Ügyvezetők könyve

Vezető tisztségviselők jogállása, felelőssége, feladatai – 45 db üzleti szabályzattal, iratmintával. Garantáltan van benne legalább egy mondat, amely miatt változtatni fog cége működésén

  • Formátum: Hibrid (Könyv + e-book)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2021
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 424 oldal + 45 db. üzleti szabályzat- és iratminta

Ár: 13 125 Ft
Postaköltség: 2 500 Ft

  db  

Részletes leírás

Ez a könyv jogi  megközelítésben mutatja be az ügyvezetői tisztséget és a tisztség viselésre vonatkozó szabályokat, a jogi személyekre általában és különösen gazdasági társaságokra, szövetkezetekre, egyesületekre vonatkozóan. Ebből következően kiemelten foglalkozunk az ügyvezetői felelősség szabályaival is.

Az ügyvezető feladatköréből az ügyviteli feladatokra és kötelezettségekre koncentrálunk. Ide tartozónak tekintjük a foglalkoztatás, a könyvvitel, számlázás, az adózás, az adatkezelés és információbiztonság cégen, szervezeten belüli irányítási feladatait és különösen  ügyvezetőt terhelő jogi kötelezettségeit. Felvázoljuk az üzleti tevékenységre vonatkozó jogszabályi kereteket, tilalmi listákat is.

Könyvünk második – online – kötetében üzleti szabályzat és szerződésmintákat is tartalmaz, amelyek adaptálásához és alkalmazásához részletes útmutatót is adunk. Ezek a szabályzatok és iratminták az ügyvezetés alapdokumentumai amelyekkel kialakítható és fenntartható a cég, szervezet jogszabályoknak megfelelő munkajogi, javadalmazási, adatkezelési és információbiztonsági rendje. Ezzel is segítjük a cég jogszabályoknak megfelelő működését és az ügyvezetői tisztség felelősségteljes ellátását. 

Az Ügyvezetők könyve részei:

I. Könyv (424 oldal)

II. E-book (a Könyv letölthető Pdf formátumban)

III. Üzleti szabályzat és szerződésgyűjtemény (45 db. Word, Excel)

Tartalom-áttekintés:
I. RÉSZ – AZ ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA – FELADATAI – FELELŐSSÉGE
II. RÉSZ – CÉGKAPU ÉS E-ÜGYINTÉZÉSI ALAPISMERETEK 
III. RÉSZ – A MUNKAÜGYEK IRÁNYÍTÁSA, FOGLALKOZTATÁS
IV. RÉSZ – A VÁLLALKOZÁS GDPR MEGFELTETÉSE FELADATAI ÉS FORGATÓKÖNYVE 
V. RÉSZ  – ÜZLETI TITOK VÉDELMÉNEK FELADATAI 
VI. RÉSZ – INFORMÁCIÓBITONSÁGI FELADATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK 
VII. RÉSZ – TEVÉKENYSÉGI SZABÁLYOK – TILALMI LISTÁK AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBEN 
VIII. RÉSZ – PÉNZÜGYEK 
IX. RÉSZ – ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI SZABÁLYZAT ÉS SZERZŐDÉS­MINTÁK ALKALMAZÁSÁHOZ 

II. KÖTET (ONLINE) – ÜZLETI SZABÁLYZAT- ÉS SZERZŐDÉSGYŰJTEMÉNY (www.onadozo.hu)
1. MUNKAJOGI IRATMINTÁK  
1.1. MUNKASZERZŐDÉSEK  
1.2. MUNKAHELYI ADATKEZELÉSEK IRATMINTÁI  
1.3. SZANKCIÓK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÁLLALÓVAL SZEMBEN (FEGYELMI) 
1.4. FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE 
1.5. LELTÁRFELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS IRATMINTÁK 
1.6. MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE IRATMINTÁI
1.7. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS IRATMINTÁI 
2. CAFETÉRIA SZABÁLYZAT ÉS IRATMINTÁK 
3. GDPR: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS IRATMINTÁK 
4. INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT és IRATMINTÁK 

Részletes tartalomjegyzék alább!

