Webáruházak jogi kézikönyve

Webáruházak jogi kézikönyve

Címkék: webáruház

Útmutató a webáruházak jogi megfeleléséhez, a több tucatnyi jogi kötelezettségük teljesítéséhez + Adózási, számlázási szabályok + Mintadokumentumok: általános szerződési feltételek (ÁSZF), jogi és adatkezelési tájékoztatások, szabályzatok, nyilvántartások + Webáruház Jogi Teszt már működő webáruházaknak.

  • Formátum: Print (nyomdai) + Online (pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2021
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 281. oldal + mintadokumentumok

Bruttó ár: 9 900 Ft
Kedvezményes ár: 7 920 Ft

Postaköltség (Posta): 990 Ft

  db  

Részletes leírás

A webáruház az internetes világ legrészletesebben szabályozott területe. Egy webáruháznak 22 féle fogyasztóvédelmi kötelezettségnek kell megfelelnie, ezen túl még vannak az adatkezelési és azon is túl pedig a számlázási kötelezettségei.  Meg kell felelni a Polgári törvénykönyvnek (Ptk), az e-kereskedelmi törvénynek, a Fogyasztóvédelmi törvénynek, az Áfa törvénynek, a számviteli törvény, a GDPR-nak és nem utolsósorban a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek is.

Jogi megközelítésben vizsgáljuk a webáruházak működését. Kiadványunk arra az alapvető kérdésre ad választ, hogy milyen jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük a webáruházaknak, és ez alapján hogyan kell elvégezni a webáruházak jogi megfeleltetését.  E jogszabályi megfeleléshez adunk egy szöveges útmutatót, továbbá egy minden kérdésére kiterjedő szabályzat- és jogi tájékoztatás minta csomagot, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak. Kiadványunk tartalmaz egy WEBÁRUHÁZ JOGI TESZT-et is, amellyel a már működő webáruházak ellenőrizhetik, hogy a honlapon elhelyezett jogi tájékoztatásaik és jogi dokumentumaik teljes körűek-e, illetve megfelelnek-e a hatályos szabályoknak.  Ezek a szabályok folyamatosan változnak, önmagában az időmúlás is elegendő ok arra, hogy egy Webáruház elvégezze önmaga belső ellenérzését. 2021. január 1-től például jelentősen megváltoztak a jótállási, szavatossági szabályok. Profi működés mellett nem engedhető meg, hogy a webáruház elavult, téves tájékoztatásokat adjon a vásárláshoz fűződő jogokról, kötelezettségekről.  Nem beszélve arról, hogy a téves, hibás, hiányos jogi tájékoztatásoknak jelentős kockázataik is vannak.

