Személygépkocsi adózási és számviteli kézikönyv

Személygépkocsi adózási és számviteli kézikönyv

Címkék: személygépkocsi

Számvitel - Áfa – Tao – Szja – Cégautó adó – Gépjárműadó – Illeték

  • Formátum: e-könyv (pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: Önadózó
  • Terjedelem: 112 oldal

Ár: 1 270 Ft
Előfizetőknek ingyenes

  db  

Részletes leírás

Kiadványunkban bemutatjuk a személygépkocsival kapcsolatos számviteli elszámolásokat, többek között annak adásvételét, pénzügyi és operatív lízingbe, illetve bérbe adását, vételét, használatát annak megfelelő besorolását, értékelését, a vele kapcsolatos káresemények elszámolását. 

Összefoglaljuk azokat a kedvezményeket, amelyeket a társasági adó alanyai vehetnek igénybe, amennyiben gépjárművel összefüggő beruházást valósítanak meg. 

Bemutatjuk a személygépkocsival kapcsolatos ügyletek általános forgalmi adó szabályait. 

Ismertetjük a hivatalos célból, illetve munkába járás címén gépjárművel bonyolított utazásokkal kapcsolatban felmerülő költségek elszámolását érintő szabályokat, bemutatjuk továbbá a gépjárművek üzemanyag-felhasználásának elszámolásával kapcsolatos új rendelkezéseket is.

 Megadjuk a cégautóadó szabályainak gyakorlati magyarázatát. Ismertetjük a járművekhez kapcsolódó gépjárműadó, illetve vagyonszerzési/közigazgatási illetékek szabályait.

