Hírek
ÁFA kategória hírei

Az adófizetésre kötelezett személye a határon átnyúló szolgáltatásoknál

ÁFA

Főszabály szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adót az az adóalany fizeti, aki az ügyletet saját nevében teljesíti.

Egyre több az adóellenőrzés – nem árt résen lenni

ÁFA

Már tavaly is megfigyelhető volt, hogy többéves csökkenés után ismét egyre többet ellenőriz az adóhatóság: 2022-ben 6,2%-kal emelkedett a revíziók száma az előző évhez képest. A tapasztalatok alapján ez a tendencia idén még erőteljesebben folytatódik. Az ellenőrzések legnépszerűbb adóneme ugyanakkor továbbra is az áfa. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglalójából kiderülnek a részletek.

Nem sok idő maradt a külföldi áfa-visszatérítési kérelmek benyújtására

ÁFA

Szeptember 30-ig igényelhető vissza a tavalyi áfa. Azok a vállalkozások, amelyek visszaigényelnék a 2022-ben külföldön igénybe vett szolgáltatások és az ottani beszerzések utáni megfizetett áfatételeket, idén is szeptember 30-ig tehetik ezt meg – hívta fel a figyelmet a közelgő határidőre a Mazars. A nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló vállalat hangsúlyozta: jogvesztő határidőről van szó, vagyis a tavaly kifizetett külföldi áfa esetében visszaigénylésre a továbbiakban nem lesz lehetőségük a magyar vállalkozásoknak.

Szeptember 30-ig lehet benyújtani az ELEKAFA-kérelmeket

ÁFA

2023. szeptember 30-ig igényelhetik vissza a magyar adózók 2022-ben, a más EU-tagállamban rájuk áthárított hozzáadottérték-adót a 23ELEKAFA-, illetve a korábban horvát kunában felszámított áfánál a 22ELEKAFA-űrlapon.

A NAV adatbázisaiban érdemes ellenőrizni a gyanús üzleti partnereket

ÁFA

Egy cég jogszerűtlen működése partnereire is adójogi hatással lehet, ezért érdemes az adóhivatal által közzétett adatokat figyelemmel kísérni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV az alanyi adómentesség értékhatárának átlépését is látja

ÁFA

Az online pénztárgépek adatai és az online számlaadatok alapján a NAV naprakészen látja, hogy egy vállalkozás mivel foglalkozik, mekkora forgalmat bonyolít, melyik partnerétől mekkora bevételre tesz szert. Az adatbázisokból pontosan látható az is, hogy egy alanyi adómentességet választott vállalkozó mikor, melyik ügyletével lépi át az adómentesség értékhatárát, ami naptári évenként 12 millió forint

Mit jelent az üzleti ellenőrzési eljárás?

ÁFA

Üzleti ellenőrzési eljárás alatt olyan eljárás értendő, melyet az adóalany a számlának a saját pénzügyi követelésével, illetve kötelezettségével való összevetése érdekében alkalmaz.

Online Számla rendszer: szeptember 18-tól új ERROR-üzenet

ÁFA

A NAV ismételten felhívja a figyelmet az Online Számla rendszer új, blokkoló ERROR-üzenetének („INVALID_LINE_OPERATION”) bevezetésére. 2023. szeptember 18-a után a nem megfelelő adatszolgáltatás már nem lesz sikeres, ezért érdemes még időben felkészülni a változásra.

Komoly áfaváltozások jöhetnek a cégeknek, már most érdemes felkészülni rá

ÁFA

Alapjaiban reformálná meg az áfaszabályokat az Európai Bizottság egy javaslatcsomagja, mely a digitális korra való felkészülést és az uniós áfa szabályok korszerűsítését célozza. A tervezett változások több területet érintenének, többek között módosítanák, illetve megszüntetnék a vevői készlet egyszerűsítés jelenlegi rendszerét.

Számlagyár-klasszik

ÁFA

A haszonhúzó - tényleges tevékenységet végző - cégek azért kötöttek színlelt szerződéseket a bűnszervezethez köthető cégekkel, hogy a munkavállalóik foglalkoztatása után keletkező közterhek megfizetését elkerüljék, illetve a színlelt szerződések alapján - a számlázási láncban alattuk elhelyezkedő társaságok nevében - kiállított fiktív számlák áfa-tartalmával az áfa-fizetési kötelezettségüket törvényellenesen csökkentsék

Áfa a digitális korban: jelentős változások jöhetnek a számlázásban

ÁFA

Első lépésként 2024. január 1-jétől módosítanák az elektronikus számla definícióját. Ez alapján a jövőben csak azok a strukturált elektronikus formában kiállított számlák minősülnének elektronikus számlának, amelyeket gépi úton – valamilyen elektronikus, számítógépes megoldás által – is fel lehet dolgozni.

Áfa: Folyamatosan figyelni kell az üzleti kapcsolatokra!

ÁFA

Nem elég a kapcsolatfelvételre figyelni az új üzleti partnereknél, folyamatosan figyelni kell a kapcsolat fenntartása alatt is. A Deloitte szakértői összegyűjtötték azokat az adóhatóság által is figyelembe vett, látszólag egyértelmű tényezőket, amelyeket szem előtt kell tartani egy üzleti kapcsolat fenntartásakor.

Nonprofit szervezetek áfaalanyisága

ÁFA

A nonprofit szervezetek, mint jogképes szervezetek akkor áfaalanyok, ha saját nevük alatt gazdasági tevékenységet folytatnak, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Gazdasági tevékenység a nonprofit szervezetek által üzletszerűen, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel folytatott tevékenység, ha az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és azt a nonprofit szervezetek független formában – azaz a saját nevükben, illetve nevük alatt – végzik.

Klasszikus áfacsalás reklámszámlákkal

ÁFA

A kapcsolt vállalkozásoknál elrendelt ellenőrzésekből kiderült, hogy az összesen több mint négymilliárd forint értékű szolgáltatás áfáját - amit az adózó visszaigényelt - a számlakibocsátó nem fizette be a költségvetésbe. A négymilliárdos szolgáltatás egyébként húsz, 3-3 perces, összesen néhány százezer forintot érő videó megvételében merült ki.

Áfa bevallási gyakoriságváltás adózói kérelem alapján:

ÁFA

Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. A NAV a gyakoribb elszámolást különösen akkor engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő, levonható, előzetesen felszámított forgalmiadókulcs magasabb az áthárított forgalmiadókulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg.

Számlázás pénzforgalmi elszámolás alatt

ÁFA

Az olyan adóalanynak, aki/amely a pénzforgalmi elszámolást választotta, fel kell tüntetnie a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést az olyan számláján, amelyet a pénzforgalmi elszámolás időszakában belföldön teljesített, pénzforgalmi elszámolás alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsát ki.

A mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos különleges áfa jogállás

ÁFA

A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalanyt – e tevékenysége után – különleges jogállás illeti meg, ezért főszabályként nem köteles adózni, nincs bevallási kötelezettsége, de adólevonási jogot sem gyakorolhat. E különleges jogállású adóalany a termékértékesítés, a szolgáltatás után, a felvásárlási áron felül, az ellenérték részeként kompenzációs felárra jogosult.

Számla módosítása, érvénytelenítése, javítása

ÁFA

Elfogadott az az adózói gyakorlat, mely szerint az adóalanyok a számla hibáját nem egy számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával korrigálják, hanem érvénytelenítik, sztornírozzák a korábban kibocsátott hibás számlát és egy új, hibátlan számlát bocsátanak ki.

Az adófizetésre kötelezett személye a határon átnyúló szolgáltatásoknál

ÁFA

Főszabály szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adót az az adóalany fizeti, aki az ügyletet saját nevében teljesíti. A főszabálytól eltérően belföldön az igénybevevő adóalany az adófizetésre kötelezett, ha a szolgáltatás Áfa tv. szerinti teljesítési helye belföld, de a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, ennek hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

Bérelt ingatlanon végzett beruházással kapcsolatos egyes áfakérdések

ÁFA

Gyakran felmerülő kérdés, hogy ha egy áfaalany az általa bérelt, vagyis nem a saját tulajdonában álló, de a gazdasági tevékenysége körében használt, hasznosított ingatlanon a saját költségén beruházást hajt végre, az hogyan kezelendő az áfa rendszerében.


Vissza az előző oldalra