Hírek
ÁFA kategória hírei

Háromszögügyletek áfa szabályai

ÁFA

A háromszögügylet lényege, hogy a („C”) tagország adózójának (beszerző) a „közbenső vevőként” megjelenő másik tagállamban nyilvántartásba vett adózó („B”) végez termékértékesítést úgy, hogy a terméket egy harmadik közösségi országból („A”) szerzi be. A termék azonban nem kerül be a közbenső vevő tagországába, mert azt „A” tagországból közvetlenül „C” tagországába juttatják el.

Maradhatnak a régebbi pénztárgépek

ÁFA

Továbbra is használatban maradhatnak azok a pénztárgépek, amelyek nem rendelkeznek érvényes forgalmazási engedéllyel - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter.

Az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok

ÁFA

Például, ha egy alapítvány gyerekek üdültetését rendeli meg az utazásszervezőtől, melynek költségét nem hárítja át, akkor ez is lehet a különös szabályokhoz tartozó utazásszervezési szolgáltatás.

Mi a teendő ha pénztárgépét blokkolta a NAV?

ÁFA

Mi az a blokkolás? ● Honnan lehet tudni, hogy a NAV blokkolta a pénztárgépet? ● Mit tehet az üzemeltető, ha a NAV blokkolta a pénztárgépet? ● A blokkolás feloldása ● Mit kell tenni, ha nem a NAV blokkolta a pénztárgépet?

A számla módosítása, érvénytelenítése, javítása

ÁFA

Elfogadott az az adózói gyakorlat is, mely szerint az adóalanyok a számla hibáját nem egy számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával korrigálják, hanem érvénytelenítik, sztornírozzák a korábban kibocsátott hibás számlát és egy új, hibátlan számlát bocsátanak ki. Ekkor a hibás számla sorszámára való hivatkozást az érvénytelenítő bizonylatnak és az új számlának is tartalmaznia kell.

Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó áfa szabályok

ÁFA

Az egyedi nyilvántartáson alapuló módszer ● Az egyedi nyilvántartáson alapuló módszer ● NAV bejelentés

Online számla infók

ÁFA

A rendszer egyik legnagyobb vívmánya az, hogy könnyen át lehet térni az elektronikus számlázásra, amely gyors, egyszerű és még a járványhelyzet idején is biztonságos. Az ügyviteli folyamatok digitalizálásában is segít az online számlarendszer. A vállalkozás lekérdezheti a kimenő és a bejövő számláinak az adatait.

Meddig kell kibocsátani a számlát?

ÁFA

A számlát, főszabály szerint, az ügylet Áfa tv. szerinti teljesítéséig – előleg esetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig, illetve megszerzéséig –, de legfeljebb az attól számított észszerű időn belül ki kell bocsátani (46 Áfa tv. 163. § (1)

Tárgyi eszközökre vonatkozó áfa szabályok - és további írások az Önadózó márciusi számában

ÁFA

Átalányadózó egyéni vállalkozók járulékfizetése ● Tárgyi eszköz áfa ● A saját tőke védelmét biztosító szabályok változása ● IFRS KKV-knak ● Az osztalékjövedelem ● Társasházak bevallása ● Ingatlan bérbeadás ● Kötelező védőoltás – tb. ● Őstermelői szochó ● Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások ● BIREG – Fuvarozók, rakodóhelyek kötelezettségei 2022-ben ● A termékdíjraktár ● Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás ● Munkaidő szabályok ● Előfizetés az Önadózó 2022. évi csomagjára: márciustól decemberig: 24.150,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

Számlakibocsátás meghatalmazott útján

ÁFA

A meghatalmazottnak a számlát a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó, vagyis a kötelezett, meghatalmazó nevében kell kibocsátania. Ha meghatalmazottként a termék vevője, a szolgáltatás igénybevevője bocsátja ki a számlát, akkor a számlán az „önszámlázás” kifejezést is szerepeltetnie kell

Infók a közüzemi számlákról az energiahivataltól

ÁFA

Az elszámolási időszak általában egy év, ami nem naptári évet jelent, hanem az éves leolvasások közötti időszakot. Minden éves leolvasás után elszámoló számla készül, amely összeveti az év során kiszámlázott díjakat a tényleges fogyasztással, és a szolgáltató a kettő különbségéről állít ki számlát.

