Hírek
ÁFA kategória hírei

Másfél hét maradt a 2016 előtti behajthatatlan számlák áfájának visszaigénylésére

ÁFA

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a NAV Fellebbviteli Igazgatósága közötti ügyben az Európai Unió Bírósága (EUB) döntése új lehetőségeket nyitott meg az elévült behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére. A számos hazai vállalkozást nem várt bevétellel kecsegtető lehetőségek igénybevételéhez azonban két szoros – december eleji – jogvesztő határidő kapcsolódik, hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a Mazars.

A rozsdaövezeti lakások értékesítésének adómértéke

ÁFA

A rozsdaövezeti lakásáfás előírások alapján az olyan lakásértékesítésekre, és az azokhoz nyújtott előlegekre vonatkozik az 5 százalékos adómérték, melyek teljesítése, illetve jóváírása, kézhezvétele az érintett rozsdaövezeti akcióterület kijelölő kormányrendelet hatályba lépésének napjára vagy azt követő időpontra esik.

Vevői készlet kis értékű hiányának mértéke

ÁFA

A levonási jog olyan arányban gyakorolható, amilyen mértékben bizonyítható, hogy a termék megsemmisülését vagy más vagyoni kárt, az adóalany tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy egyéb vagyoni kár esetében bizonyítja, hogy a kár elhárítása, illetve csökkentése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

15 éve működik Magyarországon a fordított áfa-adózás

ÁFA

A hulladékkereskedelemben, az építőiparban, a mezőgazdaságban és számos további területen működik sikeresen a fordított adózás, amelyet Magyarországon 15 éve vezettek be. A lépésnek köszönhetően jelentősen csökkentek a jogtalan áfa-visszaigénylések. A napokban jelentette be a Pénzügyminisztérium, hogy a gabonafélék értékesítése esetében továbbra is marad a fordított áfafizetés – derül ki Dr. Bákonyi László adójogi szakjogász elemzéséből. 

Az áfabevallási tervezetek kiajánlása több lépcsőben valósul meg

ÁFA

A piaci szereplők zökkenőmentes átállása érdekében az e-áfa rendszerre vonatkozó jelenlegi szabályokat a most megjelent kormányrendelet felfüggeszti, így az áfabevallási tervezetek kiajánlása több lépcsőben valósul meg A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról szóló kormányrendelet a 2021. évi 201. számú Magyar Közlönyben érhető el.

Webáruházi értékesítés - Közeledik az OSS-bevallás határideje

ÁFA

2021. július 1. óta működik az OSS/IOSS-egyablakos rendszer, amely megkönnyíti az Európai Közösség tagállamaiba terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adózók elektronikus ügyintézését. Azoknak az adózóknak, akik sikeresen bejelentkeztek a rendszerbe, időszakonként bevallást kell benyújtaniuk.

Webáruházi értékesítés - Kötelező-e a regisztráció az OSS/IOSS-rendszerbe?

ÁFA

Az egyablakos rendszer alkalmazása választható, nem kötelező. Ebből következően nincs előírt határidő a bejelentkezésre.

Webáruházi értékesítés: Milyen esetekben alkalmazható az OSS/IOSS-egyablakos rendszer?

ÁFA

Az OSS a Közösségen belüli távértékesítések, illetve a szolgáltatásnyújtó letelepedettségétől eltérő tagállamában letelepedett nem áfaalany igénybe vevők részére nyújtott szolgáltatások, míg az IOSS az import-távértékesítések utáni hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére szolgál.

A hibás számlaadat-szolgáltatásról októbertől levelet küld a NAV

ÁFA

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben rendszeresen tájékoztatja az online számlaadat-szolgáltatást küldő adózókat sikertelen vagy figyelmeztetést kiváltó adatszolgáltatásaikról. A levél 2021 októberétől az elektronikus tárhelyre érkezik.

Kérdőív a kkv-k határokon átnyúló adóügyeiről

ÁFA

Az Európai Bizottság a határokon átnyúló adóügyek egyszerűsítéséhez az uniós kis- és középvállalkozások véleményét kéri. A megosztott tapasztalatok hozzájárulhatnak például a több adóhatóságot is érintő transzferár-megállapítási, állandó telephellyel kapcsolatos kérdések gyorsabb rendezéséhez.

