E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Elektronikus ügyintézés - alapok
Ügyfélkapu és Ügyfélkapu+ regisztráció
Hol:https://magyarorszag.hu/
Útvonal:Főoldal / KÖZIGAZGATÁS, JOG / ADATKEZELÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS / KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Link:https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=8b6471d4-7062-4921-8424-b7682856b114&_n=ugyfelkapu_es_ugyfelkapu%2B
Kulcsszavak:ügyfélkapu
Megjegyzés:Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok biztonságosan léphessenek kapcsolatba az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve elektronikus közszolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel. Ügyfélkapu regisztráció kezdeményezhető elektronikus úton, a 2016 január 1. után kiállított eSzemélyi igazolvány és az igazolvány igénylésekor kapott kódkártyán található regisztrációs kód birtokában. Ügyfélkapu regisztráció és módosítás kezdeményezhető az új videotechnológián keresztüli azonosítás használatával is. Az ügyintézésre bármely magyar, érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal rendelkező állampolgár jogosult. Az ügyintézés a Közigazgatási Ügyfélvonal (1818) munkatársainak segítségével, videóhíváson keresztül történik. Az így létrehozott Ügyfélkapu teljes körűen használható. Amennyiben Ön az Ügyfélkapus regisztrációját nem elektronikusan kezdeményezi, akkor ezt bármely okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, vagy külképviseleteken (a regisztrációs szerveknél) személyesen teheti meg.
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Cégkapu regisztráció
Hol:https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
Útvonal:Főoldal
Link:https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
Kulcsszavak:cégkapu
Megjegyzés:A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. A gazdálkodó szervezet regisztrációját a jelzett oldalon online módon lehet kezdeményezni.
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Személyes tárhely
Hol:https://tarhely.gov.hu/
Útvonal:Bejelentkezés után
Link:https://tarhely.gov.hu/
Kulcsszavak:tárhely
Megjegyzés:Itt érhetők el a saját ügyfélkapura, cégkapura érkezett hivatalos küldemények
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
Hol:https://rendelkezes.gov.hu/
Útvonal:https://rendelkezes.gov.hu/
Link:https://rendelkezes.gov.hu/
Kulcsszavak:rendelkezési nyilvántartás
Megjegyzés:A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) az E-ügyintézési törvény által szabályozott központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), mely a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. Az RNY annak lehetőségét teremti meg, hogy az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként elektronikus úton rögzíthessék, melyek egy nyilvántartásban érhetők el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, ill. kötelezett szervek által. A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás tekintetében. A nyilvántartás tárolja továbbá a meghatalmazásokat és egyéb, ügykatalógusban elérhető rendelkezéstípusban rögzített nyilatkozatokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is.
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Webes ügysegéd
Hol:https://www.nyilvantarto.hu/hu/
Útvonal:Főoldal / Webes ügysegéd
Link:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
Kulcsszavak:webes ügysegéd
Megjegyzés:Erkölcsi bizonyítvány ellenőrzés » A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás » Jármű eSzemélyi » Rendelkezési nyilvántartás » Személyazonosító igazolvány elvesztés bejelentése » Útlevél » Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése » Külföldi letelepedés » Szállásadói ügyek » Anyakönyvi kivonat » Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról » Egyéni vállalkozás » Parkolási igazolvány » Okmánystátusz lekérdezés » Okmányérvényesség ellenőrzése » Vezetői engedély pótlás » Adatváltozásról értesítés küldése »
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

e-Papir
Hol:https://epapir.gov.hu/
Útvonal:Témacsoport / Ügytipus / Címzett
Link:https://epapir.gov.hu/
Kulcsszavak:e-Papír
Megjegyzés:Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval / Cégkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Amely ügyre nincs külön út / nyomtatvány / űrlap - ott elektronikus ügyintézés esetén az e-Papírt kell alkalmazni. Cégkapuból való küldésre is használható
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Elektronikusan intézhető ügyek katalógusa
Hol:https://magyarorszag.hu/szuf
Útvonal:Főoldal
Link:https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal
Kulcsszavak:elektronikus ügyintézés
Megjegyzés:Itt elég nehézkes a tájékozódás, keresés
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
Hol:https://magyarorszag.hu/
Útvonal:Föoldal / Közigazgatási Jog
Link:https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
Kulcsszavak:AVDH
Megjegyzés:Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés funkció használatával PDF vagy más formátumú dokumentumot az Ön személyére utaló hitelesítési információkkal láthat el. Ennek eredményét számos közigazgatási szolgáltatás hiteles dokumentumként kezeli. Gyakorlatilag elektronikus aláírásként funkcionál.
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrzés Szolgáltatás
Bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartások / Tanúsító szervezetek
Hol:https://nmhh.hu/
Útvonal:Főoldal / Szakmai Érdekeltek / Elektronikus szolgáltatások / Hatósági nyilvántartások
Link:http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/
Kulcsszavak:bizalmi szolgáltatás, weboldal-hitelesítés
Megjegyzés:Nyilvántartott bizalmi szolgáltatások: ● elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző szolgáltatás: A szolgáltató az előfizetői szerződés alapján természetes személy esetén aláíró, jogi személyek esetén bélyegző tanúsítványt bocsát az elektronikus aláírást, illetve bélyegzőt használó előfizető rendelkezésére, amely igazolja az érintett természetes, illetve jogi személy nevét, és amelynek segítségével az elektronikus dokumentumokon elhelyezett aláírás, illetve bélyegző ellenőrizhető. A szolgáltató gondoskodik arról is, hogy amennyiben az előfizető, vagy az aláíró ezt kéri, akkor a tanúsítványt felfüggessze vagy visszavonja, ezzel akadályozva meg az elveszett, ellopott, vagy más módon illetéktelen kézbe került aláíró eszközzel a visszaélést. ● elektronikus aláírás és bélyegző érvényesítése: A szolgáltató az előfizető által megjelölt adaton vagy dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényességét ellenőrzi, valamint az ellenőrzés eredményéről igazolást állít ki. ● elektronikus időbélyegzés: A szolgáltató az előfizető által megjelölt adathoz vagy dokumentumhoz időbélyegzőbe foglalva hozzákapcsolja az időbélyegzés hiteles időpontját. Később ezzel igazolható, hogy az adat, illetve a dokumentum ebben az időpontban már létezett, és azóta nem változott. ● ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás: egy vagy több bizalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében nagy biztonsággal azonosítják az adat küldőjét és fogadóját, az adatok küldésének és fogadásának dátumát és időpontját, valamint kizárják a továbbított adatok észrevétlen megváltoztatásának lehetőségét. ● weboldal-hitelesítés: A szolgáltató az előfizetői szerződés alapján természetes vagy jogi személyek számára olyan tanúsítványt állít ki, amely a weboldalt az érintett természetes, illetve jogi személyhez kapcsolja, és amelynek segítségével a weboldal hitelessége ellenőrizhető. ● elektronikus archiválás szolgáltatás: A szolgáltató vállalja az elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok, illetve a hozzá benyújtott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok (vagy az azokról készült, a dokumentumra jellemző elektronikus adat) hiteles, az elektronikus aláírások, bélyegzők megbízhatóságát a technológiai érvényességi időn túlra is kiterjesztő megőrzését, és erről igény esetén igazolást állít ki. A szolgáltató vállalhatja azt is, hogy a megőrzési idő alatt a dokumentum megjeleníthetőségéről (olvashatóságáról) is gondoskodik
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Elektronikus aláírással kapcsolatos nyilvántartások / Tanúsító szervezetek
Hol:https://nmhh.hu/
Útvonal:Főoldal / Szakmai Érdekeltek / Elektronikus szolgáltatások / Hatósági nyilvántartások
Link:http://webpub-ext.nmhh.hu/esign/
Kulcsszavak:bizalmi szolgáltatás, elektronikus aláírás
Megjegyzés:A nyilvátartás tartalmazza, hogy mely szolgáltatók jogoasultak a következő szolgáltatások nyújtására: elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás ● időbélyegzés ● aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezés ● elektronikus archiválás szolgáltatás.● Tanúsító szervezet: olyan magyarországi, vagy az Európai Unió valamely más tagállamában működő személy vagy szervezet, aki, vagy amely az elektronikus aláírási termék megfelelőségének tanúsítására a kijelölésében, vagy a számára kiadott akkreditációban foglaltak szerint jogosult.
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Adatvédelem
Adatvédelmi incidens bejelentése
Hol:https://www.naih.hu/
Útvonal:Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszer Adatkezelők számára
Link:https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html
Kulcsszavak:adatvédelmi incidens
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adatvédelmi tisztviselő bejelentése / törlése
Hol:https://www.naih.hu/
Útvonal:Online Bejelentő Rendszerek / Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszer
Link:https://dpo-online.naih.hu/
Kulcsszavak:adatvédelmi tisztviselő
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adózási alapinformációk
NAV számlaszámok
Hol:https://nav.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Ügyféliránytű / Számlaszámok a befizetéshez
Link:https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/szamlaszamok/szamlaszamok/nav-adoztatasi-szamlaszamok
Kulcsszavak:NAV számlaszámok
Megjegyzés:A NAV adóztatási számlaszámok és adónemeik érvényes jegyzéke megtekinthető, illetve a felület jobb oldaláról letölthető.
Dátum:2022-08-13

