Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Segédlet adótanácsadók GDPR megfeleléséhez

Ár: 25 400 Ft
Előfizetőknek ingyenes!

  db  

Címkék: adótanácsadók, GDPR

Kiadványunkban adunk egy ismertetőt a GDPR rendelkezéseiről, és ebből a nézőpontból áttekintjük az adótanácsadók tipikus adatkezeléseit és szabályait. Megvizsgáljuk, hogy az adótanácsadó tevékenységben milyen adatkezelési pontok vannak, ahhoz milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. (A könyvelőirodai GDPR csomag tartalmazza az adótanácsadók adatkezelési feladatait is - ha könyvelőirodája is van és adótanácsadó is, akkor a könyvelői csomagot töltse le.)

Adótanácsadóknak is vannak speciális teendői az EU általános adatvédelmi rendeletének  (GDPR) való megfelelés terén. Ez független attól, hogy az adótanácsadó egyéni vállalkozóként vagy adótanácsadó cégként működik.  Mindkettőre  ugyanazok az adatkezelési szabályok vonatkoznak. A továbbiakban az adótanácsadó alatt az adatkezelőt, azaz az egyéni vállalkozó magánszemélyt, vagy adótanácsadó céget értjük.
 
Kiadványunkban adunk egy ismertetőt a GDPR rendelkezéseiről, és ebből a nézőpontból áttekintjük az adótanácsadók tipikus adatkezeléseit és szabályait. Megvizsgáljuk, hogy az adótanácsadó  tevékenységben milyen adatkezelési pontok vannak, ahhoz milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Az ügyféllel kötött, vagy kötendő  adótanácsadói megbízási szerződést jelentős mértékben érintik a Rendelet új szabályai. A megbízási szerződéseket, formulákat ki kell egészíteni egyfelől adatkezelési, másfelől adatfeldolgozási kikötésekkel. A legfontosabb feladat, hogy az adótanácsadó eleget tegyen adatfeldolgozói garancia-nyújtási kötelezettségének.  Ezekre részletesen kitérünk.
 
Számba vesszük az adótanácsadó GDPR megfelelési feladatait is. Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy az adótanácsadónak milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.
 
Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető az adótanácsadó adatvédelmi rendszerének kiépítése.
 
Figyelemmel arra, hogy az adótanácsadás a gyakorlatban a könyvviteli szolgáltatáshoz kapcsolódik, az adótanácsadásra vonatkozó adatkezelési szabályokat, mintákat a Segédlet a könyvelőirodák GDPR megfeleléséhez című kiadványunk is tartalmazza.
 
Mintáink szövegén a saját szervezetre való adaptálás során változtathat, szükséges is, hogy mintáink szövegét, megoldásait saját szervezetére vonatkoztatva felülvizsgálja.
 
Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható.

Tartalomjegyzék

SEGÉDLET ADÓTANÁCSADÓK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ
I. BEVEZETÉS 
II. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK AZ EU ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉRŐL (GDPR)
1. Mi az a GDPR?
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában 
3. A Preambulum
4. A Rendelet hatálya
5. Pár lényeges fogalom
6. Alapelvek 
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az érintett jogai
9. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető
11. Adatvédelmi incidensek
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
13. Adatvédelmi tisztviselő
14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség
15. Kiszabható bírságok 
16. Adatvédelmi ellenőrzések
III. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS AZ ADÓTANÁCSADÁS SORÁN
17. Az adótanácsadó cégeket, vállalkozásokat milyen tevékenységeikben érinti a rendelet? 
18. Adótanácsadó, mint adatfeldolgozó
19. Társasági tagok, ügyvezetők adatainak kezelése
20. Az adótanácsadó cég, vállalkozás munkavállalóival kapcsolatos adatkezelési kötelezettségek
21. Munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai
22. Adatkezelés az adótanácsadó vállalkozás honlapján 
23. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 
24. Az adótanácsadó cég, vállalkozás szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés
25. Könyvelési, adózási,  bérszámfejtési célú adatkezelés az adótanácsadó vállalkozásnál
26.   Pénzmosás elleni  /  terrorizmus-finanszirozása megelőzése /  korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés. 
27. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés 
IV. ADÓTANÁCSADÓ VÁLLALKOZÁSOK GDPR MEGFELELÉSI TEENDŐI 
28. Konkrét intézkedések 
 
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
 
1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja 
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata  
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó  igénybevétele esetén 
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
12. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
13. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
14. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
15. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
16.   Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés 
17. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
18. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
19. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
20. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés. 
21. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
22. A  munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET -  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
23. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
24.   Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
25. Tagok, tulajdonosok, ügyvezető  adatainak kezelése 
V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
27. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
28. Kifizetői adatkezelés 
29. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
VI. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
30. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
31. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 
32. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
33.   Adatbiztonsági intézkedések
VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
34.   Az adatvédelmi incidens fogalma
35. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  
36. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
37.   Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
X. FEJEZET  - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
38. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XI. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 
39. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek
XII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40.   Intézkedések a szabályzat megismertetése 
41.   MELLÉKLETEK
1.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. Melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
42.   FÜGGELÉKEK:  
■ Függelék az adótanácsadói tevékenység adatkezelési (adatfeldolgozási) szabályairól 
■ Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről
■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
■ Függelék a munkahelyi   kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről 
 
3. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
Adatkezelő megnevezése
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyilvántartás
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 
4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL 
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL