Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szakkönyvek

Ügyvezetők kézikönyve 2017

Eredeti ár: 9 900 Ft
Akciós ár: 6 930 Ft

  db  

Címkék: ügyvezető

Ügyvezetők kézikönyve 2017

Nélkülözhetetlen segédlet gazdasági társaságok ügyvezetőinek

Kiadványunkat elsődlegesen gazdasági társaságok – korlátolt felelősségű társaságok, betéti és közkereseti társaságok - ügyvezetőinek szánjuk, de hasznos ismeretekkel szolgálhat más cégformák vezetőinek, illetve civilszervezeti ügyvezetőknek is.
 
Az ügyvezető kiemelt pozíció a cégben is – de a gazdaságban is. Az ügyvezetők azok, akik a frontvonalban küzdenek az adminisztrációval, a hatóságokkal, a konkurenciával, a munkavállalókkal, tulajdonosokkal. Ezt a napi küzdelmet kívánjuk kézikönyvünkkel.
 
Hangsúlyosan foglalkozunk az ügyvezetői tisztségre vonatkozó jogok és kötelezettségek, adózási és munkajogi szabályok bemutatásával. Kiemelt témánk az ügyvezetői felelősség kérdése és az e körben alkalmazható megoldások bemutatása. 
 
Számba vesszük a cégvezetés gyakorlati feladatait, bemutatjuk milyen kontrolling mutatószámokat kell bevezetni, és folyamatosan figyelni. Kiemelten foglalkozunk a növekedésből fakadó szervezetfejlesztési intézkedésekkel. Példákon keresztül is bemutatjuk, hogy kommunikáljunk a cégben, milyen tárgyalástechnikákkal élhetünk.
 
Megadjuk az alapokat a cégvezetés körébe tartozó ügyviteli feladatok – munkaügy, adózás, számvitel-könyvelés – irányításához és kontrollálásához. Útmutatót adunk a cég jogvédelmének és jogszerű működésének megszervezéséhez. 

