Évzáró munkaügyi teendők - és további írások az Önadózó decemberi számában

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Választási lehetőségek adónemek között és egyes adónemeken belül ● Zárlati feladatok év végén, időbeli elhatárolások ● Civil szervezetek zárlati feladatai ● Egyéni vállalkozók év végi feladatai – Szja, Átalányadó, Kata ● Évzáró munkaügyi teendők ● Szabadság-kérdések és gyakorlatias válaszok ● Új, SZÜF-ös nyomtatványok az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban ● A munkavállalók részére biztosítható egészségügyi juttatások ● Hitelfelvételi költségek számviteli kezelése ● Őstermelők a helyi iparűzési adó alatt ● Influenszerek adózása – Szja, Szocho ● Társasházak, lakásszövetkezetek áfa státusza ● Előfizetés az Önadózó újságra és online csomagjára 2024 1-12. hónapra 31.500,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ADÓNEMEK KÖZÖTT ÉS EGYES ADÓNEMEKEN BELÜL

Adózási szempontból december – fő szabály szerint – az egyes adónemek közötti és adónemeken belüli választás hónapja. Cikkemben a társaságok és egyéni vállalkozók számára az adótörvények által biztosított jövedelem-adózási módok feltételrendszere, a speciálisnak nevezhető adónemek főbb szabályai és a választás során mérlegelendő szempontok kerülnek ismertetésre. Kitérek az Áfa törvény szerinti választási lehetőségekre.

TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÁFA STÁTUSZA

Amikor a lakásszövetkezet a tagjainak végez szolgáltatást vagy terméket értékesít, akkor áfa adótárgy keletkezik és beáll az adófizetési kötelezettség. Amíg a társasházak esetében a tagok felé történő értékesítés nem adótárgy, addig a lakásszövetkezetek értékesítései a tagok felé adótárgynak minősülnek, a tag és a szövetkezet elkülönült jogalanyisága okán.

ZÁRLATI FELADATOK ÉV VÉGÉN, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

A naptári év szerinti üzleti évet alkalmazó gazdálkodók számára hamarosan véget ér egy üzleti év. Jelen cikkben az évről-évre ismétlődő, szokásos zárási feladatok ismertetése helyett olyan beszámolási kérdéseket vázolunk fel, amelyek a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezet szempontjából relevánsak lehetnek a számviteli beszámoló összeállításához. Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági környezet, elsősorban a külső hatások miatt (háborúk, szankciók, politikai döntések stb.) meglehetősen bizonytalan. A beszámoló felhasználói számára a bizonytalanságok kezelését és az esetlegesen nem számszerűsíthető hatásokat a kiegészítő mellékletben most mindennél fontosabb bemutatni.

CIVIL SZERVEZETEK ZÁRLATI FELADATAI

Egy civil szervezet könyvelése nagyon szerteágazó,  sok feltétele teljesítése  függ a könyvelés adataitól, egy-egy szervezet életét, mindennapjait nagyban befolyásolja a beszámoló és az ebből eredő közhasznú státusz léte vagy nem léte. Ebben a szerteágazó szabályrendszerben a gazdasági szakembereknek, könyvelőknek együtt kell tudni dolgozni a civil szervezet vezetésével, ellenkező esetben a számviteli kimutatások, és ezen keresztül akár a közhasznú jogállás mutatói nem a valóságot fogják tükrözni. Az év végi záráshoz ajánljuk a következő írásunkat. 

HITELFELVÉTELI KÖLTSÉGEK SZÁMVITELI KEZELÉSE 

A Hitelfelvételi költségek számviteli kezelésére vonatkozó követelményeket a KKV IFRS 20. szakasza tartalmazza, összhangban az Alapvető pénzügyi instrumentumok és a Lízingek szakaszok előírásaival A szakasz megkülönbözteti a hitelfelvételi költségeket az egyéb költségektől, meghatározza, hogy mikor és hogyan kell azokat elszámolni, illetve bemutatni a pénzügyi kimutatásokban. A cikk példákon keresztül értelmezi az elszámolásra vonatkozó követelményeket.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉV VÉGI FELADATAI

Ezen írás célja, hogy az adóév vége előtt felhívja az egyéni vállalkozók figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, egyedi döntésekre. – Szja, Átalányadó, Kata  

A MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE BIZTOSÍTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

Cikkünk a munkáltatók által biztosítható egészségügyi jellegű juttatások rendszerének személyi jövedelemadó kötelezettségét kívánja bemutatni, melyben kitérünk a különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, menedzserszűrések kérdéskörére is.

INFLUENSZEREK ADÓZÁSA – SZJA, SZOCHO

Írásunkban a leginkább a közösségi médiában működő és bevételt szerző befolyásoló véleményvezérek  személyi jövedelemadó, (Szja) járulék és szociális hozzájárulási adó (Szocho) kötelezettségeit térképezzük fel. Külön írásban foglalkozunk az áfa kötelezettségekkel. 

ÚJ, SZÜF-ÖS NYOMTATVÁNYOK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAIBAN

2024. január 1-jétől megújulnak azok a nyomtatványok, melyeken az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait lehet igényelni. Legfontosabb ezek közül a társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók által eddig használt ÁNYK alapú „Foglalkoztatói Igazolás” elnevezésű nyomtatvány mely lecserélésre, és adattartalmában megújításra kerül. Cikkünkben ezen nyomtatvány újdonságait járjuk körül, hiszen ez az év elejétől minden foglalkoztatót érint. Kinek, mikor, hol és hogyan kell benyújtani.

ŐSTERMELŐK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ALATT. MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK, CSALÁDI GAZDASÁG TAGJAI ÉS CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGOSULTSÁGAI.

A következő cikk a mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága tagjai, illetve a családi mezőgazdasági társaság iparűzési adóval összefüggő eljárási kötelezettségei és jogosultságai tekintetében nyújt a jogalkalmazáshoz támpontokat a 2023. november 1-jén hatályos jogszabályok értelmezése révén, néhány példán keresztül. 

ÉVZÁRÓ MUNKAÜGYI TEENDŐK EGY KÜLÖNÖS FELADATTAL

Rendhagyó módon az új minimálbér és a garantált bérminimum már 2023 december 1-én életbe lép, nem várt külön feladatokat adva könyvelőknek, bérszámfejtőknek, és a programozóknak. Foglalkozunk a munkaidőkerettel kapcsolatos elszámolás és ennek szükségszerű bérvonzatával, valamint a munkaszüneti napi foglalkoztatás lehetőségével, figyelemmel arra, hogy az esztendő vége egyben egyik legfontosabb ünnepének eljöttét is jelenti.

SZABADSÁG-KÉRDÉSEK ÉS GYAKORLATIAS VÁLASZOK

A szabadság kiadásának szabályai ● A pótszabadság ● Szabadság a próbaidő alatt ● A szabadság nyilvántartása ● Mi a helyzet. ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg? ●  Apasági szabadság ● Szülői szabadság ● Betegszabadság ● Igazolt, fizetett távollétek ● Mi a teendő a 2023-ban megmaradt szabadság napjaival, ha a munkáltató nem tudta kiadni azokat a munkavállaló részére? ● A megmaradt szabadságot ki lehet fizetni, átvihető a következő évre, vagy „elveszik”? 

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 Cafetéria szabályzat 2024 Pénzmosás elleni szabályzat csomag GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra