lakcímkártya fénymásolási tevékenysége is.

Tovább a cikkhez

2019 / 05 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.