Lapszámok
2021 / 01

Tartalomjegyzék

2021 / 01 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Boldog új évet kíván az Önadózó! 1

Egy évvel ezelőtt,  amikor e hasábokon  köszöntőt mondtunk az új év  eljövetelére,  azt jósoltuk, hogy 2020 a digitalizáció éve lesz. Ez helyett 2020 a borzalom, a koronavírus-járvány évet lett, felejtsük is el gyorsan, örüljünk, hogy az az év elmúlt, vége. 2021-re már nem is merünk jósolni – inkább csak kívánni.  Töretlen bizalommal a jövőben azt kívánjuk, hogy 2021 a kilábalás éve legyen az országnak és mindenkinek, aki megszenvedte a tavalyi esztendőt.  Az előttünk álló 2021 év meghatározói közül a következőket emeljük ki.

Tovább a cikkhez

Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői a magánszemélyek 2020. évi adókötelezettségével összefüggésben 4

Írásunkban a 2020-as adóév végét követően, felmerülő munkáltatói, kifizetői feladatokat mutatjuk be a magánszemély részére a munkáltató/kifizető által az adóévben jutatott jövedelemről szóló éves összesített igazolás kiállítása vonatkozásában. Bemutatjuk továbbá az adóhatóság részére teljesítendő kontroll adatszolgáltatás menetét.

Tovább a cikkhez

Munkavállalói nyilatkozatok a bérszámfejtéshez 12

Január nagyon fontos hónap a munkavállalók és a munkaadók szempontjából egyaránt, hiszen a munkavállalóknak számos nyilatkozatot kell tenniük annak érdekében, hogy munkaadójuk megfelelőképpen el tudja készíteni a bérszámfejtésüket. A munkáltató, kifizető ugyanis csak akkor tudja év közben a havi bérszámfejtés során figyelembe venni a magánszemélynek járó személyi jövedelemadó kedvezményeket, illetve a tevékenységével összefüggésben előreláthatóan felmerülő költségeket, ha a magánszemély a kedvezményre való jogosultságáról, illetve a várható kiadásairól az adóév elején nyilatkozik a kifizetőnek.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Konzorciumok áfa szabályai 21

A magyar gazdaságban rendre a pénzügyi szektorban, a kutatás fejlesztésben és az építőiparban találkozhatunk konzorciumokkal, azonban egészen perifériális területen is találkoztam konzorciumi megállapodással, így például a hulladékgazdálkodás körében is. Írásunkban megvizsgáljuk a felmerülő áfa kérdéseket.

Tovább a cikkhez

TAO

Változások a társasági adótörvényben 22

Írásunkban – a hatálybalépés sorrendjében – a társasági adó rendszeréhez kapcsolódó, 2020 év végén és 2021. január 1-ével hatályba lépett változásokat mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

A számviteli törvény változásai 29

A számviteli törvény 2020 év végi módosításai elsősorban más jogszabályi változásokkal való összhang és a törvényen belüli belső összhang megtemetését szolgálják, illetve egyszerűsítéseket tartalmaznak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény újabb módosítását az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény tartalmazza.

Tovább a cikkhez

SZJA

A személyi jövedelemadó. a KATA és a járulékfizetésre vonatkozó szabályok változásai 33

Cikkünk az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényben (a továbbiakban: adócsomag) szereplő módosításokat ismerteti részletesen, emellett pedig röviden kitér a koronavírus járvány kapcsán hozott gazdaságvédelmi intézkedésekre is a SZÉP Kártya és a távmunkavégzés kapcsán.

Tovább a cikkhez

Az őstermelői tevékenységből származó jövedelem megújuló adózási szabályai 38

2021-től a mezőgazdasági őstermelői tevékenység „önállóan”, mezőgazdasági őstermelőként, „közösen” őstermelők családi gazdasága vagy családi mezőgazdasági társaság keretében folytatható. Cikksorozatunk első részében áttekintettük az új működési formák anyagi jogi szabályait (tevékenységi kör meghatározása, nyilvántartási, ellenőrzési szabályok), melyet a 2021. január 1-jén hatályba lépő családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csg. törvény) tartalmaz. A rendelkezésre álló keretszabályok jelentős átalakulásával összefüggésben az egyes működési formák adózási szabályai is módosultak. Cikksorozatunk második részében a mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdasága adózási szabályait foglaljuk össze és kitérünk a családi mezőgazdasági társaság tagjaira vonatkozó új rendelkezésekre is.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények 48

Cikkünk a szociális hozzájárulási adókedvezmények bemutatását célozza, illetve a gyakorlatban felmerült kérdéseket vizsgálja meg, valamint az új Tbj.-vel összefüggésben felmerült kérdésekre is kitér.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Helyi adók, illetékek 2020. évközi és 2021. évi változásai 67

A következőkben a 2020. év közben hatályba lépett (jövőben is alkalmazandó), valamint a 2020. őszén kihirdetett törvények helyi adók és illetékek módosításait ismertetjük. A helyi iparűzési adót illetően kitérünk az előleg-kiegészítési kötelezettség intézményének megszűnésére, a szokásos piaci ár alapulvételével történő adóalap-megállapításra, a szánviteli törvény szerinti hiba feltárása adóévének adóalapra gyakorolt hatására, az adóbevallás állami adóhatósághoz való kötelező benyújtására is. Az illetéknemet érintően a testvérek közötti ingyenes vagyonszerzés mentességi tényállását, a családi otthonteremtési akcióterv új elemeit is taglaljuk. A törvénymódosításokhoz kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések és gyakorlati példák a megalapozott jogalkalmazást kívánják elősegíteni.

Tovább a cikkhez

Vám, jövedéki és regisztrációs adó változások 2021 76

Az év végi adócsomagban, a címben szereplő törvényeket is módosította az országgyűlés, a következőkben a módosítások fontosabb változásait mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

ART

Az adóeljárás változásai 2020-2021 59

2020 különleges év volt, adóztatási szempontból is. Az adóeljárási szabályok is több alkalommal módosultak az év során, több rendelkezés csak átmenetileg, néhány azonban „véglegesen”. E mellett természetesen a „szokásos” évközi, év végi adócsomagok is tartalmaztak új rendelkezéseket. Jelen cikk a legfontosabb módosításokat emeli ki.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Munkaügyi teendők 2021 elején 79

Távmunka szabályok 2021. február 8-ig ★ Minimálbér bér és garantált bérminimum 2021-re ★ Szabadság újévi megállapítása – jogcímek, jogszerző feltételek ★ A 2020-ból megmaradt szabadság 2021-ben történő kiadhatósága ★ Munkaidőkeret – újévi kezdéssel

Tovább a cikkhez

2021 / 01 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.