A hatósági átutalási megbízás (inkasszó) szabályai

ART

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: inkasszó


A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kibocsátásakor elsősorban a végrehajtó által benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Ha ez nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, akkor a bank a végrehajtó további intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra. Ha a pénzintézet és a számlatulajdonos máshogyan nem állapodik meg, a hatósági átutalási megbízást az adózó azon  hitelkeretének terhére is teljesíteni kell, ami a fent megjelölt számlákhoz kapcsolódik.

A végrehajtási eljárásban a követelés kielégítésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzeszközeinek végrehajtás alá vonása. Ezért a bankszámlával is rendelkező adózóknál a végrehajtási eljárást hatósági átutalásimegbízással, azaz inkasszóval indokolt megindítani. 

A pénzügyi szervezetek – meghatározott adózói körnél – jogszabály alapján szolgáltatnak adatot a megnyitott számlákról, NAV azonban minden további adózóról elektronikus megkeresésben kérhet adatot. A bankok többnyire szintén elektronikus válaszban értesítik a NAV-ot az adós náluk kezelt fizetési számláiról – bankbetétekről, széfszolgáltatásról stb. – és azok egyenlegéről.

A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kibocsátásakor elsősorban a végrehajtó által benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Ha ez nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, akkor a bank a végrehajtó további intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra. 

A pénzügyi intézmény a kiterjesztést az alábbi sorrend szerint végzi el:
• pénzforgalmi számlán kezelt összeg,
• a pénzforgalmi számlán betétszerződés alapján kezelt összeg,
• a törvényben meghatározott bankszámlaszerződés alapján kezelt összeg,
• a betétszerződés alapján elhelyezett összeg, ha azt a hitelintézet a fizetési számlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,
• a takarékbetét-szerződés alapján elhelyezett összeg, ha azt a hitelintézet a fizetésiszámla-szerződés szabályainak megfelelően kezeli.

Ha a pénzintézet és a számlatulajdonos máshogyan nem állapodik meg, a hatósági átutalási megbízást az adózó azon  hitelkeretének terhére is teljesíteni kell, ami a fent megjelölt számlákhoz kapcsolódik.

A pénzügyi intézmény a hatósági átutalási megbízásban szereplő összeggel az adós számláját megterheli és a kért összeget, illetve annak rendelkezésre álló részét a NAV letéti számlájára átutalja. Ha a számlán a teljesítéshez szükséges teljes fedezet nem áll rendelkezésre, a pénzügyi intézmény a fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – függőben tartja a hatósági átutalási megbízást. Ha ezen időtartam alatt sem sikerült a megbízást teljesíteni, azt a pénzügyi intézmény visszaküldi. 

Ha a pénzügyi intézmény a hatósági átutalási megbízást a 35 napos sorba állítást követően teljesítetlenül vagy részteljesítéssel küldte vissza, az ismételten benyújtható az adós bankszámlája ellen.

A pénzügyi intézménynél több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében teljes összegben végrehajtás alá vonható.

A nem adós számlatulajdonost a végrehajtó értesíti a számla megterheléséről. A nem adós számlatulajdonos a végrehajtást kérő ellen az igényperre vonatkozó szabályok szerint pert indíthat a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezése alapján a számláról
leemelt, őt illető pénzösszegek visszafizetése iránt.

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegében végrehajtás alá vonható, kivéve a  természetes személyt (magánszemélyt) megillető pénzösszegeket. Végrehajtás alól mentes az az összeg, amely nem haladja meg a 60 ezer forintot. 2023 januártól korlátlanul végrehajtható az az összeg, amely meghaladja a 200 ezer forintot.

A 60 ezer forint és a 200 ezer forint közötti rész 50 százaléka vonható végrehajtás alá. A mentesség érvényesítése, illetve a teljesítés korlátozása a hatósági átutalási megbízás teljesítését végző pénzintézet feladata. Ennek ellátása során a fenti szabályokat a pénzintézet által több szerződés alapján kezelt, az adóst megillető együttes összegre kell alkalmazni. 

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra