Hírek
ART kategória hírei

Magyarországra is megérkezett a DAC7 – érdemes alaposan megvizsgálni, hogy mit kell jelenteni

ART

Kihirdetésre került a DAC7 irányelv magyarországi implementálását lehővé tevő jogszabály, amely új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a digitális platformok számára. Számos piaci szereplőnek lesz érdemes górcső alá venni, hogy pontosan milyen ügyletek vonatkozásában kell adatot szolgáltatni, hogy könnyítsen a felmerülő adminisztratív terheken.

Adófizetés devizában: néhány napon belül dönteni kell

ART

A jövő évre vonatkozó bejelentést december 1-jéig kell megtenniük a társaságoknak. 2022. szeptember 30-ától a gazdasági társaságoknak elsőként nyílt lehetősége arra, hogy a következő adóévtől társaságiadó-kötelezettségüket euróban vagy amerikai dollárban teljesítsék. A társasági adó devizanemének megváltoztatására irányuló szándékot az adóév első napját megelőző hónap első napjáig kell a NAV felé bejelenteni.

Magyarországé a világ egyik legversenyképesebb adórendszere

ART

Hazánk az első tíz közé került az OECD-országok adórendszerének vonzerejét vizsgáló Tax Competitiveness Index idei rangsorában. Magyarország ezzel megelőzte többek között Svédországot, Németországot és Ausztriát is – hívja fel a figyelmet az EY.

Milyen esetekben lehet a NAV-tól a tartozás mérséklését, elengedését kérni?

ART

Adó (tőketartozás) csak magánszemélynél mérsékelhető, vagy engedhető el, de ekkor sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó- és járuléktartozás mérséklésére vagy elengedésére. Jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet esetében a pótlék- és bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén, különösen akkor mérsékelhető, vagy engedhető el, ha e tartozások megfizetése az adózó gazdálkodását ellehetetlenítené.

Mikor nem alkalmazható az önellenőrzés?

ART

Például nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg (például alanyi adómentességet választott). Ez azonban nem vonatkozik az olyan speciális esetekre, amelyekre külön törvényi rendelkezés van (például: korkedvezményes nyugdíj).

Az EU frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek jegyzékét

ART

Az Európai Unió illetékes tanácsa felülvizsgálta és frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, felvette Anguillát, a Bahama-szigeteket, valamint a Turks- és Caicos-szigeteket; a listán jelenleg tizenkettő joghatóság található.

Automatikus fizetési könnyítés szabályai gazdálkodó szervezeteknél

ART

A kérelem kizárólag elektronikusan terjeszthető elő a NAV honlapjáról  (www.nav.gov.hu) letölthető űrlapon (FAG01) vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás használatával az AUTRESZ űrlapon.

A felhasználók véleményét várja az adóhivatal

ART

Az adóhivatal arra kéri a felhasználókat, hogy véleményezzék a könyvelőprogramok és az eÁFA-bevallás összekapcsolására kidolgozott tervet egy online felületen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

A NAV inkasszó szabályai

ART

A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kibocsátásakor elsősorban a végrehajtó által benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Ha ez nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, akkor a bank a végrehajtó további intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra.

Fizethet-e a cégem készpénzben?

ART

A készpénzfizetési korlát. felső határa havonta és szerződésenként 1,5 millió forint, azaz efölötti ügyleteikben a válllakoztások nem alkalmazhatnak készpénzfizetést.

Már a készpénzfizetésről szóló nyomtatvány is elérhető az ONYA-ban

ART

A kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzes kifizetéseit a vevőnek vagy a szolgáltatás igénybevevőjének be kell jelentenie a Nemzeti Adó - és Vámhivatalhoz (NAV).

Euróban és dollárban is fizethetnek adót a cégek

ART

A cégek a társasági adót és az iparűzési adót nemcsak forintban, hanem euróban és dollárban is megfizethetik.

Adószámla rendezése végelszámolásban

ART

A cég törlése után a NAV kizárólag annak a személynek a kiutalás iránti kérelmét teljesíti, aki a legfőbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat benyújtásával igazolja, hogy a  kiutaláshoz való jogot a társaságtól megszerezte.

Megújult a NAV Infóvonala

ART

Az adóhatóság tájékoztatása szerint az általános, konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az Infóvonal 1-es menüpontjában, az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás (korábban ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszer) pedig a 2. menüpontban érhető el.

Elektronikus ügyintézés adóügyben - Kézbesítés a tárhelyre

ART

Arról, hogy a tárhelyre üzenet érkezett, az ügyfél az általa korábban, az adott szolgáltatásra történő regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést kap. A küldemény letöltéséről a szolgáltató igazolást állít ki és megküldi a feladó részére. Letöltés hiányában a második értesítést követő 5. munkanapon beáll a kézbesítési vélelem. Tehát az irat akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ügyfél azt nem olvasta el.

NAV esetpéldák pénzmosásra

ART

A NAV PEI honlapján közzétett eset szerint egy magyarországi ügyvédi iroda és egy, az Egyesült Királyságban bejegyzett társaság (Llp) között megbízási szerződés jött létre, amelynek alapján az ügyvédi iroda teljes körű tanácsadói és jogi szolgáltatást nyújt magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatban külföldi állampolgárok részére, valamint az Llp harmadik országbeli állampolgárokat közvetít az ügyvédi iroda részére.

Adózás Közép és Kelet-Európában

ART

Megjelent a Mazars 2022-es közép- és kelet-európai adóbrosúrája ● Áfa és online számla ● Társasági adó ● Transzferárazás

Meddig nyújtható be az önellenőrzés?

ART

Az elévülési időn belül lehet önellenőrzéssel helyesbíteni az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást.

Adószámla-egyenlegről küldi az értesítéseit a NAV

ART

Május végétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csaknem 426 ezer gazdálkodónak küld értesítést az adószámla egyenlegéről - közölte az adóhatóság

Az automatikus fizetési könnyítés szabályai gazdálkodó szervezeteknél

ART

Az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a hárommillió forintot.


Vissza az előző oldalra