Lapszámok
2020 / 06

Tartalomjegyzék

2020 / 06 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Köszönet a Könyvelőknek! 1

A járvány gazdasági frontvonalában ott dolgoztak éjt nappallá téve a könyvelők is, az ország nem feledkezhet meg róluk sem. A koronavírusjárvány láthatóvá tette, hogy a gazdaság működtetésében milyen stratégiai szerepe van a könyvelőknek.

Tovább a cikkhez

Koronavírus krónika - Összefoglaló a jogszabályváltozásokról  4

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején a kormányrendelet vált az elsődleges jogforrássá – az Alaptörvény alapján a törvényektől eltérő szabályokat állapíthat meg – és a Magyar Közlöny vált az elsődleges hírforrássá. Ismertetjük az ügyviteli munkában leginkább alkalmazandó legújabb kormányrendeleteket.

Tovább a cikkhez

A koronavírus járványból fakadó foglalkoztatással összefüggő kedvező adó- és járulék intézkedések az újonnan megjelent kormányrendeletekben 15

Cikkünk a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben megjelent, valamint a 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletben foglalt foglalkoztatással összefüggő kedvező adó- és járulék szabályokat ismerteti, és a felmerült gyakorlati kérdésekre ad választ.

Tovább a cikkhez

A csökkentett munkaidő támogatása 20

Az írásunk fókuszában lévő jogszabály szerint támogatás akkor nyújtható, ha – többek között – a munkaadó hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek. Bemutatjuk a módosult, április 29-én éltebe lépett változásokkal hatályos jogszabály szövegét és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján megjelent Hirdetményt és alkalmazását.

Tovább a cikkhez

A fizetési könnyítés általános és speciális szabályai a veszélyhelyzet alatt 24

A koronavírusjárvány miatti fizetési könnyítés kérelmezését előzetesen alaposan át kell gondolni.  Az adóeljárás a kezdetek óta szabályozza a fizetési könnyítési lehetőségeket. Ugyanakkor a Koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet ezt gyökeresen átalakította. Jelen cikk ismerteti az általános és a speciális rendelkezéseket is.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Már csak egy hónap: számla adatszolgáltatás júliustól 31

Ezt a határidőt nem halasztották el: 2020. július 1-tőlértékhatár nélkül kötelező a számla adatszolgáltatás az adóalanyok között kibocsátott számlákról. Az Önadózó áprilisi számában összefoglaltuk a szabályokat és a számlázó programmal szembeni követelményeket. Most felvázoljuk a felvetődő gyakorlati kérdéseket. Kitérünk  a NAV által készítendő – jövőben bevezetni tervezett - bevallás ajánlás problémáira is.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Céltartalék képzés gyakorlati kérdései 34

Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékkal összefüggő kérdések ★ Jövőbeni költségekre képzett céltartalékkal kapcsolatos kérdések ★ Deviza-árfolyamveszteségre képzett céltartalékra vonatkozó kérdések 

Tovább a cikkhez

IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása - Saját tőke változás kimutatás és a Cash flow kimutatás összeállítása 41

A cikkben bemutatásra kerül az IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard szerint a Saját tőke változás kimutatás és az IAS7 Cash Flow kimutatás összeállítása, amelyekhez kiindulópontként szolgál a vállalkozás mérlege és átfogó eredménykimutatása. A cikk az IAS 1 beszámoló Megjegyzések részének szerkezeti és tartalmi felépítésére vonatkozóan is bemutat egyfajta megoldást a Saját tőke változás, illetve a Cash flow kimutatás vonatkozásában.

Tovább a cikkhez

SZJA

Védőeszközök és egyéb juttatások a járvány időszakában 49

Cikkünk egyrészt bemutatja a járványveszély időszakában különösen jelentős juttatási forma, a védőeszközök juttatásának adókötelezettségét, emellett pedig konkrétan a járványveszély időszakára reflektálva ismerteti különböző egyéb juttatások személyi jövedelemadó kötelezettségét.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A csökkentett munkaidejű foglalkoztatás hatása a nyugdíjszámításra 59

A világjárvány akár véglegesen is átalakíthatja a megszokott gazdasági, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási viszonyokat. A munkaidőcsökkentési-kényszer és eddig atipikusnak minősülő munkavégzési formák a társadalombiztosításra, azon belül a nyugdíjvárományokra is hatással lehetnek. Írásunkban a magyar nyugdíjszámítás szabályait mutatjuk be, rámutatva a szabályok komplexitására és adott esetben ellentmondásaira.

Tovább a cikkhez

Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások a veszélyhelyzet idején 62

A Kormány által 2020. március 11-én bevezetett veszélyhelyzetre tekintettel megalkotott jogszabályi rendelkezések számos ponton érintik az egyes társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások folyósítását, valamint a megállapításukra irányuló eljárások lefolytatásának rendjét is. Cikkünkben ezeket a rendelkezéseket, átmeneti szabályokat tekintjük át részletesen.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A szakképzési hozzájárulással és a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos fizetési könnyítés a koronavírus járvány időszakában 52

Írásunkban az általános szabályok mellett azt tekintjük át, hogy miként változtak a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás teljesítésének szabályai a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet időszakában.

Tovább a cikkhez

2020 / 06 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.