Tartalomjegyzék

1.1. AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG CÉGJOGI SZABÁLYAI 15
1.1.1. Mi az ügyvezetés? 15
1.1.2. A jogi személyek típusai  15
1.1.3. Kik minősülnek vezető tisztségviselőnek? 16
1.1.4. Ki lehet – és ki nem – vezető tisztségviselő? 16
1.1.5. Az ügyvezetői megbízás létrejötte 16
1.1.6. A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama  16
1.1.7. Összeférhetetlenségi szabályok 18
1.1.8. Személyes feladat-ellátási kötelezettség  20
1.1.9. Magatartási mérce a vezető tisztségviselőkkel szemben  20
1.1.10. Cégjegyzés, képviselet  20
1.1.11. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 20
1.1.12. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésének esetei  21
1.1.13. Visszahívás  21
1.1.14. Lemondás 21
1.1.15. A vezető tisztségviselő önállósága 21
1.1.16. Kkt.-, bt.-ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok  22
1.1.17. Kft.-ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok  22
1.1.18. Egyesületi ügyvezetőkre vonatkozó speciális 23
1.1.19. Alapítvány vezető tisztségviselőire vonatkozó speciális szabályok 23
1.1.20. A cégvezető 23
1.1.21. Felügyelőbizottsági tagok 24
1.1.22. Eltiltás az ügyvezetéstől   24
1.2. MUNKAJOGI SZABÁLYOK 25
1.2.1. Ügyvezetés – megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban  25
1.2.2. Vezetői munkaszerződések 26
1.2.3. A vezető munkarendje  26
1.2.4. Munkáltatói felmondás  26
1.2.5. Női ügyvezetőkre vonatkozó speciális szabályok 28
1.2.6. Vezetői munkaszerződések ügyvezetőt védő lehetséges kikötései 28
1.2.6.1. A felelősség korlátozása, kizárása 28
1.2.6.2. Rövidebb elévülési idő kikötése 29
1.2.6.3. Felmentvény alkalmazása  29
1.2.7. A vezetők díjazása 29
1.2.7.1. Alapbér a munkaszerződésben 29
1.2.7.2. A kollektív szerződésben foglalt juttatások  30
1.2.7.3. A prémium 30
1.2.7.3.1. A prémium kitűzése – egyoldalúan vagy szerződésben
1.2.7.3.2. A prémiumra való jogosultság – a részteljesítés és az előleg kérdése
2. AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGRE VONAKOZÓ ADÓZÁSI ÉS JÁRULÉKSZABÁLYOK
2.1. ÜGYVEZETŐI JOGVISZONYOK ADÓZÁSI KÉRDÉSEI  35
2.2. AZ ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGRE VONATKOZÓ JÁRULÉKSZABÁLYOK  36
2.2.1. Tulajdonosi ügyvezetés – az ügyvezető a cég tagja 37
2.2.1.1. Munkaviszonyban 37
2.2.1.2. Megbízási jogviszonyban  38
2.2.2. Menedzser-ügyvezetés – az ügyvezető nem tagja a cégnek 38
2.2.2.1. Munkaviszonyban  38
2.2.2.2. Megbízási jogviszonyban 38
2.3. ÜGYVEZETÉS DÍJAZÁS NÉLKÜL 39
2.4. ÜGYVEZETÉS TÖBB CÉGBEN – A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÉRDÉSE  39
3. ÜGYVEZETŐK FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI
3.1. POLGÁRI JOGI – KÁRTÉRÍTÉSI – FELELŐSSÉG  41
3.1.1. Felelősség a saját társasággal szemben  41
3.1.1.1. Ki jogosult fellépni az ügyvezetővel szemben?  42
3.1.1.2. Mit jelent a vezető tisztségviselők szerződésszegésért való felelőssége? 43
3.1.1.3. Mit jelent a szerződésszegés?  43
3.1.1.4. Mikor mentesülhet a vezető tisztségviselő a felelősség alól?  44
3.1.1.4.1. Mit jelent az ellenőrzési kör? 44
3.1.1.4.2. Mit jelent az előre nem látható körülmény? 45
3.1.1.4.3. A felróhatóság  45
3.1.1.5. A felmentvény  45
3.1.2. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben  47
3.1.3. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben megszűnés esetén 47
3.1.4. Amiért az ügyvezetők nem felelnek  48
