E-Start
weboldal-hitelesítés

Kiválasztás megszüntetése

Elektronikus ügyintézés - alapok
Bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartások / Tanúsító szervezetek
Hol:https://nmhh.hu/
Útvonal:Főoldal / Szakmai Érdekeltek / Elektronikus szolgáltatások / Hatósági nyilvántartások
Link:http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/
Kulcsszavak:weboldal-hitelesítés, bizalmi szolgáltatás
Megjegyzés:Nyilvántartott bizalmi szolgáltatások: ● elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző szolgáltatás: A szolgáltató az előfizetői szerződés alapján természetes személy esetén aláíró, jogi személyek esetén bélyegző tanúsítványt bocsát az elektronikus aláírást, illetve bélyegzőt használó előfizető rendelkezésére, amely igazolja az érintett természetes, illetve jogi személy nevét, és amelynek segítségével az elektronikus dokumentumokon elhelyezett aláírás, illetve bélyegző ellenőrizhető. A szolgáltató gondoskodik arról is, hogy amennyiben az előfizető, vagy az aláíró ezt kéri, akkor a tanúsítványt felfüggessze vagy visszavonja, ezzel akadályozva meg az elveszett, ellopott, vagy más módon illetéktelen kézbe került aláíró eszközzel a visszaélést. ● elektronikus aláírás és bélyegző érvényesítése: A szolgáltató az előfizető által megjelölt adaton vagy dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényességét ellenőrzi, valamint az ellenőrzés eredményéről igazolást állít ki. ● elektronikus időbélyegzés: A szolgáltató az előfizető által megjelölt adathoz vagy dokumentumhoz időbélyegzőbe foglalva hozzákapcsolja az időbélyegzés hiteles időpontját. Később ezzel igazolható, hogy az adat, illetve a dokumentum ebben az időpontban már létezett, és azóta nem változott. ● ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás: egy vagy több bizalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében nagy biztonsággal azonosítják az adat küldőjét és fogadóját, az adatok küldésének és fogadásának dátumát és időpontját, valamint kizárják a továbbított adatok észrevétlen megváltoztatásának lehetőségét. ● weboldal-hitelesítés: A szolgáltató az előfizetői szerződés alapján természetes vagy jogi személyek számára olyan tanúsítványt állít ki, amely a weboldalt az érintett természetes, illetve jogi személyhez kapcsolja, és amelynek segítségével a weboldal hitelessége ellenőrizhető. ● elektronikus archiválás szolgáltatás: A szolgáltató vállalja az elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok, illetve a hozzá benyújtott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok (vagy az azokról készült, a dokumentumra jellemző elektronikus adat) hiteles, az elektronikus aláírások, bélyegzők megbízhatóságát a technológiai érvényességi időn túlra is kiterjesztő megőrzését, és erről igény esetén igazolást állít ki. A szolgáltató vállalhatja azt is, hogy a megőrzési idő alatt a dokumentum megjeleníthetőségéről (olvashatóságáról) is gondoskodik
Dátum:2022-07-30

Kapcsolódó webáruház termékek


Vissza az előző oldalra