Hírek
ART kategória hírei

Hogyan lehet az önellenőrzést benyújtani?

ART

Személyijövedelemadó-bevallás esetén az adózó a bevallásnak minősülő adóbevallási tervezetet, illetve az adóbevallási tervezet alapján elkészített bevallást az erre a célra kialakított elektronikus felületen önellenőrzéssel helyesbítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be önellenőrzését.

 Hogyan kérhető a felvétel a köztartozásmnetes adózói adatbázisba?

ART

Az adózónak a KOMA-nyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz vagy tett.

Pénzmosás esettanulmányok - banszámlanyítás és utalás Ghánába

ART

Az elítélt az ismeretlen "orvos" utasítása szerint több banknál számlát nyitott, majd az azokhoz tartozó kártyákat egy másik ismeretlennek postán elküldte Ghánába, ahová néhány alkalommal a számlákra érkező pénzt is továbbutalta. A nő akkor is folytatta a tevékenységet, amikor az adománygyűjtés ügyében csalás miatt eljárás indult, és őt tanúként, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Online keresetkimutatás kérhető le a NAV Ügyfélportálján

ART

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést. A keresetkimutatás a NAV Ügyfélportáljáról már NAV szervezeti aláírással hitelesített pdf-fájlként is letölthetik a magánszemélyek.

A képviselet bejelentése a NAV-hoz

ART

1. Törvényes képviselők képviseleti jogának bejelentése 2. Állandó meghatalmazottak, szervezeti képviselők 3. Eseti meghatalmazottak

Az ÁNYK-űrlapok elektronikus benyújtása

ART

Szervezeti tárhelyről olyan magánszemély is küldhet küldeményt, akit a NAV az ügyfél állandó meghatalmazottjaként nem tart nyilván, illetve az is, akinek nincs az adott ügyre szóló eseti meghatalmazása. A szervezet felelőssége annak eldöntése, hogy mely magánszemélynek biztosít hozzáférést a Cégkapuhoz

A NAV 2023-as ellenőrzési tervei – megy a piac után az adóhatóság

ART

Nemrég tette közzé az adóhatóság a 2023-as ellenőrzési tervét, amelyből látszódik, hogy az adóhatóság gyorsan alkalmazkodott a piaci változásokhoz. Míg az ellenőrzések fókuszában idén is a jól működő slágerszegmensek és a nagy adózók állnak, komoly szerepet kap a támogató eljárás és egyéb érdekes irányok is kirajzolódnak. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda ismerteti a részleteket.

NAV célkeresztben az autóalkatrész kereskedők és az autószerelő műhelyek

ART

Az állami adó- és vámhatóság a 2023-as ellenőrzési terve alapján kiemelt ellenőrzési területként kezeli az autóalkatrész kereskedőket és autószerelő műhelyeket. Ez a kiemelt érdeklődés az adóhatóság közelmúltbeli ellenőrzési tapasztalataiból is következhet, mivel az adóhatóság feltárta, hogy bizonyos kereskedők fiktív vevőkkel próbálták áfa-fizetési kötelezettségüket csökkenteni.

Foglalkoztatással kapcsolatos változások

ART

1. Foglalkoztató fogalmának változása 2. Határozott idejű jogviszony kezdetének és végének bejelentése 3. Járulékfizetési alsó határ

Mikor nem alkalmazható az önellenőrzés?

ART

Önellenőrzéssel nem pótolható a be nem nyújtott adóbevallás. Nem lehet önellenőrzést benyújtani olyan adatokra és időszakokra vonatkozóan, amelyeket a NAV vizsgál. És....

Itt a NAV ellenőrzési terve 2023-ra

ART

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette 2023. évi ellenőrzési tervét. Az adóhatóság idén kiemelt figyelmet fordít az elektronikus kereskedelemre, étrendkiegészítőkkel, tüzelőanyagokkal és klímaberendezésekkel foglalkozó vállalkozásokra. A mesterséges intelligenciát is használó rendszereivel a NAV ráadásul még hatékonyabban választja majd ki, hogy pontosan kiket is ellenőrizzen.

Számottevően nőtt az adónemek száma

ART

2016 óta folyamatosan csökkent az adófajták száma Magyarországon: az akkori 60-ról a 2021. év végére már 51-re sikerült leszorítani a különböző elvonások számát. Sajnos ez a tendencia 2022-ben nem folytatódott, sőt, ennek pont az ellenkezőjét láthattuk: ismét közel hatvanra nőtt az adónemek száma – 59 adónemnél járunk. Ezeket foglalja össze a Jalsovszky elemzése,

Az év végéig még alkalmazhatók az amerikai-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései

ART

Az amerikai-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései az adó megállapításáról 2023. december 31-ig még alkalmazhatók, az idén év végéig keletkezett jövedelmek adójogi kezelésében nincs változás - tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján.

Oroszország is felkerült az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékébe

ART

Az Európai Unió illetékes tanácsa felülvizsgálta és frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét: több országot törölt, ugyanakkor felvette Oroszországot, Costa Ricát, a Brit Virgin-szigeteket és a Marshall-szigeteket; a listán tizenhat joghatóság található.

Esettanulmány egy szálloda adóellenőrzéséről

ART

A bemutatott számlákat értékelve a NAV megállapította, hogy a cég fiktív számlákat is beállított a könyvelésbe, a számlát adó cégeknek ténylegesen nem voltak recepciós, takarító, konyhai kisegítői munkát végző alkalmazottaik. Az ügyben érintett vállalkozások áfabevallási kötelezettségüknek sem tettek eleget. Még mindig van ilyen vállalkozás?

A NAV felméri az adózók véleményét az online ügyintézésről

ART

A hatóság arra kíváncsi, hogy az ügyfelek milyen ügyeket intéznének online, melyik felületet használnák a legszívesebben, például az interneten elérhető ügyfélportált, vagy az applikációt, a NAV-Mobilt, vagy mindkettőt.

 Az automatikus részletfizetés szabályai - magánszemélyeknél

ART

Az automatikus részletfizetést magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is – kérelmére lehet engedélyezni.  A részletfizetésre azok a fenti természetes személyek jogosultak, akiknek az Art. hatálya alá tartozó adótartozása nem haladja meg az 1 000 000 forintot.

Évszám nélkül érhetők el a kontroll-adatszolgáltatások

ART

2023. január 1-je óta a K jelű kontroll-adatszolgáltatások már évszám nélküli bizonylatként érhetők el és tölthetők le az Általános Nyomtatvány Kitöltő programban (ÁNYK).

Elérhetők az új kedvezmények adóelőleg-nyilatkozatai

ART

Már elérhetők és online kitölthetők a 2023. évi adóelőleg nyilatkozatok, amelyek arra szolgálnak, hogy a munkáltatók, kifizetők már év közben a személyi jövedelemadó kedvezmények, költségek figyelembevételével állapítsák meg és vonják le az adóelőleget.

Magyarország 2023. adóévben alkalmazható adóegyezményei

ART

Magyarországnak a 2023. adóévben az alábbi államok viszonylatában van hatályos és alkalmazható adóegyezménye:


Vissza az előző oldalra