Segédletek

Hasznos szakmai anyagok, információk a mindennapi munkához.

FairConto bérkalkulátor 2019

JÁRULÉKOK, TB

30 különböző jogviszony-típusra - készítette a Fair Conto Zrt. (Ruszin Zsolt)

A kisvállalati adó szabályozása 2019. január 1-től

EGYÉB ADÓK

A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki: a szociális hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást és a társasági adót. Az adó mértéke 2018-tól az adóalap 13%-a.

A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok 2019

EGYÉB ADÓK

A szakképzési hozzájárulás havi előleg bevallása és befizetése mellett éves elszámolású kötelezettség. A kötelezettség teljesítése történhet: pénzbeli befizetéssel, tanulók, hallgatók gyakorlati képzésével, saját munkavállalók képzésével.

Cégkapu jogosultságkezelés és címkézési szabályok

ART

A jogosultságkezelési alapja a kézi-, és a szabályokra épülő automatikus címkézés.

Airbnb-s szálláshelyszolgáltatás adózása

SZJA

Tájékoztató a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást online foglalási rendszeren keresztül nyújtó adóalanyok jövedelmének adózásáról

Társas vállalkozókra, vezető tisztségviselőkre vonatkozó tb. sza

JÁRULÉKOK, TB

A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2017. (NAV 12.)

Étkeztetés, vendéglátás áfa kulcsának meghatározása 2017-től

ÁFA

Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 18 %-os kedvezményes adómérték 2017. január 1-jétől

Számlatükör minta 2016

SZÁMVITEL

Előfizetőink díjmentesen letölthetik a 2016-os számlatükör mintánkat, kétféle formátumban is.

Tájékoztató a jogdíjhoz kapcsolódó szabályok változásáról a társ

TAO

Az új szabályozás lényege (az adótervezési céllal történő nyereségáthelyezés megelőzése érdekében), hogy egy adott immateriális jószágra tekintettel jogdíj címén realizált nyereség csak olyan arányban jogosítson kedvezményre, amilyen arányban az adózó ezen immateriális jószág előállításához ténylegesen, saját maga hozzájárult.

NAV 3015/2016. útmutató a kiviteli vámeljárások végrehajtásának

EGYÉB ADÓK

A kiviteli vámeljárások végrehajtása, a kiviteli vámáru-nyilatkozat benyújtása, feldolgozása, valamint a kiviteli vámeljárás kapcsán felmerülő egyéb teendők ellátása érdekében...

A transzferárazás változásai

TAO

A transzferár az egy tulajdonosi körhöz tartozó – más szóval kapcsolt – vállalkozások között alkalmazott „belső” ár. Az alkalmazott transzferárat pedig bizonyos kivételektől eltekintve transzferár-nyilvántartással kell alátámasztani, amely jelentős idő- és költségteher az adózók számára

Áfa levonási perek tapasztalatai - Összefoglaló vélemény

ÁFA

A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának „Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata” vizsgálata eredményéről készített Összefoglaló vélemény

Nemzetközi áfa – határon átívelő Közösségen belüli ügyletek

ÁFA

Amennyiben egy ügyletben nem csak magyar társaságok vesznek részt, vagy nem csak Magyarország érintett az ügyletben, akkor a magyar jogszabályok mellett figyelemmel kell lenni az EU-irányelvekre és az EU bírósági esetekre is. Jelen írásban az Európai Unión belüli ügyletekre térünk ki.

Tájékoztató az 5%-os adómérték alá tartozó lakóingatlan-értékesí

ÁFA

Az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése és a 3. számú melléklet I. rész 2016. január 1-jétől hatályos 50-51. pontjai alapján 5%-os adómérték alá tartozik a következő termékek értékesítése:

Gyakran ismételt kérdések a lakásértékesítés 5%-os adómértékével

ÁFA

1) Vonatkozik-e a kedvezményes adómérték az építési telek értékesítésére, amennyiben azon a későbbiekben lakóingatlan építése történik?

Az 5%-os lakásáfa átmeneti szabályai

ÁFA

Egyes 2015. december 31. napját követően teljesített lakóingatlan-értékesítésekhez kapcsolódóan 2016. január 1. napja előtt fizetett előlegek áfa elszámolása

Mi mennyi 2016-ban?

ART

Összefoglalva tartalmazza a bérminimumokat, adó- és járulékmértékeket, szociális juttatások összegeit, munkaadók, munkavállalók közterheit.

Folyamatos teljesítési szolgáltatások 2016

ÁFA

Egy grafikus ábrán bemutatjuk, hogyan kell alkalmazni az időszaki elszámolási ügyletekre vonatkozó áfa szabályokat.


Vissza az előző oldalra