Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Segédlet könyvvizsgálók GDPR megfeleléséhez

Ár: 25 400 Ft
Előfizetőknek ingyenes!

  db  

Címkék: GDPR, könyvvizsgáló

Számba vesszük a könyvvizsgálók GDPR megfelelési feladatait, megadjuk, hogy a könyvvizsgálónak milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse. (A könyvelői GDPR csomag tartalmazza a könyvvizsgáló adatkezelési feladatait is - ha könyvelőirodája is van és könyvvizsgáló is, akkor a könyvelői csomagot töltse le.)

Könyvvizsgálóknak is vannak speciális teendői az EU általános adatvédelmi rendeletének  (GDPR) való megfelelés terén. Ez független attól, hogy a könyvvizsgáló egyéni vállalkozóként vagy könyvvizsgáló cégként működik.  Mindkettőre  ugyanazok az adatkezelési szabályok vonatkoznak. A továbbiakban a könyvvizsgáló alatt az adatkezelőt, azaz az egyéni vállalkozó magánszemélyt, vagy könyvvizsgáló céget értjük.
 
Kiadványunkban adunk egy ismertetőt a GDPR rendelkezéseiről, és ebből a nézőpontból áttekintjük a könyvelőirodák tipikus adatkezeléseit és szabályait. Megvizsgáljuk, hogy a könyvvizsgáló  tevékenységben milyen adatkezelési pontok vannak, ahhoz milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Az ügyféllel kötött, vagy kötendő  könyvvizsgáló megbízási szerződést jelentős mértékben érintik a Rendelet új szabályai. A megbízási szerződéseket, formulákat ki kell egészíteni egyfelől adatkezelési, másfelől adatfeldolgozási kikötésekkel. A legfontosabb feladat, hogy a könyvvizsgáló eleget tegyen adatfeldolgozói garancia-nyújtási kötelezettségének.  Ezekre részletesen kitérünk.
 
Számba vesszük a könyvvizsgálók GDPR megfelelési feladatait is. Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a könyvvizsgálónak milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.
 
Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető a könyvvizsgáló adatvédelmi rendszerének kiépítése.
 
Figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgálók könyvviteli szolgáltatást is végezhetnek, a könyvvizsgálatra vonatkozó adatkezelési szabályokat, mintákat a Segédlet a könyvelőirodák GDPR megfeleléséhez című kiadványunk is tartalmazza.
 
Mintáink szövegén a saját szervezetre való adaptálás során változtathat, szükséges is, hogy mintáink szövegét, megoldásait saját szervezetére vonatkoztatva felülvizsgálja.
 
Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható.

Tartalomjegyzék

■ SEGÉDLET KÖNYVVIZSGÁLÓK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ
I. BEVEZETÉS
II. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK AZ EU ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉRŐL (GDPR)
1. Mi az a GDPR?
2. Újdonságok az adatvédelem szabályozásában 
3. A Preambulum
4. A Rendelet hatálya
5. Pár lényeges fogalom
6. Alapelvek 
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az érintett jogai
9. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
10. Adatfeldolgozás – garancianyújtási kötelezettség mellett végezhető
11. Adatvédelmi incidensek
12. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
13. Adatvédelmi tisztviselő
14. Kártérítéshez való jog – kártérítési felelősség
15. Kiszabható bírságok 
16. Adatvédelmi ellenőrzések
III. KÖNYVVIZSGÁLÓK JOGSZERŰ ADATKEZELÉS
17. A könyvvizsgáló cégeket, vállalkozásokat milyen tevékenységeikben érinti a rendelet? 
18. A könyvvizsgáló, mint adatfeldolgozó
19. Társasági tagok, ügyvezetők adatainak kezelése
20. A könyvvizsgáló cég, vállalkozás munkavállalóival kapcsolatos adatkezelési kötelezettségek
21. Munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai
22. Adatkezelés a könyvvizsgáló vállalkozás honlapján 
23. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 
24. A könyvvizsgáló cég, vállalkozás szerződő partnereivel kapcsolatos adatkezelés
25. Könyvelési, adózási, bérszámfejtési célú adatkezelés a könyvvizsgálónál 
26. Pénzmosás elleni / terrorizmus-finanszirozása megelőzése / korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adatkezelés. 
27. Irattározáshoz kapcsolódó adatkezelés
IV. KÖNYVVIZSGÉÁLÓ CÉG, VÁLLALKOZÁS GDPR MEGFELELÉSI TEENDŐI 
28. Konkrét intézkedések
 
■ LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
 
■ 1. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (Word)
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
■ 2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Word)
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja 
2. A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata 
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó igénybevétele esetén 
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása, joggyakorlásuk elősegítése
10. Adatbiztonsági intézkedések megtétele
11. Adatkezelési incidensek jelentése
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
12. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
13. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
14. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
15. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
16. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés 
17. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
18. A munkavállaló rézére biztosított e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
19. A munkavállaló részére biztosított internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
20. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés. 
21. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
22. A munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
23. Ügyféladatok: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
24. Egyes külön szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
25. Tagok, tulajdonosok, ügyvezető adatainak kezelése 
V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
27. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
28. Kifizetői adatkezelés 
29. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
VI. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
30. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
31. Adatbiztonsági intézkedések
VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
32. Az adatvédelmi incidens fogalma
33. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 
34. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
IX. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
35. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
X. FEJEZET - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
36. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XI. FEJEZET - EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 
37. Egyes adatkezelési tevékenységek - Függelékek
XII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. Intézkedések a szabályzat megismertetése 
39. MELLÉKLETEK
1.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word, külön dokumentum)
2.melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word, külön dokumentum)
3. Melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word, külön dokumentum)
4. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 
5. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word, külön dokumentum)
40. FÜGGELÉKEK: 
Függelék a könyvvizsgálói tevékenység adatkezelési (adatfeldolgozási) szabályairól 
Függelék pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek és korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelésről
Függelék a honlapon végzett adatkezelésről
Függelék a munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről
 
■ 3. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
Adatkezelő megnevezése
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyilvántartás
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 
■ 4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL 
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL