Alapítvány megszüntetése 5 lépésben iratmintákkal (e-könyv)

Kézikönyv alvó és tevékenységet nem végző alapítványok gyors és egyszerű megszüntetéséhez. Kiadványunk segítségével önállóan is elvégezhetők az alapítvány megszüntetésének és nyilvántartásból való törlésének feladatai. Kézikönyv + Forgatókönyv + Iratminták (Word). Az e-könyv formátumunk előnye, hogy a Tartalomjegyzékből minden egyes rész könnyen elérhető.

  • Formátum: e-könyv Pdf, iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 85 oldal + iratminták

Ár: 12 700 Ft

  db  

Részletes leírás

Kézikönyvünk az alapítvány megszűnési útjait és módjait mutatja be. Felvázoljuk az alapítvány saját elhatározásból való megszűnésének és nyilvántartásból való törlésének lehetőségeit és annak kivitelezését.

Ehhez adunk egy forgatókönyvet, amely a megszűnés és a kényszervégelszámolás 5 nagy és sok kislépését tartalmazza, ezzel átláthatóvá és tervezhetővé válik a megszűnés folyamata, és a lépések szisztematikus végrehajtásával a kívánt eredmény – az alapítvány törlése – hiba nélkül bekövetkezik. A kiadványunk részét képező iratmintacsomagot kitöltési útmutatóval is elláttuk.

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 6
II. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK ÉS MAGYARÁZATOK 8
1. A megszűnésre vonatkozó jogszabályok 8
2. A 2014. március 15-e előtt létrejött alapítványokra alkalmazandó szabályok 8
3. Az alapítvány döntéshozatali szabályai 10
3.1. Az alapítói jogok gyakorlása 10
3.2. A kuratórium 11
3.3. A felügyelőbizottság feladatai – ha van 11
3.4. Állandó könyvvizsgáló feladatai – ha van 12
4. A törlésre irányuló bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók 12
4.1. Melyik bíróság jár el? 12
4.2. Jogi képviselet kötelező-e? 12
4.3. Változásbejegyzési eljárás – vagy egyszerűsített változásbejegyzési eljárás 12
4.4. Papíralapon – vagy elektronikus úton kell kezdeményezni
a bírósági eljárást? 13
4.5. Kérelem űrlapok a bírósági eljárásban 14
4.6. Mintaokiratok 14
4.7. Okiratsablonok 15
4.8. Illetékfizetés a bírósági eljárásban 15
4.9. A számviteli beszámoló részei alapítvány esetében 17
4.10. Beszámoló közzétételi kötelezettségek alapítvány esetében 17
4.11. Mérlegképes könyvelő szerepe a kényszervégelszámolásban 20
III. FEJEZET – AZ ALAPÍTVÁNY
MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETEI
ÉS LÉPÉSEI 21
1. lépés: Előkészületek – a kuratóriuma és az alapító intézkedései 21
2. lépés: a bírósági eljárás megindítása 22
3. lépés: a kényszervégelszámolás lefolytatása 24
4. lépés: a bíróság előtti törlési eljárás 24
5. lépés: a fennmaradt vagyon átadása – ha van 24
IV. FEJEZET – A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS TÖRLÉSE 25
V. FEJEZET – EGYSZERŰSÍTETT TÖRLÉSI ELJÁRÁS 26
VI. FEJEZET – ALAPÍTVÁNY KÉNYSZERVÉGELSZÁMOLÁSA 30
1. A végelszámolás kezdő időpontja és jelentősége 30
2. A végelszámoló személye 33
3. Cégkapu regisztráció módosítása 35
4. A kényszervégelszámolás megindításának közzététele a bíróság által 35
5. A kényszervégleszámolás befejezésének határideje 36
6. Értesítés a kényszervégleszámolás megindításáról 36
7. A korábbi vezető tisztségviselők feladatai 37
8. A végelszámoló feladatai 37
9. Hitelezői követelések bejelentése – és a végelszámoló ezzel kapcsolatos feladatai 38
10. Végleszámolási nyitómérleg készítése és jóváhagyása 39
11. Felszámolási eljárás kezdeményezése a végelszámoló által 40
12. Kifogás a végelszámoló intézkedése ellen 40
13. Törlési eljárás kezdeményezése a végelszámolás alatt 40
14. A végelszámoló tájékoztatási kötelezettsége a bíróság és az alapító felé 42
15. Pénzbírság a végelszámolóval és a korábbi tisztviselővel
szemben 43
16. A végelszámolás befejezésének akadályai 43
17. A kényszervégelszámolás befejezése 43
18. A törlési kérelem benyújtása a bíróságnak 44
19. Adóbevallások benyújtása, adófizetés 45
20. Elszámolás az Szja 1%-os juttatások felhasználásáról 45
21. Szja és járulékbevallás 45
22. A számviteli beszámoló elkészítése és jóváhagyása 46
23. Vagyonfelosztási javaslat 47
24. Zárójelentés a kényszervégelszámolás befejezésekor 47
25. Az alapítvány törlése a nyilvántartásból a bíróság által 48
26. Cégkapu regisztráció törlése 48
27. Az iratanyag elhelyezése és őrzése 48
27.1. Adózási iratok megőrzése 49
27.2. Számviteli iratok megőrzése 49
27.3. Munkaügyi iratok megőrzése 50
27.4. Maradandó értékű iratok kezelése 50
27.5. Selejtezés 51
28. Adatszolgáltatás a nyugdíjbiztosítás adatokról 51
29. A jogutód nélkül megszűnt alapítvány fennmaradt vagyonával kapcsolatos eljárás 51
VII. FEJEZET – ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNTETÉSÉNEK ÉS KÉNYSZERVÉGELSZÁMOLÁSÁNAK FORGATÓKÖNYVE 54
VIII. FEJEZET – IRATMINTÁK AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSÉHEZ ÉS TÖRLÉSÉHEZ
– MELLÉKLETEK 62
1. Melléklet: Szervezet jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló kérelem – PK-157 számú űrlap 62
2. Melléklet: Illetékmentességi nyilatkozat a bíróság részére 62
3. Melléklet: Alapítvány változás-bejegyzése iránti kérelem 62
4. Melléklet: Megállapodás minta iratok őrzéséről 62
5. Melléklet: PK-32 űrlap – Egyéb kérelem 62
6. Melléklet: Végelszámoló elfogadó nyilatkozat minta 62
7. Melléklet: Hitelezői követelések jegyzéke 62
8. Melléklet: Kuratóriumi jegyzőkönyv minta végelszámolási nyitómérleg jóváhagyása 62
9. Melléklet: PK-102T űrlap – Alapítvány törlési kérelem 62
10. Melléklet: Kuratóriumi jegyzőkönyv minta a kényszervégelszámolás befejezéséről és a záró dokumentumok elfogadásáról 62
11. Melléklet: Vagyonfelosztási javaslat minta 62
12. Melléklet: Zárójelentés minta 62
IX. FEJEZET – JOGSZABÁLYOK 63
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 63
2011. évi CLXXV. törvény – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 63
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 63
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet – a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 63

Vissza az előző oldalra