Hírek
MUNKAJOG kategória hírei

Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés

MUNKAJOG

.. feltéve, hogy ésszerűen dolgoznak és rendelkeznek azokkal az eszközökkel, melyek szükségesek a kollégákkal való együttdolgozáshoz. Sokan úgy tapasztalják, sokkal több feladatot végeznek el otthon, ahol kevesebbszer szakítják meg őket a munkában.

A munkáltatói felmondás és a táppénz kapcsolata

MUNKAJOG

A Munka törvénykönyve felmondási tilalmai között nem szerepel a keresőképtelenség, táppénz. Tehát keresőképtelenség, táppénz ideje is alatt felmondható a munkavállaló munkaviszonya. Azonban...

Home office esetén kötelező-e jelenléti ívet vezetni?

MUNKAJOG

Távmunka esetén eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen (Mt. 197.§ /5/), Kötetlen munkarend esetén a munkaidő nyilvántartására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni (Mt. 96.§/3/), így jelenléti vet sem kell vezetni. Ez alapvetően és általában a távmunkavégzésre (Mt. 197.§) vonatkozik, a munkáltató által elrendelt - eltérő munkahelyen történő munkavégzésre (Mt. 53.§) nem, ami ugye nem a klasszikus home office.

Mi van akkor, ha a munkáltató nem akar távmunkavégzést engedélyezni?

MUNKAJOG

A távmunkavégzés elrendelése a veszélyhelyzeti kormányrendelet szerint is a munkáltató döntési jogköre, ezt a munkavállaló nem követelheti, nem alanyi jog a távmunkavégzés.

Koronavírus idején – tájékoztató munkáltatóknak és munkavállalóknak

MUNKAJOG

A koronavírus terjedésével egyre több korlátozó intézkedésre lehet számítani. Most mindennél fontosabb a munkáltatók és munkavállalók közötti folyamatos tájékoztatás, az együttműködés és a mindenki számára előnyös megoldások kidolgozása. Az alábbi tájékoztató 3 részből áll, az első a munkaügyi vonatkozás, a második a vállalkozás gazdasági érdekeire a harmadik – néhány mondat erejéig – az emberi oldalra helyezi a hangsúlyt. Szörényi Marianna - berugyek.hu alapitója átfogó írását közöljük.

Lehetőségek a Munka törvénykönyvében a járvány munkajogi következményeinek kezelésére

MUNKAJOG

Tájékoztató munkáltatóknak és munkavállalóknak: Home office – otthon dolgozás elrendelése ★ Távmunkavégzés ★ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól ★ Fizetés nélküli szabadság ★ Betegszabadság – táppénz ★ A szabadság kiadása ★ Általános magatartási követelmények

Mit tehet a munkavállaló, ha a gyermeke iskolája bezár?

MUNKAJOG

A Munka törvénykönyve szerint van lehetőség arra, hogy a munkavállaló mentesüljön a munkavégzési kötelezettség alól abban a rendkívüli esetben, amennyiben különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt távol kell maradnia a munkahelyétől. A távollét okáról köteles a munkavállaló haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, megjelölve annak várható tartamát is. Ez azonban csak egy rövid távú megoldás lehet, hiszen ebben az esetben a távollét tartamára a munkavállaló nem jogosult díjazásra.

Koronavírus - NAIH: bizonyos esetekben elfogadható a kérdőívek kitöltetése a munkavállalókkal

MUNKAJOG

A kérdőívek kitöltése akkor elfogadható, ha a munkáltató előzetes kockázatértékelés alapján úgy véli, a módszer alkalmazása szükséges és arányos mértékben korlátozza a munkavállalók magánszférájához fűződő jogát

A koronavírus jelentős munkajogi kihívások elé állíthatja a munkáltatókat

MUNKAJOG

Milyen kötelezettsége van a munkáltatónak a járvány idején? Korlátozhatja-e és nyilvántarthatja-e a munkáltató a munkavállalók utazásait? Előírhatja-e egyoldalúan a cég az otthoni munkavégzést? Megtagadhatja-e a munkavállaló a munkát vagy a céges utazásokat? Mely esetekben lehet és kell mentesíteni a munkavállalókat a munka alól?

