Lapszámok
2021 / 06

Tartalomjegyzék

2021 / 06 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

A munkáltatói terhek csökkenése mellett fejlesztési és kedvezményes iparűzési adó segíti a vállalatokat ● A könyvelők szerepe a nemzetgazdaságban

Tovább a cikkhez

A nyári foglalkoztatás lehetőségei és közterhei, különös tekintettel a fiatalok szünidei munkavállalására 4

Egyszerűsített foglalkoztatás, iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, megbízási jogviszony, háztartási munka, szívességi munka. Cikkünkben bemutatjuk, hogy a nyári szezonban mely foglalkoztatási formák állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a rövidebb idejű, rugalmas foglalkozást, valamint a szezonális munkaerő szükséglet kielégítését, és bemutatjuk ezek adójogi, társadalombiztosítási vonzatát. Továbbá külön kitérünk a fiatalok szünidei foglalkoztatásának lehetőségére is.

Tovább a cikkhez

A diákok nyári foglalkoztatása és a szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás 15

Ebben a cikkben elsősorban a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében vizsgáljuk a munkáltatói kötelezettségeket a diákok nyári foglalkoztatásával összefüggésben.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Az együttműködő közösségről, mint adótervezési lehetőségről 18

Az együttműködő közösség létrehozása igen komoly adóelőnnyel járhat az olyan adóalanyok esetében, akik az Áfa tv.  85. § és a 86. § szerinti adómentes tevékenységet végeznek, és nem akarnak vagy nem tudnak csoportos adóalanyiságot létrehozni.

Tovább a cikkhez

TAO

Képzési költségek hatása a társasági adóalapra 19

Az alábbi írás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [a továbbiakban: Tao. tv.] a szakképzésben közreműködő adózók kedvezményeire vonatkozó rendelkezéseit, illetve a képzési költségek kezelését mutatja be. Amennyiben ugyanis a foglalkoztató viseli a munkavállalók képzéseinek díját, vagy pedig szakképző iskolai tanuló foglalkoztatásával összefüggésben számol el költséget, akkor meg kell határozni, hogy az ilyen jogcímen felmerült költségek milyen hatással vannak a társasági adóalapra. Az említett témák kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a 2020-as évben jogszabályváltozás is érintette azokat.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Az ellenőrzés megállapításainak elszámolása 22

Írásunkban bemutatjuk az eszközöket és kötelezettségeket, valamint az eredményt érintő hibákat. és a hibahatások elszámolásának módját és könyvelési teendőit.

Tovább a cikkhez

IFRS 13 Valós értéken történő értékelés 2. 31

A cikk példákon keresztül mutatja be a valós értékelésre alkalmazható jelenérték-technikát, a jelenérték technika kockázatokkal kapcsolatos módosításának, a kockázati felár megállapításának módszereit és a gazdálkodó valós értékeléssel összefüggő közzétételi kötelezettségét. A gazdálkodónak a standardot a 2013. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia.

Tovább a cikkhez

SZJA

A magánszemélyek részére biztosított képzések közteherviselési kötelezettsége 35

Átalakult a szakképzés rendszere, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét 2021. januártól a szakmajegyzék váltotta fel, és az eddigieknél kevesebb alapszakma közül lehet választani, a legtöbb képesítés pedig csak iskolai rendszerű képzésben végezhető el. Cikkünk ezen változásra is reflektálva mutatja be a munkáltató által a munkavállalók részére biztosított képzésekkel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettséget.

Tovább a cikkhez

Brexit 2021– Angliában dolgozók adó és járulékfizetéséről 3. Rész 40

Külföldi munkavégzés adó- és társadalombiztosítási szabályai gyakorlati alkalmazása tárgykörben cikksorozatunk harmadik részét olvashatják, melyben a Nagy-Britanniában dolgozó (pontosabban ott jogviszonyban álló) magyarok, valamint a Magyarországon dolgozó angol állampolgárok adózásával és járulékfizetésével kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaljuk össze.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés 47

Cikkünkben összefoglaljuk az egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozó szabályokat, példákkal mutatjuk be, hogy egyes esetekben milyen teendők merülnek fel, továbbá kitérünk a kapcsolódó eljárási szabályokra is.

Tovább a cikkhez

A csecsemőgondozási díj mértékének 100%-ra való emelése 53

A Családvédelmi Akcióterv részeként 2021. július 1-jétől kezdődően a csecsemőgondozási díj mértéke az eddigi 70 százalékról 100 százalékra változik. Cikkünkben ezzel a módosítással foglalkozunk, illetve részletezzük a csecsemőgondozási díj legfontosabb szabályait is.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A foglalkoztatás felügyelete 58

Más jogszabályi környezetbe kerültek a korábbi munkaügyi ellenőrzés szabályai. A joganyag terjedelmére figyelemmel több részre osztva ismertetjük – a részben „régi-új” rendelkezéseket, amihez két jogszabályt kell egyszerre olvasnunk. Nyitányként megismerkedünk a foglalkoztatás-felügyeleti hatósággal és áttekintjük az ellenőrzés lehetséges tárgyköreit – írásunk befejezéseként ezeket összevetve az 1996-tól 2021. február végéig hatályban volt munkaügyi ellenőrzési szabályozással.  

Tovább a cikkhez

KKV

Kamatmentes újraindítási gyorskölcsön - új feltételekkel 64

A módosításnak köszönhetően minden olyan vállalkozás is jogosult a gyorskölcsön igénylésére, amely megfelel a feltételeknek: rendelkezik a 2020-as évre teljes, lezárt (12 hó) beszámolóval; 2020-as árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot; tavalyi éves átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 25 főt, valamint a 2020. évi árbevétele minimum 30 százalékkal alacsonyabb, mint a 2019. évi.

Tovább a cikkhez

2021 / 06 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.