Iratmintatár

A nem védett jelzésű iratminták Belépés (Regisztráció) után szabadon letölthetők, a védett anyagok csak Önadózó előfizetéssel érhetők el. Előfizetés itt!

Vállalkozási szerződés minta otthonfelújítási támogatáshoz

TÁMOGATÁSOK

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint a támogatás igényléséhez - egyebek mellett - csatolni kell a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződést (9.§/3/ a./). Erre szolgál a letölthető minánk, amely tartalmaz egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet is, amely teljesítésigazolásként szolgál.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Igazolás minta üzleti vagy gazdasági célú beutazáshoz

JOG

Ezen magyar, angol német nyelvű igazolás minta hiánytalan kitöltése és belépéskor eredetben történő bemutatása esetén az üzleti és gazdasági cél ellenőrzése gördülékenyebbé válik (www.police.hu)

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Iratminták gazdasági társaságok elektronikus működéséhez

JOG

A minták a veszélyhelyzeti szabályok alapján készültek, de egy módosítással átemelhetők a társasági szerződésbe, így megadják az elektronikus ülésezés és a tagokkal való e-mailes kapcsolattartás szabályrendszerét, amely így a jövőben is alkalmazható lesz.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Iratminták civil szervezetek elektronikus működéséhez

JOG

A minták a veszélyhelyzeti szabályok alapján készültek, de egy módosítással átemelhetők a civil szervezet alapszabályába, így megadják az elektronikus ülésezés és a tagokkal való e-mailes kapcsolattartás szabályrendszerét, amely így a jövőben is alkalmazható lesz.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkaviszony felmondása a munkáltató által - iratminták

MUNKAJOG

Felmondás a munkáltató működése miatti okból ★ Felmondás a munkavállaló képességei miatt ★ Felmondás a munakvállaló magatartása miatt ★ Azonnali hatályú munkáltatói felmondás

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel + elszámolás

MUNKAJOG

Közös megegyezés minta ★ Elszámolás munkaviszony megszüntetése esetén

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkaszerződés módosítás minta bértámogatásra

MUNKAJOG

A bértámogatás tárgyában születetett 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint a támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a felek megállapodását a csökkentett munkaidős foglalkoztatásról. Erre készítettünk egy lehetséges mintát. A rendelet 1.§ a) pontja alapján e megállapodást munkaszerződés módosításba kell foglalni

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkajogi leltárfelelősséggel kapcsolatos iratminták

MUNKAJOG

Leltárfelelősségi megállapodás ★ Csoportos leltárfelelősségi megállapodás ★ Munkáltatói tájékoztatás a leltározás és a leltárfelelősség szabályairól ★ Leltárfelelősségi kártérítési határozat

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Ingyenes termékátadásról és szolgáltatásnyújtásról bejelentőlap

ÁFA

A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások bejelentése - a Stab. tv. 28/A. § alapján

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Fellebbezés minta közigazgatási határozat ellen

JOG

A fellebbezés általános szövegezésére ad mintát. A benyújtás módjára, helyére, határidejére, a fellebbezés illetékére vonatkozó tájékoztatás a fellebbezett határozat kötelező tartalmi eleme - annak betartásával kell a fellebbezést benyújtani.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Gépjármű bérleti szerződés minta

ÁFA

"Ha a járművet azért vásároljuk, hogy túlnyomórészt (futott km-ek 90%-ban) adóköteles bérbeadás céljából hasznosítsuk, úgy az adó levonható beszerzéskor. Bérbeadás módján történő hasznosítás esetében az alkatrész költségek és a javítási és ápolási költségek 100%-ban vonhatók le. Fontos! Korrekt nyilvántartást vezetését írja elő a jogszabály a 90%-os hasznosítás igazolására." (Vira Sándor)

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Üzembentartói szerződés gépjárműre

JOG

A felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműnA felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműre.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Gépjárműhasználati engedély

JOG

A cégautó használatára, vezetésére való jogusltságot igazolja közúti ellenőrzés során.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Kiküldetési rendelvény nyomtatvány

SZJA

Szja tv. 3.§ 83. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Útnyilvántartás

SZJA

A magánszemély a jövedelemszerző tevékenységéhez használt gépjármű költségelszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezett. Erre a célra a menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza a továbbiakban részletezett adatokat. Minden gépjármű esetében külön útnyilvántartást kell vezetni. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni az év első és utolsó napján a kilométeróra állását, továbbá, ha a költségelszámoláshoz ez szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni. (Szja tv. 5. M. II.7.)

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Nonprofit szervezet Igazolása juttatásról

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezet a társasági adóalanytól kapott támogatásról igazolást ad ki annak érdekében, hogy a támogató csökkenthesse a nyújtott támogatás egy részével az adó alapját. Igazolást a kiemelkedően kiemelkedően közhasznú szervezetnek a tartós adományozási szerződés alapján kapott támogatásról kell kiállítani a következő tartalommal:  a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,  a támogatás, juttatás összegét, célját,  a közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznúsági fokozatát.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről

MUNKAJOG

Útmutatóval

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Nonprofit szervezet Nyilatkozata a támogatók részére

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek a támogatást nyújtó társasági adóalany felé nyilatkozni kell – annak érdekében, hogy a támogatónak ne kelljen növelnie az adózás előtti eredményét a nyújtott támogatással – hogy a támogatás nyújtásának adóévében a vállalkozási tevékenysége eredménye a kapott támogatás bevételként történő elszámolása nélkül sem negatív, illetve ha a szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor ennek tényéről. A nyilatkozatot a beszámolóval is igazolni kell annak elkészültét követően.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Adatlap adóhivatali előtti költségmentességhez

ART

Ezen az adatlapon kérelmezhető, hogy ne kelljen fellebbezési illetéket leróni egy adóhatározat fellebbezésekor.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Kárfelvételi jegyzőköny minta - elemi kárról

SZÁMVITEL

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 6. § (6) bekezdés c) pontjában és (10) bekezdésében foglaltak, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában, 49/B. § (20) bekezdés b) pontjában és (24) bekezdésében foglaltak alkalmazására

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.


Vissza az előző oldalra