NAV: online is lehet kérni a keresetkimutatást

MUNKAJOG

Jövedelemigazolást eddig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, postán vagy elektronikusan az "IGAZOL" nyomtatvány ügyfélkapus benyújtásával lehetett kérni. Most azonban - a NAV és a Magyar Nemzeti Bank által közösen kidolgozott rendszerben - online, az eBEV-portálon keresztül igényelhető, ami jelentősen lerövidíti az ügyfél, a NAV és az adott bank közötti kommunikációt.

Munkajogi változások miatt gyakoribbá válhat a részmunkaidős foglalkoztatás

MUNKAJOG

Több munkaügyi kérdésben is reagálniuk kell a hazai cégeknek a január 1-től érvényes törvénymódosításokra. A gyermeket nevelőknél módosultak a részmunkaidős foglalkoztatás körülményei, míg a rehabilitációs hozzájárulás emelkedése a 25 főnél nagyobb vállalkozásokat kivétel nélkül érinti. A változások követéséhez elengedhetetlen a munkaszerződések, cégszabályzatok felülvizsgálata, illetve a munkavállalói kapacitás tervezése.

Már 1200 forint felett jár az átlagos fizikai órabér

MUNKAJOG

A középvezetők átlagos béremelkedése tavaly meghaladta a 7 százalékot

Mire kell figyelni, ha szakmai gyakorlatos diákot foglalkoztat?

MUNKAJOG

A 2020. január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény1 jelentős változást hozott a szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásában. A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló társadalombiztosítási státusza nem változik, azaz a tanulószerződésen alapuló biztosítási kötelezettsége továbbra is fennáll és a járulékfizetési kötelezettségének alapja továbbra is a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás összege, továbbá a jövedelmet juttató kifizetőt a tanulószerződés alapján kifizetett díjazással összefüggésben továbbra is terheli a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

2020 január 1-től a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum 210 600 forintra nő

MUNKAJOG

2020 január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedik, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos - jelentette be Varga Mihály hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Alkalmi munka vásárban

MUNKAJOG

Decemberben sorra nyílnak a karácsonyi vásárok, ahol az árusok gyakran alkalmaznak munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatásban. Átmeneti, néhány napos munkák esetén sem szabad azonban megfeledkezni a munkavállalók megfelelő bejelentéséről.

December végéig ki kell adni az idei szabadságokat!

MUNKAJOG

Az év végéhez közeledve immár minden cégnek időszerű átvilágítania, melyik munkavállalója hol tart az idei szabadságának kiadásában. Tekintettel arra, hogy a munkáltatónak legalább 15 nappal korábban jeleznie kell, hogy a munkavállalót szabadságra kívánja küldeni, a szabadságok megtervezésére gyakorlatilag már alig egy-két hét maradt.

Elfogadták az új szakképzési törvényt

MUNKAJOG

A gyakorlati oktatás esetén szakképzési munkaviszony jön létre a tanuló és a duális képzőhely, vagyis a gyakorlatot szervező cég között. Erre a jogviszonyra a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel, így például a szerződés alanya munkavállalóként a 15. életévét betöltött tanuló is lehet.

A tanulmányi szerződés

MUNKAJOG

Tanulmányi szerződés minden olyan tanulmány folytatására köthető, amely a szerződésben meghatározott munkakör betöltésével kapcsolatba hozható, továbbá létesíthető olyan képzésekre is, amelyek meglétét a munkakör betöltéséhez jogszabály írja elő.

A munkaköri leírás – és az arról szóló tájékoztatás

MUNKAJOG

Néha olvasok olyan munkaszerződéseket, melyek szövege szerint a munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a munkaköri leírás. E kikötéssel a munkáltató saját magát köti gúzsba, ugyanis a munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható, így a munkavállaló hozzájárulása kell ahhoz is, amit egyébként – nem átlépve a munkakör határait – maga is egyoldalúan megváltoztathatna.

Megoldási javaslatok a munkaerőhiányra

MUNKAJOG

Az egyedi munkakörülmények kialakítása is vonzó lehet a munkavállalók számára, így például a távmunka vagy olyan részmunkaidős lehetőségek, amelyek főként a kismamák, kisgyerekesek és nyugdíjasok munkába állását könnyíthetik meg. A cégeknek számolniuk kell az egyszerűbb folyamatok automatizálásával is.


Vissza az előző oldalra