Kapcsolódó webáruház termékek

Minimálbér, garantált bérminimum
Hol:https://nav.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Ügyféliránytű / Adókulcsok, járulékmértékek
Link:https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/adokulcsok_jarulekmertekek/minimalber_garantalt
Kulcsszavak:garantált bérminimum, minimálbér
Megjegyzés:Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához
Dátum:2022-08-13

Kapcsolódó webáruház termékek

Reklámadó nyilvántartás (NAV)
Hol:https://nav.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Adatbázisok
Link:https://nav.gov.hu/adatbazisok/reklamado_nyilvantartas
Kulcsszavak:reklámadó
Megjegyzés:A reklámadóról szóló 2014. XXII. törvény 7/A. §-a értelmében az állami adóhatóságnak a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyok nevéről (elnevezéséről) és az adóazonosító számáról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet a honlapján is közzé kell tennie. Az adóalanyt kizárólag erre irányuló kérelem alapján lehet nyilvántartásba venni, amennyiben az adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy arról nyilatkozik, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli.
Dátum:2022-08-13

Kapcsolódó webáruház termékek

Helyi adók Magyarországon
Hol:https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
Útvonal:Költségvetési Információk / Önkormányzati Alrendszer / Helyi adók
Link:https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
Kulcsszavak:helyi adó, helyi iparűzési adó
Megjegyzés:Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól
Dátum:2022-08-13

Kapcsolódó webáruház termékek

Adókalkulátorok
KIVA kalkulátor 2023 (PM)
Hol:https://kormany.hu/penzugyminiszterium
Útvonal:Főoldal / Adózás, számvitel
Link:https://kormany.hu/penzugyminiszterium/kiva-kalkulator
Kulcsszavak:KIVA
Megjegyzés:Letölthető Excel (2023)
Dátum:2022-11-29

Kapcsolódó webáruház termékek

Új kata adózási kalkulátor egyéni vállalkozóknak (NAV 2022)
Hol:www.nav.gov.hu
Útvonal:Főoldal / Új kata
Link:https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/uj-kata
Kulcsszavak:KATA
Megjegyzés:A NAV honlapján közzétett kalkulátorral az éves vállalkozói bevétel összegének megadása alapján egyszerűen kiszámítható az szja törvény szerinti átalányadó illetve a vállalkozói szja szerinti adózás alkalmazása esetén fizetendő közterhek (szja, járulék, szociális hozzájárulási adó, helyi iparűzési adó) összege.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adókalkulátorok a kisadózásról való áttéréshez (FairConto)
Hol:https://fairconto.hu
Útvonal:Főoldal / Letölthető anyagok
Link:https://fairconto.hu/adokalkulatorok-a-kisadozasrol-valo-attereshez/
Kulcsszavak:átalányadó, új kata
Megjegyzés:A FairConto Zrt. kiadózási kalkulátorát 2022. év 4 hónapjára (2022.09.01-2022.12.31) és 2023 évre fejlesztettek ki az új KATA törvény alapján. A kalkulátorokhoz táblázatszerkesztő programra van szükség.
Dátum:2022-08-14

Kapcsolódó webáruház termékek

Átalányadó kalkulátor könyvelőknek és vállalkozóknak (Billcity)
Hol:https://www.billcity.hu/
Útvonal:Főoldal / Könyvelőknek
Link:https://www.billcity.hu/atalanyado?vgo_ee=mSxzMbxT%2FvbkWwuMQlqhdg%3D%3D
Kulcsszavak:átalányadó
Megjegyzés:Látható teljes 2023-as év
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Átalányadó kalkulátor (Billingo)
Hol:https://www.billingo.hu/atalanyado-kalkulator
Útvonal:Főoldal / Segítség / Kezdd itt
Link:https://www.billingo.hu/atalanyado-kalkulator
Kulcsszavak:átalányadó
Dátum:2022-08-13

Kapcsolódó webáruház termékek

Őstermelői adózás kalkulátor (NAK)
Hol:https://www.nak.hu/
Útvonal:Főoldal / Hatósági ügyek / Őstermelők / oldalmenüben: Kalkulátrorok
Link:https://www.nak.hu/ostermeloi-adozas-kalkulator
Kulcsszavak:őstermelő
Megjegyzés:A kalkulátorban az értékhatárok a 2022. évi minimálbér alapján kerültek beállítására!
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Bérkalkulátor 2022 (Kulcs-Soft)
Hol:https://www.kulcs-soft.hu/
Útvonal:Főoldal Lábléc / Bérkalkulátor
Link:https://www.kulcs-soft.hu/berkalkulator
Kulcsszavak:bérkalkulátor 2022, megbízási jogviszony
Megjegyzés:Választható jogviszonyok: munkaviszony * megbízási szerződés * főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó
Dátum:2022-08-10

Kapcsolódó webáruház termékek

Cafetéria kalkulátor 2022 (Novitax)
Hol:https://novitax.hu/
Útvonal:Főoldal / Kalkulátorok
Link:https://novitax.hu/kalkulator/cafeteria-kalkulator/
Kulcsszavak:cafetéria
Megjegyzés:Éves cafeteria számítás 2022
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

TAO / SZJA / KIVA / régi KATA kalkulátor 2022 (Novitax)
Hol:https://novitax.hu/
Útvonal:Főoldal / Kalkulátorok
Link:https://novitax.hu/kalkulator/ado-kalkulator-2022/
Megjegyzés:Adókalkulátor 2022. Ez még a 2022. szeptember 1-e előtti katára vonatkozik!
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Családikedvezmény-kalkulátorok
Hol:https://nav.gov.hu
Útvonal:Főoldal / Ügyféliránytű / Adókulcsok, járulékmértékek
Link:https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/kalkulatorok/csaladikedvezmeny-kalkulator-az-eves-bevallas-elkeszitesehez
Kulcsszavak:családi járulékkedvezmény, családi adókedvezmény
Megjegyzés:A „Családikedvezmény-kalkulátor az éves bevallás elkészítéséhez” segítségével kiszámolhatja, hogy milyen összegben tud kedvezményt érvényesíteni és a bevallását hogyan kell kitöltenie. ● A „Jogszerű családi kedvezmény kiszámítása” kalkulátor segítségével meghatározhatja az év közben jogszerűen és jogosulatlanul igénybevett családi járulékkedvezmény összegét.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Illetékmértékek
Hol:https://nav.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Ügyféliránytű / Adókulcsok, járulékmértékek
Link:https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/adokulcsok_jarulekmertekek/illetekmertekek
Kulcsszavak:illeték
Megjegyzés:Öröklési illeték ● Ajándékozási illeték ● Visszterhes vagyonátruházási illeték ● Adóhatósági eljárási illetékek ● Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak ● Vagyoni értékű jogok számítása
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

Vagyoni értékű jogok számítása
Hol:https://nav.gov.hu
Útvonal:Főoldal / Ügyféliránytű / Adókulcsok, járulékmértékek - a lap alján
Link:https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/adokulcsok_jarulekmertekek/illetekmertekek
Kulcsszavak:haszonélvezeti jog illetéke, vagyoni értékű jog
Megjegyzés:Illetéktörvény 72.§ (1) A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni. (2) A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor szerinti többszörösét.
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