3.1.4.1. A társaság által szerződésszegéssel okozott károk 48
3.1.4.2. Munkáltató által a munkavállalónak okozott károk  49
3.1.4.3. Felelősség a cég adótartozásáért  50
3.1.5. Kártérítési esetek  52
3.1.5.1. Tipikusan veszélyes vezetői helyzetek 52
3.1.5.2. A bírósági gyakorlat  53
3.1.5.2.1. Kirívóan ésszerűtlen kockázatvállalás 53
3.1.5.2.2. Felelősség kölcsönügyletért  53
3.1.5.2.3. Adótartozás miatti felszámolás  53
3.1.5.2.4. Ami belefért az üzleti kockázatba  54
3.1.6. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében 54
3.1.6.1. A vezetői attitűd: a vezetői felelősség tudatosítása 55
3.1.6.2. Szervezeti változások 56
3.1.6.3. Személyi változások  57
3.1.6.4. Működési változások 57
3.1.6.4.1. A felmentvény alkalmazása  57
3.1.6.4.2. Szervezeti és működési szabályzat  57
3.1.6.4.3. Ellenőrző, számonkérő mechanizmus működtetése  57
3.1.6.4.4. Munkajogi változások  58
3.1.7. Vezetői szerződések javasolt kikötései  58
3.1.8. Érvek a vezetői felelősségbiztosítás mellett 58
3.1.9. Bizalmi vagyonkezelés? 59
3.2. AZ ÜGYVEZETŐK MUNKAJOGI FELELŐSSÉGE 59
3.3. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK KÖZJOGI-HATÓSÁGI FELELŐSSÉGE 60
4. CÉGVEZETÉS A GYAKORLATBAN
4.1. MI AZ ÜGYVEZETŐ FELADATA? 63
4.1.1. A környezet  63
4.1.2. A szervezés 64
4.1.3. Munkatársak fejlesztése  65
4.1.4. A vezetési munka fejlesztése 66
4.1.5. Marketing és értékesítés megszervezése 67
4.1.6. Versenyképesség elérése 68
4.1.7. Gazdálkodás  69
4.2. CÉGEK KONTROLLING-MUTATÓSZÁMAI 71
4.2.1. Alapadatok meghatározása, gyűjtése, elemzése 71
4.2.2. Árbevétel  72
4.2.3. Fedezet  72
4.2.4. Termelékenység  73
4.2.5. Létszám  74
4.2.6. Befektetés-megtérülési ráta 75
4.2.7. EBITDA 75
4.2.8. Likviditási ráta 75
4.2.9. Nettó eladósodottság  76
4.2.10. Termék/szolgáltatás csoportok árbevétele, fedezete  76
4.2.11. Vevőszegmensek árbevétele, fedezete  77
4.2.12. Fejlesztési valamint marketing/PR-költséghányadok 78
4.2.13. Naturáliák 78
4.2.14. Teljes eszközhatékonysági mutató  79
4.2.15. Forgási sebesség  80
4.2.16. Létszámarányok  81
4.3. A NÖVEKEDÉSBŐL FAKADÓ SZERVEZETFEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEK 81
4.3.1. Termékek, szolgáltatások  81
4.3.2. Kereslet felmérése  82
4.3.3. Potenciális vevőkre és értékesítési csatornákra a stratégia felülvizsgálása 82
4.3.4. Pénzügyi terv 82
4.3.5. Piacelemzés  83
4.3.6. Kockázatelemzés 84
4.3.7. Értékesítés felülvizsgálat 84
4.3.8. Létszámarányok és bérek 85
4.3.9. Eszközök áttekintése (termelő eszközök, számítógépek és szoftvereik, telekommunikációs eszközök,
gépjárművek, irodák, raktárak, műhelyek és gyárak, bútorok stb.) 85
4.3.10. Belső kommunikáció 86
4.3.11. Kontrolling 86
4.3.12. Termelés  87
4.3.13. A növekedési átmenettel járó teendők – táblázat 87
5. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA
5.1. A KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGA 89
5.2. SZEMÉLYES TÁRGYALÁS ÉS AKTÍV FIGYELÉS  92
5.3. NON-VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ  96
6. AZ ÜGYVITEL IRÁNYÍTÁSA A CÉGBEN
6.1. MUNKAÜGYEK  101
6.1.1. Munkajogi kulcskérdések 101
6.1.1.1. A munkaszerződés 101
6.1.1.2. Szankciós rendszer kiépítése a munkavállalói kötelezettségszegésekkel szemben 102
6.1.1.3. Munkáltatói érdekek védelme: versenytilalmi megállapodás 102
6.1.1.4. A munkáltató üzleti titkainak védelme 103
