Adatkezelési tájékoztató

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL A  WWW.ONADOZO.HU OLDALON 
 

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
IV. FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL
V. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

I. FEJEZET  - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 
A www.onadozo.hu oldal adatkezelője:
ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített neve: Adónet.hu Zrt.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Cégbíróság 01-10-045755.
Adószám: 14052512-2-43.
Képviseli: dr. Szabó Tibor  vezérigazgató.
Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u 3. 1. em. 8.
Levélcím: ADÓNET.HU Zrt. 1450 Budapest, Pf: 132.
Ügyfélszolgálat és központi ügyintézés: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.
Telefon: 06 30 158 8787.
E-mail: info@adonet.hu
Internet: www.adonet.hu
Adatvédelmi tisztviselő: nincs.
 
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
 
A www.onadozo.hu honlap IT szolgáltató adatfeldolgozója:
WEB200 Internet Média Kft 
7400 Kaposvár  gróf Apponyi Albert u. 17. 
Képviseli: Bőzsöny András ügyvezető
Tel.: +36.30.8280000
Központi e-mail: info@web200.hu  
Műszaki ügyfélszolgálat e-mail support@web200.hu  
web: www.web200.hu   
 
III. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL
 
1. ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐI ADATKEZTELÉS 

Ezen adatkezelés célja az Önadózó újság (nyomdai termék) előfizetés számlázása, postázása, szállítása, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljeseítése. A szerződés az előfizetés megrendelésével és számlzásával jön létre. Az adatokat ilyen célból az előfizetés fenállását követő év március 31-ig kezeljük.  Az újságot a Magyar Posta kézbesítésével szállítjuk, részére a kézbesítés teljesítése céljából átadásra kerülnek a kézbesítési név és címadatok. A számlázási adatok kezelése körében az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adatok 8 évig őrzendők. 

2. AZ ÖNADÓZÓ FIÓK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira újság előfizetéssel, vagy újság előfizetése nélkül. 

Kezelt adatkör: a természetes személy felhasználó, előfizető neve, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, postázási név cím, online azonosító, jelszó, jogi személynél kapcsolattartói adatok. 

Az adatkezelés célja:
■  A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
■ Önadózó előfizetői szolgáltatásainak teljesítése.
■ Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
■ Tájékoztatás  az Adónet / Önadózó termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
■  Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
■ A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: előfizető esetén szerződés teljesítése, előfizetés nélküli regisztráció esetén az érintett hozzájárulása. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói. Az adattárolás időtartama: a regisztráció / az előfizetés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

3. KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI KREDITEK IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az Önadózó Fiók regisztráció során az előfizető önként regisztráhat az Önadózó Fórum tagságra, amely a mérlegképes könyvelők / adótanácsadók / adószakértők / okleveles adószakértők részére 2 kreditpontot ér a kötelező továbbképzésük során. A gyűjött személyes adatok  köre - név, születési idő, anyja neve  regisztrációs szám - jogszabályban meghatározott, és a Pénzügyminisztérium részére is kerül továbbításra elektronikus úton a tárgyévet követő január 31-ig, az érintett személy kreditigazolása céljából. Ez az adatkezelés célja, más célra az adatokat nem használjuk.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatokat az előfizetés megszűnése, hozzájárulás visszavonása esetén azonnal töröljük. 

4. ÖNADÓZÓ EXPRESSZ HÍRLEVÉLSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATTKEZELÉS 
 
Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál (feliratkozik)  az Önadózó Expressz hirlevélszolgáltatásra.  Kezelt adatkör: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím. Az adatkezelés célja: szakmai hírlevél küldése, adózási, könyviteli, jogi hírekkel, információkkal. A hírlevél reklámot is tartalmaz. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A nem aktív felhasználói adatokat felülvizsgáljuk és töröljük. 
 
5. ÖNADÓZÓ WEBÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS ADATTKEZELÉS 
 
Érintettek köre: a felhasználó, aki terméket, szolgáltatást vásárol az Önadózó Webáruházában. Az adatkezelés célja: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Kezelt adatkör:a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok,  lakcím, a telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, online azonosító, adószám.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A vásárlás során a számlázás céljára megadott adatok kezelésének jogcíme jogi kötelezettség teljesítése az Áfa és Számviteli törvények rendelkezései alapján, ebben a körben az adatkezelés időtartama 8 év.  Az adattárolás időtartama:  a vásárlás évét követő év 5 év végéig. Könyv. újság kiszállítáához futárszolgálatot veszünk igénybe, amely részére a név, cím és telefonadatok áétadásra kerülnek. 

