Munkahelyi adatkezelés kézikönyve és iratmintái 2019

Új munkavállaló felvételekor új tartalmú adatkezelési tájékoztatást kell adni a munkavállaló részére, és ezt ismertetni kell a régi munkavállalókkal is. Megadjuk a munkajogi adatkezelési tájékoztatások mintáit, amelyeket 2019 április 26-tól a munkáltatóknak kötelező alkalmazni. Az előfizetői kedvezmény érvényesítéséhez lépjen be előfizetőként, és úgy rendeljen!

  • Formátum: E-könyv

Ár: 25 400 Ft
Előfizetői kedvezmény: 50%
Kedvezményes ár előfizetőknek: 12 700 Ft

  db  

Részletes leírás
Segédlet munkáltatók számára a Munka törvénykönyve 2019. április 26-tól hatályos változásai alkalmazáshoz. A változások minden munkáltatót kötelezően érintenek.

Kiadványunk legfontosabb része, legnagyobb értéke az a munkajogi adatkezelési tájékoztató minta - szerkeszthető, Word formátumban - amellyel a munkáltatók teljesíthetik a 2019. április 26-ával módosított Munka törvénykönyvben előírt tájékoztatási kötelezettségüket. A tájékoztatás minta  a leggyakrabban előforduló munkáltatói adatkezeléseknél – személyzeti nyilvántartás, alkalmassági vizsgálatok, munkahelyi kamerás megfigyelés, alkoholszonda alkalmazása, számítástechnikai eszközök ellenőrzése stb. – szövegszerűen tartalmazza a munkavállalók személyiségi joga korlátozásának szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményeket, segítve ezzel a személyre szabott saját tájékoztatók megalkotását. De ad mintát arra is, hogy a biometrikus adatok kezelése, vagy  erkölcsi bizonyítvány kérése tekintetében a munkáltatók a jövőben jogszerűen tudják a személyes adatok kezelését végezni. 
 
Ezen adatkezelési tájékoztatás mintát ugyanakkor a munkáltatók arra is felhasználhatják, hogy jogos gazdasági érdekeik védelmére további biztosítékokat alkalmazzanak, például a munkavállaló további munkaviszonyának vagy önálló vállalkozásának korlátozásával. 
 
Kiadványunk további szerkeszthető iratmintái:
■ Új munkaszerződés minta (Word)
■ Munkszerződés módosítás a Munka törvénykönyve változásaira figyelemmel (Word) 
■ Munkajogi adatkezelés tevékenységek nyilvántartása (Excel) 
Tartalomjegyzék
A MUNKAHELYI ADATKEZELÉS KÉZIKÖNYVE ÉS IRATMINTÁI 2019 (PDF) TARTALOMJEGYZÉKE


BEVEZETÉS

3. oldalI. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSA
 

6. oldal1. A személyhez fűződő jogok korlátozása – a 9.§/2/ bekezdése módosítása

6. oldalNAIH Érdekmérlegelési teszt

8. oldalProblémák a szükségesség, arányosság vizsgálatával

9. oldal2. A munkajogi adatkezelés szabályai – az Mt. 10.§  módosítása

13. oldal3. A munkavállaló biometrikus adatainak kezelése – Mt. 11.§ /2/-/3/

14. oldalÚjjlenyomat olvasók, arcfelismerő szoftverek 

15. oldal4. Új erkölcsi bizonyítvány szabályok a munkaviszonyban –Mt.  11.§ /3/--/5/

16. oldal5. A munkavállaló ellenőrzése – Az Mt. új  11/A.§-a

16. oldal6. Az adatkezelési tájékoztatási kötelezettség teljesítése – az Mt. 22.§/2/ bek. módosítása

18. oldalII. ELELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA

19. oldalIII.ÚTMUTATÓ AZ IRATMINTÁK ALKALMAZÁSÁHOZ!
 

22. oldal 

 LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

  

 ■ Munkajogi adatkezelési tájékoztató minta (Word)

 ■ Új munkaszerződés minta (Word)

 ■ Munkszerződés módosítás a Munka törvénykönyve változásaira figyelemmel (Word)

 ■ Munkajogi adatkezelés tevékenységek nyilvántartása (Excel) MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE SZEMÉLYISÉGI JOGAI KORLÁTOZÁSÁRÓL ÉS SZEMÉLYES ADATAI MUNKÁLTATÓ ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL 


MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE SZEMÉLYISÉGI JOGAI KORLÁTOZÁSÁRÓL ÉS SZEMÉLYES ADATAI MUNKÁLTATÓ ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL  (Word) 
TARTALOMJEGYZÉKE
I. TÁJÉKOZTATÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE SZEMÉLYISÉGI JOGAI MUNKÁLTATÓ ÁLTALI KORLÁTOZÁSÁRÓL 

2. oldal1. Munkaidőn kívűli magatartási követelmények

2. oldal2. A véleménynyilvánításhoz való jog korlátozása

3. oldal3. Adatkezelés a munkaviszonyban

4. oldalII. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÁLLALÓ SZEMÉLYES ADATAINAK MUNKÁLTATÓ ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL

4. oldalMunkaügyi célú adatkezelés – személyzeti nyilvántartás

4. oldalFelvételre jelentkező munkavállalók adatainak, pályázatok, önéletrajzok kezelése

5. oldalMunkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos adatkezelés

6. oldalMunkavédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos adatkezelés

6. oldalAlkalmassági vizsgálattal kapcsolatos adatkezelés

7. oldalBiometrikus adatok kezelése

8. oldalErkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos adatkezelés

9. oldalA munkavállaló ellenőrzése

10. oldalTájékoztatás munkahelyi kamerás megfigyelésről

10. oldalA munkavállaló ittassága ellenőrzése és a vele kapcsolatos adatkezelés

11. oldalA munkáltató által biztosított számítástechnikai eszköz ellenőrzése és a vele kapcsolatos adatkezelés

12. oldalGPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatosadatkezelés

13. oldalHátrányos jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

14. oldalMunkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működésével kapcsolatos adatkezelés

14. oldalAdó-, járulék- és számviteli kötelezettségekkel kapcsolatos adatkezelés

15. oldalTársadalombiztosítási, és nyugdíj ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

15. oldalÚtnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés

16. oldalA  munkavállaló önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés

16. oldalIII. ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

17. oldalIV. TÁJÉKOZTATÁS A MUNKAVÁLLALÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL

18. oldal

 Vissza az előző oldalra