Hírek
ÁFA kategória hírei

Elérhetővé vált az önellenőrzés az eÁfa kapcsán

ÁFA

A NAV által biztosított eÁfa rendszer fejlesztésének következő fontos mérföldköve a bevallások önellenőrzésére, javítására, vagy helyesbítésére vonatkozó operáció elérhetővé tétele, amely az előzetes tervekkel összhangban július elejére véglegesedtek és a hónap eleje óta az eÁfa rendszerben önellenőrzési bevallások is beadhatók. Az önellenőrzésre természetesen mind a webes, mind pedig a gépi kapcsolatú ún. M2M eÁfa rendszerben egyaránt van lehetőség.

Az adófizetésre kötelezett személye a (határon átnyúló) szolgáltatásoknál

ÁFA

Általános szabály, hogy a külföldön, vagyis harmadik országban vagy más tagállamokban teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben belföldön felmerült áfát az adóalany az általános szabályok szerint levonhatja, de csak ugyanolyan mértékben, amilyen mértékben akkor vonhatná le, ha a szolgáltatást belföldön teljesítené

Komoly bírsággal járhat a hibás számla adatszolgáltatás

ÁFA

Az elmulasztott, vagy hibás adatszolgáltatás bírsága akár 500 ezer forint is lehet számlánként, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez kiszabásra is kerül, ha az adózó nem pótol, vagy orvosolja a hibát. A NAV értesítést küld minden ilyen esetről az érintett adózóknak, de vannak olyan hibák, amelyek csak egy ellenőrzésen buknak ki – érdemes tehát felülvizsgálni az adatszolgáltatási gyakorlatot – hívják fel a figyelmet a Deloitte adótechnológiai szakértői.

Az e-Áfa bevallás előnyei - új technológiák alkalmazása az Áfa rendszerében

ÁFA

2024-ben bevezetésre került az elektronikus áfa rendszer, amely a digitalizációban rejlő lehetőségek kihasználásával az áfa bevallások elkészítésében vállalt adóhatósági támogatás keretében csökkenti a vállalkozások számára az adminisztrációs terheket. Egyúttal kijelöli a fejlődés irányát is, amelyben a végső cél az új platformok használatának elterjedése. A HÍD Consulting segítségével áttekintjük a digitális szabályozás részleteit.

Már benyújtható az eÁFA önellenőrzés

ÁFA

Az eÁFA-rendszer a webes felületen, és a gép-gép kapcsolaton keresztül is elérhető. Az alacsonyabb bizonylatszámmal rendelkező, belföldi ügyletekben érintett adózóknak a webes megoldás tekinthető ideálisnak, de ők is használhatnak gép-gép kapcsolatot.

Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség (belföldi összesítő jelentés)

ÁFA

Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség az adóalany által kiállított, kibocsátott mindazon számlát érinti, melyre az Áfa tv. szabályai vonatkoznak.

Számlázásra vonatkozó különleges szabályok közösségi ügyletek esetén

ÁFA

Bár a törvény nem írja elő, hogy a külföldön teljesített ügyleteknél az „Áfa tv. területi hatályán kívüli” kitételt fel kellene tüntetni, azonban – tekintve, hogy a bizonylatnak egyértelmű adatokat kell tartalmaznia, illetve abból ki kell derülnie, hogy miért nem tartalmaz áfát – célszerű minden olyan számlán szerepeltetni a területi hatályon kívüliségre utalást, amely külföldön teljesített ügyletet dokumentál.

Egyre többen használják az eÁFA-rendszert - közölte a PM

ÁFA

2024. július 1-jén lehetővé válik az önellenőrzés is az eÁFA rendszer keretein belül. Továbbra is van lehetőség az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) használatára, ám az eÁFA rendszer az ÁNYK-hoz képest számos előnyt kínál. Az új webes felületen a gazdálkodó a NAV által az adó megállapításához rendelkezésére bocsátott adatokat kiegészítheti, módosíthatja, és a bevallástervezetet ugyanezen a felületen bevallásként jóvá is hagyhatja.

Mi a csoportos áfaalanyiság és kik lehetnek a tagjai?

