Hírek

Mégsem lesz elektronikus az ingatlan-nyilvántartás 2024. február 1-től

JOG

Nem sikerül az ígért, 2024. február 1-i határidőre élesíteni az informatikai fejlesztést. 

Megfelelés a Panasztörvénynek - hozza létre belső visszaélés-bejelentési rendszerét - ha még nem tette volna

JOG

A pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak - könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, ingatlanközvetítőknek, pénzügyi vállalkozásoknak - továbbá a 250 főnél több alkalmazottal rendelkező cégeknek már létre kellett hozniuk a belső visszaélés-bejelentési rendszerüket. Ha még nem tette volna, pótolhatja... Az 50-249 főt foglalkoztató cégeknek 2023. december 17-e a határidő

Munkavállalók mobilitását célzó juttatásokhoz kapcsolódó kedvezmények

TAO

Eltérő rendelkezés hiányában az adózó több jogcímen is igénybe veheti a mobilitási céllal összefüggő csökkentést, az azonban nem haladhatja meg a pozitív adózás előtti eredmény összegét, ez ugyanis az adóalap-kedvezmény korlátja. 

AM: október közepén indul az agrártámogatások előlegfizetése

TÁMOGATÁSOK

Az előlegfizetésben az alaptámogatás mellett a kis- és közepes gazdaságok célzott támogatását biztosító új támogatási formán, az újraelosztó támogatáson is megindulnak az utalások. Az érintettek a következő jogcímeken számíthatnak előlegfizetésre: alaptámogatás, újraelosztó támogatás, termeléshez kötött támogatások (tejhasznú tehén, hízott bika, anyajuh, intenzív gyümölcs, extenzív gyümölcs), valamint az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodást érintő vidékfejlesztési támogatások

Információbiztonsági esetek - informatikai karbantartásra hivatkozva csaltak ki 47 millió forintot

DIGITALIZÁCIÓ

A vádlott egy közintézmény gazdálkodási részlegéhez telefonon azzal jelentkezett be, hogy egy óra múlva informatikai ellenőrzést kapnak. Ezután megjelent és előadta, hogy az államkincstári átutalási rendszerrel kapcsolatban karbantartási, kártyahitelesítési és -aktualizálási feladatokat kell végrehajtania. Miután így biztosították számára a rendszerhez való hozzáférést, a jogellenesen megszerzett adatokkal a férfi 38,7 millió forintot utalt át édesanyja számlájára, közleményként forgótőke-visszapótlást megjelölve.

Egyéni vállalkozó ingatlan bérbeadási tevékenysége

SZJA

Ha nem a magánszemélyre vonatkozó szabályokat alkalmazza, akkor egyéni vállalkozói bevétele lesz, és az általa választott adózási mód – vállalkozói személyi jövedelemadó, átalányadózás – szerint állapítja meg a jövedelmét. 

Egyeztetés a globális minimumadóról

TAO

Az Európai Unió irányelvként fogadta el az OECD által kidolgozott globális minimumadó szabályozást, amelyet Magyarországnak is át kell ültetnie jogrendjébe 2024. január 1-ig.

Kézikönyv és iratminták a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséhez

JOG

Kiadványunkat azoknak a foglalkoztatóknak ajánljuk, akik önerőből, házon belül kívánják megoldani a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozását és működtetését. Adunk ehhez mindenféle iratmintát és útmutatót. Kiadó: Adónet.hu - Szerző: dr. Szabó Tibor ügyvéd

Leginkább az ügyfélszolgálati területen nyert teret a mesterséges intelligencia

DIGITALIZÁCIÓ

A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése szinte minden ágazatban egyértelmű, Magyarországon leginkább a nemzetközi óriások hazai leányvállalatai kezdtek el AI-szolgáltatásokat beépíteni a mindennapi működésükbe, elsődlegesen ügyfélszolgálati területen - közölte a DLA Piper globális kutatásáról.

Fizetési kedvezményi kérelem benyújtása

ART

Hova kell a fizetési kedvezményi kérelmet benyújtani? ● Ki nyújthatja be fizetési kedvezményi kérelmet? ● Hogyan lehet a kérelmet benyújtani? ● Van-e költsége a fizetési kedvezményi eljárásnak?

Bevallási gyakoriságváltás adózói kérelem alapján

ART

Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. A NAV a gyakoribb elszámolást különösen akkor engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő, levonható, előzetesen felszámított forgalmiadókulcs magasabb az áthárított forgalmiadókulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg.

Külföldi illetőségű előadóművészre vonatkozó adózási szabályok

SZJA

2023. január 1-jétől nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a szociális biztonsági egyezmények hatálya alá tartozó, másik államban biztosított külföldi előadóművésznek és külföldi stábtagnak az e tevékenységükből nem kifizetőtől származó jövedelmük után.

NAK: közeledik a vízgazdálkodás-fejlesztési pályázat beadási határideje

TÁMOGATÁSOK

Október 1-jéig van lehetőség a vízmegtartási és öntözési lehetőséget biztosító - támogatási kérelmek benyújtására, amennyiben a projekthez kapcsolódóan a szükséges vízjogi engedély még nem áll rendelkezésre, a pályázók soron kívül vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes, vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatósággal az engedélyezési eljárás eredményes lezárása, a pályázati feltételeknek megfelelő kérelmek benyújtása érdekében

NAV: érkeznek az adószámla-értesítők

ART

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október végéig megküldi az adószámla-értesítőket magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfeleinek, az adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van, illetve 2022-re késedelmi pótléka keletkezett 

Az ekho választásáról szóló nyilatkozat szabályai

EGYÉB ADÓK

Ha az ekho választására jogosult magánszemély foglalkozását munkaviszonyban, vagy tartós megbízási jogviszonyban folytatja, az ekho választására, illetőleg mértékére vonatkozó nyilatkozatát az adóévben bármikor megteheti.

A globális minimumadó után jöhet a BEFIT, a társasági adóalap kiszámításának Európai Unió szintű közös keretrendszere

TAO

A társaságok jövedelmének adózásában a globális minimumadó tavaly decemberben, mind a 27 tagállam által elfogadott irányelve után az Európai Bizottság a múlt héten javaslatot tett a társasági adó adóalapjának közös számítási keretrendszerére: ennek elnevezése Business in Europe: Framework for Income Taxation, rövidítve BEFIT.

Mit jelent az önellenőrzésre felhívás?

ART

 A NAV az adózót önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallása és a NAV rendelkezésére álló adatok összevetésével az adózó terhére mutatkozó eltérés állapítható meg vagy valószínűsíthető. Erre sor kerülhet ámogató eljárás keretében is.

Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény

TAO

Az az adózó, amely a hitelszerződés – ideértve a pénzügyi lízinget is – megkötése adóévének utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak (kkv) minősül, adókedvezményt érvényesíthet a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel – ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel – kamata után.

Az adófizetésre kötelezett személye a határon átnyúló szolgáltatásoknál

ÁFA

Főszabály szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adót az az adóalany fizeti, aki az ügyletet saját nevében teljesíti.

Mikor nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony?

MUNKAJOG

Az a munkáltató, aki 300 ezer forint vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó 1 200, 2 300, illetve 7 000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. által a munkáltatóra előírt adóelőleg címén, - további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, amíg adótartozását ki nem egyenlítette.


Vissza az előző oldalra