Segédlet és iratminták gazdasági társaságok belső működéséhez veszélyhelyzet idején

Elkészítettük azokat az iratmintákat, amelyek a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben feltétlenül szükségesek a gazdasági társaságok szabályszerű működéséhez, a taggyűlések elektronikus úton történő megtartásához, a tagokkal való e-mailes kapcsolattartáshoz. Ezek elkészítése egyébként április 11-től minden ügyvezető kötelezettsége. A Segédletben megadjuk a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet magyarázatát, az ügyvezetői döntéshozatal feltételeit, és bemutatjuk az AVDH szolgáltatás működését és használatát.

  • Formátum: E-book
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2020
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 26 oldal + 7 iratminta

Ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes

  db  

Részletes leírás

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idejére új szabályokat állapított meg gazdasági társaságok és más jogi személy szervezetek belső működésére. 

A rendeleti felhatalmazás alapján a taggyűlések / közgyűlések / belső testületi ülések megtarthatók elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy ez helyett a taggyűlési, közgyűlési döntések meghozhatók írásbeli határozathozatallal is. Szűkebb körben lehetőség van arra is, hogy az ügyvezető döntsön a taggyűlés / közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Ez a megoldás azonban több új kötelezettséget ró valamennyi (nem egyszemélyes vagy ahhoz hasonló) jogi személy – gazdasági társaság, civil szervezet – ügyvezetőjére: saját hatáskörben meg kell állapítania a távolléti határozathozatal szabályrendszerét, ezt közölnie kell a tagokkal. Lehetséges az e-mail útján való kapcsolattartás is a tagokkal,  de ehhez az ügyvezetőnek el kell sajátítania legalább az AVDH szolgáltatás alkalmazását is

Segédletünkben elvégeztük ezeket a feladatokat: megalkottuk a minden jogi személy számára használható iratmintákat, amelyeket minden ügyvezető könnyedén használhat a  saját szervezetében – neki ezeket már nem kell kitalálnia, megfogalmaznia. Mintáinkkal intézkedhet a taggyűlések / közgyűlések jogszerű megtartása iránt, illetve jogszerű és biztonságos határozathozatalt kezdeményezhet, és dokumentálhatja a testületi döntéseket. Iratmintáink a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembe vételével készültek.  Leírjuk, miként lehet igénybe venni az AVDH szolgáltatást, amely - más elektronikus aláírás szolgáltatás hiányában - szükséges feltétele annak,  hogy bármely gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy a tagjaival elektronikus kapcsolattartást folytasson. 

A távolléti döntéshozatal és elektronikus kapcsolattartás most bevezetett rendeleti szabályai a veszélyhelyzet megszűnése után is alkalmazhatók, ha a szervezetek ezeket átemelik alapító okirataikba – ezzel is segítve belső működésük digitalizációját.

Tartalomjegyzék
SEGÉDLET
1. Bevezetés
2. A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
A rendelet hatálya alá tartozó jogi személy típusok
3. Egyszemélyes és kis taglétszámú társaságok, és szervezetek, amelyek tagjaik személyes részvételével ülésezhetnek
4. Főszabály: a taggyűlés, közgyűlés nem tartható meg a tagok személyes részvételével
5. Döntéshozatali módok a Kormányrendelet alapján
6. Az ügyvezető szabályalkotási és közlési joga
7. Az elektronikus hírközlő eszköz útján való üléstartás szabályai
Igénybe vehető, lehetséges elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:
A személyazonosság igazolása módja szabályainak meghatározása
Az elektronikus ülés jegyzőkönyve
8. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályai
9. Az ügyvezetés döntési jogköre taggyűlés / közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben
I0. Igazgatóságok, felügyelő bizottságok ülésezése, határozathozatala, határozatképesség, tisztségek lejárata
Testületi szervek határozatképessége
Eljárás tisztségek lejárta esetén
11. Elektronikus kapcsolattartás a társaság és a tagja között
12. Egyéb működési szabályok

IRATMINTÁK
1.1. Meghívó elektronikus úton tartott taggyűlésre
1.2. Határozattervezetek
1.3. Jegyzőkönyv elektronikus úton tartott taggyűlésről
2.1. Ülés tartása nélküli határozathozatal kezdeményezése
2.2. Határozattervezetek
2.3. Jegyzőkönyv ülés tartása nélküli határozathozatal eredményének megállapításáról
3. Igazgatóság / Felügyelőbizottság eljárásrendje elektronikus eszköz útján való döntéshozatalhoz

Vissza az előző oldalra