6. A HONLAP KAPCSOLAT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TECHNIKAI SEGÍTSÉGKÉRÉS MENÜPONTJÁVAL  KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapocslat stb. menüpont alkalmazásával üzenete vagy e-mailt  küld. Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok. Az adatkezelés célja: A látogató, felhasználó  kapcsolatfelvételének biztosítása, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, előfizető esetén szeerződés teljesítése. Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói. Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvétet követő 30. napon belül töröljük.

7. SÜTIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

www.onadozo.hu oldalon az alábbi sütiket alkalmazzuk:
7.1. Technikailag elengedhetetlen sütik:
■ Munkamenet (session) süti, a session azonosítót tárolja.
■ A webáruiház kosár funkciójához tartozó süti, amely a megvásárolandó termékeket tárolja.
■ Süti sáv elfogadását tároló süti.
■ Kiemelt téma sávot kezelő süti segítségével egy korábban bezárt értesítő sáv nem jelenik meg többször.
A session és kosár cookie-khoz közvetetten (tehát nem a cookie-ban) le vannak tárolva az IP cím és böngésző adatok. De ezek rövid életűek, a böngészőből kilépve törlődnek és csak biztonsági célokat szolgálnak. 

Ezen adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének  biztosítása, aszolgáltatás hatékonyságának növelése,   felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ezen sütik vonatkozáásban az adatkezelés jogalapja az adatrkezelő jogos érdeke, a következő szempontok figyelmebvételével. Ezek a sütik szükségesek a honlap funkcionális működéséhez. Érintik a látogatók jogait és szabadságot, mert az előbbi célokhoz adatokat gyűjtenek a látogatásról. Azonban a látogatónak számolnia kell ezek alkalmazásával, miután itt egy általánosan elterjedt technológiát alkalmazunk. Ezért jogos érdekből - a látogatók jogait is figyelembe véve, mengedhető látjuk az alkalmazásait, nem jelent aránytalan korlátozást a látogatókra nézve.  Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.

7.2. Egyéb sütik:
Alkalmazzuk harmadik felek sütijeit: amelyek a Google Analytics, az AdWords és a Facebook Like Box működéséhez és hirdetési kampányaink méréséhez kellenek. Ezek alapértelmezetten tiltottak, csak akkor élnek, ha a felhasználó hozzájárulását adta e sütik alkalmazásához.  Tehát ezen adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Ezen adatkezelés célja reklámszolgáltatás. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba. 

IV. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 
Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében  megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjükl a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 
V. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Az érintett jogai adatai adatkezelő általi kezelésével összefüggésben röviden összefoglalva a következők:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése 
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. Ahelyesbítéshez való jog
6. Atörléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. Aszemélyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. Atiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. Afelügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. Afelügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
Az érintett jogai részletesen és teljeskörűen:
 
Az alábbiakban telejskörű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.
 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése 
 
1.1.Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2.Az adatkezelőnek elő kell  segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
1.3.Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
1.4.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
1.5.Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
 
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
 
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 
2.1.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d)  jogos érdek érvényesítésén  alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2.A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az  automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról,  és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
2.3.Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 
 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
 
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg
 
3.1.Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2.A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)  írtak irányadók.
 
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
 
4. Az érintett hozzáférési joga
 
4.1.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
4.2.Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
4.3.Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
 
5. Ahelyesbítéshez való jog
 
5.1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2.Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
 
6. Atörléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
6.1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje  ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
 
7.Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
7.1.Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.2.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
 
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
 
8. Aszemélyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
 
9. Az adathordozhatósághoz való jog
 
9.1.A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2.Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
 
10. Atiltakozáshoz való jog
 
10.1.Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a   személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.
10.2.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4.Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5.Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
A vonatkozó szabályokat a Rendelet  21. cikke tartalmazza.
 
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
11.1.Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2.Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a)  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
 
12. Korlátozások
 
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
 
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
 
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 
13.1.Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2.Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 
A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.
 
14. Afelügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
 
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
 
15. Afelügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
15.1.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
15.2.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
15.3.A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
15.4.Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
 
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
 
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
16.1.A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
16.2.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
 
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
 
Budapest,  2019. október 2.

 
Adónet.hu Zrt.
Adatkezelő
 
dr. Szabó Tibor
vezérigazgató


Vissza az előző oldalra