Adómenedzsment kézikönyv

Kiadványunk ügyvezetőknek, cégtulajdonosoknak szól, akik jellemzően nem szakértői az adózásnak, ugyanakkor irányítási jogkörük és felelősségük kiterjed e szakterületre is. Kiadványunk célja, hogy az ügyvezetők átlássák az üzlet és az adózás összefüggéseit, értsék abban a saját szerepüket és felismerjék a reájuk leselkedő veszélyeket. Sokkal több ez a kiadvány, mint adótippek gyűjteménye...

  • Formátum: e-könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 49 oldal

Ár: 6 350 Ft
Előfizetőknek ingyenes

  db  

Részletes leírás

Az adózási terület jelentőségét egy gazdasági társaság egész tevékenységében nem kell külön hangsúlyozni, kiemelt kezelését úgyis kikényszeríti az állam: a közteherviselésre vonatkozó jogszabályokkal, adóapparátussal, rendszeres ellenőrzésekkel, szankciókkal. Ez mellett az adózás meghatározó hatással bír az üzleti tevékenységre is, alapvetően meghatározza a vállalkozás vagyonát, bármilyen adózási mulasztás vagyoncsökkenést eredményez. A cég vagyonáért pedig a vezető tisztségviselő felel. 

Milyen cégvezetői feladatok vannak az adózás terén? E kérdés kapcsán is a menedzselésre,  a szervezésre, az irányítási döntések meghozatalára helyeznénk a hangsúlyt, a cégvezetőnek nem kell egyúttal adószakértőnek is lennie. E kézikönyvben egyáltalán nem is foglalkozunk adószabályok részleteivel. A cégvezetőnek rálátással kell bírnia az adózás céges folyamatára,  egyszerre kell látnia az egészet, és a cég tevékenysége által meghatározott részletét. 

Ezért az alábbiakban megpróbálunk felvázolni egy cégvezetői adótant – amelyből képet nyerhetünk az egyes alapvető adózási intézmények működéséről, - és hogy ezek milyen követelményeket, kérdéseket támasztanak a cégvezetéssel szemben. Továbbá felvázoljuk a cég adózási struktúráját, és az adózás vezetői csekklistáit is. Foglalkozunk a cég helyes  adózási stratégiájával,  és végezetül felhívjuk a figyelmet a cég és a cégtulajdonos közötti pénzügyi kapcsolat kritikus adózási pontjaira.

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 4
2. FEJEZET – AZ ADÓZÁSI TERÜLET JELLEMZŐI 5
1. Az adózás összetett, sokrétű terület 5
2. A jogszabályok változékonyak, nem mindig egyértelműek 5
3. Az adózás határidős tevékenység 6
4. Az adózás szankciókkal terhelt tevékenység 6
5. Az adóhivatal a referenciapont 6
6. Az adózás: elektronikus kommunikáció az adóhivatallal 7
7. Üzlet és adózás 7
8. Az adózás külön szakma – önálló feladat és munkakör a cégben 8
9. Az adózási tevékenység irányítása 9
10. A céges adózási rend kialakítása 10
11. A vezetői felelősség az adózási terület irányításáért is fennáll 11
3. FEJEZET – ADÓZÁSI ALAPTAN VEZETŐKNEK 13
1. Alapfogalmak 13
2. Az adózás információs forrásai 15
3. Általánosan érvényes adózási alapelvek 17
3.1. A számla és a bizonylat elve 17
3.2. Költségelszámolás 17
3.3. Árak 18
3.4. A valódiság elve 18
4. FEJEZET – A CÉG ADÓZÁSI STRUKTÚRÁJA.
ADÓZÁSI CSEKKLISTÁK VEZETŐKNEK 19
1. SZEKTOR: A CÉG ÉRTÉKESÍTÉSÉT TERHELŐ ADÓK 20
1. Az általános forgalmi adó (Áfa) 20
2. A helyi iparűzési adó 24
2. SZEKTOR: A CÉG JÖVEDELMÉT TERHELŐ ADÓK 26
1. Társasági adó 26
2. Kisadók 29
3. SZEKTOR: A CÉG SZEMÉYI KIFIZETÉSEIT, JUTTATÁSAIT TERHELŐ ADÓK 29
1. A személyi jövedelemadó (Szja) 31
2. A társadalombiztosítási járulék 31
3. Szociális hozzájárulási adó (Szocho) 33
4. A kifizetői adózás – szja, járulékok, szocho – vezetői csekklistái 33
4. SZEKTOR: A CÉG EGYES VAGYONTÁRGYAIT TERHELŐ ADÓK 36
1. A gépjárműadó 36
2. A cégautó adó 36
3. Építményadó, telekadó 36
5. SZEKTOR: AZ EGYES TERMÉKEK, TEVÉKENYSÉGEK UTÁN FIZETENDŐ KÜLÖNADÓK, SPECIÁLIS ADÓK 37
6. SZEKTOR: A CÉG ADÓZÁSI RENDJÉRE, ÜGYVITELÉRE VONATKOZÓ ADÓZÁSI SZABÁLYOK. AZ ADÓK KÖZÖS, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 37
1. Az adózás rendje terén a főbb vezetői csekklisták a következők: 38
5. FEJEZET – ADÓZÁSI STRATÉGIÁK A CÉGBEN 40
1. Az adóhatékonyság 40
2. A biztonság 42
6. FEJEZET – A CÉG ÉS A CÉGTULAJDONOS PÉNZÜGYI KAPCSOLATAI, ADÓZÁSI KÉRDÉSEI 45
1. A cég könyvelése rálátást biztosít a privát pénzügyekre is 46
2. Az osztalék 46
3. A tagi kölcsön 47
4. Üzletész-adásvételek, részesedésszerzések 48

Vissza az előző oldalra