Útmutató pénzügyi, biztzosítási szolgáltatóknak a belső visszaélés-bejelentési rendszerük létrehozásához

Ismertetjük a 2023. évi XXV. törvény (a Panasztörvény) főbb rendelkezéseit, a pénzügyi, biztosítási szolgáltatókat terhelő megfelelési kötelezettségeket, a bejelentésekre vonatkozó szabályokat, és a bejelentővédelmi jogokat. Önadózó előfizetőknek ingyenes

  • Formátum: Pdf
  • Kiadó: Adonet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 52 oldal

Ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes

  db  

Részletes leírás
  1. A Pmt-s  szolgáltatóknak a törvény hatálybalépésével egyidejűleg – azaz 2023. július 25-ig - létre kell hozniuk a belső visszaélés-bejelentési rendszerüket. Az 50 főt foglalkoztató cégeket ez a kötelezettség 2023. december 17-ig terheli. 
  1. Ez a kötelezettség Pmt-s szolgáltatóként egyaránt terheli az egyéni vállalkozókat, gazdasági társaaságokat akkor is, ha önfoglalkoztatók, tehát alkalmazottjuk nincs.
  2. A törvény szerint ebbe a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A jogsértésnek a bejelentő munkavégzésével kapcsolatos tevékenységével összefüggésben kell lennie.
Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 6
2. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK 10
2.1. Az EU irányelv 10
2.2. A Panasztörvény 10
2.2.1. A panaszok, bejelentések intézésének rendszere
a közszférában és a magánszektorban 11
3. FEJEZET – A FOGLALKOZTATÓ ÁLTAL LÉTRE­HOZOTT BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER 12
3.1. Fogalmak 12
3.2. A Panasztörvény II. fejezetének tárgyi hatálya
– a 17.§ értelmezése 13
4. FEJEZET – A KÖTELEZETTEK KÖRE 14
4.1. Pmt.-s szolgáltatók 14
4.1.1. Alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók 16
4.1.2. Alkalmazottat nem foglalkoztató gazdasági társaságok 16
4.2. A legalább 50 fő foglalkoztató vállalkozások 17
5. FEJEZET – A PÉNZÜGYI-BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÓK FELADATAI A TÖRVÉNYBŐL EREDŐEN 19
5.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása 19
5.1.1. Pártatan alkalmazott, vagy szervezeti egység megbízása 20
5.1.2. Bejelentővédelmi ügyvéd megbízása 20
5.2. A tájékoztatási kötelezettség 21
5.3. A rendszer működtetése – ha bejelentés érkezik 23
5.4. A visszaélés-bejelentési rendszer működésének ellenőrzése. Van-e szankció? 23
6. FEJEZET – A BEJELENTÉS SZABÁLYAI 24
6.1. A bejelentés tárgya – mit lehet bejelenteni? 24
6.2. Mit jelent a jogellenes cselekmény? 26
6.3. Ki tehet bejelentést? 27
6.4. A bejelentés megtétele 31
6.4.1. Szóbeli bejelentés telefonon 31
6.4.2. Szóbeli bejelentés személyesen 32
6.4.3. Írásbeli bejelentés 33
6.5. A bejelentés kivizsgálása és határideje 33
6.6. A szolgáltató intézkedései a bejelentés alapján 34
6.7. Adatkezelési szabályok 34
7. FEJEZET – A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME 37
7.1. A korlátok 37
7.2. Csak az uniós jog hatálya alá tartozó bejelentésekre él
a bejelentővédelem 38
7.3. Törvény által védett titkok megsértésével tett bejelentés 39
7.4. Az uniós területeken kívüli jogsértést bejelentők védelme 40
7.5. Csak a jogszerűen megtett bejelentésre vonatkozik
a bejelentővédelem 40
8. FEJEZET – BEJELENTŐVÉDELMI JOGOK 42
8.1. A hátrányos intézkedés tilalma 42
8.2. Mentesülés az üzleti titok megsértése alól 44
8.3. Jogi segítségnyújtás – Jogi segítő útján 45
8.4. A bejelentők védelmére vonatkozó jogokat nem lehet korlátozni, vagy kizárni 45
8.5. A bejelentés bejelentő általi nyilvánosságra hozatalának feltételei 45
8.5.1. Alapfeltételek 45
8.5.2. Határidőhöz kötött intézkedés elmulasztása 46
8.5.3. A közérdek nyilvánvaló veszélyeztetése 47
8.5.4. Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer törvénysértő működésének vélelmezése 47
8.6. A névtelen bejelentők védelme 48
8.7. A bejelentő segítőinek védelme 48
9. FEJEZET – A BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉD
ÉS FELADATAI 50

Vissza az előző oldalra