Jogvesztő határidő közeleg: szeptember 30-ig lehet visszaigényelni a külföldi áfát

ÁFA

Egy hetük maradt csupán az áfalevonásra jogosult hazai vállalkozásoknak arra, hogy benyújtsák a külföldi áfa visszaigénylésére vonatkozó visszatérítési kérelmeiket – hívja fel a hazai vállalkozások figyelmét a Mazars. A nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló vállalat összefoglalójából kiderül: a szeptember 30-ai jogvesztő határidőig uniós és unión kívüli országokból is kérhetnek visszatérítést 2020-as vásárlásaik után a magyar áfaalanyok.

Közeleg a külföldi áfa- visszatérítési kérelmek benyújtási határideje!

ÁFA

A 2020. évi számlákra vonatkozóan 2021. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi áfa-visszatérítési kérelmeik benyújtására azoknak a belföldi adóalanyoknak, akik áfa- levonásra jogosultak, és az Európai Unió más tagállamában történő beszerzéseik után az áfát megfizették. A határidő azonban jogvesztő!

Áfa-mentes termékimport vámfizetéssel

ÁFA

Az áfa-törvény szabályai szerint többnyire áfa-mentes az a termékimport, ami vámmentes, természetesen, nem minden vámmentességre terjed ki az adómentesség, ezeket a tényállásokat az áfa-törvény részletesen szabályozza. E cikkben egy olyan, a kereskedelmi gyakorlatban gyakran előforduló, és az importálótól meglehetősen felelősségteljes magatartást elváró ügyleti modellt mutatunk be, amely vámfizetéssel járó, de áfa-mentes termékimport.

Újabb határidő a behajthatatlan követelések áfájával kapcsolatban

ÁFA

Akinek 2016 előtti a követelése és korábban a Bíróság ítéletén alapuló speciális adó-visszaigénylési lehetőséggel sem élt, annak két dátumot érdemes megjegyeznie: 2021. december 7-ét és december 11-ét. Ez két új speciális kérelemnek a beadási határideje, amelyek akkor is lehetőséget adhatnak az áfa visszatérítésére, ha önellenőrzésre nincs lehetőség

Őstermelők családi gazdaságának áfa alanyisága

ÁFA

Az őstermelők családi gazdasága egy olyan szervezet, amelyet az áfatörvény kezelni nem tud annak okán, hogy maga a szervezeti forma nem jogképes, így az őstermelők családi gazdasága nem lehet áfa adóalany, ami a 2020. évi CXXIII. tv. 6. § (1) bekezdéséből következik. Az őstermelők családi gazdasága gyakorlatilag egy polgárjogi társaság.

Gyorsított áfa-kiutalási tapasztalatok

ÁFA

A kkv-k az eddigi 75 nap helyett 30 nap alatt megkaphatják az őket megillető összegeket. Az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített kis- és közepes vállalkozások ennél is hamarabb juthatnak a visszaigényelt összeghez, esetükben ugyanis 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalási idő.

NAV: változik az Online Számla rendszer

ÁFA

Megváltozik az elsődleges felhasználók azonosítása: a jövőben az elsődleges felhasználók az Online Számla rendszer webes felületén a "Bejelentkezés" gombra kattintással a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül, az ügyfélkapus belépési adataikkal jelentkezhetnek be.

Az együttműködő közösségről, mint adótervezési lehetőségről

ÁFA

Az együttműködő közösség létrehozása igen komoly adóelőnnyel járhat az olyan adóalanyok esetében, akik az Áfa tv.  85. § és a 86. § szerinti adómentes tevékenységet végeznek, és nem akarnak vagy nem tudnak csoportos adóalanyiságot létrehozni.

Kérdőív a kkv-k határokon átnyúló adóügyeiről

ÁFA

A NAV kéri Öntől is, hogy korábbi tapasztalatai, elvárásai, ötletei megosztásával segítsen egy olyan keret kialakításában, amely támogatja az EU-ban működő vállalkozások egyszerűbb adózását!

Változások az Online Számlázó mobilakalmazásban is

ÁFA

Az Online Számlázó mobilalkalmazásban megjelenik a mobiljelszó, és ismét párosítani kell a mobilkészülékeket az Online Számlázó program webes felületével.


Vissza az előző oldalra