Adóellenőrzés, adóigazgatás, jogorvoslatok, ügyintézés a NAV előtt
Adóügyben észrevétel, fellebbezés előterjesztése
Hol:https://epapir.gov.hu/
Útvonal:TÉMACSOPRT: Adügy (NAV) ÜGYTIPUS: Jogorvoslat
Link:https://epapir.gov.hu/
Kulcsszavak:adóügy, észrevétel, fellebbezés
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Adóhatározat bírósági felülvizsgálata - keresetlevél benyújtása
Hol:www.nav.gov.hu
Útvonal:ÁNYK / NAVKERP2 nyomtatvány
Link:https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_navkper2.html
Kulcsszavak:közigazgatási per, adóper, bírósági felülvizsgálat
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV fizetési könnyítési kérelem nyomtatványok
Hol:https://nav.gov.hu
Útvonal:Nyomtatványok / Letöltések, egyéb / Adatlapok, igazolások / Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához
Link:https://nav.gov.hu
Kulcsszavak:fizetési könnyítés
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Adózó saját bevallási és egyéb nyilvántartási adatainak lekérdezése
Bevallás (dokumentum) lekérdezés
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu/ / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:bevallások lekérdezése
Megjegyzés:Adóhatósági adómegállapítással kapcsolatos lekérdezések ●Beadott bevallások állapota ● Beküldött dokumentumok
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Fizetési kedvezményi kérelmek
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:fizetési könnyítés
Megjegyzés:Fizetési kedvezmény kérelemre vonatkozó korábbi lekérdezések és új lekérdezés indítása
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Jogosultság, meghatalmazás, igazolás lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:meghatalmazás
Megjegyzés:Adóhatósági megbizólevél és tájékoztatás érvényességének ellenőrzése ● Állandó meghatalmazottak lekérdezése ● Hatósági igazolások lekérdezése
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

1 %-os felajánlás lekérdezése
Adószámla és pótlékadatok lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:adószámla, késedelmi pótlék
Megjegyzés:Adószámla ● Késedelmi pótlék prognózis
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Járulékadat-kivonat
Hol:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:járulék
Megjegyzés:Járulékadat-kivonattal kapcsolatos korábbi lekérdezések és új lekérdezés
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Törzsadat lekérdezés
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:törzsadatok lekérdezése
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Biztosítotti, foglakoztatotti bejelentések bejelentések lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Megjegyzés:Foglalkoztató lekérdezése ● Munkavállaló / Foglalkoztatott lekérdezése
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Összesítő jelentés adatainak lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:összesítő jelentés
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Adózói minősítés lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:adózói minősítés
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Adófizetési biztosíték lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:adófizetési biztosíték
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Jövedéki adatok
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:jövedéki adó
Megjegyzés:Adóraktári készlet ● Adóraktári készletmozgások ● Jövedéki biztosíték szabad keret
Dátum:2022-07-31

Kapcsolódó webáruház termékek

Adóteljesítmény lekérdezése
Keresetkimutatás lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu / Szolgáltatások
Link:https://ebev.nav.gov.hu
Kulcsszavak:keresetkimutatás
Dátum:2022-08-17

Kapcsolódó webáruház termékek

Bevallási, adatszolgáltatási platformok
e-Szja
Hol:https://eszja.nav.gov.hu/
Útvonal:https://eszja.nav.gov.hu/
Link:https://eszja.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:e-szja, szja bevallás
Megjegyzés:Szja bevallások lekérdezése, módosítása, NAV által készített bevallás (Tervezet) elfogadása, Rendelkezések az 1+1 százalékról
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

eBEV Portál
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu/
Link:https://ebev.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:e-bevallás, e-BEV
Megjegyzés:Adószámla lekérdezése, biztosítotti bejelentések lekérdezése, elektronikus keresetkimutatás lekérdezése, jogosultságok lekérdezése (ellenőrizheti, mely adóalanyokhoz, milyen jogosultságokkal rendelkezik).
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV online számla adatszolgáltatás
Hol:https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
Útvonal:https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
Link:https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
Kulcsszavak:online számla
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallása
Hol:https://upr.nebih.gov.hu/ng
Útvonal:https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus
Link:https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0021-S0001-U0001
Kulcsszavak:élelmiszerlánc-felügyeleti díj
Megjegyzés:Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét, mely kötelezettségét minden év május 31-ig kell teljesíteni.
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV Ügyfélportál (ÜPO)
Hol:https://ugyfelportal.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ugyfelportal.nav.gov.hu/
Link:https://ugyfelportal.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:ÜPO
Megjegyzés:Testre szabható ügyintézési felület online adószámla-egyenleg lekérdezési lehetőséggel. Jelenleg az eBev mellett “másodlagos” portálfelületként működik. A felület hamarosan további új szolgáltatásokkal bővül..
Dátum:2022-07-25

Kapcsolódó webáruház termékek

Bírósági eljárások - Fizetési meghagyás - Alternatív vitarendezések
Polgári peres eljárás nyomtatványai
Hol:https://birosag.hu/
Útvonal:Ügyfeleknek / Nyomtaványok / Eljárások nyomtatványai
Link:https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai
Kulcsszavak:biróság, polgári peres eljárás
Megjegyzés:Polgári peres elektronikus nyomtatványok ● Polgári és közigazgatási papíralapú nyomtaványok.● (az ÁNYK űrlapok a Google Chrome böngésző 87.0.4280.88 és annál újabb verziójának alapbeállításával ideiglenesen nem tölthetők le. Az alapértelmezett webhelybeállítás megváltoztatásával az alábbi útmutatók segítségével, illetve más böngészőkkel, mint például Microsoft Edge, Firefox, Opera letölthetőek.)
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Fizetési meghagyás benyújtása
Hol:https://www.mokk.hu/
Útvonal:Föoldal / Fizetési meghagyásosos eljárás / Technikai információs csoport
Link:https://fmh.mokk.hu/#x
Kulcsszavak:fizetési meghagyásos eljárás
Megjegyzés:A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze. Ha valakinek tartoznak, akár néhány héten belül pénzéhez juthat ezzel az eljárással. Az „fmh” a fizetési meghagyás rövidítése, eljárási szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza. A jogi személy és az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéb személy beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha az Fmhtv. 10. § (3) bekezdése alapján beadványához papíralapú mellékletet csatol. A MOKK elektronikus rendszere, melyen a beadványok benyújthatók, a https://fmh.mokk.hu/ honlapról elérhető el. A beadvány benyújtásához azt minősített elektronikus aláírással kell ellátni. Természetes személy fél a beadványát az erre alkalmas e-személyi igazolvánnyal is benyújthatja. A kérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személyek, valamint azok a jogi képviselő nélkül eljáró társasházak, amelyeknek a közös képviselői az E-ügyintézési törvény alapján nem minősülnek elektronikus ügyintézésre kötelezett személynek, írásban (papíralapon vagy elektronikusan) és szóban is előterjeszthetik. Az írásbeli forma mindkét esetben űrlap kitöltését jelenti. Az űrlapok elérhetők a Kérelmek, kitöltési útmutatók menüpont alatt.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Elektronikus végrehajtási kérelem előterjesztése közjegyző hatáskörébe tartozó ügyben
Hol:https://www.mokk.hu/
Útvonal:https://www.mokk.hu / Kérelmek, űrlapok / Végrehajtás elrendelése a közjegyző által;
Link:https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/e-urlapok.php
Kulcsszavak:közjegyzői tevékenység, végrehajtási eljárás
Megjegyzés:Pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap ● Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlap ● Pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap ● Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap ● Zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap ● Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlap
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Békéltető testületi eljárás
Hol:https://bekeltetes.hu/
Útvonal:https://bekeltetes.hu/
Link:https://bekeltetes.hu/tartalom/22/menu/9
Kulcsszavak:békéltető testület
Megjegyzés:A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti alternatív vitarendezési eljárás. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a fogyasztó az interneten (online) is be tudja nyújtani a https://bekeltetes.hu oldalon.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Európai Online Vitarendezési Platform (OVR)
Hol:http://ec.europa.eu/odr
Útvonal:http://ec.europa.eu/odr
Link:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
Kulcsszavak:online vásárlás, webáruház
Megjegyzés:Az online vitarendezési platformon az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére szolgál. A platform célja – saját megfogalmazásuk szerint - hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást, amely alatt az internetes / webáruházi vásárlás értendő. A fogyasztónak az Ügy indítása menüpont alatt elérhető blankettát kell kitöltenie, megadva a vállalkozás / webáruház e-mail címét is. Ha a kereskedő neve vagy weboldala már szerepel a nyilvántartásukban, adatai automatikusan betöltődnek az űrlapba. Az űrlapon nyelvet lehet választani, ez alapján magyar nyelven is folyhat az ügyintézés.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Bírósági határozatok gyűjteménye
Bírósági határozatok gyűjteménye
Cégügyek, céginformációk
Engedély- és bejelentésköteles vállalkozások
Hol:https://szuf.magyarorszag.hu/
Útvonal:VÁLLALKOZÁS / Engedély- és bejelentésköteles vállalkozások
Link:https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,VA.EN
Kulcsszavak:bejelentésköteles tevékenységek, engedélyköteles tevékenységek
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Beszállítói Fejlesztési Program (BFP) támogatási kérelem
Hol:https://epapir.gov.hu/
Útvonal:TÉMACSOPRT: Beszállítói Fejlesztési Program. ÜGYTIPUS: BFP támogatási kérelem
Link:https://epapir.gov.hu/
Kulcsszavak:BFP, beszállítók
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Kamarai regisztráció gazdálkodó szervezetek részére
Hol:https://mkik.hu/
Útvonal:Vállalkozói regisztráció
Link:https://mkik.hu/vallalkozoi-regisztracio
Kulcsszavak:kamara, MKIK, Agrárkamara
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Nyilvános cégiratok megtekintése - E-cég betekintés
Hol:https://e-ugyintezes.birosag.hu/e-ceg-betekintes
Útvonal:Bejelentkezés / Regisztráció / E-cég betekintés regisztráció nélkül
Link:https://e-ugyintezes.birosag.hu/e-ceg-betekintes
Kulcsszavak:e-cég betekintés
Megjegyzés:A letöltött iratok megtekintéséhez e-szigno alkalmazás szükséges
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Cégkeresés - IM ingyenes céginformációs szolgáltatás
Hol:https://www.e-cegjegyzek.hu/
Útvonal:Cégkeresés
Link:https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
Kulcsszavak:céginformáció
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Beszámoló keresés
Hol:https://e-beszamolo.im.gov.hu/
Útvonal:KERESÉS A KÖZZÉTETT BESZÁMOLÓK ÉS MERLEGEK KÖZÖTT
Link:https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses
Kulcsszavak:számviteli beszámoló, mérleg
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Egyszerűsített végelszámolás befejezése bejelentése a Cégbíróságnak
Hol:https://magyarorszag.hu/
Útvonal:VÁLLALKOZÁS / Cégek működetetése / Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése
Link:https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,65a8301d-1887-4d3c-88ab-b4e22aa8519d,cegek_egyszerusitett_vegelszamolasanak_befejezese
Kulcsszavak:egyszerűsített végelszámolás
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Tevékenységi körök bejelentése a NAV felé
Hol:www.nav.gov.hu
Útvonal:ÁNYK / XXT201T nyomtatvány
Link:https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/20T201T.html
Kulcsszavak:tevékenységi körök, TEAOR
Megjegyzés:Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek részére
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Cégközlöny Online
Hol:http://www.cegkozlony.hu/
Útvonal:E-Cégközlönyv
Link:http://www.cegkozlony.hu/
Kulcsszavak:Cégközlöny
Megjegyzés:Újonnan alakult cégek, cégközlemények
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Civil szervezetek
Civil szervezetek névjegyzéke
Hol:https://birosag.hu
Útvonal:https://birosag.hu / Adatbázisok / Civil szervezetek / Civil szervezetek névjegyzéke
Link:https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
Kulcsszavak:civil szervezetek
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Civil Szervezetek Országos Névjegyzékének közzététel keresője
Civil szervezetek névellenőrzése
Hol:https://birosag.hu/
Útvonal:https://birosag.hu/ Adatbázisok / Civil szervezetek
Link:https://birosag.hu/nevellenorzes
Kulcsszavak:civil szervezetek
Megjegyzés:A szervezetek elnevezései közti kereséssel ellenőrizhető, hogy a szervezet választott neve megfelel-e a névkizárólagosság követelményének, azaz, hogy különbözik-e más szervezet megnevezésétől.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Egyesület, alapítvány nyilvántartásba vétele, változásbejegyzés
Hol:https://birosag.hu/
Útvonal:Föoldal / Nyomtatványok /Eljárások nyomtatványai / Civil nyilvántartási eljárások űrlapja
Link:https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljaras-nyomtatvanyok
Kulcsszavak:alapítvány, egyesület
Megjegyzés:A bejegyzési, változásbejegyzési eljrásokban a birosag.hu oldal űrlapjait / nyomtatványait kell használni
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Családtámogatások
Családtámogatások
Hol:https://csalad.hu/tamogatasok
Útvonal:Főoldal / Támogatások
Link:https://csalad.hu/tamogatasok
Kulcsszavak:családtámoagtások
Megjegyzés:Jelenleg több mint harminc támogatási forma vehető igénybe, amelyekről videóbeszélgetésben is lehet tájékozódni.
Dátum:2022-08-18

