Lapszámok
2023 / 01

Tartalomjegyzék

2023 / 01 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

A 2023-as év adókockázatai – a pénzügyi vezetők szerint ● Hatályos a DAC7 – érdemes alaposan megvizsgálni, hogy mit kell jelenteni

Tovább a cikkhez

Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői a magánszemélyek 2022. évi adókötelezettségével összefüggésben 4

Cikkünkben a munkáltatók/kifizetők adóév elején felmerülő igazoláskiállítási, és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

Munkavállalói nyilatkozatok 12

Az év elején megszaporodnak az adminisztrációs teendők, hiszen ilyenkor kell elvégezni azokat a jogosultságot meghatározó, adózást befolyásoló feladatokat, melyek meghatározzák az egész éves bérszámfejtést. 2023-ban ugyan tovább élnek azok az adókedvezmények, amelyeket a munkavállalók a jövedelmük személyi jövedelemadó terheinek csökkentésére havonta igénybe vehetnek, azonban új adóévről lévén szó, ismét nyilatkoztatni kell a dolgozókat.

Tovább a cikkhez

ÁFA

Aktuális áfa módosítások 22

Az aktuális áfa módosításokat a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában (2022. november 23.) kihirdetett, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény foglalja magában. Az áfa adónemet érintő módosítások egy része a kihirdetést követő napon már hatályba is lépett, míg más részük 2023. január 1-jén vagy 2023-at követően lép hatályba.  Ismertetjük a változásokat.

Tovább a cikkhez

TAO

Társsági adót érintő változások 2022-2023 25

Az Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény rendelkezései – más adónemek mellett – a társasági adó rendszerét is érintik. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] változásai 2022. november 24-én, 2022. december 24-én, vagy pedig 2023. január 1-jén lépnek hatályba. Számos rendelkezéshez átmeneti szabály is kapcsolódik, így bizonyos előírásokat már a 2022. évi adókötelezettség meghatározása során is figyelembe lehet venni.

Tovább a cikkhez

A kisvállalati adó 2023-tól hatályos módosításai 29

Az Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény, azaz az „őszi adócsomag” rendelkezései érintik a kisvállalati adó szabályait is. A 2023. január 1-jétől hatályos – alábbi ismertetendő - változások elsősorban pontosító, jogalkalmazást segítő jellegűek, vagy pedig jogharmonizációs célúak.  

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Számviteli törvény újabb módosítása 31

A számviteli törvény újabb módosítását az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: módosítás) tartalmazza, amelyet az alábbiakban ismertetünk. A módosítás a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában 2022. november 23-án jelent meg.

Tovább a cikkhez

A fenntarthatóság, a környezetvédelem és a számvitel kapcsolata 37

Az Európai Parlament 2022. novemberében elfogadta a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló irányelvet (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), amely a korábban hatályos nem pénzügyi beszámolási irányelvet (NFRD) módosítja. Ennek átültetése hamarosan meg fog történni a magyar jogba is. Figyelemmel a tervezett jelentéstétel bevezetésének ütemezésére, az érintetteknek már most el kell kezdeniük a felkészülést az irányelv alkalmazására. Fontos, hogy tervezzék meg, hogy hogyan azonosítják és gyűjtik össze a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat közzététel céljára, hogyan kezelik az ESG kockázatokat, hogyan dolgozzák ki a kapcsolódó szabályzatokat, célokat és határozzák meg a teljesítménymutatóikat.

Tovább a cikkhez

SZJA

Személyi jövedelemadó, KATA, EKHO és EFO változások 43

Az őszi adócsomag - az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény  - több ponton módosította a személyi jövedelemadó és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait, többnyire 2023.  január 1-jei hatálybalépéssel. Cikkünk ezeket a változásokat foglalja össze, illetve a kisadózó vállalkozók tételes adóját és az egyszerűsített foglalkoztatást érintő veszélyhelyzeti kormányrendeletekben szabályozásra kerülő módosításokat is ismerteti.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Járulék és szociális hozzájárulási adó változások 2023. január 1-től 48

Cikkünkben ismertetjük az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: őszi adócsomag) társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót érintő, 2023. január 1-jétől hatályba lépő változásait.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Helyi adók 2022. évközi és 2023. évi változásai 52

Jelen írásunkban a 2022. év közben hatályba lépett, valamint a 2022. év második felében kihirdetett (2023. évtől hatályosuló) jogszabályok helyi adók (adózás) körét érintő módosításait ismertetjük. Jelentősebb változás a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódik, a kisvállalkozók által választható új egyszerűsített adóalap-megállapítási mód (más néven tételes adóalap szerinti adózás) váltja fel – a kiva-alanyokra irányadón kívüli - mai három egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert, ennek részletszabályait mutatjuk be. Emellett az iparűzési adószabályozás körét érintő kisebb terjedelmű változásokra, valamint az egyéb helyi adók hatályos szabályait kiegészítő, pontosító módosulásokra is kitérünk. A jogszabály-módosításokhoz kapcsolódó magyarázatokkal, értelmezésekkel és gyakorlati példákon keresztül kívánják a megalapozott jogalkalmazást elősegíteni.

Tovább a cikkhez

Változások a jövedéki adóban 2023 60

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2022. november 23-án kihirdetett rendelkezései a jövedéki szabályok vonatkozásában elsősorban okmányolási szabályok miatt szükségessé vált korrekciókat és technikai jellegű módosításokat, illetve az adómentességi igazolás, valamint a jelölt gázolaj megújult definícióit tartalmazzák. Az őszi jogalkotási munkafolyamat eredményeképpen módosítja a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt (a továbbiakban: Jöt.) amely egy új jövedéki kategória, a hevített termékek bevezetését tűzte ki céljául.

Tovább a cikkhez

ART

2022. őszi adócsomag adóeljárási módosításai 63

A sok évközi változás ellenére 2022. őszén is elfogadott a Parlament egy adócsomagot, melynek szabályai jellemzően 2023. január 1-jén lépnek hatályba. Jelen cikkben a 2022. évi XLV. törvény legfontosabb adóeljárási jellegű módosításait tekintjük át.

Tovább a cikkhez

2023 / 01 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.