Szerzők

Ácsné Molnár Judit

főmunkatárs (Nemzeti Adó és Vámhivatal)

NAV főmunkatárs

A szerző adatlapja

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

könyvvizsgáló (a kisvállatai adózás szakértője)

Sok-sok éve könyvelőként kezdte. Munkája során számtalanszor szembesült azokkal a problémákkal, amikkel egy kisvállalati könyvelő megkerülhetetlenül szembetalálja magát. Folyamatosan frissülő szabályozások, állandó változtatások, mindenféle tájékoztatás nélkül. Mindig naprakésznek kell lennünk, és nem csupán egyetlen területen, hiszen a kisvállalati könyvelő fura egy lény: egy személyben könyvelő, adótanácsadó, bérszámfejtő és még pénzügyes is. Az ügyfelei nem is sejtik, mennyire nehéz a munkája, mi azonban tisztában vagyunk ezzel. Több mint egy évtizede tevékenykedik előadóként különféle konferenciákon, emellett rendszeresen publikál az Önadózóban is, és szakkönyveket is ír.

A szerző adatlapja

dr. Bogdán Zsuzsanna

főosztályvezető (járulékok, társadalombiztosítási ellátások)

dr. Bogdán Zsuzsanna az OEP-Pénzbeli Ellátási Főosztály főosztályvezetője

A szerző adatlapja

dr. Horváth István

ELTE egyetemi docens, ügyvéd (Munkajog)

Dr. Horváth István ügyvéd, az ELTE címzetes egyetemi docense. Munkajogot tanít a Corvinus Egyetemen is, felelőse az ELTE Jogi Továbbképző Intézete munkajogi posztgraduális képzéseinek. Tagja a Jogi Szakvizsgabizottságnak. Számos munkaügyi és humánpolitikai rendezvény előadója, több könyv szerzője, rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban. Részt vett az 1992-ben életbe lépett Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény előkészítésében, közreműködik az EU csatlakozás előtti munkajogi jogharmonizáció teljesítésében. 2005-ben „Munkaügyért” díjat kap, 2011-ben „Pro Facultate” emlékérmet kap az ELTE Jogi Karán eredményes oktatói munkájáért.

A szerző adatlapja

Dr. Kiss Sándor

főosztályvezető (nyugdíj ügyek)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály főosztályvezetője.

A szerző adatlapja

dr. Kiss Zoltán

tanácsos (személyi jövedelemadó)

A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztály Személyi Jövedelemadó Osztály tanácsosa

A szerző adatlapja

dr. Németh Nóra

munkatárs (NGM)

NGM

A szerző adatlapja

dr. Pál Lajos

ügyvéd (munkajogász)

1984-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
1984-85: tudományos továbbképzési ösztöndíjas az ELTE Munkajogi tanszékén
1985-90: az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő főosztályának munkatársa
1990: az Alkotmánybíróság tudományos munkatársa
1990-93: a Munkaügyi Minisztérium Munkajogi főosztályának vezetője
1993-98: ügyvéd
1998-2000: a Szociális és Családügyi Minisztérium jogi helyettes államtitkára
2000-2001: a Gazdasági Minisztérium miniszteri megbízottja, a Munkajogi Kodifikációs Titkárság vezetője
2001-2002: a Miniszterelnöki Hivatal humánpolitikai helyettes államtitkára
2002-től: ügyvéd
2011-2012: az új munka törvénykönyve kodifikációját előkészítő szakmai bizottság tagja
Rendszeresen oktat, illetve tart előadásokat konferenciákon, különböző oktatási intézményekben Magyarországon és német nyelvterületen. Szerzője, szerzőtársa több munkajogi szakcikknek, szakkönyvnek, illetve kommentárnak. Alapítója és főszerkesztője volt a Munkaügyi értesítő c. szakfolyóiratnak, valamint tagja a Pécsi Munkajogi Közlemények szerkesztő bizottságának. A Magyar Munkajogi Társaság titkára, a Munkaügyért Díj kitüntetettje.
(www.paleskozma.hu)

A szerző adatlapja

Dr. Szabó Judit Anna

ügyvéd (ingatlanjog, gazdasági jog)

Dr. Szabó Judit Anna ügyvéd, egyetemi diplomáját 2014-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte cum laude minősítéssel.

Az e-ingatlanügyvédek.hu alapító tagja, aki nem csupán a használt lakóingatlanok adásvételében jártas, de a nagyberuházásokkal kapcsolatos jogi átvilágítások és ipari ingatlanok tranzakciói terén is magabiztosan mozog. Innovatív megközelítése és a legaltech világában való jártassága teszi őt keresett szakértővé a piacon.

