Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Segédlet civil szervezetek GDPR megfeleléséhez

Ár: 25 400 Ft

  db  

Címkék: civil szervezetek, GDPR

Csomagunk egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok adatkezelési szerkeszthető dokumentumait tartalmazza az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. A belső szabályozások, nyilvántartások, tájékoztatások, szerződési kikötések teljes körűek, kész csomagot alkotnak, de szerkeszthetők, felűlírhatók, egyéniesíthetők is. A dokumentumokkal önállóan is elvégezhető a civil szervezet GDPR megfeleltetése. Ehhez egy részteles útmutatót is adunk, amely pontokba szedve tartalmazza az elvégzendő intézkedéseket.

Egyesületeknek, alapítványoknak, nonprofit gazdasági társaságoknak is vannak teendői az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfelelés terén.

Kiadványunkban adunk egy ismertetőt a GDPR rendelkezéseiről, áttekintjük a civil szervezetek egyes adatkezeléseit és szabályait, számba vesszük a civil szervezetek GDPR megfelelésének feladatait.

Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a civil szervezetnek milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.

Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető a civil szervezet adatvédelmi rendszerének kiépítése.

Mintáink szövegén az saját szervezetre való adaptálás során változtathat, szükséges is, hogy ezeket saját szervezetére vonatkoztatva felülvizsgálja.

Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható. 

Szerző: dr. Szabó Tibor ügyvéd

Kiadó: Adónet.hu Zrt. - 2018

Tartalomjegyzék

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ (Pdf)
1. Mi az a GDPR?
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában 
3. A Preambulum
4. A Rendelet hatálya
5. Pár lényeges fogalom
6. Alapelvek 
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az érintett jogai
9. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető
11. Adatvédelmi incidensek
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
13. Adatvédelmi tisztviselő
14. Közhasznú szervezeteknél kötelező-e adatvédelmi tisztviselő kijelölése?
15. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség
16. Kiszabható bírságok 
17. Adatvédelmi ellenőrzések
III. JOGSZERŰ ADATKEZELÉS CIVIL SZERVETEKBEN
18. A civil szervezeteket milyen tevékenységeikben érinti a rendelet? 
19. Az adatfeldolgozás kérdése 
20. Tagok, alapítók adatainak kezelés
21. A civil szervezet munkavállalóival kapcsolatos adatkezelési kötelezettségek
22. Közérdekű önkéntes tevékenységet végzők adatainak kezelése
23. Munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai
24. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés 
25. Táborok szervezéséhez, kiránduláshoz kapcsolódó adatkezelés 
26. Fénykép, videófelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelés 
27. Tanfolyamok, képzések, szakkörök szervezéshez kapcsolódó adatkezelés 
28. Pályázatokhoz kapcsolódó adatkezelés 
29. Címlisták, támogatói, adományozói listákkal kapcsolatos adatkezelés 
30. Gyermekek adatainak kezelése
31. Adatkezelés a civil szervezet honlapján 
32. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 
33. A civil szervezet szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés
34. Könyvelési, adózási,  bérszámfejtési célú adatkezelés civil szervezeteknél 
35. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés 
IV. CIVIL SZERVEZETEK GDPR MEGFELELÉSI TEENDŐI 
36. Konkrét intézkedések 
LETÖLTHETŐ, SZERKESZTHETŐ DOKUMENTUMOK: 
1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Word)
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Word)
 
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja 
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A CIVIL SZERVEZET MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata  
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó  igénybevétele esetén 
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - CIVIL TEVÉKENYSÉGGEL KAPOCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
12. Tagok, alapítók, tisztségviselők, testületi tagok adatainak kezelés
13.   Közérdekű önkéntes tevékenységet végzők adatainak kezelése
14.   Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés 
15.   Táborok szervezéséhez, kiránduláshoz kapcsolódó adatkezelés 
16.   Fénykép, videófelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelés 
17.   Tanfolyamok, képzések, szakkörök szervezéshez kapcsolódó adatkezelés 
18. Pályázatokhoz kapcsolódó adatkezelés 
19. Címlisták, támogatói, adományozói listákkal kapcsolatos adatkezelés 
IV. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
20. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
21. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
22. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
23. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
24.   Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés 
25. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
26. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
27. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
28. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés. 
29. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
30. A  munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
V. FEJEZET -  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
31. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
32.   Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
VI. FEJEZET – ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK
33. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
34. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
35. Kifizetői adatkezelés 
36. Irattári adatkezelés 
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
37. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
38. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 
39. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
VIII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
40.   Adatbiztonsági intézkedések
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
41.   Az adatvédelmi incidens fogalma
42. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  
43. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
X. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
44.   Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
XI. FEJEZET  - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
45. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XII. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 
46. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek
XIII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
47.   Intézkedések a szabályzat megismertetése 
48.   MELLÉKLETEK
1.melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP TAGOK, TISZTSÉGVISELŐK, TESTÜLETI TAGOK ADATAI KEZELÉSÉHEZ  (Word dokumentum)
2.melléklet TÁJÉKOZTATÁS  ÖNKÉNTES RÉSZÉRE SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL (Word dokumentum)
3. Melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐJE RÉSZÉRE (Word dokumentum)
4. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ TÁBORRA JELENTKEZŐ RÉSZÉRE (Word dokumentum)
5. melléklet HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP  FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ (Word dokumentum)
6. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐJE RÉSZÉRE (Word dokumentum)
7. melléklet HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP PÁLYÁZATI CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ  (Word dokumentum)
8. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP TÁMOGATÓI, ADOMÁNYOZÓ MEGKERESÉS KÜLDÉSÉHEZ (Word dokumentum)
9. melléklet TÁJÉKOZTATÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE A MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL ÉS A SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK MUNKAVISZONYBÓL EREDŐ KORLÁTOZÁSÁRÓL  (Word dokumentum)
10. melléklet TÁJÉKOZTATÓ  munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról (Word dokumentum)
11. melléklet ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS  CIVIL SZERVEZET ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKBEN  (Word dokumentum)
12. melléklet ADAT- ÉS HOZZÁJÁRULÁS KÉRŐ LAP  SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ (Word dokumentum)
13. melléklet MUNKASZERZŐDÉSI KIKÖTÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (I-V. RÉSZ) ÉS AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL(Word dokumentum)
49.   FÜGGELÉKEK:  
■ Függelék a honlapon végzett adatkezelésről (Word)
■ Függelék a munkahelyi és bolti  kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről  (Word)
■ Függelék a más adatkezelő megbízásából végzett adatfeldolgozó tevékenység szabályairól  (Word)
3. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (Excel)
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyilvántartás
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 
4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  (Word)
 
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL 
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL