Hírek

Az adózás előtti eredmény korrekciós tételei

TAO

A korrekciós tételek egy része az adóalap védelmét szolgálja; ezek döntően az Szt. szerint elszámolt költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódóan írják elő a növelő tétel, illetve az Szt. szerint az eredmény javára elszámolt bevételekhez kapcsolódóan tartalmazzák csökkentő tétel alkalmazását, olykor korrekciópárosok.

Társasházak adószámigénylése

ART

Ha a társasháznak adókötelezettsége keletkezik (a közös tulajdont hasznosítja, munkabért, megbízási díjat, közös képviselő részére tiszteletdíjat fizet stb.), az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül be kell jelentkeznie a területileg illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz (NAV igazgatóság).

Rehabilitációs hozzájárulás: hogyan kell megállapítani a létszámot?

EGYÉB ADÓK

Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatója szerinti, tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. 

KPMG: a mesterséges intelligencia korszakába lép az audit

SZÁMVITEL

Valódi forradalmat indít a pénzügyi jelentéstétel és a könyvvizsgálat területén a mesterséges intelligencia: a vállalatok csaknem háromnegyede valamilyen szinten már most is alkalmazza ezt pénzügyi beszámolói elkészítéséhez, és ez az arány három éven belül 99 százalékra emelkedik majd - közölte a KPMG legújabb kutatása alapján.

AM: megjelentek a feldolgozóüzemek beruházásait támogató pályázati kiírások

TÁMOGATÁSOK

Mindkét megjelent felhívás támogatja a mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatosan épületek kialakítását, felújítását, új eszközök, gépek beszerzését, új technológiai rendszerek kialakítását, valamint az energetikai korszerűsítéseket is. A támogatási kérelmek benyújtására a kisebb léptékű projekteket támogató felhívás esetén 2024. augusztus 13-tól, a komplex projekteket támogató felhívás esetén 2024. szeptember 17-től lesz lehetőség.

AM: frissültek a közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdések az Agrárminisztérium tematikus honlapján

TÁMOGATÁSOK

Ugyan a 2024-es évre vonatkozóan a kérelembenyújtási időszak június 10-ével lezárult, de a GYIK-ben található információk szerepe nem pusztán a kérelmezés folyamatában, hanem kifejezetten az év folyamán történő teljesítés során is rendkívül fontosak lehetnek.

Megkezdődött a tagdíj-megállapítási és -befizetési időszak az agrárkamaránál

KKV

A NAK-tagok az e-Iroda fiókjukon keresztül meghatalmazhatják könyvelőjüket vagy adószakértőjüket, hogy helyettük ő fogadja el vagy korrigálja a tagdíjat.

A kamatjövedelmek után fizetendő szociális hozzájárulási adó

JÁRULÉKOK, TB

2023. július 1-jétől a veszélyhelyzet ideje alatt – a Szocho tv. rendelkezéseitől eltérően – a 15 százalék személyi jövedelemadó (szja) mellett 13 százalék szociális hozzájárulási adót is fizetni kell a kamatjövedelem után.

Önellenőrzési funkció az eÁFA-rendszer M2M-kapcsolatán

ÁFA

2024. július 1-jétől[1] az eÁFA-rendszer felhasználói gép-gép kapcsolaton keresztül is helyesbíthetik majd az eÁFA keretében benyújtott bevallásaikat. Az új funkció elindításáig továbbra is a szokott módon, nyomtatványon végezhető önellenőrzés.

Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve 2024

SZJA

Kiadványunkkal áttekinthetők az őstermelőket, családi gazdaságokat terhelő ügyviteli, adózási, jogi, szervezeti feladatok és kialakítható a saját ügyvitel helyes rendje. Bemutatjuk azőstermelőket érintő 2024-es változásokat is, amelyek a minimálbér emelésén túl alapvetően a kistermelőként is működő őstermelőket érintik.Önadózó előfizetőknek 20 % kedvezménnyel. Megrendelés és további információ: Önadózó Webáruház - https://www.onadozo.hu/webaruhaz/szakkonyvek-1/ostermelok-es-csaladi-gazdasagok-kezikonyve-2024-373

A közösségen belüli adómentes termékértékesítés szabályai

ÁFA

Az adómentesség nem alkalmazandó, ha az értékesítő az összesítő nyilatkozatot nem, hiányosan vagy hibásan nyújtotta be, kivéve, ha igazolja, hogy a mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és a nyilatkozatot pótolja, kiegészíti, kijavítja.

Költségtérítés kiküldetési rendelvény alapján

SZJA

A magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kaphat költségtérítést.

Készletek értékelése

SZÁMVITEL

A tőzsdén nem forgalmazott készletek esetében meghatározóak lehetnek a vállalkozó értékesítési lehetőségei, a következő üzleti évre előre rögzített értékesítési szerződéseiben kialakított árak is, amely szempontokat szintén figyelembe kell venni az értékvesztés elszámolásakor.

Diákmunka adózása - foglalkoztatási formától függően

MUNKAJOG

Idén június 21-én lesz az utolsó tanítási nap, ezt követően diákok tízezrei jelennek meg a munkaerőpiacon. A munka világával való ismerkedést részben anyagi megfontolás, részben szakmai gyakorlatszerzés iránti érdeklődés határozza meg. A diákok többsége nem fizet SZJA-t a 25 év alatti fiatalok kedvezményének köszönhetően. Ugyanakkor nem árt figyelni, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás, mert az eltérő formákhoz különféle adózási kötelezettségek társulnak, melyek jelentős hatással vannak a nettó jövedelem alakulására.

Internetes fogadások tippadóit ellenőrizte a NAV

ART

Egy nagy követői bázist építő ember tevékenységét ellenőrizték. A tippmester közösségi oldalain rendszeresen osztott meg tartalmakat követőinek. A revizorok egy hónapos csoporttagságot igényeltek és fizettek ki. A vizsgálat elindítása után írásban nyilatkoztatták a tipstert, aki mindössze néhány százezer forintnyi, tippadásból származó jövedelmet vallott be.

Hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre képzendő céltartalék

SZÁMVITEL

Az olyan hátrányos szerződésekre kell céltartalékot képezni, amely szerződések alapján a vállalkozónál a veszteség biztosan bekövetkezik, és amely szerződések hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem mondhatók fel. A hátrányos szerződésekből várható veszteség összege (ami vagy a szerződéses kötelem teljesítése miatt, vagy annak felmondása miatt következik be) természetesen nem egyezik meg a rezsiköltségek, az alapanyagköltségek, bérköltségek, stb. várható emelkedésének az összegével.

AM: kedvezően változnak a közvetlen területalapú támogatások év közben

TÁMOGATÁSOK

A változás vonatkozik többek között a 10 hektár alatti kistermelőket érintő szankciókra, a vetésváltásra vonatkozó előírások növénytermesztés diverzifikációjával történő teljesíthetőségére, az Agro-ökológiai Programban (AÖP) alkalmazott egyes készítmények 50 méteres biztonsági sávjára, a szélerózióval sújtott területek kedvezőbb besorolására.

A hatósági átutalási megbízás (inkasszó) szabályai

ART

A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kibocsátásakor elsősorban a végrehajtó által benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Ha ez nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, akkor a bank a végrehajtó további intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra. Ha a pénzintézet és a számlatulajdonos máshogyan nem állapodik meg, a hatósági átutalási megbízást az adózó azon  hitelkeretének terhére is teljesíteni kell, ami a fent megjelölt számlákhoz kapcsolódik.

A családi kedvezmény érvényesítése a családi pótlékra saját jogon jogosult, rokkantsági járadékban részesülő, továbbá tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyek esetében

JÁRULÉKOK, TB

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján a magánszemélyek a személyijövedelemadó-bevallásukban az egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő gyermekük, nagykorú hozzátartozójuk után igénybe vehető családi kedvezményre vonatkozó szabályokat elég gyakran helytelenül alkalmazzák, ezért a következőkben igyekszünk segítséget nyújtani a családi kedvezmény érvényesítéséhez.

Mi a helyzet a Belarusz-magyar kettős adóztatási egyezménnyel?

ART

NAV Tájékoztató a Belarusz Köztársaság és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény részleges felfüggesztéséről


Vissza az előző oldalra