Általános szerződési feltételek

1. KIADÓ - SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE:

Az Önadózó újság és a www.onadozo.hu oldal kiadója az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt.
CÉGJEGYZÉKSZÁMA: Fővárosi Törvényszék 01-10-045755
ADÓSZÁMA: 14052512-2-43
SZÉKHELYE: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. I/8.
KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉS: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 06 30 158 8787
KÉPVISELŐJE: dr. Szabó Tibor vezérigazgató.
KAPCSOLAT: E-mail: info@onadozo.hu - Telefon: 06 30 158 8787, - Fax: 82/511-241.  Postacím: Önadózó Kiadó és Szerkesztőség 1450 Budapest, Pf: 132.
INTERNET: www.onadozo.hu
HU ISSN 1588-1531
INTERNET SZOLGÁLTATÓ: A WEB200 Internet Média Kft  7400 Kaposvár  gróf Apponyi Albert u. 17.  Tel.: +36.30.8280000 Központi e-mail: info@web200.hu Műszaki ügyfélszolgálat e-mail support@web200.hu web: www.web200.hu 

2. ÖNADÓZÓ ÚJSÁG ELŐFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Az Önadózó újság nyomtatott formátumban 64 oldalon megjelenik évi 11 alkalommal, minden hónap 1. napján (a 07-08-as szám duplaszám, amely július 1. napján jelenik meg). Előfizetési díj 22.680,-Ft egy évre (1.890,-Ft/hó).  A Kiadó az előfizetési időszak alatt a havonta megjelenő lapszámokat a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesítésében postai küldeményként juttatja el az előfizető megadott postázási címére. A feladott küldeményekről összesített kimutatás készül. A Kiadó a bejelentett reklamációt 1 napon belül kivizsgálja, és intézkedik a pótlásról. A számlázási és postázási címváltozást az előfizető köteles a Kiadónak bejelenteni. Az előfizetéseket a tárgyév október hónapban a számla küldésével a következő évre automatikusan hosszabbítjuk, kivéve ha az előfizető a lemondását jelzi.

Az Önadózó újság az Nemzetgazdasági Minisztérium által minősített kiadvány, amelynek előfizetése alapján személyenként 2 mérleglépes könyvelői kredit (kiadványkredit) számolható el, az előfizető alkalmazásában álló mx. 3 mérlegképes könyvelő részére. Erről a jogosult mérlegképes könyvelőnek kell nyilatkoznia a kormányzati portálon, és csatolni kell az előfizetési számlánkat. A http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/nyilatkozat oldalon letölthető egy minta Nyilatkozat minősített kiadvány megvásárlásáról.  Az NGM honlap tájékoztatása szerint a szakmai kiadvány vásárlásának bejelentése a  kiadvany@ngm.gov.hu  e-mail címen történhet. Az előfizető csak kiegyenlített Önadózó előfizetési számlával igazolhat kreditet, és a jogszabály szerint csak az alkalmazásában álló legfeljebb 3 mérlegképes könyvelő részére. Ezek a kreditek adótanácsadói és mérlegképes kreditként nem számolhatók el, mert ilyen kreditek elszámolására csak a mérlegképes könyvelők továbbképzésére vonatkozó jogszabály ad lehetőséget.

3. ÖNADÓZÓ ÚJSÁG ELŐFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KEDVEZMÉNYEK:

3.1.  ÖNADÓZÓ ONLINE
Az Önadózó újság előfizetői korlátozás nélkül jogosultak az Önadózó Online szolgáltatásainak igénybevételére
3.1.1. Önadózó.hu – védett hírek és szolgáltatások 
3.1.2. Önadózó Expressz Online Hírlevél: feliratkozás esetén. Garantáljuk megadott adatai törvényes kezelését, a hírlevélről bármikor feltétel nélkül, rövid úton leiratkozhat, a részleteket illetően olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat az Ügyfélszolgálat menüben. A feliratkozás ingyenes és egyéb kötelezettséggel sem jár. 
3.1.3. E-Önadózó – újság lapszámai elektronikus formátumban a Lapszámok menüben.
3.1.4. Számviteli szabályzat minták
3.1.5. Általános GDPR megfelelési segédlet adatkezelőknek, - magyarázat és iratmintatár
3.1.6. Segédletek - ingyenes e-könyvek, szakmai anyagok
3.1.7. Iratminták
3.1.8. Önadózó Könyvelői Szaknévsor. Az előfizető ingyenesen regisztrálhatja vállalkozását a www.vpont.hu alatt. Igénybevétele nem kötelező. A regisztráció az újság előfizetők részére díjfizetési kötelezettséggel nem jár. A megadott adatok valódiságáét a felhasználó felel.  
3.2. Önadózó Fórum (lásd 4. pont)

Az Önadózó előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatások  igénybevételéhez a www.onadozo.hu, illetve a www.vpont.hu oldalon történő regisztráció szükséges.  A regisztráció az Önadózó újság előfizetői számláján alapul - és semmilyen külön díjfizetési kötelezettséggel nem jár.  