Tartalomjegyzék
BEVEZETÉS 19
I. RÉSZ – AZ ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA – FELADATAI – FELELŐSSÉGE 22
1. FEJEZET – AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 22
1.1. Mi az ügyvezetés és ki az ügyvezető? 22
1.1.1. Ügyvezetés közkereseti társaságban 22
1.1.2. Ügyvezetés betéti társaságban 23
1.1.3. Ügyvezetés korlátolt felelősségű társaságban 23
1.1.4. Ügyvezetés részvénytársaságban 24
1.1.5. Ügyvezetés szövetkezetben 24
1.1.6. Ügyvezetés egyesületben 24
1.1.7. Ügyvezetés alapítványban 25
1.2. Az ügyvezetővel szembeni követelmények 25
1.2.1. Ki lehet ügyvezető? 25
1.2.2. Jogi személy is lehet ügyvezető 25
1.3. Kizáró okok. Ki nem lehet ügyvezető? 26
1.3.1. Szabadságvesztés kiszabása bármely típusú bűncselekmény miatt 26
1.3.2. Foglalkoztatásól eltiltás 26
1.3.3. Vezető tisztségviselő eltiltása a cégbíróság által 27
1.4. Az ügyvezetői megbízatás keletkezése 28
1.5. Az ügyvezetői megbízatás időtartama 29
1.6. Összeférhetetlenségi szabályok ügyvezetőkre 29
1.7. Többes ügyvezetés 32
1.7.1. Több ügyvezető betéti társaságban, közkereseti társaságban 32
1.7.2. Több ügyvezető korlátolt felelősségű társaságban 32
1.7.3. Eljárás, ha a kft-nek nem maradt ügyvezetője 33
1.8. Az ügyvezető önállósága 33
1.9. Az ügyvezető főkötelezettségei 34
1.9.1. A jogi személy érdekének megfelelő eljárás kötelezettsége 34
1.9.2. Az ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége 34
1.10. Az ügyvezetés ellenőrzése 34
1.11. Az ügyvezetői megbízatás megszűnése 35
2. FEJEZET – AZ ÜGYVEZETŐ FELADATAI 37
2.1. Irányítási feladatok 37
2.2. Képviselet – cégjegyzés 37
2.3. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok 38
2.4. Könyvvezetéssel, számviteli beszámolóval kapcsolatos feladatok 38
2.5. Taggyűléssel kapcsolatos feladatok kft.-ben 39
2.6. A társaság és az ügyvezető között közötti szerződéskötés szabályai kft. esetében 40
2.7. Az ügyvezető feladatai egyesületben 40
3. FEJEZET – A VEZETŐI JOGVISZONY 42
3.1. Munkaszerződés vezetővel 42
3.2. Ügyvezetés megbízási jogviszonyban 44
3.3. A díjazásra vonatkozó adózási és járulékszabályok 44
3.4. Ügyvezetési formák 45
3.4.1. Tulajdonosi ügyvezetés 45
3.4.2. Menedzser ügyvezetés – az ügyvezető nem tagja a cégnek 46
3.4.3. Ügyvezetés díjazás nélkül 47
3.5. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások kérdése 47
4. FEJEZET – AZ ÜGYVEZETŐI FELELŐSSÉG SZABÁLYAI 49
4.1. Az ügyvezető polgári jogi, kártérítési felelőssége 49
4.1.1. Felelősség a kinevező / megválasztó szervezettel (jogi személlyel, társasággal) szemben 49
4.1.1.1. Ki jogosult fellépni az ügyvezetővel szemben ilyen címen? 50
4.1.1.2. Mit jelent a vezető tisztségviselők szerződésszegésért való felelőssége? 51
4.1.1.3. Mit jelent a szerződésszegés? 52
4.1.1.4. Mikor mentesülhet a vezető tisztségviselő a felelősség alól? 53
4.1.1.5. A felmentvény 54
4.1.2. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben 56
4.1.3. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben a jogi személy megszűnés esetén 56
4.1.3.1. A szerződésen kívűl okozott károkért való felelősség szabályai 57
4.1.4. Amiért az ügyvezetők nem tartoznak kártérítési felelősséggel 58
4.1.4.1. A társaság által szerződésszegéssel okozott károk 58