Egészségpénztári számláról fizetett ügylet számlázása

ÁFA

A pénztártag nevére csak abban az esetben lehet kiállítani a számlát, amikor az ügylettel kapcsolatban az Öbr. alapján nincs szükség az egészségpénztár és a pénztári szolgáltató közötti szerződéskötésre (így például gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlása esetén).

Számlakibocsátás, online számlaadat-szolgáltatás az OSS-rendszer alkalmazása esetén

ÁFA

Az adóztatás helyének módosításával párhuzamosan megnyílt annak a lehetősége, hogy a Közösségen belüli távértékesítés utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségnek az adóalany az egyablakos rendszer (OSS – One Stop Shop) alkalmazásával tegyen eleget.

Ingatlan bérbeadásához kapcsolódó rezsiköltségek számlázása

ÁFA

Ingatlan bérbeadás kapcsán általános gyakorlat, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó rezsidíjakat a bérbeadó fizeti meg a szolgáltatók felé, azonban ezt a költségét továbbszámlázza a bérlőnek. Az adott időszakhoz tartozó bérleti díjjal rendszerint egy korábbi időszak rezsiköltsége kerül továbbszámlázásra.

Áfa: 12 millió forint marad az alanyi adómentességi határ

ÁFA

Az uniós tárgyalások után továbbra is, a főszabálytól eltérően, 12 millió forint maradhat az alanyi mentesség összeghatára - közölte Izer Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. A csatlakozási szerződésben biztosított szintnél magasabb értékhatár maradhat még 2024. december 31-ig.

Így segíti az Ön munkáját az Önadózó az új évben!

ÁFA

Minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk! ● Tekintse meg az Önadózó januári számának gazdag tartalomjegyzékét ● Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői ● Munkavállalói nyilatkozatok év elején ● A számlázás digitalizációja ● Ingatlan bérbeadás áfa kérdései ● Különbözeti adózás – a személygépkocsi javítás áfája levonható ● Számviteli változások 2021-2022 ● Értékvesztés - IFRS ● Személyi jövedelemadó, KATA, és EKHO változások ● Járulék és szocho változások ● Adóeljárási változások 2021-2022 ● Munkaügyi feladatok az újév nyitányán ● Előfizetés az Önadózó csomagjára: 2022. 1-12. hóra most még 26.964,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

Áfa - Ingatlanértékesítés adókötelezettségének választása

ÁFA

Az ingatlanértékesítés az ingatlan típusától függően lehet adómentes vagy adóköteles. A fő szabály szerint adómentesen értékesítendő ingatlan értékesítésére lehet adókötelezettséget választani.

Adó és egyéb jogszabályvátozások év végén

ÁFA

Hatályon kívül helyezték az adóhatóság általi áfabevallás-tervezet kiajánlásával kapcsolatos előírásokat. Meghatározták a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos szabályokat. Határidő nélkül marad hatályban a fordított adózás egyes gabona-, illetve acélipari termékek értékesítése, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetén. Ismét meghosszabbítják a lejárt okmányok érvényességét, az új határidő 2022. június 30.

Másfél hét maradt a 2016 előtti behajthatatlan számlák áfájának visszaigénylésére

ÁFA

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a NAV Fellebbviteli Igazgatósága közötti ügyben az Európai Unió Bírósága (EUB) döntése új lehetőségeket nyitott meg az elévült behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére. A számos hazai vállalkozást nem várt bevétellel kecsegtető lehetőségek igénybevételéhez azonban két szoros – december eleji – jogvesztő határidő kapcsolódik, hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a Mazars.

A rozsdaövezeti lakások értékesítésének adómértéke

ÁFA

A rozsdaövezeti lakásáfás előírások alapján az olyan lakásértékesítésekre, és az azokhoz nyújtott előlegekre vonatkozik az 5 százalékos adómérték, melyek teljesítése, illetve jóváírása, kézhezvétele az érintett rozsdaövezeti akcióterület kijelölő kormányrendelet hatályba lépésének napjára vagy azt követő időpontra esik.


Vissza az előző oldalra