Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Segédlet szállodák és szálláshelyszolgáltatók GDPR megfeleléséhez

Ár: 25 400 Ft

  db  

Címkék: GDPR, szállodai szolgáltatás

Szállodák, panziók, egyéb szálláshelyszolgáltatók speciális tevékenységére szabva készítettük el segédletünket. Komplexen szabályozást ad az egyes szállodai szolgáltatások adatkezelési szabályaira, és ezekhez szerkeszthető szabályzat- szerződés, nyilatkozat és nyilvántartás minták is járnak.

Részlet a kiadványból:

"Mikor lesz adatvédelmi ellenőrzés?

Az adatvédelmi ellenőrzéseket, és a Rendelet bírságfenyegetettségét nem úgy kell elképzelni, mint egy adóellenőrzést, amelynek során az adóhivatal rendszeres időközönként ellenőrzést tart, amelyen a vállalkozások nagy része működése során többször is átesik. 

Rendszeres, szisztematikus adatvédelmi ellenőrzésekkel  ahogy eddig sem, ezután sem kell számolniuk a vállalkozásoknak - ez azonban nem jelenti azt, hogy a felügyeleti hatósággal nem kell számolniuk.  

Sértett munkavállalóval, sértett ügyféllel, sértett konkurenssel minden vállalkozás számolhat,  akik okkal vagy ok nélkül adatvédelmi ellenőrzést generálhatnak. A súlyos bírságszankciók  vonzólag  hatnak majd a megalapozatlan bejelentésekre is. ..."

Tartalomjegyzék

A. SEGÉDLET SZÁLLODÁK ÉS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÓK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ
TARTALOMJEGYZÉK:
I. BEVEZETÉS
II.  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MINTA ÉS RÉSZEI ALKALMAZÁSÁHOZ
III. AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) GYAKORLATIAS ISMERTETÉSE
IV. A VÁLLALKOZÁSOKAT MILYEN TEVÉKENYSÉGEKBEN ÉRINTI A RENDELET? MIKOR LESZ ADATVÉDELMI ELLENŐRZÉS, LEHET-E BÍRSÁGOT KISZABNI?
V. GDPR MEGFELELÉSI INTÉZKEDÉSEK A VÁLLALKOZÁSBAN
 
B. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
TARTALOMJEGYZÉK:
I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ  ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
C. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
TARTALOMJEGYZÉK:
I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja 
2.  A Szabályzat hatálya
3. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - A MUNKAVÁLLALÓK ADATVÉDELMI KÖTLEZETTSÉGEI 
4. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása 
5. Az adatkezelés jogcímének vizsgálata  
6. Eljárás 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett esetén
7. Eljárás adatfeldolgozó  igénybevétele esetén 
8. Eljárás adatfeldolgozóként
9. Az érintettek tájékoztatása
III FEJEZET - SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
10. A szállóvendégek adataival kapcsolatos adatkezelés - Bejelentő lap 
11. Harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése - Vendégkönyv
12. Egyes külön szolgáltatások igénybevételével járó adatkezelés 
IV. FEJEZET SAJÁT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
13-14. A rendezvényen résztvevők adatainak kezelés
15. Fénykép, hangfelvétel készítéséhez, felhasználásához kapcsolódó adatkezelés
16. A rendezvény fellépőire, szereplőire, előadóira vonatkozó adatkezelés 
17. A rendezvény beszállítóira,  szolgáltatóira, kiállítóira, árusaira vonatkozó adatkezelés 
V. FEJEZET - A SZÁLLODÁBAN ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
18. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának köre 
19. Munkahelyi kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezelés 
20. A szálláshelynek közönség (vendégek, látogatók) számára nyilvános részén, parkolóhelyen  alkalmazott elektronikus megfigyelésre  vonatkozó adatkezelés 
21. Az elektronikus megfigyelésre vonatkozó közös szabályok
VI. FEJEZET - ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN
22. A honlapon történő adatkezelés általános szabályai 
23. Látogatói adatkezelés a honlapon – tájékoztatás sütik alkalmazásáról 
24. A honlap kapcsolat, vendégkönyv menüpontjával  kapcsolatos adatkezelés
25. A honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
26. Hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés 
27.  Webáruházzal kapcsolatos adattkezelés 
VII. FEJEZET - SZERZŐDŐ PARTNEREK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE – VEVŐK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA
28. Szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
VIII. FEJEZET - ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK
29. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
30. Útnyilvántartás, menetlevél vezetéséhez kapcsolódó adatkezelés:
31. Kifizetői adatkezelés 
32. Tagok, ügyvezető adatainak kezelése 
33.  A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
IX. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
34. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
35. A munkavállalói alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
36. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
37. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
X. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
38. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
39. Direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés 
40. Ajándéksorolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
XI. FEJEEZET - ELJÁRÁS ADATFELDOLGOZÓKÉNT -  A MÁS ADATKEZELŐ MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS (ADATFELDOLGOZÁS)  BELSŐ SZABÁLYAIRÓL
41-42. Adatfeldolgozói garancianyújtás 
43. A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
44. Vállalkozás,  mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai 
45. A Vállalkozás adatfeldolgozási  tevékenységének általános szerződési feltételei 
XII. FEJEZET ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
46. Adatbiztonsági intézkedések
XIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
47. Az adatvédelmi incidens fogalma
48. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  
49.  Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
XIV. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
50. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
XV. FEJEZET  - ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
51. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XVI. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
52. Intézkedések a szabályzat megismertetése 
53. MELLÉKLETEK
1. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez (Word) 
2. melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (Word)
3. Melléklet Tájékoztató munkahelyi kamerás megfigyelésről (Word)
4. melléklet Tájékoztató szállodai  elektronikus  megfigyelőrendszer alkalmazásáról vendégek  részére (Word)
5. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról és a személyhez fűződő jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (Word)
6. melléklet Tájékoztatás a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelésről (Word)
7. melléklet Adatfeldolgozó munkavállaló titoktartási nyilatkozata (Word)
8. melléklet A rendezvényszervezéshez kapcsolódó  adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei (Word)
9. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről (Word)
 
D. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatfeldolgozói nyiilvántartás
Adatvédelmi incidenesek nyilvántartása
 
E. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
IV. FEJEZET - SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
V. FEJEZET - SAJÁT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
VI. FEJEZET - A SZÁLLODÁBAN ALKALMAZOTT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
VII. FEJEZET - ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN
VIII. FEJEZET SZERZŐDŐ PARTNEREK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE – VEVŐK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA
IX. FEJEZET - ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK
X. FEJEZET MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
XI. FEJEZET – AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
XII. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL