Lapszámok
2020 / 10

Tartalomjegyzék

2020 / 10 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Jár-e fizetés, jár-e táppénz az otthon töltött időszak alatt? Új mobilalkalmazás segíti az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését – az EFO pro! Önadózó előfizetői cím és adatváltozások bejelentését kérjük

Tovább a cikkhez

Változásfigyelő – Összefoglaló a jogszabályváltozásokról 4

Míg az Önadózó nyári számában a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a normalitásba történő átmenet szabályairól tudtunk beszámolni, szeptembertől már a járvány egyre terebélyesedő második hulláma, és a folyamatosan születő újabb korlátozások adják a témát. Sajnos így indul az elátkozott 2020-as év utolsó negyedéve mindenkinek az országban. Ismertetjük az üzletekre és ügyfélfogadó munkahelyekre is kiterjedő aktuális védelmi intézkedéseket, az utazási szabályokat, és a további gazdasági intézkedéseket.

Tovább a cikkhez

TAO

Az elektromos gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó kedvezmények a társasági adó rendszerében 11

Az elektromos gépjárművek térnyerése miatt egyre több társasági adóalany dönt ilyen jármű beszerzése mellett. A társasági adó törvény rendszerében kifejezetten „csak” az elektromos töltőállomások létesítéséhez kapcsolódik kedvezmény, ugyanakkor az elektromos gépjárművek – mint tárgyi eszközök – beszerzése esetén is érvényesíthetők bizonyos adóalap-, illetve adókedvezmények.  Tekintsük át, hogy melyek ezek és milyen feltételekkel vehetők igénybe! 

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Mérlegen kívüli tételek a számvitelben 20

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – az Európai Unió vonatkozó irányelveit is figyelembe véve – meghatározza a mérlegen kívüli tételek fogalmát, amelyek az adott beszámoló mérlegében még nem szerepeltethetők, de a jövőbeni gazdasági helyzetet alapvetően befolyásolhatják, így szükségszerű azok valamilyen módon való nyilvántartása és bemutatása a jövőbeni gazdasági helyzetre való kihatásukkal együtt. Ezek a mérlegen kívüli tételek lehetnek mérlegen kívüli követelések és mérlegen kívüli kötelezettségek. Írásunkban bemutatjuk a mérlegen kívüli tételek számviteli alkalmazását.

Tovább a cikkhez

Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai II. IFRS 11 Közös szerveződések 24

Cikksorozatunk jelen részében az IFRS 11 Közös szerveződések standard konszolidációra vonatkozó szabályait tekintjük át. A standard - amely hatályon kívül helyezi az IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek standardot – a közös ellenőrzés alatt lévő szerveződésekben (közös szerveződésekben) érdekeltséggel rendelkező gazdálkodó pénzügyi beszámolására vonatkozó elveket határozza meg. A cikk alkalmazási példákon keresztül, illetve szemléltető ábrák segítségével értelmezi a standardban meghatározott fogalmakat.

Tovább a cikkhez

SZJA

Gondolatok a vadászattal kapcsolatos egyes áfa szabályokról 9

Jelen cikkben ismertetem a hatóság álláspontját, majd kifejtem az általam helyesnek vélelmezett jogértelmezést. Nyilván a Tisztelt Olvasó dönti el, hogy melyik álláspontot érzi magáénak, illetve mennyi adókockázatot képes vállalni az adóhatósági jogértelmezéstől eltérő jogalkalmazás miatt. Nem biztatok senkit arra, hogy ne az adóhatóság álláspontja szerint járjon el, de ha eddig nem az adóhatóság által üdvözítőnek tekintett módon határozta meg az adókötelezettségét, így e cikkből érveket nyerhet egy esetleges elmarasztaló adóhatósági megállapítást követő jogorvoslatban.

Tovább a cikkhez

Elhunyt egyéni vállalkozó utáni adókötelezettségek 29

Abban az esetben, ha a magánszemély sajnálatos módon meghal, akkor - külön eljárás keretében - végleges adójának megállapítása az adóhatóság feladatkörébe tartozik, melyhez gyakran szükséges a hozzátartozók közreműködése is.  Ilyen esetben az adóhatóság soron kívül állapítja meg az elhunyt végleges adóját, mely indulhat hivatali eljárás keretében, de a túlélő házastárs, vagy örökös(ök) is kezdeményezheti(k) azt az illetékes adóhatóságnál. Az adózással összefüggő kötelezettségek mindig az adózót terhelik, ezért az elhunyt helyett nem adhat hozzátartozója adóbevallást. Ezen írás célja a legfontosabb tudnivalók bemutatása.

Tovább a cikkhez

Az ingatlan bérbeadási tevékenységből származó jövedelem személyi jövedelemadó kötelezettsége 35

Az ingatlanbérbeadás mindig érdeklődésre számot adó téma, hiszen az ingatlanpiacon jelentős számú ingatlan érintett hosszabb, illetve rövidebb távú bérbeadással. Cikkünk a klasszikus bérbeadási tevékenységgel összefüggő személyi jövedelemadó szabályokat mutatja be.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Aktuális járulék és szociális hozzájárulási adó kérdések 44

A munkaviszonyhoz, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyhoz, valamint a mezőgazdasági őstermelői jogálláshoz kapcsolódó társadalombiztosítási, járulék-, és szociális hozzájárulási adófizetési kérdések az új Tbj. tükrében. Cikkünkben bemutatjuk, hogy munkaviszony esetében hogyan alakul 2020. július 1-jétől hatályos új szabályok alapján a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség, különös tekintettel a járulékalapra vonatkozó speciális szabályokra. Bemutatásra kerülnek továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt érintő, valamint a mezőgazdasági őstermelők járulékfizetését érintő változások is.

Tovább a cikkhez

Meghatározott járulékalap alkalmazása a gyakorlatban – ügyvezető, munkavállaló és többes jogviszony esetén 53

A 2020. július 1-től hatályba lépő, társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvénnyel (új Tbj.) kapcsolatosan alkalmazandó szabályokról a júliusi lapszámban bővebben olvashattak. Ebben a cikkben a meghatározott járulékalap alkalmazását mutatom be, a gyakorlati szakember nézőpontjából.

Tovább a cikkhez

KIEMELT TÉMÁK

Civil szervezetek a számvitel tengerén II. 58

Szeptemberi számunkban közölt írásunkat közöljük, a következő témákra fókuszálva:  Közérdekű önkéntes tevékenység ●  Támogatások ●  Adományok ●  1 százalékos támogatások ●  Értékcsökkenés elszámolása ●  Ingatlan hasznosítása

Tovább a cikkhez

A civil szervezetek jogutód nélküli megszűnése 60

Írásunkban bemutatjuk a végelszámolás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás szabályait civil szervezetek esetében. Kitérünk a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradó vagyonára vonatkozó kérdésekre is

Tovább a cikkhez

2020 / 10 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.