Lapszámok
2019 / 12

Tartalomjegyzék

2019 / 12 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Nagy változások előtt az áfa-rendszer ★ Online számla: 2020 július 1-től adóalanyok között minden számláról adatot kell szolgáltatni

Tovább a cikkhez

Év égi számviteli feladatok - felkészülés a zárlati munkákra, beszámoló készítésre 4

Itt egy újabb év vége, vezetőink, ügyfelünk érdeklődnek, hogyan is néz ki a főkönyv, hogyan is áll az eredmény, kell-e, lehet-e tenni annak érdekében, hogy a vállalkozás nyereségesen működjön, megfelelő likviditási mutatók mellett, esetleg érdemes-e váltani adózási módot, adónemet annak érdekében, hogy a vállalkozás adóterhei jogszerűen csökkenhessenek!

Tovább a cikkhez

Egyéni vállalkozók év végi feladatai 9

Írásunk célja, hogy az adóév vége előtt felhívja az egyéni vállalkozók figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, egyedi döntésekre.

Tovább a cikkhez

Egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatása egyszemélyes kft-ben  15

Elcsépelt marketinges fordulattal mondhatnánk, hogy itt a „soha vissza nem térő alkalom”, hogy az egyéni vállalkozók végre valahára átvigyék tevékenységüket kft-be – de ez a lehetőség 2019 nyara óta fennáll, és 2020-ban is „visszatérően” fenn fog állni bármikor.  Az alkalom „soha vissza nem térő” jellege inkább az időponthoz, az évzáráshoz kapcsolódik. Ha most decemberben az egyéni vállalkozók nem lépik meg a kft-vé alakulást, akkor 2020-at is egyéni vállalkozóként kezdhetik. Nagy baj ekkor sem történik, év közben is bármikor léphetnek.

Tovább a cikkhez

Munkáltatók év végi feladatai 17

Szabadságkiadás és átviteli lehetőség 2020-ra ●  Teendők, ha a munkaidőkeret vége egyben ez év vége is ●  Kik dolgozhatnak munkaszüneti napon?

Tovább a cikkhez

ÁFA

Mondja már meg valaki, hogy mi az az elektronikus számla! 22

Mi a probléma az elektronikus számlázással, miért idegenkedik tőle a magyar vállalkozói társadalom?

Tovább a cikkhez

TAO

Mi maradt a feltöltési kötelezettség szabályaiból? 24

A nyári jogszabály-módosítások hatására 2019. július 24-i hatállyal – több adónem vonatkozásában – megszüntetésre került az adóelőleg-kiegészítési, vagy közismert nevén a feltöltési kötelezettség. A 2019-es adóév azonban bizonyos szempontból átmeneti időszaknak tekinthető, ugyanis – a mentesülés ellenére – az érintett adózók a társasági adó tekintetében önként választhatják feltöltési kötelezettség teljesítését. Az alábbiakban áttekintjük, hogy mely rendelkezésekre kell figyelnie az adózóknak a 2019-es adóév végén.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az időbeli elhatárolások elszámolása I. rész 26

Cikksorozatunk első részében az időbeli elhatárolások alkalmazásának szükségszerűségét, fajtáit és elszámolását ismertetjük

Tovább a cikkhez

IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása - 2. rész: A pénzügyi kimutatások szerkezete és tartalma 34

A cikk bemutatja az IFRS szerint készített pénzügyi kimutatások releváns elemeit, jellemzőit, a standard előírásait a pénzügyi helyzetkimutatás, az eredménykimutatás, a saját tőke kimutatás tartalmára vonatkozóan. A pénzügyi kimutatások elemeinek bemutatásán túl a kapcsolódó alapvető közzétételi szabályok bemutatására is sor kerül.

Tovább a cikkhez

Kreditinfók - Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, ügyvédek továbbképzési kötelezettségei 2019 19

Leltározzuk kreditjeinket is – ez is egy elvégzendő feladat december hónapban a továbbképzésre kötelezettek számára. Írásunkban áttekintjük a pénzügyi szakképesítésekre vonatkozó továbbképzési szabályokat. A mérlegképes könyvelőknek az év végéig - a tevékenységi engedély visszavonása terhével - 16 kreditet kell összegyűjteniük, a könyvvizsgálóknak 20-at. Az adótanácsadóknak, adószakértőknek 5 év alatt kell 100 kreditpontot teljesíteniük. Ügyvédek is beálltak a sorba, az ő esetükben 2020-tól indul a kreditvadászat.

Tovább a cikkhez

SZJA

Céges rendezvények, csapatépítők adózási szabályai 40

Cikkünk a vállalkozások üzleti és egyéb rendezvényeinek, illetve a csapatépítő tréningek és továbbképzések kapcsán felmerülő személyi jövedelemadó kötelezettségét vizsgálja.

Tovább a cikkhez

Az év végi ajándékozások adózási szabályai  44

Cikkünk a közelgő év végével kapcsolatban foglalja össze a különböző ajándék jellegű juttatások személyi jövedelemadó kötelezettségét.