Az ingatlanjogon túl komoly tapasztalattal rendelkezik naperőmű projektek jogi támogatásában (termőföldekkel kapcsolatos ügyletek, építési engedélyezés, hálózatcsatlakozás) és évek óta foglalkozik külföldi vállalkozások magyarországi képviseletével, illetve gazdasági ügyekben történő peres képviselettel.

Dr. Szabó Judit Anna

A szerző adatlapja

Dr. Szabó Tibor

ügyvéd (adójog, gazdasági büntetőjog, cégjog)

Az ország legjobb adójogászainak egyike. Az üzlet és a jog kérdéseivel alapvetően a gyakorlatban foglalkozik, ez mellett rendszeresen publikál szakmai lapokban, ügyvédeknek, könyvelőknek, vállalkozóknak szóló kézikönyvek valamint a Vagyongyarapodás és adóellenőrzés – hogyan bizonyítsuk be vagyonunk adózott forrását című sikerkönyv szerzője.

Dr. Szabó Tibor

A szerző adatlapja

Honyek Péter

NGM (személyi jövedelemadó, kettős adóztatás)

Érthető stílusban ír az adózásról, szakterülete a személyi jövedelemadó, tőkejövedelmek adózása, kettős adóztatási egyezmények alkalmazása

A szerző adatlapja

Hvizsgyalka Gábor

NAV Ellenőrzési Főosztály (ellenőrzési szakreferenc)

.

A szerző adatlapja

Ipacs Laura

CEU Középeurópai Egyetem oktatója (számvitel, pénzügy, könyvvizsgálat, stratégia)

Az ELTE elvégzése után Londonban szerezte meg üzleti diplomáját (MBA). Ezután a Coopers & Lybrand tanácsadó cégnél dolgozott a vállalati pénzügyek részlegen, és ezalatt végezte el az ACCA nemzetközi pénzügyi képesίtést. A tanácsadó cég után több nemzetközi vállalatnál, többek között a Hasbrónál és a DuPontnál szerzett pénzügyi vezetői és vállalatátalakίtási gyakorlatot.

Közel tίzéves vállalati gyakorlattal a háta mögött kezdett el pénzügyi oktatással és tanácsadással foglalkozni. Sikeres céges és nyίlt kurzusokat tart nemzetközi beszámolókészίtés (IFRS), vezetői számvitel és pénzügyi ismeretek témakörökben. Magyarországi tanfolyamai mellett rendszeresen tanίt a környező országokban, többek között Csehországban, Szlovákiában, Oroszországban, de Cipruson és Kίnában is. Szakterülete az ACCA vizsgaelőkészίtő kurzusok, számvitel, pénzügy, könyvvizsgálat, stratégia és teljesίtményirányίtás témakörökben.

2006-2007 között tagja volt az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) Számviteli Oktatási Tanácsadó testületének, az ACCA delegáltjaként. 2003 és 2008 között képviselte Magyarországot és Közép-Európát az ACCA Nemzetközi szervezetében.

A szerző adatlapja

Junkertné dr.Szűcs Zsuzsanna

Adótanácsadó (Adó, számvitel, nonprofit szervezetek)

A Saldo Zrt. számviteli és adótanácsadó részlegének munkatársa, ahol vállalati főkönyvelők kérik tanácsait. A Lízing kézikönyv és más adózási könyvek szerzője, az Önadózó újság állandó partnere. Adózási, számviteli konferenciák előadója, és mérlegképes könyvelők oktatója.

A szerző adatlapja

Lepsényi Mária

NAV Központi Hivatal főmunkatárs (szja, egyéni vállalkozók, őstermelők adózása)

A NAV elismert szakértője, munkakörénél fogva részt vesz az adótörvények előkészítésében, hivatalos szakmai állásfoglalások kialakításában.

A szerző adatlapja

Máriás Attila

munkaügyi tanácsadó (BDO Magyarország)

A Munkaidőkeret Kalauz című szakkönyv szerzője.

A szerző adatlapja

Matlné Kisari Erika

NAV Központi Hivatal főmunkatárs (járulékok, egészségügyi hozzájárulás)

A NAV munkatársa, több szakmai kiadvány szerzője, adózási konferenciák előadója.

A szerző adatlapja

Nagy Katalin

okleveles könyvvizsgáló (.)

.

A szerző adatlapja

Pölöskei Pálné

Adószakértő (Társasági adó)

A társasági adózás szakértője, korábban törvények előkészítője, jelenleg gyakorlati alkalmazója.

A szerző adatlapja


Vissza az előző oldalra