Alapítványokra, egyesületekre vonatkozó jogi szabályozás

A cikk a 2012 / 07-08 lapszám . oldalán olvasható.


A nonprofit szektor újraszabályozása hosszú évek óta a jogalkotás napirendjén volt. Ennek első állomásaként értékelhető az új Gt hatálybalépésével bevezetett nonprofit gazdasági társaság megjelenése mellett a közhasznú társasági forma kivezetése. Az újraszabályozás következő lépése a 2011. és 2012. év fordulójára tehető, amelynek sarokköveit jelen írásunk taglalja. Az utolsó lépést pedig az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése fogja jelenteni. A 2011. év végén két új törvény és több jogszabály módosítás újraszabályozta az alapítvnyokra, egyesületekre, továbbá a közhasznú jogállásra vonatkozó rendelkezéseket.

A szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított.

Tárgyévi lapszámok megtekintéséhez az adott időszakra is rendelkeznie kell előfizetéssel. Tárgyévet megelőző évek és az aktuális év előfizetési időszakának megfelelő számokat szabadon elérheti.


Vissza az előző oldalra