Kapcsolódó webáruház termékek

Családtámogatási Kalkulátor
Hol:https://csalad.hu
Útvonal:Főoldal / Kalkulátor
Link:https://csalad.hu/kalkulator/
Kulcsszavak:családtámogatások
Megjegyzés:Milyen állami támogatásokra lehetek jogosult?
Dátum:2022-08-18

Kapcsolódó webáruház termékek

Egészség - Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
Digitális Önrendelkezés
Hol:https://www.eeszt.gov.hu/
Útvonal:Bejelentkezés / Önrendelkezés
Link:https://www.eeszt.gov.hu/hu/onrendelkezes
Megjegyzés:Önrendelkezéssel az EESZT személyre szabható: ● az egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és a kezelőorvosa láthatja ● a gyógyszerészek kizárólag a recept adatokat kérdezhetik le, ● beállíthatja, hogy milyen EESZT esemény kapcsán kér e-mail értesítést a rendszertől, ●folyamatosan nyomon követheti, ki kért hozzáférést az Ön adataihoz, ● lehetősége van, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi adatainak láthatóságához hozzáférési korlátozásokat állítson be.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Eseménykatalógus
Hol:https://www.eeszt.gov.hu/
Útvonal:https://www.eeszt.gov.hu/ Bejelentkezés után
Link:https://www.eeszt.gov.hu/hu/esemenykatalogus
Megjegyzés:Adott időszakra szűrve, időrendi sorrendben tekintheti meg az Önnel kapcsolatos ellátási eseményeket.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Betegdokumentumok
Hol:https://www.eeszt.gov.hu
Útvonal:https://www.eeszt.gov.hu / Bejelentkezés után
Link:https://www.eeszt.gov.hu/hu/e-kortortenet
Kulcsszavak:betegdokumentumok, laboreredmények
Megjegyzés:Adott időszakra szűrve lekérdezheti a betegdokumentumait, vizsgálati eredményeket, ambuláns lapokat, zárójelentéseket.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

eBeutalók
Hol:https://www.eeszt.gov.hu
Útvonal:https://www.eeszt.gov.hu / Bejelentkezés után
Link:https://www.eeszt.gov.hu/hu/beutalok
Megjegyzés:Lekérdezheti az Ön számára készült beutalókat adott időszakra, a beutaló állapota szerint, vagy az ellátó intézményre szűrve.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

eReceptek
Hol:https://www.eeszt.gov.hu/
Útvonal:https://www.eeszt.gov.hu / Bejelentkezés után
Link:https://www.eeszt.gov.hu/hu/recept
Megjegyzés:Adott időszakra szűrve lekérdezheti az Önnek felírt kiváltható és már kiváltott recepteket.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Elektronikus gyógyászati segédeszköz receptek listája (eGYSE)
Hol:https://www.eeszt.gov.hu
Útvonal:https://www.eeszt.gov.hu/ Bejelentkezés után
Link:https://www.eeszt.gov.hu/hu/egyse
Megjegyzés:A listában megkeresheti azokat a kiváltható, vagy már kiváltott receptjeit, amelyek az egészségügyi ellátás során lettek felírva. A szűrőmezők alkalmazásával szűkítheti a találati listát. A műveletek ikonjait használva megtekintheti az egyes receptek részleteit, illetve az azokhoz kapcsolódó esetláncokat is.
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

E-learning - Kötelező továbbképzések könyvelőknek, adótanácsadóknak, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek
E-learning a PENTA UNIÓ Oktatási Centrumnál
Hol:https://www.penta.hu/
Útvonal:Főoldal / E-learningek és szakmai klubok
Link:https://www.penta.hu/online-tovabbkepzesek/
Kulcsszavak:kötelező továbbképzés, mérlegképes könyvelők
Dátum:2022-08-05

Kapcsolódó webáruház termékek

Elérhető eLearningek ügyvédek részére
Hol:https://www.mük.hu
Útvonal:Főoldal - Továbbképzés
Link:https://www.xn--mk-xka.hu/tovabbkepzes
Kulcsszavak:kötelező továbbképzés, ügyvédek
Megjegyzés:Elérhető kreditpontos e‐learning képzések
Dátum:2022-08-04

