Hírek
ÁFA kategória hírei

Közeleg a külföldi áfa visszaigénylésének határideje

ÁFA

Nem ritka eset, hogy egy hazai vállalkozó a külföldön igénybe vett szolgáltatásokról, illetve a külföldön vásárolt termékekről nem áfamentes számlát kap, hanem olyat, amelyen helyi áfát számítanak fel. Ez lehet például egy üzleti út szállásköltsége, taxiköltség vagy akár egy szerszámvásárlás számlája is. Az ilyen számlák adóösszegének visszaigénylését vagy levonását ugyan nem kérhetjük a havonta vagy negyedévente benyújtott magyar áfabevallásunkban, az összeg azonban mégsem egy elveszett költség. 

Kinek kötelező pénztárgépet használnia?

ÁFA

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

A rendezvényszervezés áfa megítélése és számlázása

ÁFA

Ha az áfa rendszerében komplex ügyletnek minősülő rendezvényszervezési szolgáltatás tartalmaz olyan elemet is, amelynek beszerzését terhelő adó egyébként az Áfa tv. 124. §-a alapján levonási tilalom alá esne (pl. élelmiszer, ital), a komplex ügyletként nyújtott rendezvényszervezési szolgáltatás igénybevételét terhelő előzetesen felszámított áfa levonását is az általános szabályok szerint kell megítélni, és így az Áfa tv. 124. § alkalmazásának nincs helye.

Számlázás pénzforgalmi elszámolás alatt

ÁFA

Az olyan adóalanynak, aki/amely a pénzforgalmi elszámolást választotta, fel kell tüntetnie a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést az olyan számláján, amelyet a pénzforgalmi elszámolás időszakában belföldön teljesített, pénzforgalmi elszámolás alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsát ki.

Tudnivalók a felvásárlási okiratról

ÁFA

A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője teljesítheti mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanytól történő vásárlás esetén

Vámtarifaszám, TESZOR-szám feltüntetése a számlán

ÁFA

Nem kötelező, de mind a számla kibocsátója, mind a számla befogadója számára hasznos lehet.

Láncügyletek áfa szabályai

ÁFA

A láncügyletek azok a termékértékesítési konstrukciók, amikor a termék eladására egynél többször sor kerül, és a  terméket a láncban első eladótól közvetlenül az utolsó vevőhöz szállítják.

Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

ÁFA

Ha az adózó már rendelkezik adószámmal, a hatályos ’T101, ’T101E, ’T201, ’T201T, ’T201TSZ jelű adatlapokon igényelheti a közösségi adószámot.

Közúton szállított olajos magvak és gabonaszállítmányok importja

ÁFA

A beléptetés folyamata ● Az ügyfél kötelezettségei a beléptetésnél, valamint a termékimportnál ● Termékimport

Egyablakos rendszer alkalmazhatósága a drop-shipping értékesítési modellben

ÁFA

Az ún. drop-shipping értékesítési modell – hagyományos értelemben vett lényege –, hogy a vevő a terméket az interneten keresztül rendeli meg egy webshopot üzemeltető adóalanytól, aki azt a vevő általi megrendelés alapján szerzi be egy másik, árukészlettel ténylegesen rendelkező adóalanytól (gyártó, forgalmazó) és értékesíti tovább a vevő részére.

Az import egyablakos rendszer alkalmazhatósága az import azonosítószám megadásának hiányában

ÁFA

Import távértékesítést illetően az adóalanynak az Áfa tv. XIX/B. fejezetében foglaltaknak megfelelően lehetősége van az import egyablakos rendszerben (a továbbiakban: IOSS) eleget tenni az adókötelezettségeinek, ha az erre irányuló szándékát az állami adóhatósághoz bejelentette (regisztráció).

Teljesítési hely közlekedési eszközök rövid időtartamú bérbeadása esetében

ÁFA

Közlekedési eszköz rövid időtartamú bérbeadásáról akkor beszélünk, ha a közlekedési eszköz folyamatos használata vízi közlekedési eszközök esetében a 90 napot, egyéb közlekedési eszközök esetében pedig a 30 napot nem haladja meg.

A szolgáltatás teljesítési helye személyszállítás esetében

ÁFA

A személyszállítás szolgáltatások teljesítési helyét minden esetben – függetlenül attól, hogy az igénybevevő adóalany-e vagy nem – a különleges szabályok alapján kell megállapítani.

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye

ÁFA

Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helyét minden esetben – függetlenül attól, hogy az igénybevevő adóalany-e vagy nem – különleges szabályok alapján kell megállapítani.

Az online számlaadat-szolgáltatás gyakori hibái

ÁFA

Miként kerülhetők el az online számlaadat-szolgáltatás[1] hibái? A kérdés 2018 júliusa óta nem veszített aktualitásából. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési tapasztalatai alapján összeállított tájékoztató segíthet a gyakori, ám könnyen megelőzhető hibák kiküszöbölésében.

Áfa – A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének főszabálya

ÁFA

Egy szolgáltatásnyújtás belföldön akkor tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá, vagyis akkor keletkezik utána áfakötelezettség, ha az Áfa tv. szerint megállapított teljesítési helye belföldön van. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybevevője adóalany-e, illetve adóalanyként vesz-e részt az ügyletben.

Marad a fordított adózás a mezőgazdasági és acélipari termékekre

ÁFA

Nem vesztik hatályukat 2022. július 1-jével az Áfa törvény azon rendelkezései, amelyek jelenleg fordított adózást írnak elő a jogszabályban meghatározott mezőgazdasági és acélipari termékkör értékesítése, valamint az üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetén.

Miért engem büntet a NAV, ha a beszállítóm nem fizet adót?

ÁFA

Az adóhatósági és bírósági gyakorlat is elvárja az adózóktól, hogy minden észszerűen elvárható intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy ne váljanak adócsalás részesévé. Ha egy piaci szereplő rendszeresen kiemelkedően kedvező áron kínálja a termékét, akkor ott mindenképpen érdemes mélyebb vizsgálatot folytatni, hogy van-e ésszerű indoka az eltérésnek.

Nemzetközi ügyletek ÁFÁ-ja és számlázása szakkönyv - rendelhető!

ÁFA

Gyakorlati példák, esettanulmányok, bírósági ítéletek. A készlet erejéig rendelhető az Önadózó Webáruházban.

Egy új uniós irányelv szerint kedvezményes áfa lehet a megújuló energiaforrásokon

ÁFA

Az Európai Unió Tanácsa olyan irányelvet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy csökkentsék az áfa mértékét az olyan termékek és szolgáltatások esetében is, amelyek összhangban vannak az EU környezetvédelmi és egészségügyi politikájával. A jövőben így például a különböző gyógyszerészeti, egészségügyi termékek, könyvek, újságok, valamint digitális média mellett akár napelemek is részesülhetnek ebben a kedvezményben, azaz csökkentett áfa kulccsal vagy akár áfa mentesen értékesíthetők.


Vissza az előző oldalra