6.1.1.5. Vezető állásúak körének meghatározása – összeférhetetlenségi szabályok 103
6.1.1.6. Megfelelő munkaidő-beosztás, munkarend kialakítása 104
6.1.1.7. A cafetéria-rendszer alkalmazása 104
6.1.1.8. Adatkezelési kötelezettségek teljesítése 105
6.1.2. Munkajogi csekklista cégvezetőknek  106
6.2. MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK – ÉS VEZETŐI CSEKKLISTÁI  107
6.2.1. Munkavédelmi kötelezettségek 107
6.2.2. Munkavédelmi csekklista cégvezetőknek  108
6.3. AZ ADÓZÁSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA A CÉGBEN  112
6.3.1. A cégvezetés és az adózás kapcsolódási pontjai 112
6.3.2. Az adózás irányítási feladatai 114
6.3.3. A céges adózási rend kialakítása 115
6.3.3.1. Általánosan érvényes adózási alapelvek 115
6.3.3.1.1. A számla és a bizonylat elve  116
6.3.3.1.2. Költségelszámolás 116
6.3.3.1.3. Árak 116
6.3.3.1.4. A valódiság elve  116
6.3.4. A cég adózási struktúrája.
Adózási csekklisták vezetőknek  117
6.3.4.1. Az általános forgalmi adó (Áfa) és vezetői csekklistái  118
6.3.4.2. A helyi iparűzési adó és vezetői csekklistái 123
6.3.4.3. Társasági adó és vezetői csekklistái 125
6.3.4.4. Kisadók: KATA, KIVA, EVA 128
6.3.4.5. Kifizetői adózás és vezetői csekklistái 128
6.3.4.5.1. A személyi jövedelemadó (Szja)  130
6.3.4.5.2. A járulékok 131
6.3.4.5.3. Szociális hozzájárulási adó (Szocho)  133
6.3.4.5.4. Egészségügyi hozzájárulás (Eho)  134
6.3.4.5.5. A kifizetői adózás – szja, járulékok, szocho – vezetői csekklistái 134
6.3.4.6. Vagyonadók  137
6.3.4.6.1. A gépjárműadó 138
4.3.4.6.2. A cégautóadó 138
6.3.4.6.3. Építményadó, telekadó 138
6.3.4.7. Az egyes termékek, tevékenységek után fizetendő különadók, speciális adók 138
6.3.4.8. Az adózás rendje a cégben és vezetői csekklistái 139
6.3.5. Adózási stratégiák a cégben 142
6.3.5.1. Az adóhatékonyság 142
6.3.5.2. A biztonság 144
6.4. A SZÁMVITELI, KÖNYVELÉSI TEVÉKENYSÉG IRÁNYÍTÁSA 145
6.4.1. A számviteli, könyvelési tevékenység helye a cégvezetésben  145
6.4.2. A bizonylat, és a bizonylati rend  148
6.4.3. Számlázás és számla-befogadás 150
6.4.4. Nyugta – online pénztárgép 152
6.4.5. Elektronikus számlázás 152
6.4.6. Idegen számlák befogadása  155
6.4.7. Készpénzfizetés és -kezelés a cégben 156
6.4.8. Számviteli szabályzatok  157
6.4.9. A főkönyvi kivonat – és értelmezése  159
7. CÉGJOG – JOGVÉDELEM – TILALMI LISTÁK A CÉGBEN
7.1. CÉGJOG VAGY EGYÉB EGYSOROS CÍMET KÉREK 167
7.1.1. Cégformák Magyarországon 167
7.1.1.1. Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) 167
7.1.1.2. Részvénytársaság  170
7.1.2. A cégalapítás lényeges kérdései  172
7.1.3. A céges működés kérdései  175
7.1.4. Gazdasági társaságok átalakulásában rejlő lehetőségek 176
7.1.5. Külföldi kapcsolatok – fióktelepek itt is, ott is  177
7.1.6. Cégeladás kérdései  177
7.2. JOGVÉDELMI FELADATOK ÉS TILALMI LISTÁK A VÁLLALKOZÁSBAN 181
7.2.1. Polgári jogi csekklista ügyvezetőknek 182
7.2.2. Társasági jogi csekklista  185
7.3. TILALMI LISTÁK AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBEN 188
7.3.1. Tisztességtelen piaci magatartások 189
7.3.1.1. A tisztességtelen verseny tilalma 189
7.3.1.2. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma 190
7.3.1.3. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma  192
7.3.1.4. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 193
7.3.2. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 194