Kapcsolódó webáruház termékek

Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Hol:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
Útvonal:Főoldal / Webes ügysegéd / Egyéni vállalkozás
Link:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml
Kulcsszavak:egyéni vállalkozó
Megjegyzés:Bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége elkezdését, egyéni vállalkozói adatainak változását, tevékenységének szüneteltetését, illetőleg szüneteltetett tevékenységének folytatását. Lehetősége van bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenysége megszüntetését.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Lekérdezés az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Hol:https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
Útvonal:Főoldal / Webes ügysegéd / Egyéni vállalkozás
Link:https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
Kulcsszavak:egyéni vállalkozó
Megjegyzés:Nyilvános adatok lekérdezése az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, vagy az adószáma alapján. A főtevékenység és az egyéb tevékenység is nyilvántartott adat.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Egyéni vállalkozók tevékenységei
Hol:https://nav.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Adatbázisok / Adóalanyok lekérdezése / Tevékenység lekrédező
Link:https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegeklekerdezes/egyeni-vallalkozoi-igazolvannyal-rendelkezo-adozok-tevekenysegeinek-lekerdezese
Kulcsszavak:egyéni vállalkozó
Megjegyzés:Az adószám megadásával lekérdezhetők egy egyéni vállalkozó nyilvántartott tevékenységei
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Építőipar
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
Hol:https://www.mkik-tszsz.hu/hu/
Útvonal:https://www.mkik-tszsz.hu/hu/
Link:https://www.mkik-tszsz.hu/hu/
Kulcsszavak:Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
Megjegyzés:A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

e-Építési Napló
Hol:https://www.e-epites.hu/e-naplo
Útvonal:https://www.e-epites.hu / E-Építési Napló
Link:https://www.e-epites.hu/e-naplo
Kulcsszavak:e-építési napló
Megjegyzés:Az építési naplót a 2013. október 1-t követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. Az elektronikus építési napló könnyen olvasható, módosítások, javítások követhetőek. Távoli eléréssel is követhető a kivitelezési folyamat! Az építtető és a fővállalkozó kivitelező irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatai egyszerűsödnek. A kivitelezés teljes folyamata nyomon követhető, távolról is figyelemmel kísérhető az egyes építkezések készültségi foka, az épp folyó építési tevékenységek. Az átláthatóbb, megfelelően dokumentált kivitelezés segíti az alvállalkozók kifizetését, elősegíti a lánctartozás megfékezését, javítja a kisvállalkozók jogbiztonságát, elősegíti a jogviták lezárását. Az elektronikus építési napló bárhonnan, a nap bármely szakában és egyidejűleg több szereplő számára is elérhető.
Dátum:2022-08-17

Kapcsolódó webáruház termékek

Kamarai Névjegyzékek lekérdezése
Hol:https://www.e-epites.hu/
Útvonal:https://www.e-epites.hu / Kamarai Névjegyzékek
Link:https://www.e-epites.hu/kamara8/?8
Megjegyzés:Magyar Építész Kamara ● Magyar Mérnöki Kamara
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja és lekérdezése
Hol:https://mkik.hu/
Útvonal:Főoldal / Vállalkozói regisztráció
Link:https://mkik.hu/az-epitoipari-kivitelezo-vallalkozasok-regisztracioja
Kulcsszavak:építőipari tevékenység
Megjegyzés:Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni (egyéni vállalkozó és társas vállalkozás egyaránt), köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Gépjármű
Jármű Szolgáltatási Platform
Hol:https://szuf.magyarorszag.hu/
Útvonal:Közigazgatási, Jog / Adatkezelés, Adatszolgáltatás
Link:https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,28c28a1a-7296-4629-8f36-7f3fbe6596c6,adatigenyles_a_jarmu_szolgaltatasi_platformon
Kulcsszavak:személygépkocsi, autó, gépjármű
Megjegyzés:Járműnyilvántartás adatai ● Származásellenőrzés és eredetiségvizsgálat ● Forgalomban tartás és forgalmazási korlátozás ● Műszaki állapotra vonatkozó adatok ● Futásteljesítmény adatok ● Biztosítás és kártörténet
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Közlekedési büntetőpontok lekérdezése
Hol:https://magyarorszag.hu
Útvonal:Közigazgatás, Jog / Adatkezelés, adatszolgáltatás / Tájékoztatás a közúti közlekedési előéleti pontokról
Link:https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=98cdea75-a519-4d15-893a-d717615ae530&_n=tajekoztatas_kozuti_kozlekedesi_eloeleti_pontokrol
Kulcsszavak:közlekedési büntetőpontok
Megjegyzés:Ha a járművezető előéleti pontjai elérik, vagy meghaladják a 18-at, az illetékes járási hivatal visszavonja vezetői engedélyét. A 18 pont elérése előtt van lehetőség a pontok csökkentésére, önkéntes utánképzésen való részvétellel, amelynek sikeres elvégzése napján a nyilvántartott pontok száma 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökken.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

E-Kárbejelentő
Hol:https://ekarbejelento.hu/
Útvonal:https://ekarbejelento.hu
Link:https://ekarbejelento.hu/#/claim/new
Kulcsszavak:e-kárbejelentő
Megjegyzés:Mobil applikáció
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjármű törzskönyvek listája
Hol:https://nyilvantarto.hu
Útvonal:Főoldal / Közzététel
Link:https://nyilvantarto.hu/hu/gepjarmu_torzslista
Kulcsszavak:törzskönyv, gépjármű
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Jármű tulajdonosváltás bejelentés - a régi tulajdonos által
Hol:https://www.nyilvantarto.hu
Útvonal:Főoldal / Webes ügysegéd /Jármű tulajdonosváltás bejelentés
Link:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/JarmuKerelemInditasa.xhtml
Kulcsszavak:gépjármű
Megjegyzés:A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére.
Dátum:2022-08-17

Kapcsolódó webáruház termékek

Hatósági igazolások igénylése
Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
Hol:https://magyarorszag.hu/
Útvonal:Főoldal / Okmányok / Erkölcsi bizonyítvány
Link:https://magyarorszag.hu/erkolcsi_bizonyitvany_igenyles
Kulcsszavak:erkölcsi bizonyítvány
Megjegyzés:A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelmét.
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

Hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése
Hol:https://www.nyilvantarto.hu/
Útvonal:Főoldal / Webes ügysegéd
Link:https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/KerelemInditasa.xhtml
Kulcsszavak:erkölcsi bizonyítvány
Megjegyzés:A hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrző szolgáltatás lehetővé teszi, hogy online leellenőrizhesse a birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány(ok) érvényességét.
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

Helyi önkormányzati ügyek (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL)
Űrlap kereső
Hol:https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Útvonal:Szolgáltatások bejelentkezés nélkül
Link:https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Kulcsszavak:helyi önkormányzat
Megjegyzés:Elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével ügyet indíthat a kiválasztott településnél. Indítsa el a szolgáltatást, majd válassza ki az ügytípust, amelyet intézni szeretne. Az űrlap elektronikus beküldése elektronikus azonosítást követően lehetséges!
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Ügyindítás az illetékes önkormányzatnál
Hol:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Útvonal:Bejelentkezés után
Link:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Kulcsszavak:helyi önkormányzat
Megjegyzés:Bejelentkezett felhasználóként az önkormányzat teljes ügyindítási folyamata elérhető az Ön számára. Megnyithatja, kitöltheti és beküldheti az űrlapot az Ön által már kiválasztott önkormányzathoz. Saját nevében, vagy képviselőként cég, intézmény, egyéni vállalkozó, illetve más természetes személy nevében is eljárhat.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adóegyenleg lekérdezés
Hol:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Útvonal:Bejelentkezés után
Link:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Kulcsszavak:helyi adó, helyi iparűzési adó
Megjegyzés:A szolgáltatás használatával lehetősége van az Ön, vagy az Ön által képviselt adózó helyi adószámla kivonatának lekérdezésére a kiválasztott önkormányzati adóhatóságnál.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adóbevallási információk
Hol:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Útvonal:Bejelentkezés után
Link:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Kulcsszavak:helyi iparűzési adó, helyi adó
Megjegyzés:A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy a kiválasztott önkormányzathoz benyújtott és már feldolgozásra került adóbevallásait lekérdezze.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adók, díjak, illetékek befizetése
Hol:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Útvonal:Bejelentkezés után
Link:https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok
Kulcsszavak:helyi iparűzési adó, helyi adó
Megjegyzés:A szolgáltatás használatával elektronikus úton teljesítheti a kiválasztott önkormányzatnál adó- és illetékfizetési kötelezettségét.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Helyi adók Magyarországon
Hol:https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
Útvonal:Költségvetési Információk / Önkormányzati Alrendszer / Helyi adók
Link:https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
Kulcsszavak:helyi adók
Megjegyzés:Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Ingatlan
Ingatlan ügyvédek
Hol:https://e-ingatlanugyvedek.hu/
Útvonal:https://e-ingatlanugyvedek.hu/
Link:https://e-ingatlanugyvedek.hu/
Kulcsszavak:ingatlan adásvétel, ingatlan értékesítés
Megjegyzés:Gyors és megbízható ügyvédi segítség az ingatlan adásvétel minden lépésénél
Dátum:2023-11-07
Tulajdoni lap lekérdezése
Hol:https://www.foldhivatal.hu/
Útvonal:Főoldal / Földhivatal Online / belépés után / Szolgáltatás indítás / Ingatlan keresése
Link:https://www.foldhivatal.hu/
Kulcsszavak:tulajdoni lap
Megjegyzés:Keresés helyrajzi szám alapján ● Keresés cím alapján
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

Ingatlan-nyilvántartási térkép lekérdezése
Hol:https://www.foldhivatal.hu/
Útvonal:Főoldal / Földhivatal Online / belépés után / Szolgáltatás indítás / Ingatlan keresése
Link:https://www.foldhivatal.hu/
Kulcsszavak:ingatlan-nyilvántartás
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

Közműátírás és megváltozott tulajdonosi adatok átírása (e-Bejelentő)
Hol:https://e-bejelento.gov.hu/
Útvonal:https://e-bejelento.gov.hu/
Link:https://e-bejelento.gov.hu/
Kulcsszavak:e-bejelentő, rezsi, közműátírás
Megjegyzés:"Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatás segítségével online, egyetlen oldalon keresztül (vagy akár személyesen kormányablakban), kényelmesen és gyorsan elintézheti közművei átíratását, valamint bejelentheti személyes adatainak megváltozását az összes, Önnel szerződésben álló, e-bejelentő-höz csatlakozott közműszolgáltató felé. Ennek köszönhetően megspórolhatja a személyes ügyintézés fáradalmait, például egy költözés esetén. Legyen szó villany-, víz-, gáz- vagy épp táv-hőszolgáltatóról, mostantól nem szükséges egyenként felkeresnie a közműcégek ügyfélszolgálatait vagy internetes felületeit, hanem mindezt intézheti egy helyen, otthona kényelméből." - olvasható ez e-Bejelentő oldalán
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

Energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása és lekérdezése
Hol:https://entan.e-epites.hu/
Útvonal:Tanúsítványok lekérdezése
Link:https://entan.e-epites.hu/?tanusitvany_lekerdezese
Kulcsszavak:energetikai tanúsítvány
Megjegyzés:Az oldalon energetikai tanúsítványok lekérdezésére van lehetőség település / hrsz vagy címadatok megadásával
Dátum:2022-07-20

Kapcsolódó webáruház termékek

Ingyenes energetikai tanácsadás (Magyar Mérnöki Kamara)
Hol:https://www.mmk.hu/tanacsadas/
Útvonal:Főoldal / Energetikai tanácsadás
Link:https://www.mmk.hu/tanacsadas/
Kulcsszavak:energetikai tanácsadás
Megjegyzés:Tanácsadás lakossági érdeklődőknek ● Tanácsadás vállalkozóknak ● Aktuális pályázati információk ● Energetikai tanúsítvány
Dátum:2022-08-10

Kapcsolódó webáruház termékek

Jogszabálygyűjtemények
Jogszabálykereső - Nemzeti Jogszabálytár
Hol:www.njt.hu
Útvonal:www.njt.hu
Link:www.njt.hu
Kulcsszavak:jogszabályok
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Új jogszabályok - Magyar Közlöny
Önkormányzati rendeletek
Hol:Nemzeti Jogszabálytár
Útvonal:www.njt.hu / Önkormányzati rendeletek
Link:http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
Kulcsszavak:önkormányzati rendeletek
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Indokolások Tára
Hol:Nemzeti Jogszabálytár
Útvonal:www.njt.hu / Indokolások Tára
Link:http://njt.hu/njt.php?indokolasok
Kulcsszavak:indokolások tára
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Uniós jogszabályok magyarul - EUR-Lex
Hol:https://eur-lex.europa.eu/
Útvonal:Hozzáférés az európai uniós joghoz
Link:https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
Kulcsszavak:uniós jogszabályok
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

KSH adatok - Az adatvezérelt üzleti döntésekért
Statisztikai számjel lekérdezése
Hol:www.ksh.hu
Útvonal:https://www.ksh.hu/szamjel
Link:https://www.ksh.hu/szamjel
Kulcsszavak:statisztikai számjel
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

KSH rendszerében nyilvántartott alapadatok a gazdasági szervezetekről
KKV Piaci információk
Hol:www.ksh.hu
Útvonal:https://www.ksh.hu/kkv
Link:https://www.ksh.hu/kkv/megyei/index.html
Kulcsszavak:piaci információk
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Térségi tudástár
KSH Heti Monitor
Hol:www.ksh.hu
Útvonal:https://www.ksh.hu/kkv
Link:https://www.ksh.hu/heti-monitor/
Kulcsszavak:piaci információk
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Mezőgazdaság
Termőföld adásvételek közzététele, lekérdezése
Hol:https://hirdetmeny.magyarorszag.hu/
Útvonal:Főoldal / Részletes kereső
Link:https://hirdetmeny.magyarorszag.hu/
Kulcsszavak:termőföld
Megjegyzés:Földhirdetmény esetén településnévre is lehet keresni. Csatolmányként pdf formátumban letölthető a közzétett föld adásvételi szerződés
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

Őstermelői nyilvántartás
Hol:https://portal.nebih.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Átfogó témák / Őstermelő kereső
Link:https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso
Kulcsszavak:őstermelő
Megjegyzés:A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény alapján a mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának adatait (a továbbiakban: őstermelői nyilvántartás) az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben, azaz a FELIR-ben kell nyilvántartani. A nyilvántartás a tv. 13. § (1) bekezdésének 7-17. pontjában meghatározott adatok tekintetében közhitelesnek minősül. A mezőgazdasági őstermelő kizárólag olyan terméket értékesíthet, amit az őstermelői nyilvántartásba bejelentett. Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén pedig a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, valamint a FELIR és a tevékenységének azonosítóját fel kell tüntetni.
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

FELIR kereső
Hol:https://portal.nebih.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Átfogó témák / FELIR kereső
Link:https://portal.nebih.gov.hu/felir-kereso
Kulcsszavak:FELIR
Megjegyzés:A lekérdezéssel arról bizonyosodhat meg, hogy a keresett ügyfél szerepel-e az élelmiszerlánc-felügyeleti nyilvántartásban, és ha szerepel, akkor milyen FELIR azonosító szám tartozik hozzá és milyen tevékenységet végez. A jogszerű működéshez az eljáró hatóság engedélyéről/nyilvántartásba vételéről szóló döntésen kívül minden élelmiszerlánc és agrárágazati szereplőnek rendelkeznie kell FELIR azonosítóval is.
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

Családi mezőgazdasági társaságok keresése
Hol:https://www.nak.hu/
Útvonal:Főoldal / Hatósági ügyek / Családi mezőgazdasági társaság / oldalt Csmt kereső
Link:https://www.nak.hu/csmtkereso
Kulcsszavak:családi mezőgazdasági társaság
Megjegyzés:A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerint az Agrárkamara a családi mezőgazdasági társaságokról, azok azonosítása, más családi mezőgazdasági társaságoktól való megkülönböztetése, továbbá a jogszabályoknak megfelelő működésük ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet, amely a családi mezőgazdasági társaságok neve és cégjegyzékszáma vonatkozásában közhiteles és nyilvános.
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

Hagyományos különleges termékek (HKT) nyilvántartása
Hol:https://gi.kormany.hu/
Útvonal:Főoldal / HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉKEK
Link:https://gi.kormany.hu/a-hagyomanyos-kulonleges-termekek-nyilvantartasa
Kulcsszavak:falusi vendégasztal
Megjegyzés:Az Európai Bizottság nyilvántartást vezet a hagyományos különleges termékekről. Az eAmbrosia adatbázisban a termék típusa, valamint a származási ország szerint listázhatóak az egyes elnevezések és tekinthetőek meg a hozzájuk tartozó dokumentumok. (15/2008. (II.15.) FVM rendelet 10.§ (3) bekezdés szerint) A rögzítés időpontjában a hazai nyilvántartásban a tepertős pogácsa és a rögös túró szerepel
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

