Hírek
MUNKAJOG kategória hírei

Az előzetes munkahelyi kockázatértékelés elmulasztása milliós bírságot is eredményezhet

MUNKAJOG

A munkavédelmi törvény szabályai szerint a munkáltatónak az irodai/telephelyi visszarendeződés előtt rendelkeznie kell kockázatértékeléssel annak érdekében, hogy a működéssel kapcsolatos veszélyforrásokat számba vegye, és annak hatásait kezelje.

Tovább nőtt a bértámogatási program iránti érdeklődés

MUNKAJOG

Eddig több mint 7200 vállalkozás adott be pályázatot, 95 ezer munkavállalóra. Dolgozónként - a három hónapos támogatási időszak alatt - átlagosan 167 ezer forint támogatást tudnak biztosítani. A legtöbb támogatási igény a feldolgozóiparból, a turizmus-vendéglátásból, a kereskedelmi ágazatból, a gépjárműjavításból, valamint a szállítás-raktározás ágazatból érkezett.

Átlagosan havi 60 ezer forint támogatást ad az állam a bértámogatási programban

MUNKAJOG

A legtöbb igénylés a turizmus-vendéglátás területéről és a kereskedelmi ágazatból érkezik. Négyórás részmunkaidőnél az állam maximum 75 ezer, 4 óránál kevesebb foglalkoztatás esetén pedig akár több mint 100 ezer forint támogatást biztosít havonta

Tört hónapra is kérhető a Kurzarbeit

MUNKAJOG

Előre kell gondolnia arra is, hogy a csökkentett munkaidőben hogyan fogja megoldani a munkaszervezést, figyelembe véve olyan szempontokat, mint pl. a munkaidő-beosztásnak az üzletek nyitva tartásához való igazítása. A támogatás három hónapja alatt ugyanis a rendkívüli munka nem megengedett, viszont szóba jöhet akár a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás.

3+1 jogi tipp a munkahelyek újraindításához

MUNKAJOG

A járvány sok helyen nagyon megváltoztatta a munkakörnyezetet, a vírusveszély miatt pedig az eddig megszokott és bevált munkaszervezési módszerek, munkavédelmi eljárások átgondolásra, felülvizsgálatra szorulnak. A járvány terjedésének csökkenésével lehetővé válik egyes munkatevékenységek fokozatos újrakezdése. A fertőzés veszélye azonban továbbra is fennáll, a vírus viselkedését senki nem látja biztosan előre, ezért fokozott körültekintéssel lehet csak a cégek működését lépésről lépésre újraindítani. 

Új szabályok a külföldi mezőgazdasági idénymunkások beutazására

MUNKAJOG

Az agárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok csoportosan beutazhatnak az országba az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt határátkelőhelyen.

Már több mint 500 cég kérvényezte a munkahelyvédelmi bértámogatást

MUNKAJOG

A munkahelyvédelmi bértámogatási program esetén egyelőre a kis- és középvállalkozások a legaktívabbak, de már nagyvállalatok is jelezték érdeklődésüket a támogatás iránt. Az igénylések elbírálását a kormányhivatalok a lehető leggyorsabban elvégzik, így akik áprilisban benyújtották kérelmüket, akár már májusban kaphatnak támogatást - közölte az ITM

Bértámogatás - Alapvető tudnivalók, példákkal

MUNKAJOG

Sok kérdés merült fel a csökkentett részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat érintő bértámogatással kapcsolatban. A szakembereknek is kihívás a rendeletek értelmezéseÍrásunkan példákon keresztül bemuttajuk a tudnivalókat. Az írást word formtáumban előfizetőnk letölthetik az Online / Segédletek menüből - és felhasználhatják munkatársaik, ügyfeleik tájékoztatására.

Az otthoni munkavégzés jogának bevezetését tervezi a német kormány

MUNKAJOG

Valamennyi munkakörben meg lehet majd követelni az otthoni munkavégzés (homeoffice) lehetőségét, amelyben nincs feltétlenül szükség személyes megjelenésre a vállalat telephelyén. A munkavállaló szabadon eldöntheti majd, hogy állandóan, vagy bizonyos napokon dolgozik otthonról.

