kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

Kúria: nyilvánosak a tao-pénzek

TAO

A Kúria indoklása szerint az alaptörvény és több alkotmánybírósági határozat is kimondta: a közpénzek felhasználásának átláthatóságához kiemelkedő közérdek fűződik. Közérdekű és ekként nyilvános minden adat, amely az állam által a költségvetés terhére nyújtott kedvezményre vonatkozik. A bíróságok pedig mérlegelhetik és gyakran mérlegelik is az egyes ügyekben, hogy az egymással versengő jogok közül melyiknek adnak elsőbbséget.

Fejlesztési adókedvezmény lesz innovatív vállalkozásoknak

TAO

A lehetőséggel - a készpénztámogatásoknál alkalmazandó szabályokkal összhangban - azok a nagyvállalkozások élhetnek, amelyek új termékeket, illetve eljárásokat fejlesztenek. Kiemelt feltétele, hogy az érintett adózók a foglalkoztatottak számát vagy a bérköltségek összegét meghatározott mértékben növeljék.

Kevesebben veszik igénybe a vállalati K+F kedvezményeket, mint ahányan ténylegesen megtehetnék

TAO

A vállalkozások azonban csak ritkán élnek e lehetőségekkel.Talán nem is ismerik ezeket,néha a szabályok is bonyolultak, és túl sok feltétel együttes teljesítését várják el. Így egy idő után a vállalkozók és kisebb-nagyobb vállalatok isfeladják a szabályokkal való küzdelmet. Ráadásul mivel bizonytalanok a K+F besorolást illetően, nem csökkentik az adózás előtti eredményüket a maximális mértékben.

A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóelőnyök

TAO

A társasági nyereségadózás területén alkalmazott adóösztönzők alapvetően két irányból tudják támogatni a magas hozzáadott értéket tartalmazó kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység folytatását.

Nemzetközi hajózásból származó nyereség adóztatása

TAO

Időszakosan felmerül a kérdés, hogy bizonyos tevékenység után – ha azt több állam területén végzik – melyik államban kell adózni. Legutóbb az vetődött fel, hogy nemzetközi utas és/vagy teherszállítást végző hajózási tevékenység esetén hol keletkezik a nyereség után adókötelezettség? Ezt járja körül a cikk.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a röplabda látványsportággá válását

TAO

Az Európai Bizottság elfogadta és engedélyezte, hogy a röplabda hatodikként szerepeljen a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezményen keresztüli támogatási rendszerében (TAO) - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)

Lejárt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

Május 31-én, ma van a társaságiadó-bevallás, az elektronikus beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének, valamint a helyi iparűzési adó (hipa) bevallás benyújtásának a határideje.

Itt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

A társaságiadó-bevallást az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt az 1629 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV-hoz. Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) először választóknak a 1671-es bevalláson kell számot adniuk társasági adójukról. A határidő ebben az esetben a mérlegforduló utáni ötödik hónap utolsó napja.

Adóhatósági támogató eljárás indul a 2015-ben veszteséget elszámoló vállalkozói körnél

TAO

A NAV a rendelkezésére álló társaságiadó-bevallások adatai alapján leválogatta azokat a vállalkozásokat, amelyek a jogszabályban előírt szabályokat megsértve határolták el veszteségüket 2015-ben. A revizorok a jövő héttől keresik fel az érintett több mint ezer adózót, akiknek most lehetőségük nyílik arra, hogy önellenőrzés benyújtásával szankció nélkül "korrigálják" tévedésüket.

NGM: zárulnak a kiskapuk a multik agresszív, adóelkerülő gyakorlata előtt

TAO

A törvényjavaslat jelentéstételi kötelezettséget ír elő azokra a multinacionális vállalatcsoportokra, amelyek csoportszintű éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót.

NGM: fenn kivánja tartani a kormány a társasági adón keresztüli sporttámogatást

TAO

A cégek így a társasági adórendszeren keresztül továbbra is támogathatnák a sportot, mint az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés egyik leghatékonyabb eszközét.

Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

TAO

Az új fejlesztő központot létrehozó vállalatok elszámolható költségük - például munkabér, járuléktípusú kiadások, tárgyi eszköz értékcsökkenése - legfeljebb 25 százalékát vissza nem térítendő készpénz-támogatásként megkaphatják. Az egész évben elérhető támogatási forma eredményeként a HIPA a külföldi vállalatok magyarországi kutatás-fejlesztési (K+F) kapacitásainak növekedésére számít.

Társaságiadó-csökkentés - Kereskedelmi szövetség: az adócsökkentés csak a nagyvállalatokat segíti

TAO

Csak a nagyvállalati szektornak jelent érezhető könnyebbséget a kormány javaslata, amely révén jövőre egységesen 9 százalékra mérséklődik a társasági nyereségadó, míg a kisebb vállalkozások nem lesznek képesek kigazdálkodni a kötelező béremelést - közölte a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ)

Jön a 9%-os társasági adó

TAO

Mivel a kisadózó vállalkozások tételes adóját is sokkal többen választhatják majd a bevételi értékhatár duplázása miatt, a mikrovállalkozásoktól a legnagyobb cégekig minden vállalkozó adóterhelése csökkenhet 2017-ben, ami jelentős, százmilliárdos összegeket hagy a versenyszektorban. Ez részben fedezetet teremthet akár béremelésekre, akár új beruházásokra, akár kutatásokra, fejlesztésekre.

Nagyszabású társaságiadó-reformra tett javaslatot az Európai Bizottság

TAO

A társaságiadó-alap (kkta) bevezetésével a vállalkozások első ízben kapnak uniós szinten egységes szabálykönyvet az adóköteles nyereségük kiszámítására vonatkozóan. Az új rendszer kötelező lesz a multinacionális vállalatcsoportokra nézve, biztosítva, hogy az évi 750 millió eurót meghaladó bevétellel rendelkező cégek a nyereségük tényleges keletkezési helyén adózzanak.

NGM: adókedvezménnyel tervezik ösztönözni a startup cégekbe feketetőket

TAO

A német gyakorlatot követve a tervek szerint a magyar startup cégekbe fektetők a befektetési érték 25 százalékát kapnák vissza társasági adókedvezményként, számítások szerint a januárban életbe lépő intézkedés hatásaként évi 10-15 milliárd forint maradna a befektető cégeknél.

Reklámszámlák elszámolása

TAO

A megrendelt reklámszolgáltatásról szóló számla a vállalkozásnál igénybe vett szolgáltatás címen költség. Bizonyos esetekben azonban a társasági adóalap megállapításakor nem minősül elismert költségnek, ezért összege növeli a szolgáltatást igénybe vevő adóalapját.

Adókedvezmény - mint tiltott állami támogatás

TAO

Az egyes vállalatoknak nyújtott adókedvezmények sértik az állami támogatásokra vonatkozó uniós előírásokat, a brüsszeli testület ezért a mintegy 13 milliárd euró értékű támogatás és a kamatok visszafizettetésére szólította fel Írországot a tisztességes verseny helyreállítása érdekében

A kettős adóztatás elkerülése a társasági adóban

TAO

A kettős adóztatás elkerülése során az első lépés az, hogy a belföldi illetőségű adózónak, illetve a külföldi vállalkozónak meg kell határoznia a külföldről származó jövedelem összegét. A Tao. tv. – az egyezményekkel összhangban – a kettős adóztatás két módszerét nevesíti: a mentesítést és a beszámítást. A mentesítés lehet teljes vagy pedig progresszív.

Mazars: Brüsszel véget vet az agresszív adóelkerülésnek

TAO

Az akcióterv a korábbiaknál szigorúbb szabályokat állít fel a transzferárakra. Ez azért kapott kiemelt figyelmet, mert a káros struktúrák jelentős része mesterséges csoporton belüli ügyleteken alapul, amelyeknek nincs valós gazdasági tartalmuk, csupán az adóminimalizálást, adóelkerülést szolgálják. Például, a cégcsoport egyik vállalata értékkel nem bíró védjegyekért jogdíjat fizet a másiknak, még az adózás előtt kivonva a jövedelmet az adott országból.