KIVA 2024

Tippek, trükkök, példák, buktatók a kisvállalati adóban

  • Formátum: Nyomdai könyv
  • Kiadó: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft.
  • Kiadás éve: 2024
  • Szerző: Dr. Császár Zoltán - Dr. Császárné dr. Balogh Dóra
  • Terjedelem: 195 oldal

Ár: 9 900 Ft
Előfizetői kedvezmény: 20%
Kedvezményes ár előfizetőknek: 7 920 Ft
Postaköltség: 995 Ft

  db  

Részletes leírás

A kisvállalati adó 2013. január 1-jei bevezetésének egyik fő indoka egy olyan, kisvállalkozások számára elérhető, könnyen áttekinthető adónem létrehozása volt - a társasági adó alternatívájaként - , amely pénzforgalmi szemléleten alapulva a vállalkozásból kimenő és bejövő pénzforgalmat megadóztatva - viszonylag egyszerű adóalap-levezetést tesz lehetővé.

Tartalomjegyzék
Tartalom:

1. Kisvállalati adóalanyiság keletkezése és megszűnése

■ Bejelentkezés a kisvállalati adó alá

■ Kisvállalati adóalanyiság keletkezése

■ Kisvállalati adóalanyiság megszűnése

■ Kapcsolt vállalkozások adatainak vizsgálata

2. Kisvállalati adóalap és az adó mértéke

■ Kisvállalati adóalap részei (áttekintés)

■ Kisvállalati adó mértéke

■ Személyi jellegű kifizetések

■ A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű ráfordítás

■ A garantált bérminimum 112,5 százaléka

■ Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások mint a kisvállalati adóalap részét képező jövedelmek

■ A koronavírus világjárványra tekintettel hozott adóalap-könnyítés a kisvállalati adóban

■ 2020. tavaszi COVID-helyzet okán hozott rendelkezések

■ 2020. őszi–téli járványhelyzetben hozott intézkedések

■ Személyi jellegű kifizetésnek nem minősülő tételek

■ A kedvezményezett foglalkoztatott(ak) utáni kedvezmény összege

■ Személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege

■ Osztalékhoz kapcsolódó korrekciók

■ Tőkemozgással kapcsolatos adóalap-módosító tételek

■ Pénztár értékének tárgyévi változásaival kapcsolatos korrekciók

■ Tao tv. 3. számú melléklet A) részében felsorolt, nem elismert költségek, ráfordítások

■ Egyéb korrekciós tételek

■ KIVA vagy TAO – adóoptimalizációs számpéldák

■ Kettős adóztatás elkerülése – nemzetközi dimenzió

3. Veszteségelhatárolás a kisvállalati adóban

■ Veszteség és a veszteségleírás általános szabályai

■ Beruházásokhoz kapcsolódó veszteségfelhasználási szabályok

4. Kisvállalati adó megállapítása, bevallása, megfizetése, a kisvállalati adóelőleg

■ A kisvállalati adó megállapításának, bevallásának és megfizetésének általános szabálya

■ Soron kívüli bevallási kötelezettség

■ Előtársasági időszak

■ Átalakulás, egyesülés, szétválás

■ Végelszámolás

■ Kisvállalati adóelőleg és az adó megfizetése

5. Áttérési szabályok

■ KIVA és az értékcsökkenés

■ Áttérés a társasági adó hatálya alól a kisvállalati adó hatálya alá

■ Adózói döntés szerint alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályai szerint

■ Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

■ Mikrovállalkozói foglalkoztatotti létszám-növeléshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

■ Fejlesztésitartalék-képzéshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

■ Jogdíjra jogosító immateriális jószág elidegenítéséhez, apportálásához kapcsolódó adóalap-csökkentés

■ Egyéni céget alapító egyéni vállalkozó által „megkezdett” kedvezményekre vonatkozó előírások

■ Immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet

■ Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

■ Kötelezően alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. szerinti jogutód nélküli megszűnés következtében

■ Kedvezményezett átalakulás

■ Kedvezményezett részesedéscsere

■ Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés

■ Tartós adományozás

■ Mérlegfordulónapi átértékelés

■ Átértékelési különbözet

■ Kedvezményezett eszközátruházás

■ Szokásos piaci ár követelménye

■ Áttérés (visszatérés) a kisvállalati adó hatálya alól a társasági adó hatálya alá

■ Az ún. áttérési különbözet

■ Társaságiadó-előleg bevallási kötelezettség

■ Kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett és fel nem használt veszteség

■ Elszámolás a kisvállalati adóval

■ Egyéb szabályok

6. Helyi iparűzési adó, illetve az innovációs járulék alapja kisvállalati adóalanyoknál

■ Helyi iparűzési adóalap

■ A Htv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap-levezetés (általános szabályok szerinti adóalap-megállapítás)

■ A Htv. 39/A. §-ban meghatározott adóalap-levezetés (az adóalap egyszerűsített meghatározása)

■ Az adóalap megállapítása a Htv. 39/B. §-ában foglaltak szerint

■ Innovációs járulékalap

Kérdés – válasz gyűjtemény

Példák

Tippek

Összefoglalás – Kiva pro és kontra

Vissza az előző oldalra