Tovább a cikkhez

Tombolajáték szervezés és adózása 47

Az év során számos napot megünnepelünk, azonban minden év utolsó nagy buliját mindenkor szilveszterkor rendezik. Ezen események tartozéka a jó étel, ital, zene, tánc és az elmaradhatatlan tombola is. A tombola egy olyan játék, amelyben, ha kihúzzák a játékos tombolaszelvényét, akkor az nyereményt kap. A következőkben megismerkedhetünk a tombola játék szervezésének szabályaival, illetve a nyereményeket terhelő adókötelezettséggel.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Baleseti ellátások II.  49

A balesetek társadalombiztosítási szempontú minősítését, illetve az üzemi balesetek megállapítására irányuló hatósági eljárás sajátosságainak bemutatását tartalmazó előző cikkünk után jelen cikkünkben azt vizsgájuk meg, hogy az elismert üzemi baleset alapján milyen ellátások vehetők igénybe

Tovább a cikkhez

Foglalkoztatás start szociális szövetkezetben 53

Írásunkban bemutatjuk a start szociális szövetkezetekben tagi munkavégzési jogviszonyban munkát végző személyek társadalombiztosítási jogállását, és a kapcsolódó speciális járulék-, szociális hozzájárulási adó-, személyi jövedelemadó szabályokat, illetve specifikusan e szervezethez kapcsolódóan kitérünk a szakképzési hozzájárulás, illetve a rehabilitációs hozzájárulás szabályaira is.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Fontos határidő a termékdíj-kötelezettség teljesítésében 57

Időben szólunk, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (2011. évi LXXXV. tv) fontos, és hangsúlyozottan kiemelendő jogvesztő határidőt tartalmaz egyes, a termékdíjas tevékenységgel kapcsolatban. Ez a határidő pedig január 31-e. Eddig lehet bejelenteni bizonyos változásokat az alapbejelentéshez képest, azokat, amelyek egyszerűbbé tehetik a termékdíjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését, és így csökkenthetőek a termékdíj-fizetési kötelezettségek, vagy csökkenhet az adminisztrációs teher.

Tovább a cikkhez

EVÁ-ról áttérés a gyakorlatban 59

Az egyszerűsített vállalkozó adó (EVA) 2019. december 31-ével megszűnik. Az ilyen adózási formát választott adózóknak 2020-tól más adónemek szabályai szerint kell megállapítaniuk a jövedelmük utáni adókötelezettséget. Jelen cikk a lehetséges módokat és az áttérés főbb tudnivalóit részletezi.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A gyermekgondozási szabadságról való visszatérés munkajogi kérdései 60

A következőkben időrendi sorrendben áttekintjük, mely jogai vannak annak a munkavállalónak, aki meg kívánja szüntetni a gyermekgondozási szabadságát, és ismét aktív munkavállaló kíván lenni.

Tovább a cikkhez

JOG

Vállalatirányítási rendszerek GDPR megfeleltetése 62

Bármilyen vállalatirányítási rendszer annyiban tartozik a GDPR hatálya alá, amennyiben abban természetes személyek személyes adatait is kezelik, nyilvántartják, tárolják. Az alábbiakban adunk egy módszertant, amellyel a vállalatirányítási rendszerek GDPR megfeleltetése elvégezhető, felülvizsgálható.

Tovább a cikkhez

KIEMELT TÉMÁK

ÁTALAKULÁSOK JOGA ÉS ADÓZÁSA II. 64

Az Önadózó 2019/11. számában bemutattuk az átalakulások jogszabályi hátterét, és jogi menetrendjét, továbbá az átalakuláshoz kapcsolódó személyi jövedelemadó szabályokat. Az alábbi tematikus írások az átalakulások számviteli, bevallási, áfa, illeték, és helyi iparűzési adó szabályait is feladatait mutatják be. 

Tovább a cikkhez

1. Az átalakulás számviteli szabályai 64

Cikkünkben áttekintjük, hogy az átalakulás egyesülés, szétválás milyen számviteli teendőket von maga után az abban résztvevő vállalkozásoknál

Tovább a cikkhez

2. Az átalakuló, egyesülő, szétváló adózók bejelentési, adóbevallási kötelezettségei 64

Írásunkban bemutatjuk az átalakuláshoz kapcsolódó bejelentési, bevallási kötelezettségeket

Tovább a cikkhez

3. Gazdasági társaságok átalakulásának forgalmi adó vonzata  64

A cikk elején lelövöm a csattanót, miszerint egy gondosan megtervezett átalakulásnak általában nincs általános forgalmi adó vonzata.

Tovább a cikkhez

4. Az átalakulás, egyesülés és szétválás illeték és iparűzési adó vonatkozásai 64

A következő írásban a jogi személyek (elsősorban gazdasági társaságok) átalakulásának, egyesülésének és szétválásának illetékjogi és iparűzési adó vonatkozásait mutatjuk be. A kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések és gyakorlati példák a jogalkalmazást hivatottak elősegíteni. Bemutatjuk a kedvezményezett átalakulás, a kedvezményezett részesedéscsere és eszközátruházás szabályait.

Tovább a cikkhez

2019 / 12 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.