Mi a munkajogi helyzet, ha a munkavállaló a kiskorú gyermeke felügyeletét csak otthonmaradással tudja megoldani?

MUNKAJOG

A Munka törvénykönyvének van egy rendelkezése, amely szerint a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése aló különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára

Hogyan rendelheti el a munkáltató a szájmaszk kötelező használatát?

MUNKAJOG

Nem kérdés, hogy a munkáltatónak jogában áll ilyen intézkedést elrendelni. Az sem kérdés, hogy a munkavállaló az erre vonatkozó utasítást – mint munkaviszonyból származó lényeges kötelezettséget – köteles betartani.

Munkaszerződés módosítás minta bértámogatásra

MUNKAJOG

A 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint a támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a felek megállapodását a csökkentett munkaidős foglalkoztatásról. Erre a megállapodásra készítettünk egy lehetséges mintát, amely Önadózó előfizetők részére ingyenesen letölthető. Ha még nem Önadózó előfizető, ez jó alkalom arra, hogy előfizessen: Önadózó előfizetés áprilistól decemberig 17.955,-Ft. https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

AM: kedvezőbbek a mezőgazdasági egyszerűsített munkavállalás szabályai péntektől

MUNKAJOG

A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati és vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén idén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben előírt éves időkorlát 120 napról 180 napra változik mind az idénymunka, mind az alkalmi és idénymunka együttes alkalmazásakor.

Már elérhető a munkahelyvédelmi bértámogatás

MUNKAJOG

A munkahelyvédelmi bértámogatási programban az állam a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére átvállalja a munkavállalók kieső jövedelmének egy részét. A támogatási időszak három hónap lehet, a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásától számítva megőrzi, a folyósítást követően pedig legalább egy hónapig fenntartja dolgozói létszámát.

Bértámogatás a munkavállalók csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásával kapcsolatban

MUNKAJOG

Ismertetjük a bértámogatás igénybevételének feltételeit a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján.

Megjelent a bértámogatási rendelet

MUNKAJOG

Ha egy munkavállaló nettó alapbére 200 ezer forint volt eddig és a veszélyhelyzet miatt a munkaideje 50 százalékkal csökkent, akkor a kieső munkabér 70 százalékát, azaz 70 ezer forintot garantál részére az állam.

Elfogadta az EU a nemzetközi szállításra és a járművezetők kiküldetésére vonatkozó új szabályokat

MUNKAJOG

Az új szabályok szerint legalább 45 óra a rendszeres heti pihenőidő, amit a járművön kívül kell tölteni. Ha a járművezető ezt a pihenőidőt az otthonától távol tölti, szállását a munkáltatónak kell fizetnie. Noha a rendszeres heti pihenőidőt nem lehet parkolókban tölteni, az unió ösztönözni fogja biztonságos és védett parkolóterületek kiépítését és használatát

Rendezett a veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatálya és alkalmazhatósága

MUNKAJOG

A márciusban meghozott – hitelmoratórium, közteherfizetési, és munkajogi tárgyú - veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályának meghosszabbítása az Országgyűlés felhatalmazásával megtörtént, a veszélyhelyzet megszűnéséig fennmaradnak és alkalmazhatók.

Munkajogi megállapodás minta a munkavállalóval rendezendő kérdésekre

MUNKAJOG

A minta a koronavírus miatti veszélyhelyzetre a lehetséges munkajogi intézkedéseket önti megállapodás formjába.A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6.§ /4/ bekezdése szerint a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek. Önadózó előfizetők ingyenesen letölthetik az Online / Iratminták menüből

Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés

MUNKAJOG

.. feltéve, hogy ésszerűen dolgoznak és rendelkeznek azokkal az eszközökkel, melyek szükségesek a kollégákkal való együttdolgozáshoz. Sokan úgy tapasztalják, sokkal több feladatot végeznek el otthon, ahol kevesebbszer szakítják meg őket a munkában.


Vissza az előző oldalra