Lapszámok
2020 / 03

Tartalomjegyzék

2020 / 03 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Évet értékelt a NAV ★ Bírósági változások adóperekben ★ Milyen változásokat hoz az azonnali fizetési rendszer?

Tovább a cikkhez

KATA ellenőrzési tapasztalatok 4

Nem minden az, aminek látszik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2019. évre szóló ellenőrzési terve alapján, a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) választó adózók körében 2019. évben közel 14 ezer ellenőrzést végzett el. Kiemelt ellenőrzési területként került meghatározásra tavaly a kata hatálya alá tartozó adózók szerződéses partnereik viszonylatában történő vizsgálata, melyek jogkövetést segítő eljárások keretében történtek. Ennek megfelelően a központi szintű kiválasztást követően, mintegy 2200 jogkövetési vizsgálat, illetve támogató eljárás indult ezen adózók körében, melyek kimondottan a szerződéses viszonyok törvénynek való megfelelésére irányultak. 2020-ban bizonyosan jön a folytatás.

Tovább a cikkhez

Mi változott 2020 január 1-től a Munka Törvénykönyvében? 8

Két törvény is módosította a Munka Törvénykönyvét. Ha e jogszabályok címét olvassuk, elsőre nem biztos, hogy „kapcsolnánk”: a 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról és a 2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról a munkajogi rendelkezéseket is érintik. A Munka Törvénykönyve szövegében haladva állunk meg a módosított rendelkezéseknél. A címben írtaktól eltérően, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetésével kapcsolatos változások július 30-án lépnek életbe.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Céltartalékok számviteli elszámolása 13

A céltartalékok olyan tágabb értelemben vett kötelezettségek, amelyek egy, a jövőben ténylegesen bekövetkező, várható kötelezettségnek a tárgyévi eredmény terhére való előzetes elszámolását jelentik, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján becsült összegben. Jelen cikkünkben a céltartalékok fajtáit és elszámolását ismertetjük.

Tovább a cikkhez

IAS19 Munkavállalói juttatások 17

A cikk a Munkaviszony megszűnése utáni juttatások, az Egyéb hosszútávú munkavállalói juttatások és a Végkielégítések számviteli kezelésével, a juttatások megjelenítésével és értékelésével foglalkozik. Néhány egyszerű esetpélda alapján kerülnek bemutatásra a gazdálkodó juttatásokkal kapcsolatos megjelenítési kötelezettségei a pénzügyi kimutatásokban.

Tovább a cikkhez

SZJA

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak a személyi jövedelemadózás rendszerében 23

Írásunkban bemutatásra kerülnek az önkéntes pénztári számlákkal kapcsolatos bemeneti oldalon jelentkező (befizetésekhez kapcsolódó), illetve a kimeneti oldalon felmerülő (kivett összegek, igénybevett szolgáltatások) adókötelezettségek, illetve a magánszemélyek egyéni befizetése utáni kedvezmény (adó feletti rendelkezési jogosultság) szabályai.

Tovább a cikkhez

A családi kedvezmény szabályrendszere 35

A cikkben bemutatjuk a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályokat, kitérve arra, hogy a különféle élethelyzetekben (házastársi, élettársi kapcsolat, várandósság) mely rendelkezések figyelembevételével kell megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, illetve az igénybe vehető kedvezmény mértékét. Továbbá, azt is bemutatjuk, hogy az eltartottak után járó kedvezményt hogyan tudjuk partnerünkkel közösen érvényesíteni vagy megosztani, illetve hogy milyen nyilatkozatot kell leadnunk a kedvezmény igénybevételéhez.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

2020 év eleji változások az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási területén 48

Bevezetésre került három új ellátás; az örökbefogadói díj, a nevelőszülői gyed, a nagyszülői gyed. Számos kisebb pontosítás, módosítás is érintette a jogszabályt, melyeket cikkünkben foglalunk össze.

Tovább a cikkhez

ART

Az adóegyezmények alkalmazásának alapvetései – személyi, tárgyi hatály 56

Cikksorozatunkban annak bemutatására törekszünk gyakorlati megközelítésben, lépésről lépésre, hogy a jövedelem és vagyonadók kettős adóztatásának elkerülésére kötött magyar adóegyezmény-hálózatot, illetve annak egyes esetekben történő alkalmazását ismertessük.

Tovább a cikkhez

JOG

Elektronikus aláírás a vállalati ügyvitelben 59

Az elektronikus aláírás egyre inkább jelen van az ügyviteli munka hétköznapjaiban, tudnunk kell alkalmazni. Mit jelent a fokozott biztonságú elektronikus aláírás? És mit a minősített? Mi az elektronikus bélyegző? Mit jelent az elektronikus időbélyegző? Írásunkban összefoglaljuk az alapvető jogi, technikai és gyakorlati tudnivalókat.

Tovább a cikkhez

2020 / 03 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.