Hírek
AIR kategória hírei

A kapcsolódó vizsgálatok magyar gyakorlatát újra kell gondolni az EU Bíróság ítélete alapján

AIR

A magyar adóhatósági és a bírói gyakorlat eddig teljesen elzárkózott a korábbi ellenőrzésben tett megállapítások felülmérlegelésétől. Problémás az is, hogy az adóhatóságok nem bocsátják az adózó rendelkezésére a kapcsolódó vizsgálatok során beszerzett bizonyítékokat. Az Európai Unió Bírósága C-189/18. számú döntése alapján ez a gyakorlat nem tartható.

Pénzmosás elleni kötelezettségek - Innen fúj a szél

AIR

Bár Magyarország folyamatosan lép előre a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemben, a Moneyval (az ET Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága) februárban kiadott országjelentésében azt írta, hogy Magyarország az úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárás alatt marad, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak való megfelelését ellenőrzi.

Eseti meghatalmazás benyújtása adóügyben a NAV-nál

AIR

Az e-Papír szolgáltatással nyújtható be az eseti meghatalmazás. Témacsoport: Adóügy. Ügytipus: Jogorvoslat / Kérelem közül valamelyiket kell választani. Mert itt olyan ügytipus, hogy meghatalmazás benyújtása, nincs.

Egy klasszikus pénzmosási eset

AIR

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott. Az osztrák bűnözők a magyar banki alkalmazott közreműködésével több magyarországi pénzintézetnél nyitottak számlákat. A nyomozás adatai szerint a férfi 582 ezer euró (mintegy 190 millió forint) bűncselekményből származó pénzösszeg eredetének eltitkolásában vett részt, amiért fizettek neki.

Iratok bevonása és iratrendezésre történő kötelezés adóellenőrzésben

AIR

Ha az ellenőrzés meghiúsításától kell tartani - a könyveket, bizonylatokat az adóhatóságnak be kell vonnia, és azokról részletes, valamennyi bizonylat azonosítására alkalmas elismervényt kell kiállítani. Az átvételi elismervényt az adóhatóság hivatalos formában készíti el, annak valódiságát az adózóval igazoltatni kell.

Ellenőrzés lefolytatása lakásban

AIR

A természetes személy lakásában az adóellenőr akkor jogosult az ellenőrzést lefolytatni, ha az adókötelezettség a lakással, mint vagyontárggyal kapcsolatos, vagy a jövedelem annak hasznosításából származik. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély lakásában az adóhatóság tehát két esetben végezhet ellenőrzést:

Ellenőrzési határidők

AIR

Ugyan az adóellenőrzés határideje továbbra is kilencven, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében százhúsz nap, jogkövetési vizsgálat esetén harminc nap, de az Air. valamennyi ellenőrzés tekintetében meghatároz objektív (vég)határidőtis, amely szerint az ellenőrzés nem tarthat háromszázhatvanöt napnál tovább.

Egyre hatékonyabb a NAV, mégis érdemes vele vitatkozni

AIR

Az idén hatályba lépett új szabályok számos esetben szűkítik a társaságok jogait és érdekérvényesítési lehetőségeit. Ennek következményeként még nagyobb jelentősége lesz annak, hogy a szervezetek tudatosan figyeljenek az adóvitáikban arra, hogy már az eljárások kezdeti szakaszában felkészülten reagáljanak a revizorok kérdéseire.

2020. január 1-től megkezdhetik működésüket a közigazgatási bíróságok

AIR

A kormány álláspontja szerint hatékonyabb és gyorsabb bírósági ügyintézést és ügyelbírálást tesz majd lehetővé. Fő szabály alapján a területi közigazgatási döntés ellen, bírósághoz lehet majd fordulni, ahol viszont kétfokú jogorvoslat áll majd rendelkezésre.

A feltételes adóbírság-kedvezmény hatásai

AIR

A kedvezmény értelmében ha az adózó lemond a fellebbezési jogáról és elfogadja a NAV adókülönbözetről szóló határozatát, az adóhátralékát pedig a megadott határidőig befizeti az államkasszába, akkor az adóhátralék megállapítása miatt kiszabott adóbírságnak csak a felét kell megfizetnie.