ÁFA

A csoportos adóalanyisággal a tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a gazdasági tevékenység megszűnik, valamint külső, harmadik féllel szembeni kapcsolataikban a gazdasági tevékenység olyan áfaalanyiságot eredményez, amelyben az ehhez fűződő jogok és kötelezettségek valamennyi tagra együttesen érvényesek.

Önellenőrzési funkció az eÁFA-rendszer M2M-kapcsolatán

ÁFA

2024. július 1-jétől[1] az eÁFA-rendszer felhasználói gép-gép kapcsolaton keresztül is helyesbíthetik majd az eÁFA keretében benyújtott bevallásaikat. Az új funkció elindításáig továbbra is a szokott módon, nyomtatványon végezhető önellenőrzés.

A közösségen belüli adómentes termékértékesítés szabályai

ÁFA

Az adómentesség nem alkalmazandó, ha az értékesítő az összesítő nyilatkozatot nem, hiányosan vagy hibásan nyújtotta be, kivéve, ha igazolja, hogy a mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és a nyilatkozatot pótolja, kiegészíti, kijavítja.

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer

ÁFA

Számos új funkció bevezetésén van már túl  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eÁFA rendszere, melynek fejlesztése  egészen 2025-ig el fog tartani. A könyvelőszoftverekre ezen a téren is egyre nagyobb szerep hárulhat, a hagyományos nyomtatványkitöltő rendszer, az ÁNYK kivezetése ugyanis már napirenden van

Számlakibocsátás meghatalmazott útján

ÁFA

A számlaadási kötelezettségnek a kötelezett – vagyis a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó áfaalany – saját maga, illetve – megbízása alapján és képviseletében – az általa választott meghatalmazott is eleget tehet. A meghatalmazott útján történő számlakibocsátáshoz a kötelezettnek és meghatalmazottjának előzetesen és írásban meg kell állapodnia egymással – különösen – a számlakibocsátás elfogadásának feltételeiről és módjáról.

NAV: fiktív számlákat fogadott be több gyógyszertár

ÁFA

Az online számlaadatok elemzésekor merült fel a gyanú, hogy a patikák, "gyógyszerész helyettesítése" címén, a piaci ár csaknem négyszereséről fogadtak be fiktív számlákat, amelyek olyan vállalkozásoktól származtak, amelyek az adóhatóság előtt már ismert számlázási hálózat tagjai voltak.

Népszerű az eÁfa bevallás, az M2M rendszert egyre többen használják

ÁFA

Az eÁfával kapcsolatos jogszabályok idén január 1-jétől hatályosak, és első alkalommal 2024.február 1-jétől nyílt lehetősége az adózóknak arra, hogy az eÁfa rendszeren keresztül – a webes felületen, vagy az ún. M2M gép-gép kapcsolattal (a továbbiakban: M2M) – nyújtsák be az áfa bevallásaikat.

Hibás számlaadat-szolgáltatásra figyelmeztet a NAV

ÁFA

Az érintett adózók 2024 májusában kapnak értesítést a tárhelyükre a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a számlázóprogramjukból nem egyedi számlasorszámmal teljesített, és emiatt sikertelen online adatszolgáltatásokról.

Bejelentkezési kötelezettség nélkül végzett bérbeadási tevékenység

ÁFA

A rendszeres bevételszerző tevékenység miatt a természetes személy adóalanykénti bejelentkezés és adószám hiányában is alanya az általános fogalmi adónak, ezért az Áfa tv-ben meghatározott bizonylatot kell kibocsátania.

Lakásáfa: két évvel meghosszabbítva

ÁFA

2026. december 31-ig az új építésű lakásokat (150 négyzetméterig) és családi házakat (300 négyzetméterig) csupán 5 százalékos áfakulcs terheli. A kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént.

Áfa bevallás - Gyakoriságváltás adózói kérelem alapján:

ÁFA

Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

Tulajdonostársak adóalanyisága az áfa rendszerében

ÁFA

Ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban levő ingóra vagy ingatlanra, ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul, a tulajdonostársak közössége minősül adóalanynak.


Vissza az előző oldalra