4.1.4.2. Munkáltató által a munkavállalónak okozott károk 59
4.1.4.3. Felelősség a cég adótartozásáért 60
4.1.5. Kártérítési esetek 61
4.1.5.1. Tipikusan veszélyes vezetői helyzetek 61
4.1.5.2. A bírósági gyakorlat 63
4.1.5.2.1. Kirívóan ésszerütlen kockázatvállalás 63
4.1.5.2.2. Felelősség kölcsönügyletért 63
4.1.5.2.3. Adótartozás miatti felszámolás 63
4.1.5.2.4. Ami belefért az üzleti kockázatba 64
4.1.6. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében 64
4.1.6.1. A vezetői attitűd: a vezetői felelősség tudatosítása 65
4.1.6.2. Szervezeti változások 66
4.1.6.3. Személyi változások 67
4.1.6.4. A felmentvény alkalmazása 67
4.1.6.5. Szervezeti és működési szabályzat 68
4.1.6.6. Ellenőrző, számonkérő mechanizmus működtetése 68
4.1.6.7. Munkajogi változások 68
4.1.6.8. Érvek a vezetői felelősségbiztosítás mellett 68
4.1.7. Vezetői szerződések javasolt kikötései 69
4.2. Az ügyvezetők munkajogi felelőssége 69
4.3. Az ügyvezetők büntetőjogi felelőssége 70
4.3.1. Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben 72
II. RÉSZ – CÉGKAPU ÉS E-ÜGYINTÉZÉSI ALAPISMERETEK 75
5. FEJEZET – AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS KÖTELEZETTSÉGE 75
5.1. Mit jelent az elektronikus kapcsolattartás kötelezettsége? 77
5.2. Mit jelent és miért kell a hivatalos elérhetőség? Mi a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím? 77
5.3. Mi a rendelkezési nyilvántartás? 77
5.4. Az elektronikus ügyintézés módjai 78
5.5. Mit jelent az elektronikus azonosítási kötelezettség? 79
5.5.1. Egyéni vállalkozó azonosítása 80
5.5.2. Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság azonosítása 80
5.6. Miért és hogyan kell a dokumentumokat hitelesíteni az elektronikus kapcsolattartás során? 81
5.7. Dokumentumhitelesítés elektronikus aláírással 83
5.8. Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés (AVDH) 84
4.1.9. Kézbesítési szabályok az e-ügyintézés során 84
6. FEJEZET – A VÁLLALKOZÁS E-ÜGYINTÉZÉSI KÉPESSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE 86
6.1. Ügyfélkapu regisztráció 86
6.2. Cégkapu regisztráció 86
6.3. Bejelentés a Rendelkezési nyilvántartásba 87
6.4. Az írásbeli nyilatkozatok érvényességének biztosítása 88
7. FEJEZET – A CÉGKAPU HASZNÁLATA 89
7.1. A tarhely.gov.hu 89
7.2. Cégkapu beállítások 90
8. FEJEZET – ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS A VÁLLALKOZÓI ÜGYVITELBEN 93
8.1. Bevezetés az elektronikus aláírások világába 93
8.2. Alkalmazási területetek a vállalati ügyvitelben 95
8.3. Jogszabályok 97
8.4. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás 103
8.5. Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás 105
8.6. Minősített elektronikus aláírás 106
8.7. Elektronikus bélyegző 107
8.7.1. Elektronikus időbélyegző 108
III. RÉSZ – A MUNKAÜGYEK IRÁNYÍTÁSA, FOGLALKOZTATÁS 111
9. FEJEZET – FOGLALKOZTATÁS – ÜZLET – CÉGVEZETÉS 111
10. FEJEZET – A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL VEZETŐI SZEMMEL 116
10.1. A munkaviszony létesítésének szabályai 116
10.2. A próbaidő szabályai 117
10.3. A fegyelmezés jogának kikötése és szabályozása a munkaszerződésben 117
10.4. Versenytilalmi megállapodás kötése a munkavállalóval 118
10.5. A munkavállaló üzleti titokra vonatkozó kötelezettsége 118
10.6. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok 119
