Hírek
ART kategória hírei

A megbízási szerzõdés adó-és járulékvonzatai

ART

A gazdasági társaságoknál egy adott munka elvégzése kapcsán gyakran kérdésként merül fel, hogy milyen jogviszonyban is történjen a foglalkoztatás? Munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony, egyéb jogviszony stb.? A foglalkoztatási jogviszony helyes megválasztása nagyon fontos, hiszen alapvetõen meghatározza az adó- és járulékfizetési terheket.

Az automatikus részletfizetés szabályai

ART

Az automatikus részletfizetést magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is – kérelmére lehet engedélyezni. 

Gazdálkodó szervezeteknek hová kell benyújtani a fizetési kedvezményi kérelmet?

ART

A NAV kizárólag az adózó kérelme alapján engedélyezhet fizetési kedvezményt! A kérelmet az illetékes vármegyei adó- és vámigazgatóság Fizetési Kedvezmények Osztályára kell benyújtani.

A kockázatos adózói minősítés feltételei

ART

Vannak hátrányai: hosszabb kiutalási határidő, hosszabb ellenőrzési határidő, emelt összegű késedelmi pótlék és az adóbírsággal, mulasztási bírsággal, illetve jövedéki bírsággal összefüggésben is vannak hátrányai

Mit jelent az önellenőrzésre felhívás?

ART

A NAV az adózót önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallása és a NAV rendelkezésére álló adatok összevetésével az adózó terhére mutatkozó eltérés állapítható meg vagy valószínűsíthető. Erre sor kerülhet támogató eljárás keretében is.

Változások az orosz-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben

ART

Oroszország 2023. augusztus 8-án felfüggesztette a Magyarországgal kötött, hatályos, kétoldalú, az 1999. évi XXI. törvénnyel kihirdetett adóegyezmény (Egyezmény) 5-22. és 24. cikkeinek alkalmazását, így Oroszország ettől az időponttól a saját belső szabályait alkalmazza az orosz és a magyar fél közötti ügyletekből származó jövedelmek és vagyon adóztatására. 

Fizetési kedvezményi kérelem benyújtása

ART

Hova kell a fizetési kedvezményi kérelmet benyújtani? ● Ki nyújthatja be fizetési kedvezményi kérelmet? ● Hogyan lehet a kérelmet benyújtani? ● Van-e költsége a fizetési kedvezményi eljárásnak?

Bevallási gyakoriságváltás adózói kérelem alapján

ART

Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. A NAV a gyakoribb elszámolást különösen akkor engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő, levonható, előzetesen felszámított forgalmiadókulcs magasabb az áthárított forgalmiadókulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg.

NAV: érkeznek az adószámla-értesítők

ART

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október végéig megküldi az adószámla-értesítőket magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfeleinek, az adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van, illetve 2022-re késedelmi pótléka keletkezett 

Mit jelent az önellenőrzésre felhívás?

ART

 A NAV az adózót önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallása és a NAV rendelkezésére álló adatok összevetésével az adózó terhére mutatkozó eltérés állapítható meg vagy valószínűsíthető. Erre sor kerülhet ámogató eljárás keretében is.

A külföldön vezetett bankszámlát is látja az adóhatóság - és inkasszót is benyújthat

ART

Nemzetközi egyezmények és uniós direktíva keretében a magyar illetőségű adózók pénzügyi számláiról automatikusan érkezik információ a NAV-hoz, amit az adóhatóság végrehajtási célokra is felhasználhat. Tavaly 87 joghatóságtól érkezett adat csaknem 870 ezer, külföldön vezetett számláról az adóhivatal tájékoztatása szerint. A Revolut is szolgáltat adatokat a litván adóhatóságon keresztül

Adószámla rendezése végelszámolásban

ART

A cég törlése után a NAV kizárólag annak a személynek a kiutalás iránti kérelmét teljesíti, aki a legfőbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat benyújtásával igazolja, hogy a kiutaláshoz való jogot a társaságtól megszerezte. A jogosult erre irányuló kérelmét formai megkötés nélkül nyújthatja be.

A dohánytermelőket ellenőrzi a NAV

ART

A betakarítások idején kiemelt szerepet kap a dohánylevél feketepiacra juttatásának megakadályozása, a termelőket kockázatelemzések alapján, vagy szúrópróbaszerűen ellenőrzi a hatóság.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bevallása

ART

A munkáltatónak havonta, kizárólag elektronikusan, a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell bevallást benyújtania az egyszerűsített foglalkoztatásról a 2308 jelű nyomtatványon az Art. havi adó és járulékbevallásra vonatkozó szabályai szerint.

Gazdálkodó szervezet milyen esetekben kérheti a tartozás mérséklését, elengedését?

ART

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges tartozásra engedélyezhető. Ez azt jelenti, hogy a már – átvezetéssel, visszatartással vagy befizetéssel – rendezett fizetési kötelezettséget nem lehet mérsékelni vagy elengedni.

Webáruház adóellenőrzése - próbavásárlással

ART

A vállalkozás külföldről vásárolt egyebek között édességet és kávét, majd egy webáruházon keresztül kínálta az árut, ám jövedelmet alig vallott be. A NAV munkatársai próbavásárlást tartottak, majd vizsgálatot indítottak, amelynek során ellenőrizték a cég telephelyét.

Hogyan választanak ki egy webáruházat adóellenőrzésre?

ART

A külföldi webáruházak célzott vizsgálatára létrejött Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály előzetes kockázatelemzés és a futárszolgálatok adatai alapján rendelte el a vizsgálatot

Egyre több ellenőrzést indít az adóhatóság az e-kereskedelemben

ART

A NAV folyamatosan figyeli az online piactereket, közösségi oldalakat, éves szinten mintegy 20 ezer weboldal monitorozását végzik el. Idén kiemelten követik egyebek mellett a szállásközvetítő és az ételkiszállítási platformokat, illetve a jövedéki és dohánytermékek, mobiltelefonok, tabletek, informatikai eszközök, ékszerek, kávégépek és kávék forgalmát, valamint értékesítőit, különösen, ha a piaci ár alatt hirdetik termékeiket

Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi adótörvényeket

ART

A Pénzügyminisztérium (PM) tájékoztatása szerint a 2024-es adóeljárási szabályok fókuszában a családi adórendszer védelme, a munkát és a gazdaságot terhelő adók alacsonyan tartása, az egyszerűsítés, a dereguláció és a gazdaság fehérítése áll. Egyebek között kiterjesztik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kedvezményeit, csökkentik az adminisztrációt és egyszerűsítik a gépjárműadó szabályait.

Adószámla rendezése végelszámolás esetén

ART

Ha az adószámlán nyilvántartott túlfizetéssel rendelkezik, és/vagy visszaigényelhető adója van (beleértve a megszűnéshez kapcsolódóan visszaigényelhetővé váló általános forgalmi adót is), azt a cég törlése előtt, a végelszámolási eljárás alatt igényelje vissza a ’65. számú bevalláson, és/vagy a 17. számú „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatványon.


Vissza az előző oldalra