Eljárási bírság az adóigazgatási eljárásban

AIR

Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

Az adóhatóság által fizetendő késedelmi kamat

AIR

Ha az adóhatóság az adózó által igényelt adó kiutalását késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet.

Új NAV szolgáltatás indul: az utólagos adótraffipax

AIR

A lényege, hogy az adóhivatal az ellenőrzés megkezdése előtt egy hetet biztosít a hibák javítására, illetve a bevallani elmulasztott adó összegének a megfizetésére. Februárban a közösségi beszerzéseiket bevallani elmulasztó kereskedőket vizsgálja kiemelten a NAV.

Mazars: szigorodtak az adóeljárási határidők

AIR

Az adóhatóságnak be kell tartania a határozathozatalra vonatkozó határidőket, mert ha elmulasztja ezeket, akkor már nem lesz módja adóbírság kiszabására. A tájékoztatás szerint a változás a Kúria egy őszi döntéséhez kapcsolódik.

Pénzmosás: elkészült a Nemzeti Kockázatértékelés – mit csináljunk vele?

AIR

A NAV közzétette egy tájékoztatót a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző, valamint az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók számára - amelyben bejelentette, hogy elkészült a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatait tartalmazó Nemzeti Kockázatértékelés, és az érintettek kérhetik a megküldését. Arra nem tér ki a tájékoztatás, hogy aztán mit csináljunk vele - megpróbáljuk kitalálni.

Itt az online ellenőrzés

AIR

A kiutalás előtti ellenőrzésre kiválasztott vállalkozót a revizorok felhívták, és tájékoztatták arról, hogy az ellenőrzéshez szükséges iratokat elektronikusan is megküldheti. Az adózó élt a lehetőséggel, és elektronikusan küldte meg többek között az áfa-analitikát, a számlákat és a bankszámla-kivonatokat. Az ellenőrzésre kiválasztott vállalkozó személyesen nem találkozott a revizorokkal, és a megbízólevél tárhelyére érkezésétől számított három munkanapon belül már az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet olvashatta

Milyen lesz a 2018-as adóév? Csökkennek a munkáltatók terhei, egyszerűsödik az adózás

AIR

Az EY adótanácsadási üzletágának értékelése szerint az új szemléletű szabályozás egyszerűbbé, könnyebbé és közérthetőbbé teszi az adózást, valamint számos ügyfélbarát megoldással szolgál. Ugyanakkor a jogorvoslati rendszer átalakítása – mely valamennyi hatósági és bírósági szinten az adózói jogok szűkítésével jár – alapvetően új, tudatosabb és körültekintőbb ellenőrzési megközelítésre és hozzáállásra ösztönzi az adózókat.

BDO: a korábbinál ügyfélbarátabb adóigazgatással indult az év

AIR

Érdemes lesz a jövőben fokozottan figyelemmel kísérni a NAV honlapján közzétett tájékoztatókat is, mivel az ezekben foglaltak alapján eljárók egy új, deklarált szabály szerint egy esetleges megállapítás esetén mentesülnek a jogkövetkezmények alól.

Változott az adóper keresetlevelének benyújtására szolgáló űrlap - a NAVKPER

AIR

A NAV bírósági úton támadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek benyújtására a NAV 2018. január 1-jétől új űrlapot (NAVKPER2) rendszeresít. A régi NAVKPER űrlap 2018. január 1-jén 00.00 órától már nem használható.

Az EP elfogadta szakbizottságának adócsalás elleni ajánlásait

AIR

Rögzítették, hogy jöjjön létre a tényleges tulajdonokat tartalmazó szabványosított, rendszeresen frissített, nyilvános és egymással összekapcsolt uniós szintű nyilvántartás, amelyben szerepelnek a vagyonkezelők, alapítványok és a hasonló jogi konstrukciók. Az agresszív adótervezésben segédkező köztes szereplőket szabályozzák és ösztönözzék, hogy tartózkodjanak az adócsalástól és adókikerüléstől.


Vissza az előző oldalra