10.7. Munkaidőbeosztás, munkarend kialakítása 119
10.8. A munka díjazása 120
10.9. A munkaviszony megszüntetése 121
10.9.1. A felmondás 121
10.9.2. A végkielégítés 123
10.9.3. Azonnali hatályú felmondás 124
10.9.4. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén 124
10.10. A munkáltató kártérítési felelősség 125
10.11. A munkavállaló kártérítési felelőssége 125
10.12. A leltárhiányért való felelősség szabályai 125
10.13. Speciális munkaviszony típusok 128
10.14. Több munkáltató által létesített munkaviszony 128
11. FEJEZET – A MUNKAHELYI ADATKEZELÉS FELADATAI ÉS INTÉZKEDÉSEI 130
11.1. A Munka törvénykönyve adatkezelési rendelkezései 130
11.1.1. A személyhez fűződő jogok korlátozása – a 9.§/2/ 130
11.1.2. A munkajogi adatkezelés szabályai – Mt. 10.§ 137
11.1.3. A munkavállaló biometrikus adatainak kezelése – Mt. 11.§ /2/-/3/ 138
11.1.4. Erkölcsi bizonyítvány-kérés szabályai a munkaviszonyban – Mt. 11.§ /3/--/5/ 139
11.1.5. A munkavállaló ellenőrzése – Mt. 11/A.§ 140
11.1.6. Az adatkezelési tájékoztatási kötelezettség teljesítése – Mt. 22.§/2/ 141
11.2. Elelektronikus megfigyelő rendszer munkahelyi alkalmazásának feltételei 142
12. FEJEZET – A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS 146
12.1. A munkaerő-kölcsönzés munkajogi szabályai 146
12.1.1. Fogalmak 146
12.1.2. A kikölcsönzés tartama 146
12.1.3. Mely vállalkozás lehet kölcsönbeadó 147
12.1.4. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony 147
12.1.5. A kölcsönzésre irányuló munkaviszony szabályai 148
12.1.6. Az egyenlő bánásmód követelménye 149
12.1.7. A munkaviszony megszüntetése 150
12.1.8. A kártérítési felelősség 150
12.2. A munkaerő-kölcsönzés kockázatai 151
12.3. Munkerő-kölcsönzés ellenőrzési esetek 151
13. FEJEZET – MUNKAJOGI CSEKKLISTA CÉGVEZETŐKNEK 158
IV. RÉSZ – A VÁLLALKOZÁS GDPR MEGFELTETÉSE FELADATAI ÉS FORGATÓKÖNYVE 160
14. FEJEZET – GDPR ALKALMAZÓI
ISMERETEK 161
14.1. A GDPR lényege és célja, fogalmai 161
14.2. A GDPR elvei 164
14.3. Az érintett jogai a GDPR-ban 167
15. FEJEZET – VÁLLALKOZÁSOK, SZERVEZETEK GDPR MEGFELELÉSI FELADATAI 168
15.1. ALAPVETŐ FELADATOK 169
15.1.1. Az adatkezelő főfeladata a GDPR megfelelést szolgáló intézkedések végrehajtása. 169
15.1.2. Az intézkedések felülvizsgálatának kötelezettsége 169
15.1.3. Belső adatvédelmi szabályzat megalkotása – ha az adatkezeléssel arányos 170
15.1.4. Az adatkezelési tevékenység irányításával kapcsolatos feladatok 171
15.1.5. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése 171
15.1.6. Együttműködés a felügyeleti hatósággal 173
15.2. A BELSŐ SZERVEZET ÉS FUNKCIÓK GDPR MEGFELELTETÉSE 174
15.2.1. Belső nyilvántartások, adatbázisok adatvédelmi felülvizsgálatának módszere 175
15.2.2. Vezetéshez, irányításhoz kapcsolódó adatkezelések jogszerűségének biztosítása 180
15.2.3. Feladat: Munkaviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések megfeleltetése 180
15.2.4. Szerződési, szolgáltatásnyújtási célú adatkezelések megfeleltetése 180
15.2.5. A marketing célú adatkezelés megfeleltetése 186
15.2.6. A szervezet honlapjának GDPR megfeleltetése 187
15.2.7. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés megfeleltetése 196
15.2.8. Webáruházi adatkezelés jogszerűségének biztosítása 197
