Lapszámok
2020 / 11

Tartalomjegyzék

2020 / 11 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Tisztelt Előfizetőnk! Ezúton is értesítjük, hogy előfizetése megújításához október 26-án a bejelentett e-mail címére megküldtük az ÖNADÓZÓ ÚJSÁG 2021. évre szóló előfizetési számláját.

Tovább a cikkhez

Online Számla tapasztalatok – Adatszolgáltatás 3.0 -  SAF-T 4

Írásunk Czöndör Szabolcsnak  a XIV. Soproni Pénzügyi Napokon elhangzott előadásnak és az azt követő pódiumbeszélgetésnek az összefoglalóját tartalmazza.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Elektromos hajtású járművekkel kapcsolatos áfa szabályok 9

Az elektromos járművekkel kapcsolatban több jogszabály állapít meg kedvezményeket, így néhány adójogszabály is megfogalmaz adómentességet, vagy egyéb adóelőnyt. Az általános forgalmi adó hűen a saját „semlegességi elvéhez” nem említi az elektromos járművet semmilyen formában ennek következtében az áfa szabályok egyezőek az olyan járművel kapcsolatos szabályokkal, amely nem rendelkezik elektromos hajtással..

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az ellenőrzések számviteli szabályai 10

A cikk bemutatja, hogy az  ellenőrzések megállapításainak hatását hogyan kell figyelembe venni a számviteli nyilvántartásokban és a beszámolóban.

Tovább a cikkhez

Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai III. Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele 16

Cikksorozatunk jelen részében az IFRS 12 Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele standard előírásait tekintjük át. A cikk számba veszi a leányvállalatok, társult vállalkozások, közös szerveződések és a nem strukturált gazdálkodó egységek közzétételi kötelezettségeit más gazdálkodó egységekben való érdekeltségeik vonatkozásában.

Tovább a cikkhez

SZJA

A gépjárművek használatával összefüggő költségek elszámolása a személyi jövedelemadóban általában, és különösen a környezetkímélő járművek esetében 21

Manapság egyre több környezetkímélő gépjármű kerül forgalomba, így adózási szempontból is gyakran merül fel, hogy hogyan számolható el költség az ilyen járművek használatára tekintettel. Cikkünkben a minden gépjárműre általánosan vonatkozó szabályok mellett ismertetjük azt is, hogy hogyan alkalmazhatók azok a környezetkímélő járművekre.

Tovább a cikkhez

Az otthoni munkavégzésre tekintettel adott költségtérítés adózása 28

A koronavírus járvány miatt számos munkavállaló látta el a munkáját az otthonából. Az otthoni munkavégzésre sokan alternatívaként használják a home office, illetve a távmunka kifejezést, azonban azok sem munkajogi, sem adózási szempontból nem feleltethetőek meg egymásnak. Cikkünkben bemutatjuk a home office, illetve a távmunka fogalmi eltéréseit, valamint összefoglaljuk, hogy a munkavállalók otthoni munkavégzése során felmerülő költségek megtérítésére milyen adószabályok vonatkoznak.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Biztosítási jogviszonyok elbírálása az új szabályok szerint, egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetében 34

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 2020. július 1-én történő hatályba lépésével a járulékfizetési kötelezettség egyes jogviszonyok tekintetében eltér a június 30-ig alkalmazandótól. Az alábbi cikkben tekintsük át részletesen a biztosítás elbírálásának menetét, ezáltal a gyakorlati teendőket és a járulékfizetési kötelezettséget egyidejűleg fennálló több, az általánosságban gyakran előforduló jogviszonyok tekintetében.

