Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Adatkezelési Navigátor a GDPR megfeleléshez

Ár: 25 400 Ft
Előfizetőknek ingyenes!

  db  

Címkék: adatkezelés, GDPR

Útmutató a cég adatvédelmi rendszerének kiépítéséhez. Minden vállalkozásnak használható a GDPR megfeleléshez, különösen ajánljuk könyvelőirodáknak és más adatfeldolgozást végző vállalkozásoknak. Önállóan is felépítheti cége adatvédelmi rendszerét! Szerző: dr. Szabó Tibor ügyvéd.

Megvásárolható a kézikönyv továbbá a minták felhasználási joga saját célra.

Részlet a kiadványból: 

"Használati útmutató az adatvédelmi szabályzat minta és részei alkalmazásához

Úgy gondolom e kiadványunk, mellékletei, függeléklei nagy segítséget jelentenek a vállalkozás, szervezet adatvédelmi megfelelésében, de ez nem jelenti azt, hogy a felhasználónak ne maradna teendője vele. Foglalkozni kell a kérdéssel, átgondolni a folyamatokat és megoldásokat. Mintáink ezt azzal segítik, hogy sorvezetőt adnak, és a jogi tájékoztatások szabályozások jelentős részét már nem kell kitalálni. A javasolt lépések pontokba foglalva a következők.                                

1.

Első lépésben tekintse át GDPR csomagunk rendszerét.  Egy olyan Adatvédelmi szabályzat mintát ajánlunk, amely a következő – önálló különálló dokumentumokat is képező Részekből áll.

I. RÉSZ:     SZEMÉYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

II. RÉSZ:   BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

III. RÉSZ:  ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK

IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

V. RÉSZ:   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Nem véletlen ez a tagolás, ezek a lépései a GDPR megfelelésnek is, és ezek a részei a cég, szervezet adatvédelmi rendszerének is.

2.

Majd adja meg az Adatvédelmi szabályzat I. Részében kért elérhetőségi adatokat, az adatkezelőre, illetve az adatfeldolgozóira is.

Az adatvédelmi szabályzat további Részeiben ezen adatokat már nem kell ismételten megadni, ezek ide hivatkoznak mindig vissza.

3.

Az Adatkezelési szabályzat minta  saját cégre adaptálásával alakítsa ki cége, szervezete belső adatkezelési szabályait. Az adatkezelési szabályzat minta a csomag 2_0 számú melléklete.

Az Adatkezelési szabályzat minta tartalmazza a munkavállalók adatkezelési, adatvédelmi feladatait,  az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat. A Függelékek az egyes adatkezelési tevékenységek külön szabályait tartalmazzák, ezeket annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Társaság a kérdéses adatkezelést – az alapul szolgáló tevékenységet - ténylegesen végzi.

A mellékletek és függelékek a következők:

MELLÉKLETEK:

1. melléklet - Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2. melléklet - Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. melléklet - Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet - Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
5. melléklet - Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
 
FÜGGELÉKEK:  

■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről

■ Függelék a munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről

■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól

■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről

Az adatkezelési szabályzat Mellékletei tartalmazzák az általánosan – mindenkinél - alkalmazható  tájékoztatásmintákat, szerződésmintákat.

Az Adatkezelési szabályzat Függelékek tartalmazzák a speciális adatkezelési tevékenységek belső szabályozását, és mintáit – pl. kamerás megfigyelés, vagy adatfeldolgozás stb. Ezekkel nem minden vállalkozás él, akinél nincs ilyen tevékenység, az a kérdéses Függelék átvételét mellőzheti, az adaptálás során törölheti. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Adatkezelési szabályzat az alapja a mellékleteknek és mintáknak.  

Ezért először az adatkezelési szabályzat adaptálását kell elvégezni.

A Szabályzatokban, minden mellékletben és a  Függelékekben a kék színnel jelzett részeket felül kell vizsgálni, látni fogja, hogy a saját cégben mire van  szükség,  és mire nincs – ez utóbbiakat törölni kell.

A honlapos adatkezelésről szóló részben van egy Süti tájékoztató. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Süti tájékoztatóra nem lehet pontos mintát adni, mert minden honlapnak más a felépítése, a szolgáltatása, más-más sütiket alkalmazhatnak. Így a vonatkozó Függelékben adott Süti tájékoztató is csak egy általános tájékoztatás, ráadásul minden sütit-típushoz kapcsolódó adatkezelési célnak meg akar felel – és ezzel szemben lehetséges, hogy az Ön honlapja nem is tartalmaz ilyen sütiket. Ezért a honlapos Függelék süti szabályozását a  webmester  informatikus bevonásával különösen felül kell vizsgálni, és a saját honlapra konkretizálni kell.

Lehetséges, hogy hiányokat is tapasztal a mintánkban – azt akkor azt  pótolja. 

Miután a Rendeletnek nincs alkalmazási gyakorlata, az is lehetséges, hogy eltérően értelmezünk dolgokat. (Van itt bizonytalanság bőven, pl. még az Infotv. módosítása sem jelent – és ha megjelenik, lehet, hogy újra kell kezdeni az egészet.)

Ha nem ért egyet a szabályzat minta egyed megoldásaival, alkalmazza a sajátját.

Végig kell menni az adatkezelési szabályzat minden egyes  mellékletén, Függelékén, és az adatkezelési nyilvántartásokon -  és a szabályzatban véghez vitt változtatásokat át kell vezetni ezeken is!....."

dr. Szabó Tibor ügyvéd

Tartalomjegyzék

■ Adatkezelési Navigátor kézikönyv (GDPR) - pdf
Tartalomjegyzék: 
I. Bevezetés
II.  Használati útmutató az adatkezelési szabályzat minta, mellékletei függelékei és formanyomtatványaink alkalmazásához
III. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) gyakorlatias ismertetése
IV. A kis- és középvállalkozásokat milyen tevékenységekben érinti a rendelet? Mikor lesz adatvédelmi ellenőrzés, lehet-e bírságot kiszabni?
V. A GDPR megfelelés intézkedései kis- és középvállalkozásokban
VI. Útmutató a vállalkozás, szervezet adatvédelmi rendszerének kiépítéséhez
 
■ 1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Word, Excel)
I. RÉSZ: SZEMÉYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
■  2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT minta mellékletekkel, függelékekkel (word) 
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja 
2.  A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
4. A Társaság munkavállalóinak adatkezelési kötelezettségei 
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata  
6. Az érintettek tájékoztatása
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
7. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
8. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
9. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
10. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
11. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
12. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
13. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés. 
14. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
15. A  munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET -  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
17. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
18.  Tagok, tulajdonosok, részvényesek, testületi tagok adatainak kezelése 
V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
19. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
20. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
21. Kifizetői adatkezelés 
22.   A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
VI. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
23. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
24. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 
25. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
26.  Adatbiztonsági intézkedések
VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
27. Az adatvédelmi incidens fogalma
28. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  
29. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
30.  Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
X. FEJEZET  - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
31. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XI. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 
32. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek
 
XII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33.  Intézkedések a szabályzat megismertetése 
 
34. MELLÉKLETEK
1. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
 
35. FÜGGELÉKEK:  
■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről (Word)
■ Függelék a munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről (Word)
■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól (Word)
■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről (Word)