kiemelt témák: Mérlegképes könyvelők Könyvvizsgálók Adótanácsadók Vezető állású munkavállalók Vállalkozók

Hírek

   

Táppénz változások

JÁRULÉKOK, TB

2018. január 1-jétől a visszamenőleges keresőképtelenségi igazolás esetén, orvosi dokumentáció alapján a kormányhivatal szakértő főorvosa 30 napig visszamenőleg igazolhatja a keresőképtelenséget.

Egyéni vállalkozók és őstermelők járulékbevallási kötelezettségének változása

JÁRULÉKOK, TB

2018. január 1-jétől a biztosított egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek járulékbevallási kötelezettségét az ’58-as bevalláson kell teljesítenie. Amennyiben az adózó a 1858-as bevallást nem nyújtja be a NAV felé, elmulasztja bevallási kötelezettségét.

Emmi: emelkedik több szociális ellátás összege

JÁRULÉKOK, TB

Emelkedik az ápolási díj összege, nő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rászoruló időskorúak járadékának és a normatív közgyógyellátásnak a jövedelemhatára, havi 50 ezer forintos támogatást kapnak a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok.

Változások a családtámogatási jogszabályokban

JÁRULÉKOK, TB

Több, a családokat érintő jogszabály változik január 1-jével, így egyebek mellett nő a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed maximális összege, a gyermek várásakor az édesanya diákhitelének törlesztését felfüggesztik, a második gyermek vállalása esetén a tartozás felét, a harmadik vagy további gyermek vállalásánál pedig a teljes tartozást elengedik.

Januártól emelkedik a gyermekgondozási díj összege

JÁRULÉKOK, TB

A gyed maximális összege 2018-ban eléri a bruttó 193 200 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 96 600 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 126 350 forintra emelkedik.

Ötvenezer forintos öregkori támogatást kaphatnak a gyermeküket otthon ápolók

JÁRULÉKOK, TB

A parlament honlapján olvasható, az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerint a tartós ápolást végzők időskori támogatását az kaphatja meg, aki gyermekét - ideértve a már nagykorú gyermeket is - az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta és ezért ápolási díjat kapott, valamint az ellátás formája legalább egy évig emelt összegű vagy kiemelt ápolási díj volt.

Adókedvezmény cégeknek kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatása után

JÁRULÉKOK, TB

Akár 282 ezer forintnyi közterhet is megtakaríthatnak évente a cégek a kisgyermekes munkavállalók után járó adókedvezménnyel, amelyet Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) számítása szerint jelenleg körülbelül 60 ezer kisgyermekes foglalkoztatott után nem érvényesítenek.

Az Adókamara szerint a szociális hozzájárulási adó csökkentése kevés a versenyképesség növeléséhez

JÁRULÉKOK, TB

Hazánkban a harmadik legmagasabb a bérek adóterhelése (48,2%) az OECD államok között, és ez egyértelműen rontja a gazdaságunk versenyképességét. Így üdvözölni kell még a legkisebb lépést is, ami a probléma megoldása irányába mutat. Ugyanakkor Zara László, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke szerint kétséges, hogy a most bejelentett – a tervezetthez képest 0,5%-kal nagyobb – szociális hozzájárulási adó csökkentés, valóban hatékonyan járul-e hozzá a cél eléréséhez.

Mazars: többféle előnyt is jelent a cégeknek a gyorsított járulékcsökkentés

JÁRULÉKOK, TB

Benyújtották az Országgyűlésnek a szociális hozzájárulási adó csökkentésére - 22-ről 19,5 százalékra - vonatkozó indítványt. A bérköltség adó- és járuléktartalma - még régiós összehasonlításban is kifejezetten magas, így indokolt a munkáltatói terhek további csökkentése.

Jövőre 19,5% lesz a szociális hozzájárulási adó mértéke

JÁRULÉKOK, TB

Két és fél százalékponttal, 19,5 %-ra csökken a szociális hozzájárulási adó, amennyiben az Országgyűlés megszavazza Varga Mihály kedden benyújtott törvényjavaslatát. Az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa szintén csökken 19,5 százalékra. Így például az úgynevezett egyéb jövedelmük után a magánszemélyeknek is kevesebb közterhet kell fizetniük jövőre.

Ideiglenesen vagy véglegesen külföldre távozó magyar állampolgár bejelentési kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

Gyakran felmerülő kérdés, hogy van-e bejelentési kötelezettsége a magánszemélynek, ha munkavállalás céljából külföldre távozik?

Mentesség az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól

JÁRULÉKOK, TB

Szociális helyzetére tekintettel az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítását az a személy kérheti, aki az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult (mert nem biztosított, valamint szolidaritási alapon sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra és nem részesül olyan rendszeres pénzellátásban, mely őt az egészségügyi szolgáltatásra, jogosítaná), azonban jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére.

TAJ kártya igénylése

JÁRULÉKOK, TB

A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (továbbiakban: TAJ kártya) igazolja, amelyet a magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell. A megállapodáson alapuló jogosultság esetén a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyítására külön igazolás szolgál, a TAJ kártya csak 24 havi járulék megfizetését követően állítható ki.

Lehetőségek a nyugdíjas-szövetkezetekben

JÁRULÉKOK, TB

A nyugdíjas-szövetkezetek létrehozásához legalább tíz tagra van szükség. A nyugdíjasoknak a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi jövedelemadót, ha a megkeresett összeget pénzben veszik fel, és a munkavállalás mellett a nyugdíjukat is megtarthatják.

Az élettársaknak is érdemes formalizálniuk kapcsolatukat

JÁRULÉKOK, TB

Egyes szociális juttatásokhoz, így a családi adókedvezményhez vagy az özvegyi nyugdíjhoz a feleknek igazolniuk kell élettársi viszonyukat, erre jó a kapcsolat nyilvántartásba vétele.

Táppénz, gyes, gyed igénybejelentés változások

JÁRULÉKOK, TB

2017. július 1-jétől a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

Egységes uniós magánnyugdíj-szabályokat vezetne be az Európai Bizottság

JÁRULÉKOK, TB

A bizottság tájékoztatása szerint az Európában mindenütt azonos feltételek mellett elérhető és egységes jellemzőkkel rendelkező magánnyugdíj-csomagot az értékesítési helytől függetlenül uniószerte működő szolgáltatók széles köre - például biztosítók, bankok, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, befektetési vállalkozások és eszközkezelők - kínálhatja.

Passzív féléves hallgató iskolaszövetkezeti foglalkoztatása

JÁRULÉKOK, TB

Az irányadó szabályok szerint a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól mentesül az iskolaszövetkezetnek a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjával fennálló jogviszonya, és e szabály alkalmazandó a 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is.

Ombudsman: nem egyértelmű a családi pótlék szüneteltetésére vonatkozó szabályozás

JÁRULÉKOK, TB

A jogi szabályozás nem kellően egyértelmű a jogalkalmazók számára, valamint kérdéses, hogy a családi pótlék szüneteltetésével kapcsolatos előírások jelenleg egységesen alkalmazandók-e a tankötelezettségüket iskolába járással, illetve magánytanulói jogviszonyban teljesítő gyerekekre.

RSM: További járulékcsökkentésre lenne szükség a versenyképesség növeléséhez

JÁRULÉKOK, TB

A munkáltatók számára a legfontosabb kérdés az állandó költséget jelentő, bértömegre rakódó járulékok csökkentése. Munkáltatói szemmel ez a tétel fontosabb, mint a személyi jövedelemadó kulcsának mérséklése.