Tovább a cikkhez

Az Új Tbj. biztosítási jogviszonyokra vonatkozó rendelkezéseinek hatásai egyes pénzbeli ellátásokra 39

A Magyar Közlönyben 2019. december 18. napján került kihirdetésre a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény, amely csak 2020. július 1-jén lépett hatályba. Ezzel újraszabályozásra kerültek a korábbi - részben törvényi, részben rendeleti szintű - rendelkezések, amelynek célja, hogy egyszerűsödjön és egységes elvek mentén kerüljön kialakításra a járulékszabályozási rendszer. Az új törvény hatálybalépése több ponton jelentősen érinti a különböző, biztosítási jogviszonytól függő pénzbeli ellátások megállapítását, az azokra való jogosultságot is. Cikkünkben ezeket a változásokat és hatásokat vizsgáljuk meg részletesebben.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A munkaviszonytól való elhatárolása szempontjai kata alatt 42

Cikkünkben áttekintjük a KATA adózási mód legfontosabb, témánk szempontjából releváns főbb szabályait kitérve a 2021-től életbe lépő változásokra és bemutatjuk azokat a Katv. által meghatározott minősítő jegyeket, amelyeket sorra kell venni a tételes adót fizető kisadózó és a megbízója közötti jogviszony vizsgálata során.

Tovább a cikkhez

ART

Adótervek bejelentési kötelezettsége – a szakmát érintő újabb adatszolgáltatási kötelezettség 2021. évtől. I. rész 49

A cikkem témája a határon átnyúló adóügyi konstrukciókkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget előíró a 2011/16 EU Irányelvet módosító 2018/822 Irányelv (továbbiakban DAC6) szabályain alapuló magyar szabályozás ismertetése. A 2011/16 EU Irányelv módosításainak számbevétele során látni fogjuk, hogy míg korábban jellemzően az adóhatóságot terhelte az Uniós szabályozásból adódó kötelezettség, úgy a DAC6 szabályozás jelentős mértékben a szakmában közreműködőkre telepít adatszolgáltatási kötelezettséget. A számla adatszolgáltatás és a pandémiás helyzetből adódó többlet adminisztrációval indokolható, hogy a cikk tárgyát képező téma viszonylag szűk körben került eddig publikálásra. A pandémiás helyzetre tekintettel az adatszolgáltatás benyújtásának határideje 2021. évre tolódott, illetve akkortól folyamatosan fennáll, viszont a NAV honlapján már közzétette a vonatkozó formanyomtatványt is. A DAC Irányelv szabályozási koncepciójának és a vonatkozó magyar adaptáció áttekintését követően a DAC6 magyar szabályozás részletes ismertetése mellett gyakorlati példákon keresztül is igyekszem a jogalkalmazást segíteni.

Tovább a cikkhez

Jogorvoslati utak és útvesztők adóügyekben 57

Az adóhatóság határozatai elleni lehetséges jogorvoslatok benyújtását az erre vonatkozó szabályok fényében is érdemes jól átgondolni. A jogorvoslat eredménye a „dolog” természete folytán eleve nem garantálható, a jogszabályok pedig egyre inkább az ügyek rapid lezárását, illetve ennek adózói elfogadását ösztönzik. A jogorvoslati út processzusa is elég döcögős, a hatóságokkal, bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás az űrlaphibák, hiányosságok miatt őrjítő is tud lenni, de szokható.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A kötetlen munkarendről 59

A kötetlen szó hallatán elsőként talán a szabadságra asszociálunk. Amint írásunkban olvashatják, a kötetlen munkarend valóban nagyobb szabadságot ad a munkavállalónak mindennapjai megszervezésében, munkaadójának pedig könnyít adminisztrációs terhein. A kötetlenségnek azonban törvényi korlátai is vannak. A kölcsönös előnyök mellett megjelenik például a kötetlen munkarend alkalmazásával a rendkívüli munkavégzés szabályai kijátszásának gyanúja is.

Tovább a cikkhez

KKV

A könyvelők megbecsültségéről - Szemelvények az Önadózó Fórum Facebook csoport bejegyzéseiből 64

Az Önadózó Fórum az Önadózó újság Facebook csoportja, csatlakozzon Ön is.  Suller Krisztina szerzőnk bejegyzését és az arra érkezett kommenteket közöljük a könyvelői munka megbecsültségéről.

Tovább a cikkhez

2020 / 11 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.