Lapszámok
2019 / 11

Tartalomjegyzék

2019 / 11 lapszám címlap képe

ÁFA

Aktuális adózási információk 1

Több évtizedes gyakorlatot írt felül a Kúria az iparűzési adó kezelésében ■ A kapcsolódó vizsgálatok magyar gyakorlatát újra kell gondolni az EU Bíróság ítélete alapján ■ A csoportos társasági adóalany létrehozására irányuló kérelmet novemberben kell benyújtani

Tovább a cikkhez

A termék kiszállításának igazolása másik tagállamba történő értékesítés esetében 13

Ismertetjük a 2020 január 1-től hatályba lépő 2018/1912/EU végrehajtási rendeletet

Tovább a cikkhez

TAO

Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok alkalmazása 16

A kapcsolt vállalkozás fogalom nagyon széles körben kerül alkalmazásra, és érdemes a változásait folyamatosan nyomon követni, hiszen annak az adókötelezettség meghatározása szempontjából jelentősége lehet.

Tovább a cikkhez

Tudnivalók az innovációs járulékról 20

A gazdasági társaságok innovációs járulékfizetési kötelezettségét a tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (Inno. törvény) szabályozza. Az innovációs járulék szabályai a 2019. év folyamán két jelentős ponton módosultak. Jelen cikkünkben ezeket a változásokat mutatjuk be, valamint összefoglaljuk az innovációs járulék szabályozását.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

EVA megszűnés II. Áttérés a számvitelben 11

Írásunk az EVA alanyiság megszűnése miatti nyilvántartási rend változtatás szabályait mutatja be.

Tovább a cikkhez

Az immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások - VIII. rész 25

Cikksorozatunk jelenlegi részében a pozitív üzleti vagy cégértékkel kapcsolatos legjellemzőbb gyakorlati kérdéseket tekintjük át.

Tovább a cikkhez

IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása 31

A cikk két részben mutatja be az általános célú egyedi Pénzügyi kimutatások (beszámolók) elkészítésére vonatkozó fontosabb elveket, módszereket és szabályokat a Pénzügyi kimutatások prezentálását szabályozó Keretelvek, illetve az IAS 1 alapján. Az első részben bemutatásra kerülnek a kimutatások elkészítésére vonatkozó általános szabályok, a prezentálás alapelvei, a második részben a szerkezetére és tartalmára vonatkozó irányelvek és alapvető követelmények, néhány esetpéldán keresztül.

Tovább a cikkhez

SZJA

A foglaló és a kötbér személyi jövedelemadó kötelezettsége 36

Cikkünk a szerződési gyakorlatban gyakran előforduló biztosítékok, a foglaló és kötbér kapcsán felmerülő közteherfizetési kötelezettséget mutatja be, figyelemmel a 12/2014. számú közigazgatási elvi határozatra is.

Tovább a cikkhez

Munkavállalók biztosításainak adózása 2019-ben 38

Már tavaly és az év elején is különösen sok kérdést vetett fel a 2018-ban adómentes kockázati biztosítások 2019-es adózása. Ezt ráadásul árnyalta az a tény, hogy egy átmeneti szabály alapján a 2018-ban vagy korábban kötött kockázati biztosítások 2019-es évfordulójukig (legkésőbb 2019.12.31-ig) maradnak adómentesek. Tehát egy 2018. októberben kötött vagy ekkor új biztosítási évbe forduló kockázati biztosítás esetén annak 2019 októberéig terjedő időszakra vonatkozó díja adómentes még akkor is, ha a díjfizetés 2019-ben történik.

Tovább a cikkhez

Családi gazdaság tagjainak jövedelme 40

A családi gazdaságból származó jövedelem megállapítása számos kérdést vet fel, így az adóév vége felé érdemes ismét áttekinteni a fontosabb tudnivalókat.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Baleseti ellátások I. 42

A társadalombiztosítás rendszerében többféle, balesettel összefüggő ellátás vehető igénybe: baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék, baleseti hozzátartozói nyugellátás. A közös nevező valamennyi ellátásra nézve, hogy megállapításukat, igénybevételüket egy olyan hatósági eljárás előzi meg, amelynek keretein belül az adott baleset végül üzemi balesetként elismerésre (vagy elutasításra) kerül. Cikkünk első részében a különböző baleseti ellátások alapjául szolgáló ezen jogintézményeket, a balesettel kapcsolatos egyes jogi kategóriákat ismertetjük részletesen.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

EVA megszűnés I. Áttérés másik adónemre 4

Írásunk az eva-alany jogi személyek - közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, ügyvédi iroda, lakásszövetkezet - és egyéni cégek más adónemre való áttérési lehetőségeit vizsgálja. Bemutatjuk, hogy az evás cégek hogyan térhetnek át a társasági adó, kata és kiva hatálya alá.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek a munkaviszony megszűnésekor 49

A Munka Törvénykönyvében az „Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén” cím alatti szabályokból tudjuk meg, munkaadóként és alkalmazottként mi a kötelezettségünk a munkaviszony megszűnésével kapcsolatban. A munkavállaló akár mélyen zsebébe nyúlhat, ha nem adja át az „illetékesnek” megfelelően a munkakörét.

Tovább a cikkhez

JOG

Átalakulások joga 53

Írásunkban áttekintést adunk jogi személyek, gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások átalakulási és egyéb szervezeti formaváltási lehetőségeiről, ezek jogszabályi hátteréről. Ezen eljárások során számos jogszabálynak kell megfelelni, ráadásul az átalakulási joganyagban 2019-ben kardinális változások is bekövetkeztek. Ezekre is kitérünk. Következő lapszámainkban vesszük sorra az átalakulás számviteli és további adózási kérdéseit.

Tovább a cikkhez

Átalakuló vállalkozások magánszemély tagjainak személyi jövedelemadó-kötelezettsége 58

Írásunkban összefoglaljuk az átalakuló társas vállalkozások magánszemély tagjainak az átalakulással (illetőleg az átalakuláshoz kapcsolódó egyéb gazdasági eseményekkel) összefüggésben felmerülő személyi jövedelemadó-kötelezettségét, melyet példákon keresztül is bemutatunk.

Tovább a cikkhez

2019 / 11 lapszám címlap képe

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.

E-Önadózó megtekintése