15.2.9. Adatfeldolgozónak minősülő vállalkozások, szervezetek külön GDPR megfelelési kötelezettségei 199
15.2.10. Eljárás adatfeldolgozók igénybevétele esetén 201
Feladat: 202
15.2.11. Kötelező adatkezelések GDPR megfeleltetése: adózás, bérszámfejtés, könyvviteli nyilvántartás, irattározás, cégjogi adatkezelés, pénzmosás elleni kötelezettségek 202
15.3. ADATBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK A GDPR ALAPJÁN 208
15.3.1. Intézkedések az adatkezelés biztonságának garantálására 209
15.3.2. Az adatvédelmi incidensek kezelése 212
15.3.3. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 214
15.4. Adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kérdése 216
15.5. Harmadik országba történő adattovábbítás megfeleltetése – ha van 217
V. RÉSZ – ÜZLETI TITOK VÉDELMÉNEK FELADATAI 219
16. FEJEZET – INTÉZKEDÉSEK AZ ÜZLETI TITOK MEGÓVÁSÁRA 219
VI. RÉSZ – INFORMÁCIÓBITONSÁGI FELADATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK 225
17. FEJEZET – INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 225
17.1. Mit jelent az információbiztonság? 226
17.2. Információbiztonsági fenyegetések 227
18. FEJEZET – AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE. FELELŐSSÉG 229
18.1. Az információbiztonsági szabályzat 229
18.2. Az ügyvezető információbiztonsági feladatai és felelőssége 230
18.3. Az információbiztonsági felelős feladatai 232
18.4. A rendszergazda feladatai és felelőssége 233
18.5. A munkavállalók, felhasználók információ-biztonsági feladatai, felelősségük 235
19. FEJEZET – ADATOK, INFORMÁCIÓK MINŐSÍTÉSE A CÉGBEN 237
19.1. Minősítési szintek 237
19.2. Titkos adatok kezelésének biztonsági előírásai 241
20. FEJEZET – KOCKÁZATKEZELÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK 244
20.1. A kockázatértékelés folyamata és módszerei 246
21. FEJEZET – AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG MINIMÁLIS TECHNIKAI ESZKÖZEI VÁLLALKOZÁSBAN 250
22. FEJEZET – INFORMATIKAI BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK A VÁLLALKOZÁSBAN 252
22.1. Azonosítási kötelezettség előírása 252
22.2. Jogosultságkezelés 253
22.3. Naplózási rendszer kialakítása, működtetése 254
22.4. Vírusvédelem és mentesítés, rendszerfelügyelet 255
22.5. Titkosított adattárolás 255
22.6. Biztonsági mentés és helyreállítás 256
22.7. A szoftverekre vonatkozó szabályok 257
23. FEJEZET – PAPÍRALAPÚ ADATOK, DOKUMENTUMOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 258
23.1. Irattározás 259
23.2. Iratőrzési idők 260
23.3. Selejtezés 260
23.4. Maradandó értékű iratok kezelése 260
23.5. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 261
24. FEJEZET – A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYOK 262
24.1. Alapvető információbiztonsági kötelezettségek 262
24.2. Az informatikai eszközök használatának biztonsági szabályai 264
24.3. Hordozható adattárolók használata 265
24.4. Mobil eszközök használata 266
24.5. Munkaállomások, laptopok használata 266
24.6. Eljárás elvesztett vagy ellopott eszközök esetén 267
24.7. Azonosító, jelszó használata 267
24.8. Vírusok, zsaroló programok, egyéb kártékony kódok elleni védekezés 268
24.9. Fájlok tárolása és elnevezése 268
24.10. Képernyő zárolása 268
24.11. Munkavégzési hely elhagyása 268
