Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szabályzatok

Segédlet ügyvédek és ügyvédi irodák GDPR megfeleléséhez

Ár: 25 400 Ft

  db  

Címkék: GDPR

Ezen elektronikus kiadvány lépésről lépésre összefoglalja egyéni ügyvédek és ügyvédi irodák GDPR megfelelési feladatait, és ehhez letölthető, szerkeszthető szabályzat- szerződés- nyilatkozat mintákat is ad. Szerző: dr. Szabó Tibor ügyvéd

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapvetően érinti az ügyvédi tevékenység szabályait. 

Szervezetileg is el kell végezni a megfelelést, a megfelelő belső szabályok kialakításával, szerződési és tájékoztatási formulák alklamzásával.

Felül kell vizsgálni az adatbiztionság helyztetét is. 

Ez mellett a hivatás szabályait is érinti a GDPR.

Milyen szabályai vannak az ügyvédi adatkezelésnek büntetőeljárásban, polgári perben?

Mi a helyzet a kirendelésekkel?

Hogyan lehet a jövőben helyettes ügyvédet megbízni?

Ügyvédnek kell-e végeznie adatvédelmi hatásvizsgálatot?

Kötelező-e az ügyvédnek adatvédelmi tisztviselőt megbiznia?

Mi lesz a többszemélyes ügyvédi irodákkal? Lehet, hogy a GDPR a kisebb többszemélyes irodák átalakulását eredményezi?

Ezekre a kérdésekre ad választ kiadványunk. 

Megvásárolható a kézikönyv továbbá a minták felhasználási joga saját célra.

Tartalomjegyzék

A. Segédlet ügyvédek és ügyvédi irodák GDPR megfeleléséhez (Kézikönyv -pdf)

I. Bevezetés 
II. Ügyvédek és ügyvédi irodák adatvédelmi (GDPR) megfelelése lépésről lépésre 
III. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) gyakorlatias ismertetése
IV. Az ügyvédi tevékenység adatkezelési szabályai 

B. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK 
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

C. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szabályzat célja
2. Az Adatkezelő megnevezése 
3. Adatfeldolgozók megnevezése 
4. A Szabályzat hatálya
5. Fogalommeghatározások
II. FEJEZET - AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
6.Ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés
7. Azonosításhoz kapcsolódó adatkezelés
8. Kötelező jogi képviselettel vitt ügyek nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelés
9. Az azonosított jogi személyekről és más szervezetekről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés
10. Kirendeléshez kapcsolódó adatkezelés
11. Okirati ellenjegyzéshez kapcsolódó adatkezelések 
12. Papíralapú okirat elektronikus okirati formába alakításával kapcsolatos adatkezelés
13. Ügyvédi letétre vonatkozó adatkezelés
14. Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés 
15. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, továbbá a korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelés
III. FEJEZET - ÜGYVÉDI HONLAPPAL, HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
16. Látogatói adatkezelés az ügyvédi iroda honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról, ügyvédi hirlevél 
IV. FEJEZET - MÁS SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
17. Ügyvédi megbízáson kívüli szerződések ügyféladatai: szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
V. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
18. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
19. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
20. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok
VI. FEJEZET - ADÓZÁSI, ÜGYVITELI CÉLÚ ADATKEZELÉSEK
21. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
22. Kifizetői adatkezelés 
23. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 
VII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
24. Az érintett hozzájárulása 
VIII. FEJEZET - AZ ÜGYVÉDI IRODA ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
25. Eljárás adatfeldolgozóként
26. Az adatkezelés tárgya adatfeldolgozás során
27.  Az adatfeldolgozás jellege és célja
28. Adatfeldolgozói garancianyújtás
29. Az adatfeldolgozás általános szerződési feltételei ügyvédi tevékenységben

IX. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
30. Adatbiztonsági intézkedések
X. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
31. Az adatvédelmi incidens fogalma
32. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 
33. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
XI. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
34. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
XII. FEJEZET - AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
35. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai
XIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
36. Adatvédelmi nyilvántartások a Rendelet alapján
XIV. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
37. Tájékoztatás az érintett jogairól
XV. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38 A Szabályzat megállapítása és módosítása
39. Intézkedések a szabályzat megismertetése 
40. MELLÉKLETEK
1. melléklet Ügyvédi megbízási szerződés adatkezelési kikötései (word)
2. melléklet Adatkezelési tájékoztató az ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésekről és az érintett személy jogairól (word)
3. melléklet Szerződések adatkezelési kikötései (word)
4. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról (word)
5. melléklet Hozzájáruláson alapuló adatkezelés adatlapja (word)
6. melléklet Adatfeldolgozás általános szerződési feltételei ügyvédi tevékenységben
7. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról (word)