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 7
2. FEJEZET – SZÁMVITEL – A SZEMÉLYGÉPKOCSI ADÁSVÉTELÉVEL, LÍZINGELÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 8
2.1. A személygépkocsi fogalma 8
2.2. A személygépkocsi számviteli besorolása 8
2.3. A személygépkocsi bekerülési értéke 9
2.4. A személygépkocsi beszerzéssel összefüggő adók elszámolása 11
2.4.1. Regisztrációs adó 11
2.4.2. Áfa 12
2.5. A személygépkocsik beszerzése, nyilvántartásba vétele 13
2.5.1. Adásvétel 14
2.5.2. Pénzügyi lízing 14
2.5.3. Vagyonkiadás 16
2.5.4. Térítés nélküli átadás, ajándék 17
2.5.5. Saját előállítás 17
2.5.6. Bérbe vett személygépkocsin végzett beruházás, felújítás 18
2.6. A személygépkocsik értékelése 18
2.6.1. Terv szerinti értékcsökkenés 18
2.6.2. Terven felüli leírás 20
2.6.3. Értékhelyesbítés 20
2.6.4. Értékvesztés és értékvesztés visszaírás 21
2.7. Káresemények elszámolása 22
2.8. Átsorolások 23
2.9. A személygépkocsi tartással összefüggő költségek, ráfordítások 24
2.10. A beszerzés és finanszírozás sajátos formái 26
2.11. A személygépkocsi bérbeadásának elszámolása 28
2.12. A személygépkocsik nyilvántartásból való kivezetése 30
2.12.1. Adásvétel és csere 31
2.12.2. Pénzügyi lízing 31
2.12.3. Egyéb jogcímek 35
3. FEJEZET – TÁRSASÁGI ADÓ – GÉPJÁRMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓKEDVEZMÉNYEK 38
3.1. Fejlesztési tartalék 38
3.1.1. A fejlesztési tartalék képzése, a kedvezmény mértéke 38
3.1.2. A fejlesztési tartalék feloldása 39
3.2. Beruházási adóalap-kedvezmény 40
3.2.1. A kedvezmény feltételei, mértéke 40
3.2.2. Szankciós visszafizetési kötelezettség 42
3.3. Beruházási hitel kamatához kapcsolódó adókedvezmény 42
3.4. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye 43
3.5. Szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett tárgyi eszköz 100%-os értékcsökkenési leírása 46
4. FEJEZET – SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁFA 48
4.1. Mi minősül személygépkocsinak az Áfa törvény
alkalmazásában? 48
4.2. Személygépkocsi beszerzése 48
4.3. Személygépkocsi bérbevétele 50
4.4. Személygépkocsiba tankolt üzemanyag 51
4.5. Személygépkocsihoz vásárolt alkatrész és tartozék 51
4.6. Személygépkocsi javítása személygépkocsival kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele 52
4.7. Személygépkocsi értékesítése 52
5. FEJEZET – SZJA – A GÉPJÁRMŰHASZNÁLAT KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁSA A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 53
5.1. Hivatalos célú utazások személygépkocsival 53
5.1.1. A gépjárműhasználattal kapcsolatos kiadások elszámolásához szükséges bizonylatok 55
5.1.2. Útnyilvántartás, menetlevél 55
5.1.3. Kiküldetési rendelvény 57
5.2. A gépjárműhasználatra jellemző költségek megtérítése 59
5.2.1. Üzemanyag-felhasználás 59
5.2.2. Üzemanyagár 61
5.2.3. Fenntartási, javítási, felújítási kiadások 62
5.2.4. Általános személygépkocsi-normaköltség 63
5.2.5. A gépjárműhasználattal kapcsolatos egyéb kiadások 63
5.2.6. Értékcsökkenési leírás 64
5.2.7. Cégautóadó elszámolása 65
5.3. A munkába járás költségeinek megtérítése a személygépkocsival történő munkába járást esetén 67
6. FEJEZET – CÉGUATÓ ADÓ A GYAKORLATBAN 73
6.1. Az adó tárgya 73
6.2. Az adókötelezettség tartalma 73
6.2.1. Adóköteles tényállások 73
6.2.2. Nem adóköteles tényállások 75
6.3. Az adó alanya 77
6.3.1. Az általános szabály 77
6.3.2. Speciális alanyiságok 78
6.4. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése 78
6.4.1. Nem magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi esetén 79
6.4.2. Magánszemély tulajdonában álló, általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetén 79
6.4.3. A hatósági nyilvántartásban nem szerepelő személygépkocsi esetén 80
6.5. A költségelszámolás napja 81
6.6. Az adótétel (adómérték) 81
6.7. A megfizetett gépjárműadó cégautóadóból való levonása 83
6.8. A cégautóadó bevallása, megfizetése 84
7. FEJEZET – A GÉPJÁRMŰADÓ 86
7.1. A gépjárműadó tárgya 86
7.2. Az adókötelezettség tartalma 87
7.2.1. Adókötelezettség keletkezése 87
7.2.2. Adókötelezettség változása 88
7.2.3. Adókötelezettség megszűnése 88
7.3. Az adó alanya 89
7.3.1. Alanyi tényállások 89
7.3.2. Az adóalanyiság és a közlekedési szabályok kapcsolata 91
7.3.3. Közlekedés igazgatási és adójogi összefüggés 92
7.3.4. Jogszerű/nem jogszerű változás-bejelentés adójogi következményei 93
7.3.5. A tulajdonátruházó adójogi védelme 93
7.4. Az adó alapja 95
7.5. Az adó mértéke 96
7.6. Adókedvezmény környezetvédelmi osztályjelzés alapján 98
7.7. Egyes adómentes tényállások 99
7.8. Adókötelezettség-változás esetén az adatbejelentés kérdése 100
7.9. Az adó megállapítása (adókivetés) 103
7.10. Az adófizetés időpontja és módja 103
8. FEJEZET – JÁRMŰVEK MEGSZERZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONSZERZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK 105
8.1. Az illetékkötelezettség keletkezése 106
8.2. Az illeték alapja 107
8.3. Az illeték mértéke 107
8.4. Mentességek, kedvezmények 108
8.5. Bejelentési kötelezettség, az illeték megfizetése 110
8.6. Közigazgatási hatósági eljárások 111

Vissza az előző oldalra