Lapszámok
2021 / 04

Tartalomjegyzék

2021 / 04 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Online számla adatszolgáltatás - lejárt a szankciómentes időszak ● NAV XML mint számla – Egyszerűsít vagy csak bonyolítja a vállalkozások adminisztrációját?

Tovább a cikkhez

A számlaadat-szolgáltatás legfontosabb tanulságai 4

Írásunk az adatszolgáltatással kapcsolatban elterjedt a hiedelmekkel próbál leszámolni és felvázolja a jogszabályi szempontból helyes értelmezést, valamint az adatszolgáltatásokkal – és ezzel párhuzamosan a számlakiállítással – kapcsolatos legfontosabb buktatókat. Az adatszolgáltatás minden vállalkozás számára egyfajta kötelezettséget jelent, ugyanakkor az is fontos, hogy az adatszolgáltatásban rejlő lehetőségeket a vállalkozások ki tudják használni, az esetlegesen elkövetett hibákból tudjanak tanulni.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Előleg és módosító számlák kezelése a gyakorlatban 9

Az idei évben is a számla adatszolgáltatási kötelezettség szabályainak változása felszínre hozott néhány olyan adózói gyakorlatot, melyeket a korábbi években alkalmaztak ugyan, de azok nem feleltethetőek meg az Áfa tv. vonatkozó rendelkezéseinek. E cikkben összefoglalom az előlegszámla, illetve korrekciós számla kiállításának legfontosabb szabályait kitérve a számla adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére is.

Tovább a cikkhez

Online számla adatszolgáltatás külföldi teljesítési helyű termékértékesítés és szolgáltatásnyújtása esetén 13

Írásunk következtetése szerint akkor nem kell adatot szolgáltatni a kimenő számláról, ha az adott számlában másik tagállami forgalmi adót számítunk fel.  A harmadik országban teljesített ügyletek esetében a kiállított számláról mindenképpen adatot kell szolgáltatnunk.

Tovább a cikkhez

TAO

Összefonódási viszonyok a kkv-besorolás és egyéb szempontok alapján 14

Jelen cikk első részében a kkv besorolás szabályait mutatjuk be, utána pedig az egyes összefonódási viszonyokkal kapcsolatos fogalmak közötti fő különbségeket vázoljuk.

Tovább a cikkhez

A telephely kérdése a nemzetközi adózásban 1. rész 22

A következő cikkünk a telephely kérdését járja körül. Bemutatjuk, hogy külföldi vállalkozások hazai adóztatása szempontjából milyen jelentősége van az adóegyezmények telephely fogalmának, az ahhoz kapcsolódó OECD Modellegyezmény Kommentárjában található magyarázatoknak, valamint a kapcsolódó hazai társasági adó szabályoknak. A cikk ismerteti az OECD Modellegyezmény 5. cikkének (Telephely) felépítését és a legfontosabb tényállásokat, amelyek telephely keletkezéséhez vezetnek.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

IFRS 8 Működési szegmensek 28

A cikk a 2009. január 1-jétől hatályos IFRS 8 Működési szegmensek standard előírásait mutatja be a szegmensek kialakítására, meghatározásának módjára és a gazdálkodó közzétételi kötelezettségére vonatkozóan. A standardban meghatározott kritériumok alapján egy egyszerű gyakorlati példa alapján elvégezzük a szegmentációt, a működési szegmensek beszámolási szegmensekké való minősítését.

Tovább a cikkhez

SZJA

A tőkejövedelmek bevallása 32

Cikkünk a tőkejövedelmek bevallására vonatkozó rendelkezéseket, illetve a bevallási nyomtatvánnyal összefüggő fontosabb tudnivalókat ismerteti.

Tovább a cikkhez

A kriptovalutákból származó jövedelem adókötelezettsége és bevallása 42

Napjainkban szárnyal a kriptovaluták árfolyama, a volatilis, mindig nyitva lévő piac vonzó befektetési lehetőséget kínál a befektetők számára. Cikkünk a kriptovalutákal kapcsolatos ügyletek hatályos szabályok szerinti adókötelezettségét és bevallási tudnivalóit ismerteti.   

Tovább a cikkhez

Külföldön dolgozó magánszemélyek adózása és járulékfizetése 2. Rész 44

„Home-office”-ban Magyarországon, vagy külföldön. Külföldi munkavégzés adó- és társadalombiztosítási szabályai gyakorlati alkalmazása tárgykörben cikksorozatunk második részét adjuk közre, melyben a „home-office” hatását vizsgáljuk a külföldi munkavégzéssel összefüggésben.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A foglalkoztatói közterhek alóli mentesség kiterjesztése, és az önfoglalkoztatókra vonatkozó új kedvezmények a veszélyhelyzetben 50

Írásunkban bemutatjuk, hogy a pandémiás helyzet miatt 2020 novemberében hatályba lépett, a foglalkoztatás terheinek enyhítését célzó veszélyhelyzeti intézkedések hogyan bővülnek 2021 március hónapjára, és bemutatjuk azok érvényesítésének lehetőségeit.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése 2021-től 53

A szakképzési hozzájárulásra, mint elkülönült, de annál fontosabb sajátos kötelezettségformára vonatkozó előírások rendszere igen összetett, részletszabályaiban több témát ölel fel és még 2021 elején is sok nyitott kérdést vet fel. Írásunkban bemutatjuk legfontosabb szabályokat és újdonságokat, legfőképp a korábbi szakképzési hozzájárulási rendszerhez képest bekövetkezett eltéréseket.

Tovább a cikkhez

JOG

Változások a pénzmosás elleni szabályozásban – és a szolgáltatók teendői 60

Ismertetjük a 2021. február 2-án kihirdetett PM rendeleteket, bemutatjuk, hogy ezek alapján mely pontokon kell a szolgáltatóknak a belső szabályzataikat módosítaniuk. Előfizetőink részére a módosítások végrehajtására mintákat is adunk. Kitérünk arra is, hogy mi a helyzet a hányatott sorsú tényleges tulajdonosi nyilvántartással és adatszolgálttatással.

Tovább a cikkhez

2021 / 04 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.