Lapszámok
2021 / 03

Tartalomjegyzék

2021 / 03 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Szigorodott az adómentesség indoklása az online számlaadatszolgáltatás 3.0-ban ● NAV ellenőrzési irányok 2021-ben

Tovább a cikkhez

A cash-flow kimutatás szabályai 4

Jelen cikkünkben összefoglalóan áttekintjük a cash-flow kimutatás elkészítésére vonatkozó hatályos hazai számviteli szabályokat.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Egyes tevékenységekre vonatkozó áfa szabályok 15

Használtautó kereskedő árrésadózása ● Utazásszervezés áfa szabályai - Az utas fogalom eltörlése ● Az oktatás adómentessége ● Követelés értékesítés, engedményezés áfa kötelezettsége

Tovább a cikkhez

TAO

Áttérés a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alól a társasági adó hatálya alá 23

Amennyiben egy egyéni cégnek, betéti társaságnak, közkereseti társaságnak, ügyvédi irodának – akár a saját elhatározásából, akár a törvény erejénél fogva – megszűnik a kata-alanyisága, akkor a nyereségadó-kötelezettségei teljesítése tekintetében választási lehetősége van: vagy társasági adóalanyként, vagy pedig a kisvállalati adó alanyaként „folytatja a pályafutását”. Írásunk az előbbi esettel, azaz a kata-tao áttéréssel összefüggő rendelkezéseket mutatja be.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az IFRS konszolidációra vonatkozó előírásai - IAS27 Egyedi pénzügyi kimutatások 26

A cikksorozatban áttekintjük az IFRS konszolidációra vonatkozó szabályait, a standardok legfontosabb előírásait néhány alkalmazási példán keresztül. Jelen cikkben – a konszolidációs standardok rendszerének és néhány fontos fogalomnak az áttekintése után - a 2013. január 1-jétől hatályos és 2014-ben módosított - az IAS27 Egyedi pénzügyi kimutatások standard értékelésre és közzétételre vonatkozó előírásait mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

SZJA

Külföldön dolgozó magánszemélyek adózása és járulékfizetése I. 31

Mire kell figyelni vészhelyzet előtt és pandémia időszakában? Külföldi munkavégzés adó- és társadalombiztosítási szabályai gyakorlati alkalmazása tárgykörben cikksorozatunk első részét adjuk közre, melyben a magyar jogviszonyban külföldön kiküldetésben dolgozók személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási szabályait vesszük górcső aló. A cikksorozat második része a külföldi munkavégzéssel összefüggésben a „homeoffice” adó- és járulékvonzatát taglalja, végül majd a harmadik rész kitér a Brexithez kapcsolódva az Angliában dolgozó természetes személyekre irányadó adózási és társadalombiztosítási rendelkezésekre.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások 2021. évi változásai 38

Cikkünkben sorra vesszük azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek 2021. január 1-jétől változásokat hoztak a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), illetve a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) egyes jogintézményeinek az alkalmazásában. Kitérünk e mellett a biztosítási jogviszonyokkal és a keresőképtelenség igazolásával összefüggő főbb változásokra is.

Tovább a cikkhez

Az apaszabadság idejére járó távolléti díj és annak közterheinek megtérítése különböző adózási módok választása esetén 41

Cikkünkben összefoglaljuk, hogy az apaszabadság idejére járó távolléti díj és annak közterhei megtérítését célzó szabályozás mely munkáltatói közteher fizetési kötelezettség esetére terjed ki.

Tovább a cikkhez

A Brexit társadalombiztosítási következményei 44

A biztosítási jogviszonyok megítélése, a kiküldetések kezelése, valamint a járulékfizetési kötelezettség fennállása. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépésének milyen következményei vannak a társadalombiztosítás területén, a kilépést rendező dokumentumokban foglaltak hogyan befolyásolják az alkalmazandó jog megítélését, a biztosítási kötelezettség elbírálását, a járulékfizetési kötelezettséget. Cikkünkben példákon át mutatjuk be a lehetséges kérdéseket, és válaszokat.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Az elektronikus fuvarregisztrációról - BIREG az új EKAER? 51

Az EKAER rendszerre vonatkozó szabályozás „enyhítését” már tavaly nyár óta ismerjük, 2021-től hatályba is lépett. Ugyanakkor sok, logisztikával foglalkozó szakembert meglepett, hogy a kormányzat egy új, 2021-től alkalmazandó, fuvarozáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettséget írt elő a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel a tavalyi év utolsó napjának délutánján.

Tovább a cikkhez

ART

Az adóegyezmények szerinti nemzetközi adóügyi vitarendezés 52

Az alábbi cikkünkben folytatjuk elemzésünket az adóegyezmények egyes rendelkezéseinek gyakorlati szempontú bemutatásáról, jelen esetben az adóegyezmények szerinti nemzetközi adóügyi vitarendezésről. Az adóegyezmények tárgykörből témaválasztásunk aktualitását adta, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény módosította a nemzetközi adóügyi vitarendezéshez kapcsolódó egyes hazai eljárási szabályokat is. Vizsgálatunkat a magyar adóegyezmények megkötésének alapjául szolgáló, a jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló OECD Modellegyezmény rendelkezéseit, annak Kommentárját bemutatva végezzük el, kitérve az egyezményhálózatunkban a Modellegyezménytől történő egyes eltérésekre is. Cikkünk tartalmaz továbbá kitekintést arra vonatkozóan, hogy az adóegyezményeket módosító új nemzetközi jogi instrumentum, a Multilaterális Adóegyezmény milyen hatással lesz a magyar egyezményhálózatra ebből a szempontból, továbbá említést teszünk a más jogi alapokon indítható nemzetközi adóügyi vitarendezési lehetőségekről. Mindemellett cikkünk bemutatja a nemzetközi adóügyi vitarendezés hazai kapcsolódó eljárási szabályait, áttekintő táblázatban részletezve az egyes nemzetközi eljárásokhoz kapcsolódó legfontosabb azonos és eltérő szabályokat.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A munkaidőkeret szabályainak alkalmazásáról 58

Mindenre kiterjedő áttekintést kívánunk adni a munkaidőkeretről, ami – az elszámolási időszak mellett – az egyenlőtlen munkaidőbeosztás alkalmazásának mellőzhetetlen törvényi előfeltétele. Három, a közelmúltban közzétett kúriai ítélet esszenciáját is megismerheti az Olvasó.

Tovább a cikkhez

PM tájékoztató a megemelt összegű minimálbér, garantált bérminimum adójogviszonyokban történő alkalmazásáról 64

Amennyiben egy adójogszabály az év első napján hatályos minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz és a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben megállapított magasabb összegű minimálbér / garantált bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget csökkenti (kevésbé terhessé teszi), úgy fizetési kötelezettség megállapításánál (csökkentésénél) a megemelt összegeket már a 2021. január 1-jét követő időszakra alkalmazni lehet.

Tovább a cikkhez

2021 / 03 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.