Tartalomjegyzék
I. BEVEZETÉS 11
2. WEBÁRUHÁZ-JOGI ALAPISMERETEK 16
2.1. Jogszabályok: 16
2.2. A szerződés fogalma 16
2.3. A szerződés létrejötte 17
2.4. Az írásbeliség szabályai a Ptk.-ban 21
2.5. Fogyasztók és nem fogyasztók 23
2.6. Kiskorúakra vonatkozó szabályozás a Ptk.-ban 25
2.7. Általános szerződés feltételek alkalmazása 28
2.8. Az általános szerződési feltételek tisztességtelensége 32
2.9. Elektronikus úton történő szerződéskötés szabályai a Ptk.-ban 38
2.10. Az elévülés szabályai 41
2.11. A webáruház kártérítési felelősségének
kizárása 43
2.12. Az adásvételi szerződések szabályai
a Ptk.-ban 44
3. A WEBÁRUHÁZ HONLAPJA
– JOGI KÖVETELMÉNYEK 49
Tartalmi követelmények 49
Funkcionális követelmények 52
4. ADATKEZELÉS – A WEBÁRUHÁZ
GDPR MEGFELELTETÉSE 55
Feladatok 63
4.1. Adatkezelési tájékoztató elhelyezése
a honlapon 63
4.2. Sütik jogszerű alkalmazásának biztosítása a honlapon 63
4.3. Hozzájárulások, elfogadások technikai kialakítása a honlapon 66
4.4. Naplózási rendszer kialakítása minden adatkezelési műveletről 67
4.5. Kapcsolat menü alkalmazása az érintetti jogok gyakorlásának elősegítésére 67
4.6. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
jogszerűsége 67
4.7. Webáruházi adatkezelés jogszerűségének biztosítása 68
4.8. Adatvédelmi tisztviselő adatainak közzététele a honlapon 71
4.9. Honlapbiztonsági intézkedések megtétele 71
4.10. Adatfeldolgozási szerződés kötése
és garancianyújtás megkövetelése az IT szolgáltatótól 72
4.11. Honlapot érintő adatvédelmi incidensek kezelése 72
4.12. A GDPR megfelelés folyamatos biztosításának kötelezettsége 73
4.13. Honlapos adatkezelések feltüntetésének kötelezettsége az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában 73
5. A WEBÁRUHÁZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 74
5.1. A Ptk. szerinti előzetes tájékoztatás
kötelezettség 79
5.1.1. Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről 80
5.1.2. Tájékoztatás a szerződés formájáról, rögzítéséről 82
5.1.3. Tájékoztatás az adatrögzítési hibák kijavításáról 84
5.1.4. Tájékoztatás a szerződés nyelvéről 85
5.1.5. Tájékoztatás magatartási kódexhez való csatlakozásról 85
5.2. Az e-kereskedelemről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség 86
5.3. A Kormányrendelet szerint tájékoztatási kötelezettség 88
5.3.1. Tájékoztatás a termék / szolgáltatás lényeges tulajdonságairól 88
5.3.2. Tájékoztatás a cím és elérhetőségi adatokról 90
5.3.3. Tájékoztatás az árról 91
5.3.4. Tájékoztatás határozatlan idejű, vagy előfizetéses szolgáltatások díjáról és költségéről 94
5.3.5. Tájékoztatás emelt díjú kommunikációs eszközök használatáról 95
5.3.6. Tájékoztatás a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról
és a teljesítési határidőről 96
5.3.7. Tájékoztatás a panaszkezelés módjáról 98
5.3.8. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról 99
5.3.9. Tájékoztatás a termék visszaküldési költségeinek fogyasztó általi viseléséről 101
5.3.10. Tájékoztatás a 14 napos felmondásig igénybe vett szolgáltatás költségeinek fogyasztó általi viseléséről 102
5.3.11. Tájékoztatás arról, hogy mikor nem gyakorolható az elállási / felmondási jog, és e jog elvesztésének eseteiről 103
5.3.12. Tájékoztatás a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról 106
5.3.13. Tájékoztatás ügyfélszolgálatról és egyéb szolgáltatásokról 107
5.3.14. Tájékoztatás a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről 109
5.3.15. Tájékoztatás magatartási kódexről, és a másolatkérés módjáról 110
5.4. Tájékoztatás a szerződés időtartamáról, felmondásának feltételeiről 111
5.5. Tájékoztatás a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról 113
5.6. Tájékoztatás letétről, pénzügyi biztosítékról 114
5.7. Tájékoztatás digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről 115
5.8. Tájékoztatás a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről 116
5.9. Tájékoztatás peren kívüli panaszkezelési módról és vitarendezési mechanizmusról 117
6. ÉRTÉKESÍTÉS: A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE A WEBÁRUHÁZBAN 120
7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 126
8. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYOK A WEBÁRUHÁZBAN 134
9. ELJÁRÁS HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN – KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG,
ÉS A JÓTÁLLÁS 137
9.1. A hibás teljesítés általános szabályai 137
9.2. Kellékszavatosság 138
9.3. Termékszavatosság 141
9.4. Jótállás 143
9.5. Kártérítési igény 144
10. ELJÁRÁS ELÁLLÁS ESETÉN
– A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGA 147
A megrendelés visszavonásának joga 148
A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye 149
A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 149
A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén 151
Szállítási többletköltségek 152
A vállalkozás visszatartási joga 152
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 153
Értékcsökkenés 153
Megkezdett teljesítésű szolgáltatások felmondása 153
A fogyasztó által viselendő költségek 154
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 155
A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre 157
11. A BÉKÉLTETÓ ELRÁRÁS SZABÁLYAI
– ONLINE UNIÓS VITARENDEZÉS 159
Békéltető eljárás 161
A vállalkozás kötelezettségei 165
Uniós online vitarendezés 170
12. A WEBÁRUHÁZ ÁFA- ÉS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYAI 175
1. Áfa 175
1.1. Értékesítés belföldi magánszemély, szervezet részére 175
1.2. Értékesítési EU tagállami magánszemély (és nem adóalany szervezet) részére 176
1.3. Értékesítés harmadik országbeli magánszemély részére 179
1.4. Értékesítés adóalany részére az Európai Unió tagállamába 179
1.5. Értékesítés adóalany részére harmadik o
rszágba 179
2. A Webáruházra vonatkozó számlázási szabályok 180
2.1. A számla típusai 180
2.2. Számlázó programmal szembeni
követelmények 180
2.3. Számlakibocsátási kötelezettség 183
2.4. Mikor kell a számlát kiállítani? A számlakiállítás helyes időpontja 186
2.5. Elektronikus számlákra vonatkozó szabályok 187
2.5.1. Az elektronikus számla fogalma 187
2.5.2. Az elektronikus számla alkalmazásának feltételei 189
2.5.3. A számviteli törvény e-számla szabályai 192
2.5.4. Elektronikus számlák megőrzése 194
2.5.5. Másolatkészítés, azaz konvertálás 195
2.5.6. Digitális archiválás 198
2.5.7. Az elektronikus megőrzés követelményei 198
2.5.8. Az elektronikus megőrzés módjai a gyakorlatban 199
13. WEBÁRUHÁZ JOGI TESZT 201
14. A WEBÁRUHÁZAK KÖTELEZŐ JOGI DOKUMENTUMAI – MINTÁK 205
14.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) MINTA 205
14.2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HONLAPRA 246
14.3. TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRŐL 273
14.4. Adatvédelmi szabályzat – belső dokumentum (Word) 281
14.5. Adatvédelmi nyilvántartás – belső dokumentum (Excel) 281

Vissza az előző oldalra