Lapszámok
2023 / 11

Tartalomjegyzék

2023 / 11 lapszám címlap képe

AKTUÁLIS TÉMÁK

Aktuális adózási információk 1

Önadózó újság előfizetés hosszabbítása 2024 évre ●
Októbertől az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára a cégkapura érkezik a fizetési meghagyás ● A fiktív számlákat kiszűri az online számlaadatszolgáltatás

Tovább a cikkhez

Kreditinfók  2023 4

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők továbbképzési kötelezettségei. Van még két hónap a 2023-es továbbképzési évből, amely idő alatt mindenki számba veheti az eddig teljesített kreditjeit és  pótolhatja is a hiányzókat. Írásunkban áttekintjük a pénzügyi, jogi szakképesítésekre vonatkozó, 2023-ban hatályos  továbbképzési szabályokat.  A mérlegképes könyvelőknek az év végéig - a tevékenységi engedély visszavonása terhével - 16 kreditet kell összegyűjteniük, a könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak, adószakértőknek 20-at. Az ügyvédeknek idén 16 kreditet kell teljesíteniük.

Tovább a cikkhez

ÁFA

E-számlából digitális számla 9

A cikk azokat a kérdéseket fejti ki, hogy mitől válik egy számla digitális számlává, mi mindent kell addig tennünk és milyen lehetőségek nyílnak meg számunkra. Amennyiben egyszerűbben akarjuk megfogalmazni: hogyan jutunk el a PDF számlától az XML számláig. Persze ebben van némi egyszerűsítés, azonban nagyon távolról nézve így is leírhatjuk ezt a folyamatot.

Tovább a cikkhez

Csoportos adóalanyiság a forgalmi adózásban 14

A csoportos adóalanyiság előnye ● Kik lehetnek csoportos adóalanyok ● Mi az a csoportos adóalanyiság, hogyan működik? ● Példa ● A csoport megalakulása ● A csoport megszűnése ● A csoportos adóalanyiság előnye

Tovább a cikkhez

TAO

Társasági adóalanyok év végi teendői 17

Közeleg az adóév vége, amely egyúttal azt is jelenti, vannak olyan jellegű, a vállalkozási tevékenység folytatását, illetve a kedvezményrendszert érintő döntési pontok, amelyeket érdemes átgondolniuk az érintett adózóknak. Ráadásul itt novemberi határidők is vannak, amelyek miatt egyes döntések nem halaszthatók decemberre. Az adózási mód választások, áttérések, kedvezmények, állami támogatások érvényesítésének szabályait ismertetjük.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Ingatlanok, gépek, berendezések értékvesztésének kezelése a KKV IFRS alapján 24

Az Ingatlanok, gépek, berendezések értékvesztésének elszámolására vonatkozó előírásokat a KKV IFRS 17. szakasza tartalmazza, összhangban a 27. szakasz - az értékvesztése elszámolásának általános követelményei - előírásaival.  A cikk példák alapján mutatja be az eszközcsoport értékvesztésének megállapítására és megjelenítésére vonatkozó alapvető szabályokat.

Tovább a cikkhez

SZJA

Mezőgazdasági őstermelők, családi gazdaságok adózása 29

Mezőgazdasági tevékenység őstermelőként végezhető önállóan, illetve csoportosan őstermelők családi gazdasága tagjaként. Cikkünkben először meghatározzuk, hogy milyen feltételek teljesülése esetén végezhető az őstermelői tevékenység mezőgazdasági őstermelőként, majd bemutatjuk az őstermelőkre vonatkozó adózási szabályokat, illetve a családi gazdaságok tagjai által alkalmazandó speciális rendelkezéseket.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

A nyugdíjba vonulás kapcsán felmerülő munkajogi, társadalombiztosítási és járulékfizetési kérdések 41

Cikkünkben bemutatjuk, hogy a nyugdíjas státusz megszerzése során milyen munkajogi kérdések merülhetnek fel, ennek keretében bemutatjuk az alapvető munkajogi szabályokat, továbbá az adó- és járulékfizetési kötelezettségek is ismertetésre kerülnek, különös tekintettel a státuszváltozásra.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

EPR - a kiterjesztett gyártói felelősség néhány kérdése 48

A kiterjesztett gyártó felelősség díjának jog-rendszertani besorolása ● A gyártó / terméket külföldről behozó által az egyszer használatos csomagolás újrafelhasználása (mint csomagolószer) ● Láncügylet – mely szereplő a KGYF-kötelezett? ● Bérmunkában végzett csomagolás ● Fogyasztás helyén megtöltésre szánt csomagolás ● Elektromos és elektronikus berendezések ● Számlazáradék

Tovább a cikkhez

Átalakulás, egyesülés és szétválás esetén a helyi iparűzési adó- és a vagyonszerzési illetékkötelezettség alakulása    50

Iparűzési adó ● Jogi személy státuszváltozásának eljárásrendje ● Adóbevallás megszűnő jogalany esetén ● Vagyonszerzési illetékek ● Az ún. kedvezményezett ügyletek ● Kapcsolódó irányelv ● Közös feltételrendszer az illetékmentességi rendelkezések érvényesítésekor ● A kedvezményezett átalakulás és részesedéscsere ● Kedvezményezett eszközátruházás ● Ügyvédi iroda átalakulása ● Egyéni cég egyszemélyes kft-vé alakulása ● Egyéni vállalkozó egyszemélyes kft-ként folytatja tevékenységét

Tovább a cikkhez

ART

A készpénzfizetés adózási szabályai 58

A pénzforgalmi bankszámlanyitás és a korlátozott készpénzfizetés adókötelezettségnek minősül az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendszerében. Jelen cikk a kapcsolódó szabályokat kívánja ismertetni.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

A versenytilalmi megállapodás 59

A Munka Törvénykönyve a tanulmányi szerződés mellett a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások cím alatt szabályozza a versenytilalmi megállapodást. Írásunk a törvényszöveget és az ítélkezési gyakorlatot követve mutatja be e szerződést, ami ellenérték fejében legfeljebb két évre korlátozhatja a munkáltatótól távozó munkavállaló aktivitását. Akár alkalmazottként, akár vállalkozóként.

Tovább a cikkhez

2023 / 11 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.