Agrártermékek földrajzi árujelzői
Hol:https://gi.kormany.hu
Útvonal:OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK
Link:https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok
Kulcsszavak:földrajzi árujelző
Megjegyzés:A földrajzi árujelzők használatának szabályozása biztosítja a magyar mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borászati termékek és szeszesitalok hagyományos neveinek védelmét az Európai Unió valamennyi tagállamában. Régi szokás az ételeket és italokat származási helyük alapján elnevezni. Egy földrajzi árujelző azonban a származáson kívül számos más jelentést is hordoz: a hagyományokat, a termelői közösséget, annak tudását, speciális termékkaraktert és minőségi szintet is megtestesít. Az Agrárminisztérium (jogelődje: Földművelésügyi Minisztérium) 2015-ben indította el programját, melynek célja kettős: egyrészt az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők számának növelése, másrészt pedig a már meglévő földrajzi árujelzőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. Földrajzi árujelzőink kulturális örökségünk részét képezik. Motivációnk, hogy általuk olyan egyedi, nem reprodukálható eszközt biztosítsunk a termelők számára, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen meg tudják különböztetni termékeiket, és érvényesíteni tudják a minőségi többletet.
Dátum:2022-07-21

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV szolgáltatások
NAV adatbázisok
Hol:www.nav.gov.hu
Útvonal:https://nav.gov.hu/ Adatbázisok
Link:https://nav.gov.hu/
Kulcsszavak:adatbázisok
Megjegyzés:Adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alattiak ● Adatszolgáltatás vámadatbázisokból ● Adóalanyok lekérdezése ● Adóstatisztikák ● Afad tv. szerinti bizonytalan és megbízhatatlan adatszolgáltatók ● Alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók ● Automata berendezések adatai ● Bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók ● Dohánygyártmányok kiskereskedelmi ára Engedélyes és nyilvántartott jövedéki alanyok ● Felfüggesztett adószámok ● Kézbesítési fikcióval érintett elektronikus iratok ● Kézbesítési fikcióval érintett papíralapú iratok ● Közreműködő szervezetek névjegyzéke ● Köztartozásmentes adózók ● Különleges gazdasági övezet helyi adói ● Megbízható adózók ● Műszerészi igazolványok, plombanyomók ● Nyomdai sorszámintervallumok ● Pénztárgép- és taxaméterszervizek ● Pénzügyi számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás ● Reklámadóról szóló törvény szerinti nyilvántartás ● Szankciós jelleggel törölt adószámok ● Több adatbázis együttes lekérdezése ● Utólagos adófizetésben közreműködő bankok ● Utólagos illetékfizetésre jogosult szervezetek
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV Nyomtatványok
Hol:https://nav.gov.hu
Útvonal:https://nav.gov.hu/ Nyomtatványok
Link:https://nav.gov.hu
Kulcsszavak:nyomtatványok
Megjegyzés:Nyomtatványok ÁNYK-hoz ● Nyomtatványkereső ÁNYK keretprogram ● Pénzintézetek számlaszám adatszolgáltatása ● Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás ● Letöltések - egyéb ● Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták ● Tájékoztatók az adatszolgáltatáshoz ● Nyomtatványtervezetek ● E-bevallás, Java ● Általános tudnivalók az e-bevallásról ● ÁNYK-AbevJava kitöltőprogram ● Fejlesztőknek
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás
NAV Online Számlázó
Hol:https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
Útvonal:Főoldal / Alkalmazások (bejelentkezések után)
Link:https://onya.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:online számlázó program
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV keresetkimutatás kérése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ebev.nav.gov.hu/ / Bejelentkezés / Szolgáltatások / Keresetkimutatás lekérdezés
Link:https://ebev.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:keresetkimutatás
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV Elektronikus Árverések
Hol:https://arveres.nav.gov.hu/
Útvonal:https://arveres.nav.gov.hu/
Link:https://arveres.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:végrehajtási eljárás, árverés, adóvégrehajtás
Megjegyzés:Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) olyan virtuális árverési csarnok, ahol a NAV végrehajtási eljárásai során lefoglalt és a NAV birtokában lévő ingóságok és ingatlanok árverése történik. Az árverésen résztvevők - ideértve annak nyertesét is - az árverés befejezéséig anonim módon árvereznek. Árverési vevő lehet bárki, aki regisztrálta magát az Ügyfélkapun és az árverés szabályait elfogadja. Egy árverési tételre vonatkozó árverés az árverés kezdődátumtól a végdátumig tart, ez alatt kell az ajánlatokat megtenni. Az árverés nyertese az árverési vételár fejében az illetékes adóigazgatóságnál veheti át az ingóságot. Ingatlan árverés esetén a részvétel előfeltétele a hirdetményben szereplő előleg megfizetése átutalás útján az árverés kezdetéig.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

NAV Ügyfélportál (ÜPO)
Hol:https://ugyfelportal.nav.gov.hu/
Útvonal:https://ugyfelportal.nav.gov.hu/
Link:https://ugyfelportal.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:ÜPO
Megjegyzés:Testre szabható ügyintézési felület online adószámla-egyenleg lekérdezési lehetőséggel. Jelenleg az eBev mellett “másodlagos” portálfelületként működik. A felület hamarosan további új szolgáltatásokkal bővül
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek

Adószámok ellenőrzése
Hol:https://nav.gov.hu
Útvonal:Főoldal / Adatbázisok / Adóalanyok lekérdezése / Áfa alanyok
Link:https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/afaalanyok/afaalanyok_egyszeru
Kulcsszavak:adószám
Megjegyzés:Az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi az általa nyilvántartott adószámmal rendelkező általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózók nevét, elnevezését és adószámát, székhelyét és telephelyét.
Dátum:2022-08-06

Kapcsolódó webáruház termékek

Uniós adószám ellenőrzése
Hol:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
Útvonal:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
Link:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
Kulcsszavak:közösségi adószám
Megjegyzés:A közösségi adószámok érvényessége a NAV előtt igazolható módon ellenőrizhető az Európai Bizottság (EB) honlapján A lekérdezéshez először meg kell adni a saját közösségi adószámot. A közösségi adószám lekérdezése során a lekérdező egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV a lekérdezést – ha a lekérdezett közösségi adószám érvényes – azonosítani tudja.
Dátum:2022-08-06

Kapcsolódó webáruház termékek

Reklámadó nyilvántartás (NAV)
Hol:https://nav.gov.hu/
Útvonal:Főoldal / Adatbázisok
Link:https://nav.gov.hu/adatbazisok/reklamado_nyilvantartas
Kulcsszavak:reklámadó
Megjegyzés:A reklámadóról szóló 2014. XXII. törvény 7/A. §-a értelmében az állami adóhatóságnak a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalanyok nevéről (elnevezéséről) és az adóazonosító számáról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet a honlapján is közzé kell tennie. Az adóalanyt kizárólag erre irányuló kérelem alapján lehet nyilvántartásba venni, amennyiben az adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy arról nyilatkozik, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli.
Dátum:2022-08-13

