Lapszámok
2023 / 03

Tartalomjegyzék

2023 / 03 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Már letölthetők az online pénztárgépek adatai ●
Készpénztámogatások, adó- és adóalap-kedvezmények: számos támogatás érhető el a K+F tevékenységre

Tovább a cikkhez

Változott a munkába járás címén adható költségtérítés mértéke 4

 2023. január 28-tól duplájára emelkedett a munkába járás költségtérítése . A napi munkába járás és a hazautazás esetén kilométerenként akár 30 forint költségtérítést kaphat adómentesen munkáltatójától a munkavállaló.

Tovább a cikkhez

ÁFA

A láncértékesítésekről 5

Láncügyletekről általában ● Háromszög ügylet ● Egyszerű tanácsok magyar adóalanyoknak ● Import láncügyletek ● Export láncügyletek ● Esetpéldák

Tovább a cikkhez

TAO

Az új transzferár-adatszolgáltatás 8

Az adatszolgáltatási kötelezettség ● Érintett adózók ● Érintett évek ● Az adatszolgáltatás módja ● Érintett ügyletek ● Teljeskörűen mentesülő ügyletek ●  Részlegesen mentesülő ügyletek ● Az adatszolgáltatás tartalma

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Építőipari tevékenység számviteli és adózási kérdései 15

Az „építőipar” megnevezés egy rendkívül összetett, és számos tevékenységet magába foglaló meghatározás. Ennek megfelelően könyvelésük, nyilvántartásuk is egyedi igényeket kell, hogy kielégítsen. Ez a feladat kihívás a könyvelőknek is, sokszor a kezdő vállalkozások részére nekik kell tanácsot adni, hogyan tudják már rövidtávon nyereségesen folytatni tevékenységüket. Legutóbb a számvitelben bevezetett projektelszámolás adta fel nekik a leckét, na de kezdjük az elején.

Tovább a cikkhez

Saját termelésű készletek állományváltozásának év végi könyvelési tételei 20

Amennyiben a vállalkozó év közben folyamatos értékbeni és mennyiségi nyilvántartást nem vezet, akkor mérlegfordulónappal a saját termelésű készleteket készletre kell vennie. A saját termelésű készletek év vég könyvelési tételei közé tartozik többek között a leltáreltérések elszámolása, valamint a saját termelésű készletek értékelése is. A saját termelésű készletek értékelésénél, azaz az értékvesztés elszámolásánál, az értékvesztés visszaírásánál alkalmazandó módszereket, eljárásokat a vállalkozónak a számviteli politika keretében, az eszközök és a források értékelési szabályzatában kell írásban rögzítenie.

Tovább a cikkhez

Az osztalék és osztalékelőleg számviteli elszámolási szabályai 22

A cikkben az osztalékelőleg és osztalék fizetésének jogi és számviteli elszámolási szabályait mutatjuk be a tulajdonos és a tulajdonolt gazdasági társaság szempontjából.

Tovább a cikkhez

IFRS Kis- és Középvállalkozások számára (IFRS for SMEs) Készletek számviteli kezelése, értékelés és közzététel 26

A cikk a Készletek értékelését mutatja be az „IFRS kis-és középvállalkozások számára” 13. szakaszának előírásai alapján. A szakasz célja a készletek számviteli kezelésének, valamint a közzétételi követelményeinek az előírása. Útmutatást ad a készletek bekerülési értékének meghatározásához és későbbi, ráfordításként való elszámolásához, beleértve a nettó realizálható értékre történő bármely leírást, valamint a bekerülési értéknek a készletekhez történő hozzárendelésére használt bekerülési érték formulákról (költségformulákról) is. A cikk példákon keresztül tárgyalja a különböző értékelési eljárásokat.

Tovább a cikkhez

SZJA

A családi kedvezmény szabályai 33

Cikkünkben bemutatjuk a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályokat, kitérve arra, hogy a különféle élethelyzetekben (házastársi, élettársi kapcsolat, várandósság) mely rendelkezések figyelembevételével kell megállapítani a kedvezményre való jogosultságot, illetve az igénybe vehető kedvezmény mértékét, bemutatjuk, hogy az eltartottak után járó kedvezményt hogyan lehet közösen érvényesíteni vagy megosztani, illetve hogy milyen nyilatkozatot kell leadni a kedvezmény igénybevételéhez. A családi kedvezmény rendszere 2023. január 1-jétől kiegészült a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezménnyel, ennek szabályait is ismertetjük.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Biztosítási kötelezettség külföldi munkavégzés esetén 48

A szociális biztonsági egyezmények szerepe a társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésében
Cikkünkben bemutatjuk, hogy az egyezménnyel érintett államokban történő munkavégzés esetén, hogyan alakulnak a társadalombiztosítási kötelezettségek. Ismertetjük az egyezmények legfontosabb szabályait, és az egyes egyezményes rendelkezések megértését példákkal segítjük.

Tovább a cikkhez

Az átalányadózó egyéni vállalkozók pénzbeli ellátásra való jogosultsága 57

A 2022. augusztusában hatályba lépett új KATA törvény bevezetése már nem ad mindenkinek lehetőséget ennek az adózási módnak a választására, így „alternatívaként” marad a vállalkozóknak az átalányadózás. Az átalányadózásra vonatkozó szabályok azonban bonyolultabbak, mint a KATÁ-s adózásra vonatkozó szabályok. 2023-ban ezért az átalányadózási móddal kapcsolatos társadalombiztosítási kötelezettségek jelentősen átalakulnak. Cikkünkben ezen átalakított szabályokat járjuk körül, valamint kitérünk ennek a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokra gyakorolt hatására is.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Az egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás 61

Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony, mely jogszabályt ugyan nem módosították mostanában, de mégis vannak változások. A veszélyhelyzet miatt ugyanis a Kormány rendeletben is meghatározhat szabályokat, melyet 2022. nyarán meg is tett.

Tovább a cikkhez

2023 / 03 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.