4. ÖNADÓZÓ FÓRUM

Az Önadózó Fórum az Adónet.hu Zrt. konzultációs szolgáltatása, amelyet az Önadózó újság előfizetői, illetve előfizetői joggal rendelkező felhasználói a www.onadozo.hu  ÖNADÓZÓ FÓRUM rovatában folyamatosan vehetnek igénybe áfa, társasági adó, szja, járulékok és tb. ellátások, egyéb adók, adózás rendje (Art.), számvitel, munkaügy  témakörben szakmai kérdések feltevésére, megválaszolására és hozzászólásra. 
Az Önadózó Fórum a Nemzetgazdasági Minisztérium által minősített szakmai szervezet, amelyben való tagság után a mérlegképes könyvelő 2 kreditpontot (szervezeti kredit) számíthat be a továbbképzés teljesítésébe. A Fórum tagsághoz előfizetőként regisztrálni kell a www.onadozo.hu oldalon, és meg kell adni a PM által előírt személyes adatokat. A regisztrációval a jogosult hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, és továbbításához a PM részére, a 2 mérlegképes kredit igazolása céljából További adatkezelési információ Adatkezelési tájékoztatónkban. 
Az előfizető az Önadózó Fiókjában jogosult létrehozni maximum 5 alfiókot, az alkalmazásában álló természetesen személyek részére, akik a www.onadozo.hu előfizetői szolgáltatásait az előfizető jogán saját azonosítókkal vehetik igénybe.  
A 2 mérlegképes kredit elszámolására  az az előfizető, illetve előfizetői joggal rendelkező felhasználó jogosult, akinek a továbbképzési év végén érvényes Önadózó újság előfizetése van, és az előfizetési számlát kiegyenlítette.
A szolgáltató az ÖNADÓZÓ FÓRUM regisztrált felhasználóiról nyilvántartást vezet. A regisztrációra a szolgáltató általános szerződési feltételei irányadók.
A szolgáltatás fórum-rendszerben működik. Az Önadózó Fórum szakmai vezetője dr. Szabó Tibor ügyvéd adószakértő, a www.onadozo.hu főszerkesztője. A kérdések és válaszok közzétételre kerülhetnek az Önadózó újságban.

5. ÖNADÓZÓ WEBÁRUHÁZ

A www.onadozo.hu oldalon megrendelhetők az Önadózó újság lapszámai, az előfizetőknek járó kedvezményes szakkönyvek, e-könyvek, illetve az Önadózó előfizetés. Az ellenérték fizethető bankkártyával, bankkártyával, átutalással, postai csekken.  A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálttal juttatjuk el a megrendelőhöz. Az oldal látogatója regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webshopban. A Szolgáltatások Regisztrációval és a jelszó megadásával (Regisztráció menű) ennek megtörténte után Belépéssel (Belépés menű) vehetők igénybe. A regisztrációhoz szükséges a név, lakcím, számlázási név és cím, e-mail cím megadása. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban a regisztráció során feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már csak az ügyfélszolgálat megkeresésével javíthatóak. A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó.  A szerződéstől az áru átvételétől számított 15 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben a kiadó köteles a megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni. 

6. REKLÁMSZOLGÁLTATÁS

Az Önadózó újságban és a www.onadozo.hu és társoldalain oldalon, online hírlevélben nyújtott  reklámszolgáltatás díjaira eltérő megállapodás hiányában az Önadózó Médiaajánlata irányadó. Ha a megrendelő a reklám-szolgáltatás számlájával késedelembe esik, annak kiegyenlítéséig a Kiadó a folyamatban levő reklámszolgáltatás teljesítését felfüggesztheti.

7. SZERZŐI JOGI VÉDELEM

Az Önadózó újságban és a www.onadozo.hu oldalon közzétett írások és más tartalom szerzői jogi védelem alatt állnak, a kiadó engedélye nélküli felhasználás esetén a felhasználó 20.000,-Ft + Áfa/nap felhasználási díj megfizetésére köteles.

8.JOGI NYILATKOZAT

Az Önadózó újságban és a www.onadozo.hu oldalon olvasható jogszabályokon alapuló írások, tartalmak nem helyettesítik a jogszabályok pontos szövegét. A kiadó (szolgáltató) az elvárható gondossággal törekszik az egyes szolgáltatások, írások, tájékoztatások, válaszok adat- és információ tartalmának helyességének és pontosságának biztosítására – mindezek ellenére előfordulhatnak téves, helytelen, hiányos, pontatlan közlések, amelyekért a kiadó a felelősségét kizárja. Mindezek miatt a  felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során nyert információkat csak gondos mérlegelés és kellő ellenőrzés után alkalmazza. Egyes írások a szerzők személyes véleményét kifejezve ellentétesek lehetnek a hivatalos, hatósági állásponttal - ilyen esetben konkrét ügyekben javasolt a hivatalos álláspont szerint eljárni, illetve a hatóság hivatalos állásfoglalását kérni.

A www.onadozo.hu oldalról letölthető irat- szerződés- szabályzatmintái tájékoztató jellegűek, csak a jognyilatkozatok általános kellékeit tartalmazzák, nem feltétlenül tartalmaznak minden szükséges kikötést.  Az irat- szerződés- szabályzatminta felhasználása előtt tájékozódjon a jogszabályok hatályos előírásairól és a jogalkalmazó hatóságok gyakorlatáról. Az adaptálás és a konkrét jogviszonyokra való alkalmazás – kiegészítése, átalakítása, módosítása - a felhasználó feladata és felelőssége, a Kiadó és a szerző e körben a felelősségét kizárja. A mintát a felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhatja - a Kiadó és a szerző a felelősségét kizárja. Az iratminták saját tevékenységhez átalakíthatók, és szabadon felhasználhatók, saját szerződő fél részére személyre szabott formában a továbbértékesítés, átadás kizárásával átadhatók. Az Iratminták, Segédletek harmadik személy részére sem elektronikus sem hagyományos - nyomtatott - formában nem továbbíthatók.  Más személy részére való átadása, hozzáférhetővé tétele nem engedélyezett - ennek megsértése esetén a fizetendő kötbér mértéke 100.000,-Ft.
 
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
További tájékoztatás telefonon és e-mailben is igényelhető.

ADÓNET / ÖNADÓZÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:  Telefon: 06 30 158 8787, e-mail: info@onadozo.hu  

Budapest, 2019. október 2.

ADÓNET.HU Zrt.


Vissza az előző oldalra