Kapcsolódó webáruház termékek

Pénzügyi ágazati szakmák és szakképzés
Könyvviteli szolgáltató nyilvántartásba vételi kérelme, és változások bejelentése
Hol:https://epapir.gov.hu/
Útvonal:Témacsoport: Nyilvántartás / Ügytipus: Könyviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába történő regisztrációs kérelem
Link:https://epapir.gov.hu/
Kulcsszavak:könyvviteli szolgáltatás
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Szakmai kiadvány (2 kredit) regisztrációja mérlegképes könyvelő részére
Hol:https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu
Útvonal:Kreditpont elszámolás / Kiadványok regisztrációja
Link:https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja
Kulcsszavak:kiadványok regisztrációja, könyvviteli szolgáltatás, mérlegképes könyvelők
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adószakértői nyilvántartást érintő kérelmek
Hol:https://epapir.gov.hu/ (Pénzügyminisztérium)
Útvonal:Ügytipus: Nyilvántartás / Témacsoport: Adószakértői... / Címzett: Pénzügyminisztérium
Link:https://epapir.gov.hu/
Kulcsszavak:adószakértők
Megjegyzés:Adószakértői nyilvántartásba történő igazolványpótlás bejelentése ● Adószakértői nyilvántartásba történő lakcímváltozás bejelentése ● Adószakértői nyilvántartásba történő név- és lakcímváltozás bejelentése ● Adószakértői nyilvántartásba történő névváltozás bejelentése ● Adószakértői tevékenység megkezdésének bejelentése ● Adószakértők nyilvántartásában szereplő törlése kérelemre
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Adótanácsadói nyilvántartást érintő kérelmek
Hol:https://epapir.gov.hu/ (Pénzügyminisztérium)
Útvonal:Ügytipus: Nyilvántartás / Témacsoport: Adótanácsadói... / Címzett: Pénzügyminisztérium
Link:https://epapir.gov.hu/
Kulcsszavak:adótanácsadók
Megjegyzés:Adótanácsadói nyilvántartásba történő igazolványpótlás bejelentése ● Adótanácsadói nyilvántartásba történő lakcímváltozás bejelentése ● Adótanácsadói nyilvántartásba történő név- és lakcímváltozás bejelentése ● Adótanácsadói nyilvántartásba történő névváltozás bejelentése ● Adótanácsadói tevékenység megkezdésének bejelentése ● Adótanácsadók nyilvántartásában szereplő törlése kérelemre
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Pénzügyi, számviteli szoftverek
RLB 60 Ügyviteli szoftverek
Hol:https://www.rlb.hu/
Útvonal:https://www.rlb.hu/
Link:https://www.rlb.hu/index.php
Kulcsszavak:ügyviteli szoftver, bérszámfejtés, számlázó program
Megjegyzés:Kettős könyvvitel ● Pénztárkönyv ● Naplófőkönyv ● Bérszámfejtés ● Számlázás ● Házipénztár ● Útniylvántartás ● Cashbook
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Novitax - Okos Ügyviteli Szoftverek
Hol:https://novitax.hu/
Útvonal:https://novitax.hu/
Link:https://novitax.hu/
Kulcsszavak:bérszámfejtés, számlázó program, ügyviteli szoftver
Megjegyzés:Integrált vállalatirányítási rendszer (WINTAX) ● Kettős könyvviteli program (NTAX) ● Egyszeres könyvviteli program (TAXA) ● Bérszámfejtő program (BÉR) ● WebTax - Online számlázó és bizonylat feldolgozó ● WebBér - Online személyi és munkaidő nyilvántartó ● Integrált pénzügyi nyilvántartási program (IPTAX) ● Számlázó program (RAXLA-S) ● Egyszerű számlázó program (RAXLA-E) ● Devizás számlázó program (RAXLA-D)
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

L-Soft - Piramis Szoftverek
Hol:https://www.lsoft.hu/
Útvonal:https://www.lsoft.hu/
Link:https://www.lsoft.hu/
Kulcsszavak:bérszámfejtés, ügyviteli szoftver
Megjegyzés:Piramis Bészámfejtő Program ● Piramis HR Program ● Piramis Webes termékek ● Piramis Munkaidő kezelés
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Támogatások, pályázatok,
Pályázat.gov.hu
Hol:https://www.palyazat.gov.hu/
Útvonal:https://www.palyazat.gov.hu/
Link:https://www.palyazat.gov.hu/
Kulcsszavak:GINOP, támogatások
Megjegyzés:Pályázati kereső ★ Pályázati közlemények ★ Pályázati dokumentációk ★ E-ügyintézés
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Közvetlen Brüsszeli Források - Pályázatok magyarul
Hol:https://palyazatokmagyarul.eu/
Útvonal:https://palyazatokmagyarul.eu/
Link:https://palyazatokmagyarul.eu/
Kulcsszavak:pályázat
Megjegyzés:Tudomány, Innováció ● Közigazgatás, Önkormányzat ● Jog, Polgárság ● Oktatás, Ifjuság ● ELENA Pénzügyi eszközök ● Vállalkozásfejlesztés ● Környezet Klima ● Kultúra, Civil ● Egészség, Sport
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program
Hol:www.energiatamogatas2022.hu
Útvonal:https://nffku.hu/feldolgozoipari-kkv-energiakoltseg-es-beruhazas-tamogatasi-program/
Link:https://nffku.hu/feldolgozoipari-kkv-energiakoltseg-es-beruhazas-tamogatasi-program/
Kulcsszavak:rezsiköltségek elszámolása, energiahtékonyság
Megjegyzés:A Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022. október 1-vel indult el, feltételeit az erre a célra kialakított weboldalon (www.energiatamogatas2022.hu) elhelyezett terméktájékoztató tartalmazza
Dátum:2022-10-13
A Közös Agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó támogatások
Hol:https://kap.mnvh.eu
Útvonal:https://kap.mnvh.eu
Link:https://kap.mnvh.eu
Kulcsszavak:agrártámogatások, KAP
Megjegyzés:Az Agrárminisztérium tematikus honlapja abban nyújt segítséget, hogy az érintettek könnyebben eligazodhassanak az agrártámogatások rendszerében, különös tekintettel a Közös Agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó támogatási lehetőségekre.
Dátum:2023-03-03
Társadalombiztosítás
Biztosítotti jogviszony lekérdezése - szuf.magyarorszag.hu/
Hol:https://szuf.magyarorszag.hu/
Útvonal:Munkavállalókat érintő ügyintézés / Biztosítotti jogviszony lekérdezés
Link:https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,bd6a38eb-ae4a-473f-86b3-1f26f2e6ef9d,biztositotti_jogviszony_lekerdezes
Kulcsszavak:biztosított jogviszony, munkavállaló
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Foglalkoztatotti bejelentések lekérdezése
Hol:https://ebev.nav.gov.hu/
Útvonal:Szolgáltatások / Biztosítotti, foglalkoztatotti bejelentések lekérdezése
Link:https://ebev.nav.gov.hu/
Kulcsszavak:foglalkoztatás
Megjegyzés:Lekérdezhetők az Egyszerűsített foglalkoztatás, Háztartási munka bejelentései, Diákszövetkezeti tagságok Közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagságok is
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

TB naptár 2022
Hol:https://novitax.hu/
Útvonal:Főoldal / Letöltés
Link:https://novitax.hu/letoltes/tb-naptar-2022/
Kulcsszavak:bérszámfejtés
Megjegyzés:A TB naptár már a munkanap átcsoportosítás figyelembe vételével készült. A munka, pihenő és munkaszüneti napok mellett naponta fel van benne tüntetve az év elejéig eltelt és az év végéig hátralevő napok száma (az osztószámok). Azért is szeretik a bérszámfejtők társadalombiztosítási számfejtési naptárunkat, mert abban minden, a munkájukhoz szükséges információ benne van. TB naptárunk még akkor is hasznos lehet, ha olyan kiváló, minden jogviszonyt és minden jövedelemformát kezelő, tb kifizetőhelyes programmal dolgoznak, mit a Novitax BÉR programja.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

CSED/GYED/GYES dátum számítás
Hol:https://novitax.hu/
Útvonal:Főoldal / Kalkulátorok / Gyermek fgondozási idő
Link:https://novitax.hu/kalkulator/gyermek-gondozasi-ido-kalkulator/
Kulcsszavak:csed, gyes, gyed
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Turisztikai szolgáltatók NTAK regisztrációja
Szálláshelyszolgáltatók NTAK regisztrációja
Hol:https://ntak.hu/
Útvonal:Főoldal / Regisztráció
Link:https://ntak.hu/
Kulcsszavak:szálláshely szolgáltatás, Ntak
Megjegyzés:A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, Magyarországon kizárólag olyan szálláshelyen lehet szálláshely-szolgáltatást nyújtani, amely ● a szálláshely-szolgáltatásra irányuló szándékát a területileg illetékes kereskedelmi hatóságnak bejelentette és a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vette; ● az NTAK-ba regisztrált, így rendelkezik NTAK regisztrációs számmal; ● szálláshelykezelő szoftvert használ; ● teljesíti napi adatszolgáltatási kötelezettségét az NTAK felé; ● teljesíti adattovábbítási kötelezettségét a VIZA rendszer felé.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Vendéglátó üzletek NTAK regisztrációja
Hol:https://ntak.hu/
Útvonal:Főoldal / Regisztráció
Link:https://ntak.hu/
Kulcsszavak:Ntak, vendéglátás
Megjegyzés:A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek

Turisztikai attrakciók NTAK regisztrációja
Hol:https://ntak.hu/
Útvonal:Főoldal / Regisztráció
Link:https://ntak.hu/
Kulcsszavak:turisztika, Ntak
Megjegyzés:Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók 1. közfürdő,2. természetes fürdőhely 3. muzeális intézmény, vár, kastély, 4. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz: a Balatoni Hajózási Zrt. járata, vagy a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft. járata, vagy TEÁOR’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás; 5. kalandpark, 6. állatkert 7. vidámpark 8. védett természeti terület bemutatóhelye, 9. zenés, táncos rendezvény
Dátum:2022-08-16

Kapcsolódó webáruház termékek


Vissza az előző oldalra