24.12. Íróasztal és irodai eszközök használata 268
24.13. Otthoni és mobil munkavégzés 269
24.15. A munkahelyi internethasználat biztonsági szabályai 269
24.16. A munkahelyi e-mail használat biztonsági szabályai 270
25. FEJEZET – PÉNZÜGYI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 272
26. FEJEZET – KKV INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 273
VII. RÉSZ – TEVÉKENYSÉGI SZABÁLYOK – TILALMI LISTÁK AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBEN 275
27. FEJEZET – TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁSOK 275
27.1. A tisztességtelen verseny tilalma 276
27.2. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma 277
27.3. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma 279
27.4. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 280
28. FEJEZET – TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK 281
29. FEJEZET – TISZTESSÉGTELEN FORGALMAZÓI MAGATARTÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK VONATKOZÁSÁBAN 289
30. FEJEZET – REKLÁMTILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK 293
31. FEJEZET – FOGYASZTÓVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK 296
VIII. RÉSZ – PÉNZÜGYEK 301
32. FEJEZET – SZÁMVITELI ALAPTAN ÜGYVEZETŐKNEK 301
32.1. A vezetői számvitelről 302
32.2. Mit jelent a beszámolási kötelezettség? 302
32.2.1. A beszámoló formái 303
32.2.2. Egyszerűsített éves beszámoló 303
32.2.3. Az üzleti év 304
32.2.4. A mérleg 304
32.2.5. Az eredménykimutatás 306
32.2.6. Kiegészítő melléklet 307
32.2.7. Belső feladatok a számviteli beszámolóval kapcsolatban 308
32.2.8. Felelősségi szabályok, kisebbségi jogok a beszámoló jóváhagyása kapcsán 309
32.3. Számviteli alapelvek 310
A világosság elve 311
A folytonosság elve 311
Az összemérés elve 311
32.4. Kötelező számviteli szabályzatok 313
32.4.1. Számviteli politika 313
32.4.2. Pénzkezelési szabályok meghatározása 315
32.5. Mit jelent a könyvvezetési kötelezettség? 315
32.5.1. Mit jelent a kettős könyvvitel? 315
32.5.2. Az egységes számlakeret 316
32.5.3. A számlarend 318
32.5.4. A főkönyvi kivonat 320
32.6. A bizonylatokra vonatkozó szabályok 321
32.6.1. A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem 322
32.6.2. A bizonylatok alaki és tartalmi kellékei 323
32.6.3. Szigorú számadási kötelezettség 325
32.6.4. A bizonylatok megőrzése 325
32.7. A könyvvizsgálat 326
32.8. A beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzététele 327
32.9. A számvitel rendjének megsértése bűncselekménye 329
33. FEJEZET – SZÁMVITELI CSEKKLISTA ÜGYVEZETŐKNEK 331
34. FEJEZET – ÜZLET ÉS ADÓZÁS 335
35. FEJEZET – AZ ADÓZÁSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA A CÉGBEN 339
35.1. Az adózási terület jellemzői 339
35.2. Az adózási tevékenység irányítása 344
36. FEJEZET – A CÉG ADÓZÁSI STRUKTÚRÁJA. ADÓZÁSI CSEKKLISTÁK VEZETŐKNEK 347
37. FEJEZET – ADÓZÁSI STRATÉGIÁK A CÉGBEN 365
37.1. Az adóhatékonyság 365
37.2. A biztonság 367
IX. RÉSZ – ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI SZABÁLYZAT ÉS SZERZŐDÉS­MINTÁK ALKALMAZÁSÁHOZ 369
1. MUNKAJOGI IRATMINTÁK 369
1.1. MUNKASZERZŐDÉSEK 369
1.1.1. Munkaszerződés – minimális törvényi kellékkel 369
1.1.2. Munkaszerződés – bővített tartalommal 371
1.1.3. Munkaszerződés határozott időtartamra 373
