Segédlet és iratminták civil szervezetek belső működéséhez veszélyhelyzet idején

Címkék: civil szervezetek

Mintáink leveszik az ügyvezető válláról a szabályalkotás egyébként 2020. április 11-től kötelező feladatát, és nagyban megkönnyítik a közgyűlések, testületi ülések megszervezését, megtartását és adminisztrációját. Megadjuk a testületi szervek digitális ülésezéséhez szükséges belső szabályozások mintáját. Ismertetjük a civil szervezetek közgyűlései, testületi szervei ülésezésére vonatkozó új szabályokat a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján.

  • Formátum: E-book
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2020
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 26 oldal + 7 iratminta

Ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes

  db  

Részletes leírás

Kiadványunk az elektronikus kapcsolattartás és távolléti döntéshozatal új szabályait mutatja be civil szervezetekben, és ehhez ad iratmintákat, amelyekkel az ügyvezető a szabályozási feladatát elvégezheti. E szabályok alapján működhetnek közgyűlések, elnökségek, felügyelőbizottságok.   

Alapvetően a járvány miatti veszélyhelyzet és ez mellett a számviteli beszámolók elkészítésének és közzétételének közelgő határideje indukálta a jogi személy szervezetekben a távolléti döntéshozatal és elektronikus kapcsolattartás szabályainak megalkotását és elrendelését a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelettel.  Április közepén ugyan döntés született a  számviteli beszámoló határidejének 2020. szeptember 30-ra történő halasztásáról (a tőzsdei társaságok, bankok, biztosítók kivételével),  ezzel együtt a távolléti döntéshozatal szabályaival a beszámolók akár a 2020 május végi  rendes határidőben is elfogadhatók. 

A távolléti döntéshozatal és elektronikus kapcsolattartás most bevezetett rendeleti szabályai a veszélyhelyzet megszűnése után is alkalmazhatók, ha a szervezetek ezeket átemelik alapító okirataikba – ezzel is segítve belső működésük digitalizációját.

A rendeleti felhatalmazás alapján a közgyűlések / elnökségi / felügyelőbizottsági ülések megtarthatók elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy ez helyett a közgyűlési döntések meghozhatók írásbeli határozathozatallal is. Ez a megoldás azonban több új kötelezettséget ró valamennyi civil szervezet ügyvezetőjére: saját hatáskörben meg kell állapítania a távolléti határozathozatal szabályrendszerét, ezt közölnie kell a tagokkal. Kivételes az ügyvezetés is dönthet a közgyűlés hatáskörében.

Lehetséges az e-mail útján való kapcsolattartás is a tagokkal,  de ehhez az ügyvezetőnek el kell sajátítania legalább az AVDH szolgáltatás alkalmazását is. 

Segédletünkben elvégeztük ezeket a feladatokat: megalkottuk a minden civil szervezet számára használható iratmintákat, amelyeket minden ügyvezető könnyedén használhat a  saját szervezetében – neki ezeket már nem kell kitalálnia, megfogalmaznia.

Mintáinkkal intézkedhet  a közgyűlések jogszerű megtartása iránt, illetve jogszerű és biztonságos határozathozatalt kezdeményezhet, és dokumentálhatja a testületi döntéseket. Iratmintáink a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével készültek. 

Leírjuk, miként lehet igénybe venni az AVDH szolgáltatást, amely - más elektronikus aláírás szolgáltatás hiányában - szükséges feltétele annak,  hogy bármely civil szervezet a tagjaival elektronikus kapcsolattartást folytasson.

Tartalomjegyzék
SEGÉDLET
1. Bevezetés
2. A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
A rendelet hatálya alá tartozó jogi személy típusok
3. Egyszemélyes és kis taglétszámú szervezetek, amelyek tagjaik személyes részvételével ülésezhetnek
4. Főszabály: a közgyűlés nem tartható meg a tagok személyes részvételével
5. Döntéshozatali módok a Kormányrendelet alapján
6. Az ügyvezető szabályalkotási és közlési joga
7. Az elektronikus hírközlő eszköz útján való üléstartás szabályai
Igénybe vehető, lehetséges elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:
A személyazonosság igazolása módja szabályainak meghatározása
Az elektronikus ülés jegyzőkönyve
8. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályai
9. Az ügyvezetés döntési jogköre közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben
I0. Elnökségek, felügyelő bizottságok ülésezése, határozathozatala, határozatképesség, tisztségek lejárata
Testületi szervek határozatképessége
Eljárás tisztségek lejárta esetén
11. Elektronikus kapcsolattartás a civil szervezet és a tagja között
12. Egyéb működési szabályok

IRATMINTÁK
1.1. Meghívó elektronikus úton tartott közgyűlésre
1.2. Határozattervezetek
1.3. Jegyzőkönyv elektronikus úton tartott közgyűlésről
2.1. Ülés tartása nélküli határozathozatal kezdeményezése
2.2. Határozattervezetek
2.3. Jegyzőkönyv ülés tartása nélküli határozathozatal eredményének megállapításáról
3. Elnökség / Felügyelőbizottság eljárásrendje elektronikus eszköz útján való döntéshozatalhoz

Vissza az előző oldalra