1.1.4. Munkaszerződés vezető állású munkavállalóval 375
1.1.5. Tájékoztatás a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról 378
1.1.6. Munkaszerződés minta távmunkára 380
1.1.6.1. Tájékoztatás távmunkaszerződéshez 381
1.1.7. Versenytilalmi megállapodás 382
1.1.8. Tanulmányi szerződés 383
1.2. MUNKAHELYI ADATKEZELÉSEK IRATMINTÁI 384
1.2.1. Munkahelyi adatkezelési tájékoztató 384
1.2.2. Munkahelyi adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 385
1.3. SZANKCIÓK ALKALMAZÁSA A MUNKAVÁLLALÓVAL SZEMBEN (FEGYELMI) 386
1.3.1. Jogkövetkezményt (szankciót) megállapító határozat a munkavállalóval szemben 386
1.3.2. Írásbeli figyelmeztetés a munkavállalóval szemben 387
1.3.3. Jegyzőkönyv munkavállaló meghallgatásáról 387
1.4. FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE 387
1.5. LELTÁRFELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS IRATMINTÁK 388
1.5.1. Leltárfelelősségi megállapodás 388
1.5.2. Csoportos leltárfelelősségi megállapodás 389
1.5.3. Munkáltatói tájékoztatás a munkavállaló részére a leltározás és a leltárfelelősség szabályairól 390
1.5.4. Leltárelszámolási jegyzőkönyv 391
1.5.5. Jegyzőkönyv munkavállaló meghallgatásáról 391
1.5.6. Leltárfelelősségi kártérítési határozat 392
1.6. MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE IRATMINTÁI 393
1.6.1. Közös megegyezés munkaviszony megszüntetéséről 393
1.6.2. Felmondás a munkavállaló magatartása miatt 394
1.6.3 Felmondás a munkavállaló képességei miatt 396
1.6.4. Felmondás munkáltatói okból 398
1.6.5. Felmondás azonnali hatállyal 401
1.6.6. Elszámolás munkaviszony megszűnése esetén 403
1.7. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS IRATMINTÁI 404
1.7.1. Munkaerő-kölcsönzési szerződés minta 404
1.7.2. Munkaszerződés munkaerő-kölcsönzés céljából 406
1.7.3. Tájékoztatás a munkavállaló részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályokról – munkaerő-kölcsönzésre létrejött munkaviszonyban 407
2. CAFETÉRIA SZABÁLYZAT ÉS IRATMINTÁK 408
2.1. Cafetéria és javadalmazási szabályzat minta 408
2.2. Cafetéria nyilatkozat minta 415
3. GDPR: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS IRATMINTÁK 415
3.1. Adatvédelmi szabályzat minta kkv-k részére 415
3.2. Honlapos adatkezelési tájékoztató 416
3.3. Általános adatkezelési tájékoztató 416
3.4. Adatfelvételi lap hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez 417
3.5. Adatkezelési tájékoztatás természetes személlyel kötött szerződésekhez 417
3.6. Adatkezelési tájékoztatás jogi személlyel kötött szerződésekhez képviselő (aláíró) részére 417
3.7. Adatkezelési tájékoztatás kapcsolattartók részére 418
3.8. Munkavállalók titoktartási nyilatkozata 418
3.9. Rendszergazda megbízási szerződés adatfeldolgozásra 418
3.10. Adatkezelési nyilvántartás minta 418
4. INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT és IRATMINTÁK 419
4.1. Információbiztonsági szabályzat KKV-k részére 419
4.2. Munkaköri leíráshoz kapcsolódó információ-biztonsági követelmények 420
4.3. Kereskedelmi szerződések információbiztonsági és adatvédelmi kikötései 420
4.4. Információbiztonsági kockázatértékelés 421
II. KÖTET (ONLINE) – ÜZLETI SZABÁLYZAT- ÉS SZERZŐDÉSGYŰJTEMÉNY – www.onadozo.hu 422

Vissza az előző oldalra